Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

suling. Kop nu kitu mah keur nu huisan. aya rengkong. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. . Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. Urang ngabantun conto: babantal. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. dig. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. hebat euy. garehal teu keuna kana undak usukna basa. pedah kungsi di Indonesia.Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. celempungan bajidor.Wb. dipikaresep ku barudak ngora. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. sareng nu sanesna.Wb. kendang penca mani ngemprang. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . utamina di tatar sunda kango urang mah. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. bress…. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. Padahal upami dilenyepan. hut. iwal Obama meureun apaleun. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. dug jreng. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan.. reog. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. tutuan sareng cikur.. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. misro. comro. wayang golek. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. boh dina seni atanapi dina kaolahan. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. Urang Jepang bisa nyieun pedang. Wassalamualaikum Wr. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. ngemprangna sora kendang. dag. urang reureus bisa nyieun jodang. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Abdi mah resep rok en roll. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. nutuan bubuy bawang. teu malise. jaipongan.

Wassalammu’alaikum Wr. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Wb. Para wargi anu mulya. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu. mugi kersa ngahapunten. nu nyebabkeun urang teu suci. Janten. Tah. Dina ieu waktos. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Upami urang sadaya iman ka Allah.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. . Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Allohumma. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. pamungkas pisanggem. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. bersih raga. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. nyaeta aya bersih hate. bersih jiwa. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. sareng bersih rohani. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.

Adean ku kuda beureum. rumasa sim kuring mah taya kabisa. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Sihoreng geuning. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. Amin. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. dag-gig-dug rasaning ati. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan.. . Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Hadirin nu dipihormat. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Boga catur gé nu tanpa bukur. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang.

dijawn teh ” ti Indonesia”. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Manawi bahan katampi. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Wassalamu’alaikum wr. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Hapunten sakali deui. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur.wb. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Asa palangsiang. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Amit mungkur. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. eta mah sakadar cita-cita simkuring. atanapi mamatahan ngojay ka meri. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. . Manawai bahan katampi. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. heug aya nu naros. … tapi urang teu bisa. kawit ti mana. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. atanpi mamatahan ngojay ka meri.

abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. pamungkas pisanggem. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Tah. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Janten... Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. sareng bersih rohani. . urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. Ku margi kitu. bersih jiwa. Wassalammu’alaikum Wr. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Dina ieu waktos. bersih raga. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. amien. Allohumma. mugi kersa ngahapunten. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.. Upami urang sadaya iman ka Allah. Wb. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.2. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. nyaeta aya bersih hate. nu nyebabkeun urang teu suci..

nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Wr Wb Ibu-ibu. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. Wb . Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. Dina dinten ieu. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. nyaeta ngabina. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. masihan pangarahan ka para remaja. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. Wassalamu'alaikum Wr. ngabina moral para remaja. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah.

. umumna mah kanggo keluargana. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. sabeunyeureun. kaireng katalingeuhan. diatik. bingah amarwata suta. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. bobodoran. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. ku kituna sim kuring sabadana. asa ditonjok ku congcot. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. sasieureun. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. getihna satetes. nagarana. khususna kanggo marurangkalih sadayana. tanbi lengoh kalempohan. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. alhamdulillah parantos bade rengse. masyarakatna. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. rambutna salambar. agamana. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. sanes ketang tanpa beja. mapay lacak anu baheula. Para Ibu. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. mengingat. bingah anu taya hinggana. mugia janten barokah. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. ngatik. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. di handap sausap dampal. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. sanes lantung tambuh laku. kahajar ku pangajar. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. ninggang mangsa nu utama. Nu mawi tebih diungsi. ambekanana sadami. dibimbing. dibina. ngabimbing. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. ti luhurna sausap rambut. Bapak sadaya. aya dina kasuksesan.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. belah pecah lalab rumbah. paamprok jonghok. pamugi ageung sihampuntena. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. anggang di teang. tatali paranti warisan ti nini aki. sarebuk samerang nyamu. tamba mulang ngalongkewang. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. bingah ka giri-giri. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. nusa sareng bangsana.

Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. hidep bakal pisah. ka kadang warga. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. sapu nyere pegat simpay. hade tata. hade basa sing tiasa ngajagi diri.Ujang. masyarakat. supados ngajirim eusi. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. meureun kieu. asih nu diipuk na jajantung. bema tatakrama. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. jatnika sapapaosna. kalayan teu puguh entep seureuhna. anu janten margi dina tata titina. mangkak dina taman katresna. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. ka kadang warga. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. seueur silung sareng sumbangna. nusa sareng bangsa. ka sasama. sing lantip budi. hade tata. Bangsa sareng Nagara. subaya mibanda nyata. lulus banglus ginuluran. bangsa. ka ibu rama. neda jembar hampurana. pileuleuyan-pileuleuyan. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. oge dina tata titina. ka masyarakat. bakal pajah. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . taya deui bahasa anu utama. Bral geura miang. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. kiwari hidep parantos bade paturay. dina tindak tandukna. ngaraksa salira. anu disungging dina permadani. deudeuh ka sasama. hade basa sing nyaah. sing nyaah deudeuh ka salira. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. beber layar poe anyar. Kumargi kiti Bapak titip. nagara. tebih tina marganing balai. sugan kiti. nagara sareng agama. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. iwal ti sisng lantip budi. Nusa. bagja dunya rawuh akheratna. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. ngajaga salira. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. balabuhna dasar katineung. ka masyarakat ka Nusa.

urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Wassalamualaikum Wr.Wb. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . dug jreng. aya rengkong. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. urang reureus bisa nyieun jodang.NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. Padahal upami dilenyepan. pedah kungsi di Indonesia. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang..Wb. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. hebat euy. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. misro. reog. Janten. Kop nu kitu mah keur nu huisan. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. dig. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. nutuan bubuy bawang. celempungan bajidor. hut. teu malise. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. Dina ieu waktos. Urang ngabantun conto: babantal. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . Urang Jepang bisa nyieun pedang. iwal Obama meureun apaleun. ngemprangna sora kendang. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. utamina di tatar sunda kango urang mah. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. wayang golek. tutuan sareng cikur. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. comro. jaipongan. dipikaresep ku barudak ngora. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. bress…. sareng nu sanesna. suling. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. garehal teu keuna kana undak usukna basa. Ku margi kitu. kendang penca mani ngemprang.. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. Abdi mah resep rok en roll. dag. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. boh dina seni atanapi dina kaolahan.

Upami urang sadaya iman ka Allah. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. bersih jiwa. sareng bersih rohani. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Allohumma.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Wassalammu’alaikum Wr. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. bersih raga. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. . Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. nyaeta aya bersih hate. Para wargi anu mulya. Wb. nu nyebabkeun urang teu suci. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. pamungkas pisanggem. mugi kersa ngahapunten. Tah.