P. 1
Biantara Basa Sunda

Biantara Basa Sunda

|Views: 1,853|Likes:
Dipublikasikan oleh Yuddha Cadabra

More info:

Published by: Yuddha Cadabra on May 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Abdi mah resep rok en roll. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. aya rengkong. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. boh dina seni atanapi dina kaolahan. dag. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. bress…. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. hut. jaipongan.. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. tutuan sareng cikur. suling. Padahal upami dilenyepan.Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. utamina di tatar sunda kango urang mah. misro.. ngemprangna sora kendang. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. celempungan bajidor.Wb. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. wayang golek. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang.Wb. comro. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. Urang Jepang bisa nyieun pedang. nutuan bubuy bawang. dug jreng. sareng nu sanesna. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. kendang penca mani ngemprang. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. Kop nu kitu mah keur nu huisan. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. teu malise. urang reureus bisa nyieun jodang. dig. reog. hebat euy. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. garehal teu keuna kana undak usukna basa. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. . Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. Wassalamualaikum Wr. pedah kungsi di Indonesia. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. iwal Obama meureun apaleun. Urang ngabantun conto: babantal. dipikaresep ku barudak ngora.

nyaeta aya bersih hate.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Tah. bersih jiwa. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Wb. Ku margi kitu. nu nyebabkeun urang teu suci. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Para wargi anu mulya. mugi kersa ngahapunten. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Dina ieu waktos. Upami urang sadaya iman ka Allah. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. sareng bersih rohani. Wassalammu’alaikum Wr. bersih raga. pamungkas pisanggem. Allohumma. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. . Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Janten.

ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Sihoreng geuning. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Hadirin nu dipihormat. Boga catur gé nu tanpa bukur. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Amin. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa.. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Adean ku kuda beureum. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. . Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. dag-gig-dug rasaning ati. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel.

. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Amit mungkur.wb. Manawi bahan katampi. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. atanpi mamatahan ngojay ka meri. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. heug aya nu naros. Asa palangsiang. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. atanapi mamatahan ngojay ka meri. Manawai bahan katampi. kawit ti mana. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. … tapi urang teu bisa. Hapunten sakali deui. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Wassalamu’alaikum wr. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . dijawn teh ” ti Indonesia”.

abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Janten. Tah.. Ku margi kitu..Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Wb. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. nu nyebabkeun urang teu suci. bersih jiwa.. amien. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. .12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. bersih raga. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Allohumma. mugi kersa ngahapunten. pamungkas pisanggem. Wassalammu’alaikum Wr. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Para wargi anu mulya. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Dina ieu waktos. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena..2. Upami urang sadaya iman ka Allah. nyaeta aya bersih hate. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. sareng bersih rohani. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna.

nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. Wr Wb Ibu-ibu. Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. nyaeta ngabina. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah. ngabina moral para remaja. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. Dina dinten ieu. Wassalamu'alaikum Wr. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. Wb . nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. masihan pangarahan ka para remaja. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa.

nusa sareng bangsana. ambekanana sadami. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. mapay lacak anu baheula. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. kahajar ku pangajar. tanbi lengoh kalempohan. umumna mah kanggo keluargana. alhamdulillah parantos bade rengse. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. agamana. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. sasieureun. ti luhurna sausap rambut. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. di handap sausap dampal. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Para Ibu. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. bobodoran. dibimbing. asa ditonjok ku congcot. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. sanes lantung tambuh laku. Nu mawi tebih diungsi. belah pecah lalab rumbah. ngatik. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. rambutna salambar. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. ngabimbing. Bapak sadaya. dibina. . Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. paamprok jonghok. masyarakatna. diatik. tatali paranti warisan ti nini aki. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. nagarana. ninggang mangsa nu utama. mugia janten barokah. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. anggang di teang. sabeunyeureun. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. pamugi ageung sihampuntena. khususna kanggo marurangkalih sadayana. bingah ka giri-giri. mengingat. bingah amarwata suta. getihna satetes. ku kituna sim kuring sabadana. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. aya dina kasuksesan.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. tamba mulang ngalongkewang. kaireng katalingeuhan. sarebuk samerang nyamu. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. bingah anu taya hinggana. sanes ketang tanpa beja.

subaya mibanda nyata. sing lantip budi. hade tata. ka masyarakat. supados ngajirim eusi. nusa sareng bangsa. ka masyarakat ka Nusa. ka kadang warga. deudeuh ka sasama. ka sasama. anu disungging dina permadani. kalayan teu puguh entep seureuhna. hidep bakal pisah. hade tata. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. masyarakat. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. oge dina tata titina. sapu nyere pegat simpay. hade basa sing tiasa ngajagi diri. bema tatakrama. jatnika sapapaosna. dina tindak tandukna. meureun kieu. neda jembar hampurana. hade basa sing nyaah. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur.Ujang. Bral geura miang. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. taya deui bahasa anu utama. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. beber layar poe anyar. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. ngaraksa salira. bangsa. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. bakal pajah. nagara. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. Bangsa sareng Nagara. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. lulus banglus ginuluran. tebih tina marganing balai. asih nu diipuk na jajantung. nagara sareng agama. mangkak dina taman katresna. pileuleuyan-pileuleuyan. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. ka kadang warga. iwal ti sisng lantip budi. seueur silung sareng sumbangna. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. ngajaga salira. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. anu janten margi dina tata titina. Nusa. sing nyaah deudeuh ka salira. sugan kiti. ka ibu rama. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. balabuhna dasar katineung. bagja dunya rawuh akheratna. kiwari hidep parantos bade paturay. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. Kumargi kiti Bapak titip.

misro. Kop nu kitu mah keur nu huisan. nutuan bubuy bawang. teu malise. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. Abdi mah resep rok en roll. tutuan sareng cikur. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. suling. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. utamina di tatar sunda kango urang mah. Ku margi kitu.Wb. Wassalamualaikum Wr. garehal teu keuna kana undak usukna basa. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. dipikaresep ku barudak ngora. Padahal upami dilenyepan. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. Janten. iwal Obama meureun apaleun. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… .NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.Wb. Urang ngabantun conto: babantal. celempungan bajidor. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . hebat euy. urang reureus bisa nyieun jodang. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. Dina ieu waktos. dig. hut. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. ngemprangna sora kendang. comro. bress…. pedah kungsi di Indonesia. wayang golek. Urang Jepang bisa nyieun pedang. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. ngamumule kandaga Budaya Sunda”.. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. boh dina seni atanapi dina kaolahan. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. dag. kendang penca mani ngemprang. sareng nu sanesna. aya rengkong. dug jreng. jaipongan.. reog. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya.

Wassalammu’alaikum Wr. Upami urang sadaya iman ka Allah. bersih jiwa. Para wargi anu mulya. pamungkas pisanggem. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. nyaeta aya bersih hate. . Allohumma. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Tah. mugi kersa ngahapunten. sareng bersih rohani. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. nu nyebabkeun urang teu suci. Wb. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. bersih raga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->