Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. bress…. boh dina seni atanapi dina kaolahan. Urang ngabantun conto: babantal. garehal teu keuna kana undak usukna basa.Wb. tutuan sareng cikur. kendang penca mani ngemprang. suling. Urang Jepang bisa nyieun pedang. hut. reog. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. . anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. celempungan bajidor. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. dug jreng. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. Padahal upami dilenyepan. Abdi mah resep rok en roll. utamina di tatar sunda kango urang mah. nutuan bubuy bawang. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. ngamumule kandaga Budaya Sunda”.. dipikaresep ku barudak ngora. comro. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. iwal Obama meureun apaleun. misro. ngemprangna sora kendang. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang.Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep.Wb. Kop nu kitu mah keur nu huisan. pedah kungsi di Indonesia. jaipongan. urang reureus bisa nyieun jodang. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. dag. hebat euy.. sareng nu sanesna. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. Wassalamualaikum Wr. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. dig. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . aya rengkong. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. wayang golek. teu malise.

Upami urang sadaya iman ka Allah. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. bersih jiwa. Ku margi kitu. bersih raga. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. nu nyebabkeun urang teu suci. sareng bersih rohani. Allohumma. Wassalammu’alaikum Wr. mugi kersa ngahapunten. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. pamungkas pisanggem. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Dina ieu waktos. Para wargi anu mulya. Tah. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. nyaeta aya bersih hate. Wb. . Janten. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur.

dag-gig-dug rasaning ati. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Adean ku kuda beureum. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Amin. . Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Boga catur gé nu tanpa bukur. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto.. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Sihoreng geuning. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Hadirin nu dipihormat.

Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. dijawn teh ” ti Indonesia”. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Amit mungkur. Hapunten sakali deui. heug aya nu naros. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. . hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. atanapi mamatahan ngojay ka meri. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Wassalamu’alaikum wr. Manawi bahan katampi. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Asa palangsiang. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. atanpi mamatahan ngojay ka meri. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Hadirin anu ku simkuring dipihormat.wb. … tapi urang teu bisa. kawit ti mana. Manawai bahan katampi.

. Wb. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. bersih jiwa. Tah. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. . nu nyebabkeun urang teu suci. sareng bersih rohani. Para wargi anu mulya. Janten. Wassalammu’alaikum Wr. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. Ku margi kitu. amien. bersih raga. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna.2. Dina ieu waktos. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.. pamungkas pisanggem. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. mugi kersa ngahapunten. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. nyaeta aya bersih hate.. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Allohumma. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21.12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Upami urang sadaya iman ka Allah. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.

Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. ngabina moral para remaja. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. nyaeta ngabina. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. Wb . nyaeta tanggal 22 Desember 1928. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. masihan pangarahan ka para remaja. Wassalamu'alaikum Wr. Dina dinten ieu. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. Wr Wb Ibu-ibu. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun.

Para Ibu. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. bingah amarwata suta. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. dibina. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. ngabimbing. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. pamugi ageung sihampuntena. Nu mawi tebih diungsi. sabeunyeureun. rambutna salambar. anggang di teang. bobodoran. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. tatali paranti warisan ti nini aki. tamba mulang ngalongkewang. sasieureun. bingah ka giri-giri. mengingat. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. umumna mah kanggo keluargana. getihna satetes. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. sanes lantung tambuh laku. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. khususna kanggo marurangkalih sadayana. tanbi lengoh kalempohan. Bapak sadaya.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. belah pecah lalab rumbah. ngatik. mapay lacak anu baheula. . parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. bingah anu taya hinggana. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. ninggang mangsa nu utama. mugia janten barokah. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. sarebuk samerang nyamu. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. aya dina kasuksesan. dibimbing. diatik. sanes ketang tanpa beja. ku kituna sim kuring sabadana. masyarakatna. nagarana. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. ti luhurna sausap rambut. agamana. alhamdulillah parantos bade rengse. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. nusa sareng bangsana. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. asa ditonjok ku congcot. ambekanana sadami. kaireng katalingeuhan. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. paamprok jonghok. kahajar ku pangajar. di handap sausap dampal.

dina tindak tandukna. oge dina tata titina.Ujang. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. ngaraksa salira. hade basa sing nyaah. subaya mibanda nyata. bema tatakrama. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. ka masyarakat. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. jatnika sapapaosna. nagara. neda jembar hampurana. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. bangsa. taya deui bahasa anu utama. hade basa sing tiasa ngajagi diri. bakal pajah. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. ka kadang warga. deudeuh ka sasama. kiwari hidep parantos bade paturay. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. beber layar poe anyar. anu janten margi dina tata titina. nagara sareng agama. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . balabuhna dasar katineung. iwal ti sisng lantip budi. mangkak dina taman katresna. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. Bral geura miang. ka kadang warga. bagja dunya rawuh akheratna. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. sugan kiti. pileuleuyan-pileuleuyan. hidep bakal pisah. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. masyarakat. sapu nyere pegat simpay. Nusa. Kumargi kiti Bapak titip. kalayan teu puguh entep seureuhna. ka ibu rama. sing lantip budi. ngajaga salira. hade tata. sing nyaah deudeuh ka salira. Bangsa sareng Nagara. ka masyarakat ka Nusa. tebih tina marganing balai. anu disungging dina permadani. supados ngajirim eusi. hade tata. asih nu diipuk na jajantung. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. lulus banglus ginuluran. meureun kieu. ka sasama. nusa sareng bangsa. seueur silung sareng sumbangna. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy.

hut. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. dipikaresep ku barudak ngora. kendang penca mani ngemprang. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. ngemprangna sora kendang. dug jreng. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. teu malise. celempungan bajidor. Urang ngabantun conto: babantal. nutuan bubuy bawang. boh dina seni atanapi dina kaolahan.. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. Urang Jepang bisa nyieun pedang.. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. Padahal upami dilenyepan. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. misro. Janten. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. reog. Wassalamualaikum Wr. sareng nu sanesna. suling. tutuan sareng cikur. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. dig. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. aya rengkong. Dina ieu waktos. dag. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. Ku margi kitu. jaipongan. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . garehal teu keuna kana undak usukna basa. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. Abdi mah resep rok en roll. comro. Kop nu kitu mah keur nu huisan. bress…. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya .NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika.Wb. urang reureus bisa nyieun jodang. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. pedah kungsi di Indonesia. wayang golek.Wb. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. iwal Obama meureun apaleun. hebat euy. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. utamina di tatar sunda kango urang mah.

bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Upami urang sadaya iman ka Allah. nu nyebabkeun urang teu suci. mugi kersa ngahapunten. sareng bersih rohani. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Wassalammu’alaikum Wr. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Tah. nyaeta aya bersih hate. bersih raga. pamungkas pisanggem. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Wb. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Para wargi anu mulya. bersih jiwa. . Allohumma. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna.