Anda di halaman 1dari 12

MODUL 8 PENERIMA TV Modul ini memperkenalkan prinsip teori penerima TV warna, mengesan kerosakan dan mengganti komponen yang

g rosak dalam penerima TV warna. OBJEKTIF UMUM Modul ini membolehkan murid : Menerangkan fungsi setiap blok penerima TV warna. Mengesan kerosakan penerima TV warna dengan menggunakan alat ujian yang sesuai. Membaik pulih kerosakan penerima TV warna. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan. KANDUNGAN MODUL 8.1 TV warna. 8.2 Pengujian dan keselamatan OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini murid akan dapat : melakarkan gambarajah blok penerima TV warna. menerangkan fungsi setiap blok penerima TV warna mengenal pasti litar dan komponen setiap peringkat dalam blok penerima TV warna. PENCAPAIAN KOMPETENSI Selepas mempelajari unit ini, murid boleh mengenal litar dan komponen setiap peringkat dalam penerima TV warna. MAKLUMAT Televisyen adalah satu alat penerima isyarat video dan isyarat audio. INFO KHAS Sistem Televisyen di Malaysia

PERKARA Lebar jalur setiap saluran Sistem warna Garis imbasan Sistem penghantaran Pemodulatan isyarat pembawa gambar Pemodulatan isyarat pembawa suara Isyarat pembawa IF gambar Isyarat pembawa IF bunyi Frekuensi IF bunyi Frekuensi kroma untuk isyarat warna Frekuensi ufuk (garis) Frekuensi tegak (medan)

MAKLUMAT 7MHz PAL B/G 625 garisan VHF (30 MHz 300 MHz) UHF (300 MHz 3000 MHz) Pemodulatan amplitud (AM) Pemodulatan frekuensi (FM) 38.9MHz 33.4MHz 5.5MHz (38.9MHz 33.4MHz) 4.43 MHz 15,625Hz 50Hz

8.1.1 Rajah blok peringkat-peringkat penerima TV warna. Rajah 8.1, menunjukkan rajah blok asas penerima TV warna.

Rajah 8.1, Gambarajah blok penerima TV warna


2

8.1.2 Fungsi setiap blok penerima TV warna. a) Jadual 8.1 menerangkan fungsi setiap blok penerima TV warna. BIL 1 NAMA BLOK Antena FUNGSI Menerima gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh system pemancar. BENTUK GELOMBANG KELUARAN Gelombang elektromagnetik

Penala a. Penguat RF a. Memilih satu isyarat dari antena yang dikehendaki dan menguatkannya. b. Pencampur b. Menghasilkan frekuensi IF gambar 38.9MHz suara - 33.4MHz c. Pengayun c. Menjana frekuensi hasil tempatan jumlah RF + IF suara dan gambar.

Pembawa IF gambar Pembawa IF suara

Penguat IF video (VIF)

Menguatkan isyarat IF termodulat pembawa gambar (38.9MHz) dan bunyi (33.4MHz)

Pembawa IF gambar Pembawa IF suara

Pengesan video

i. Mengesan isyarat AM gambar dari pembawa IF dan menghasilkan isyarat video rencam. ii. Menghasilkan subpembawa IF yang baru - 5.5MHz (perbezaan IF gambar 38.9MHz dan IF suara 43.4MHz)
3

Isyarat video rencam Subpembaw a IF suara

Kawalan gandaan automatik (KGA) Penguat IF bunyi Pengesan FM suara Penguat frekuensi audio Pembesar suara

Mengawal gandaan penguat IF dan RF supaya kekuatan isyarat suara dan gambar stabil. Menerima isyarat subpembawa 5.5MHz dan menguatkannya. Menyahmodulat pembawa FM dan menghasilkan isyarat audio Menguatkan isyarat audio untuk memacu pembesar suara. Pembawa IF suara Isyarat audio

8 9

Isyarat audio

Menukar isyarat audio kepada tenaga bunyi. Memisahkan denyutdenyut segerak ufuk dan tegak dari isyarat video rencam. Dua jenis litar penapis pada keluaran pemisah segerak : a) Litar pengamir penapis lulus rendah, meluluskan frekuensi tegak 50Hz. b) Litar pembeza penapis lulus tinggi untuk peringkat pengayun ufuk 15,625Hz. Menjana frekuensi 50Hz yang berbentuk gelombang gerigi. Menguatkan isyarat pengayun tegak untuk gegelung pesongan tegak.
4

Denyut segerak

Pemisah segerak

Denyut Gerigi Gelombang Trapezoidal

11

Pengayun tegak

Gelombang gerigi

12

Penguat tegak

Gelombang gerigi

13

Kawalan frekuensi automatic (AFC) Pengayun ufuk Penguat ufuk Voltan amat tinggi

Mengawal frekuensi ufuk 15,625Hz Menjana gelombang gerigi 15,625Hz Menguatkan isyarat dari pengayun ufuk

Gelombang gerigi Gelombang gerigi Gelombang gerigi

14 15

16 17 18 19 20 21

22

23

Membekalkan voltan amat tinggi untuk Voltan DC dalam kV penghasilan raster. Gegelung kuk Memesongkan alur electron kiri ke kanan dengan kadar ufuk dan 15,625Hz dan atas ke bawah dengan kadar 50Hz pada tegak. tiub gambar. Menerima voltan amat Anod tiub tinggi dari bekalan voltan Voltan DC gambar amat tinggi. Tiub gambar Menghasilkan gambar warna warna Bekalan Membekalkan voltan DC kepada semua peringkat. kuasa rendah Menguatkan isyarat lar Penguat lar Isyarat video tanpa isyarat kroma (Y) rencam (lar) (warna) 4.43MHz. Menerima isyarat lar (Y) dan kroma serta Merah (R) mengasingkan isyarat itu kepada isyarat merah (R), hijau (G) dan biru (B). Hijau (G) Penyahkod Isyarat ini dikuatkan warna secara berasingan. Penyahkod warna Biru (B) mengandungi peringkat : i. penguat keroma ii. matriks Penguat Menguatkan isyarat R-Y pemacu merah merah
5

24 25 26 27

Penguat pemacu hijau Penguat pemacu biru Gelang penumpuan Gelang ketulenan

Menguatkan isyarat hijau Menguatkan isyarat biru.

G-Y B-Y

Menumpukan alur-alur elektron pada bintik-bintik fosfor yang berkenaan sahaja di layer tiub gambar. Melaras ketiga-tiga alur electron supaya jarak antara ketiga-tiganya sejajar.

Info khas Kroma ialah maklumat gambar warna Isyarat lar (Y) ialah maklumat gambar monokrom (hitam-putih)

Info khas Raster adalah cahaya yang terhasil pada layer tiub gambar, dengan adanya alur electron yang depesongkan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah pada skrin tiub gambar.

Info khas Penguat kroma : menguatkan isyarat warna. Matriks : menghasilkan warna merah, hijau dan biru untuk memacu senapang electron pada tiub gambar

b) Mengenal pasti litar dan komponen utama setiap peringkat. Gambar foto 8.1 menunjukkan sebahagian bahagian-bahagian sebuah penerima TV warna: i. Bahagian penala. ii. Bahagian IF video. iii. Penguat video iv. Bahagian bekalan kuasa voltan rendah

Pembesar suara

Lain-lain bahagian : - IF - Video - Warna Bahagian pesongan ufuk dan tegak Bahagian bekalan kuasa voltan rendah

Bahagian penala

Gambar foto 8.1 : Papan tercetak utama sebuah penerima TV warna. v. Bahagian Audio Di dalam penerima TV bahagian audio ini terletak pada peringkat dimana ianya disambung ke pembesar suara. vi. Bahagian warna Gambar foto 8.2 menunjukkan papan tercetak peringkat penguat pemacu RGB.

Papan litar tercetak pemacu RGB

Gambar foto 8.2 : Penguat pemacu merah (R), hijau (G) dan biru (B)
7

vii. Bahagian pesongan Gambar foto 8.3 menunjukkan gambar foto bahagian pesongan ufuk dan voltan tinggi Gambar foto 8.4 menunjukkan gegelung pesongan ufuk dan tegak yang berfungsi untuk memesongkan alor electron ke kiri dan ke kanan seta dari atas ke bawah untuk menghasilkan raster yang penuh pada layer tiub gambar
Anod tiub gambar Pengubah voltan tinggi Pelaras skrin Pelaras fokus

Gambar foto 8.3 : Bahagian ufuk dan voltan tinggi

Gegelung pesongan (yoke)

Gambar foto 8.4 : Gelung pesongan (gegelung dening) UNIT 8.2 PENGUJIAN DAN KESELAMATAN

OBJEKTIF KHUSUS Selepas mempelajari unit ini, murid dapat : 1. Mengukur setiap kaki IC dan transistor menggunakan meter pelbagai dan osiloskop. 2. Melakar bentuk gelombang. 3. Mengesan kerosakan penerima TV warna dengan menggunakan: a. Meter pelbagai b. Osiloskop
8

c. Penjana isyarat audio d. Penjana isyarat RF 4. Mengamalkan langkah keselamatan. PENCAPAIAN KOMPETENSI Selepas mempelajari unit ini, murid boleh menguji, mengesan, menentukan jenis dan membaik pulih kerosakan penerima TV warna. MAKLUMAT 8.2.1 Mengesan kerosakan Sebuah penerima TV yang baik mesti mempunyai gambar yang jelas bermutu dan baik. Alat uji yang digunakan untuk menguji dan mengesan kerosakan adalah seperti berikut: i. Penjana corak ujian ii. Penjana isyarat audio iii. Penjana isyarat RF iv. Osiloskop v. Meter pelbagai Info khas Tiga warna utama : i. Merah ii. Hijau iii. Biru Hasil percampuran warna utama : i. biru + hijau = sian ii. biru + merah = magenta iii. hijau + merah = kuning iv. merah + hijau + biru = putih 8.2.2 Langkah-langkah mengesan kerosakan 1. 2. 3. Dapatkan corak ujian pada skrin TV dengan kaedah memasukan isyarat corak ujian bar warna dari penjana isyarat corak ujian ke masukan antena TV warna. Kenalpasti simptom kerosakan seperti dalam jadual 8.6. Gunakan alat uji yang sesuai untuk mengesan kerosakan: i. Menyurih isyarat menggunakan osiloskop atau menyuntik isyarat menggunakan penjana isyarat untuk menentukan peringkat rosak.
9

ii. Mengukur voltan pada setiap kaki transistor, IC dan talian bekalan kuasa pada peringkat yang telah dikesan rosak. iii. Mengukur kerintangan pada komponen yang rosak untuk menentukan jenis kerosakannya. Jadual 8.6 BIL KESAN Pembesar suara Tiub gambar 1 Tiada suara Gambar normal Gambar tiada 2 Suara normal warna Gambar tiada 3 Suara normal warna hijau Gambar tiada 4 Suara normal warna biru Gambar tiada 5 Suara normal warna meah Gambar gelap, ada 6 Suara normal raster Gambar bergulung (gambar bergerak 7 Suara normal ke atas / ke bawah) rujuk Rajah.2(a) Raster satu garisan 8 Suara normal mengufuk Rajah 8.2(c) Gambar berkoyak 9 Suara normal Rajah 8.2(b) Gambar berkoyak 10 Suara normal dan bergulung 11 Tiada suara 12 Suara normal 12 Bunyi desiran Tiada raster Tiada raster Gambar bersalji Rajah 8.2 (d) Peringkat yang dijangka rosak Penguat frekuensi audio Penyahkod warna , matriks Penguat warna hijau Penguat warna biru Penguat warna merah Penguat lar Pengayun tegak Penguat tegak, gelung pesongan tegak Pengayun ufuk, KFA (frekuensi ufuk tak stabil) Pemisah segerak Bekalan kuasa voltan rendah, penguat ufuk, pengayun ufuk. Bekalan kuasa ke pemanas tiub gambar Penguat IF video, pengesan video

10

Kesan Kerosakan

Gambar berguling dari atas ke bawah atau sebaliknya

Gambar koyak

Gambar bersalji 8.2.3 Langkah-langkah keselamatan i. Prosedur keselamatan ii. Keselamatan diri

Raster satu garisan ufuk

i. Prosedur keselamatan Anda merupakan individu yang melakukan tugas atau kerja. Kecuaian semasa melakukan kerja boleh mengakibatkan kemalangan diri anda. Oleh yang demikian dengan mematuhi peraturan keselamatan dengan betul amatlah penting demi untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan sebarang kemalangan. Antara peraturan yang perlu diikuti dan diamalkan adalah : Cara berpakaian - Memakai pakaian bengkel - Memakai kasut bertebat dan bertumit rendah - Tidak memakai barang kemas - Tidak memakai tali leher Sikap - Sentiasa mematuhi arahan - Merancang aktiviti sebelum memulakan kerja - Melaporkan sebarang kerosakan - Menggunakan alat yang betul - Menggunakan alat mengikut prosedur yang ditetapkan Fizikal
11

- Sihat - Tidak rabun warna - Jelas penglihatan ii. Keselamatan alat a Sebelum melakukan aktiviti, pastikan : i. Keadaan tempat kerja baik dan sempurna. ii. Peralatan ujian dalam keadaan baik. iii. Peralatan tangan dalam keadaan baik. b Semasa melakukan aktiviti, pastikan : i. Menggunakan peralatan tangan yang sesuai dan betul. ii. Punca sambungan voltan bekalan AC dilindungi untuk mengelakkan dari tersentuh. iii. Menggunakan julat alat mengukur dengan betul. iv. Kekutuban meter volt dc disambung dengan betul apabila membuat pengukuran voltan dc. v. Voltan bekalan radio dimatikan apabila membuat pengukuran rintangan. c Selepas melakukan aktiviti, pastikan : i. Alat ujian berfungsi dengan sempurna. ii. Matikan bekalan kuasa. iii. Peralatan disusun dengan kemas. iv. Keadaan tempat kerja kemas. TV adalah salah satu alatan elektronik yang tidak mempunyai sambungan bumi dan casis TV juga adalah hidup (live), pengubah pemencil perlulah digunakan untuk mengelakkan dari litar pintas ketika menggunakan alat uji. Gunakan kuar voltan tinggi (kV) apabila mengukur voltan anod tiub gambar. Pastikan anda meminta kebenaran guru terlebih dahulu sebelum membuat pengukuran voltan tinggi. Melakukan kerja secara teliti dan sabar adalah satu amalan yang perlu ada semasa kerja mengesan kerosakan sebab bukan mudah untuk mengesan sesuatu kerosakan itu.

d.

e. f.

12