Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

kendang penca mani ngemprang. iwal Obama meureun apaleun. misro. comro. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. teu malise. dag. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. dig. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Padahal upami dilenyepan. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. boh dina seni atanapi dina kaolahan. hebat euy. tutuan sareng cikur.Wb. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah..Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. wayang golek. garehal teu keuna kana undak usukna basa. suling. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. nutuan bubuy bawang. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. Urang Jepang bisa nyieun pedang. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. Wassalamualaikum Wr. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. . ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . hut. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. urang reureus bisa nyieun jodang. bress…. ngemprangna sora kendang. reog. utamina di tatar sunda kango urang mah. aya rengkong. dug jreng. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi.Wb. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. Kop nu kitu mah keur nu huisan. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. Abdi mah resep rok en roll. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. jaipongan.. sareng nu sanesna. dipikaresep ku barudak ngora. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. Urang ngabantun conto: babantal. celempungan bajidor. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. pedah kungsi di Indonesia.

Wb. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Dina ieu waktos. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. bersih raga. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Para wargi anu mulya. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. sareng bersih rohani. mugi kersa ngahapunten. Upami urang sadaya iman ka Allah. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. . Tah. Allohumma. bersih jiwa. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. pamungkas pisanggem. Wassalammu’alaikum Wr. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Ku margi kitu. Janten. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. nu nyebabkeun urang teu suci. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. nyaeta aya bersih hate.

Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Adean ku kuda beureum. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Boga catur gé nu tanpa bukur. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. dag-gig-dug rasaning ati. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Amin. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Sihoreng geuning. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Hadirin nu dipihormat.. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. . sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini.

eta mah sakadar cita-cita simkuring.wb. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. . Hapunten sakali deui. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Asa palangsiang. … tapi urang teu bisa. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Manawai bahan katampi.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Amit mungkur. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Wassalamu’alaikum wr. kawit ti mana. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. heug aya nu naros. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Manawi bahan katampi. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. atanapi mamatahan ngojay ka meri. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. dijawn teh ” ti Indonesia”. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul.

Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Janten. Wassalammu’alaikum Wr. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. nyaeta aya bersih hate. bersih jiwa.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. Dina ieu waktos. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. amien. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. bersih raga.2. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. mugi kersa ngahapunten. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga.. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Allohumma. pamungkas pisanggem. Tah. Upami urang sadaya iman ka Allah. sareng bersih rohani. Wb. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat... bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Ku margi kitu. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. .12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. nu nyebabkeun urang teu suci.. Para wargi anu mulya.

Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. nyaeta ngabina. Wb . sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. Wr Wb Ibu-ibu. ngabina moral para remaja. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. masihan pangarahan ka para remaja. Dina dinten ieu. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. Wassalamu'alaikum Wr. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia.

nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. agamana. anggang di teang. ngatik. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Para Ibu. nusa sareng bangsana. mugia janten barokah. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. asa ditonjok ku congcot. ngabimbing. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. dibimbing. ambekanana sadami. bingah amarwata suta. dibina. . kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. Bapak sadaya. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. getihna satetes. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. sanes ketang tanpa beja. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. sanes lantung tambuh laku. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. mapay lacak anu baheula. ninggang mangsa nu utama. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. sabeunyeureun. bingah ka giri-giri. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. bingah anu taya hinggana. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. rambutna salambar. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. ti luhurna sausap rambut. kahajar ku pangajar. tatali paranti warisan ti nini aki. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. sasieureun. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. ku kituna sim kuring sabadana. khususna kanggo marurangkalih sadayana. mengingat. diatik. bobodoran. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. alhamdulillah parantos bade rengse. paamprok jonghok. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. tanbi lengoh kalempohan. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. di handap sausap dampal. pamugi ageung sihampuntena. sarebuk samerang nyamu. kaireng katalingeuhan. Nu mawi tebih diungsi. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. aya dina kasuksesan. belah pecah lalab rumbah. umumna mah kanggo keluargana. tamba mulang ngalongkewang. nagarana. masyarakatna. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr.

ka masyarakat ka Nusa. ka kadang warga. anu disungging dina permadani. bema tatakrama. sugan kiti. anu janten margi dina tata titina. kalayan teu puguh entep seureuhna. bakal pajah. ka kadang warga. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. subaya mibanda nyata. nagara. ka sasama. Kumargi kiti Bapak titip. hidep bakal pisah. deudeuh ka sasama. mangkak dina taman katresna. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. ngajaga salira. oge dina tata titina. ngaraksa salira. tebih tina marganing balai. nagara sareng agama. neda jembar hampurana. Bral geura miang. beber layar poe anyar. dina tindak tandukna. sapu nyere pegat simpay. ka masyarakat. masyarakat. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. sing nyaah deudeuh ka salira. kiwari hidep parantos bade paturay. balabuhna dasar katineung. supados ngajirim eusi. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. meureun kieu. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. iwal ti sisng lantip budi. Nusa. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. bangsa. sing lantip budi. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. asih nu diipuk na jajantung. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. lulus banglus ginuluran. hade basa sing tiasa ngajagi diri. nusa sareng bangsa. bagja dunya rawuh akheratna. hade tata. hade tata. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. taya deui bahasa anu utama. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. jatnika sapapaosna. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. hade basa sing nyaah. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. seueur silung sareng sumbangna. pileuleuyan-pileuleuyan. Bangsa sareng Nagara. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan .Ujang. ka ibu rama. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih.

hebat euy. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. nutuan bubuy bawang. wayang golek. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. aya rengkong. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Padahal upami dilenyepan. urang reureus bisa nyieun jodang. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. Janten. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. dug jreng. Ku margi kitu. misro. iwal Obama meureun apaleun. dipikaresep ku barudak ngora. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . kendang penca mani ngemprang. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?.Wb. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. jaipongan. Dina ieu waktos. Urang ngabantun conto: babantal. celempungan bajidor. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. teu malise. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Wassalamualaikum Wr. boh dina seni atanapi dina kaolahan. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. suling. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. garehal teu keuna kana undak usukna basa.NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. Kop nu kitu mah keur nu huisan. bress…. dig.. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. Urang Jepang bisa nyieun pedang. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. ngemprangna sora kendang. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. hut. dag.. sareng nu sanesna. Abdi mah resep rok en roll.Wb. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. utamina di tatar sunda kango urang mah. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. pedah kungsi di Indonesia. tutuan sareng cikur. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. comro. reog.

Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Wassalammu’alaikum Wr. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. bersih jiwa. Allohumma. bersih raga. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Tah. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. . nu nyebabkeun urang teu suci. Wb. sareng bersih rohani. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. mugi kersa ngahapunten. Upami urang sadaya iman ka Allah. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. nyaeta aya bersih hate. Para wargi anu mulya. pamungkas pisanggem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful