Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

het anu ngigelna kiwari ampir sirna. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda.Wb. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. bress…. iwal Obama meureun apaleun. urang reureus bisa nyieun jodang. ngamumule kandaga Budaya Sunda”.Wb. wayang golek.. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. comro. aya rengkong. utamina di tatar sunda kango urang mah. tutuan sareng cikur. Urang Jepang bisa nyieun pedang. ngemprangna sora kendang. pedah kungsi di Indonesia. dag. garehal teu keuna kana undak usukna basa. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. nutuan bubuy bawang. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. Wassalamualaikum Wr. sareng nu sanesna. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. kendang penca mani ngemprang. . teu malise. boh dina seni atanapi dina kaolahan.Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. dug jreng. celempungan bajidor. Abdi mah resep rok en roll. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. Padahal upami dilenyepan. misro. Kop nu kitu mah keur nu huisan. dipikaresep ku barudak ngora. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. dig. reog. suling. hut. Urang ngabantun conto: babantal. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. hebat euy. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal.. jaipongan. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda.

urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. mugi kersa ngahapunten. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. . Janten. bersih raga. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Dina ieu waktos. Allohumma. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. pamungkas pisanggem. Para wargi anu mulya. Ku margi kitu. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Wb. nyaeta aya bersih hate. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. bersih jiwa. nu nyebabkeun urang teu suci. Tah. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. sareng bersih rohani. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Upami urang sadaya iman ka Allah. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Wassalammu’alaikum Wr.

rumasa sim kuring mah taya kabisa. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. Hadirin nu dipihormat. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. dag-gig-dug rasaning ati. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. . Sihoreng geuning.. Adean ku kuda beureum. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. Amin. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Boga catur gé nu tanpa bukur. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat.

Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. atanapi mamatahan ngojay ka meri. . Asa palangsiang. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Wassalamu’alaikum wr. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Manawi bahan katampi. … tapi urang teu bisa. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Hapunten sakali deui. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. dijawn teh ” ti Indonesia”. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. heug aya nu naros. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Amit mungkur. kawit ti mana. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda .wb. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. Manawai bahan katampi. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun.

Janten. pamungkas pisanggem.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Wassalammu’alaikum Wr. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. mugi kersa ngahapunten. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Wb. bersih jiwa. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. bersih raga.. nyaeta aya bersih hate. Upami urang sadaya iman ka Allah. Ku margi kitu. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. nu nyebabkeun urang teu suci. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung.2. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Tah. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Allohumma. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta.. Dina ieu waktos. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang.. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Para wargi anu mulya. . nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. amien. sareng bersih rohani.

Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. ngabina moral para remaja. masihan pangarahan ka para remaja. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. nyaeta ngabina. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Wassalamu'alaikum Wr. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. nyaeta tanggal 22 Desember 1928. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. Wb . Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. Dina dinten ieu. Wr Wb Ibu-ibu. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna.

getihna satetes. ambekanana sadami. belah pecah lalab rumbah. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. Nu mawi tebih diungsi. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. agamana. anggang di teang. ngabimbing. bobodoran. aya dina kasuksesan. mengingat. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. ti luhurna sausap rambut. tanbi lengoh kalempohan. sarebuk samerang nyamu. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. alhamdulillah parantos bade rengse. bingah ka giri-giri. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. kaireng katalingeuhan. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. tatali paranti warisan ti nini aki. Para Ibu. masyarakatna. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. sabeunyeureun. nagarana.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. asa ditonjok ku congcot. tamba mulang ngalongkewang. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. mapay lacak anu baheula. di handap sausap dampal. bingah anu taya hinggana. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. ngatik. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. sanes lantung tambuh laku. pamugi ageung sihampuntena. ninggang mangsa nu utama. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. bingah amarwata suta. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. dibina. kahajar ku pangajar. paamprok jonghok. nusa sareng bangsana. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. . sanes ketang tanpa beja. mugia janten barokah. sasieureun. ku kituna sim kuring sabadana. khususna kanggo marurangkalih sadayana. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Bapak sadaya. dibimbing. rambutna salambar. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. diatik. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. umumna mah kanggo keluargana.

gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. ka kadang warga. Bral geura miang. hade tata. sing lantip budi. hidep bakal pisah. masyarakat. nagara. jatnika sapapaosna. lulus banglus ginuluran. sugan kiti. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. hade basa sing tiasa ngajagi diri. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. balabuhna dasar katineung. anu disungging dina permadani. meureun kieu. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. pileuleuyan-pileuleuyan. ngajaga salira. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . ka masyarakat ka Nusa. mangkak dina taman katresna. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. tebih tina marganing balai. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. iwal ti sisng lantip budi. subaya mibanda nyata. asih nu diipuk na jajantung. bangsa. sapu nyere pegat simpay. hade basa sing nyaah. anu janten margi dina tata titina. kalayan teu puguh entep seureuhna. Nusa. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. kiwari hidep parantos bade paturay. neda jembar hampurana. taya deui bahasa anu utama. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. seueur silung sareng sumbangna. ka sasama. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. dina tindak tandukna.Ujang. deudeuh ka sasama. Bangsa sareng Nagara. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. sing nyaah deudeuh ka salira. Kumargi kiti Bapak titip. supados ngajirim eusi. oge dina tata titina. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. ka masyarakat. bakal pajah. beber layar poe anyar. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. ngaraksa salira. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. nusa sareng bangsa. ka ibu rama. nagara sareng agama. ka kadang warga. bagja dunya rawuh akheratna. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. hade tata. bema tatakrama.

boh dina seni atanapi dina kaolahan. garehal teu keuna kana undak usukna basa. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. kendang penca mani ngemprang.Wb.. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. iwal Obama meureun apaleun. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. pedah kungsi di Indonesia. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. dipikaresep ku barudak ngora. Dina ieu waktos. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. hebat euy. suling. dig. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. comro. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . sareng nu sanesna. Ku margi kitu. urang reureus bisa nyieun jodang. dag. utamina di tatar sunda kango urang mah. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. Kop nu kitu mah keur nu huisan. Wassalamualaikum Wr. hut. Urang Jepang bisa nyieun pedang. Janten. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. bress…. Abdi mah resep rok en roll. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. reog. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. misro. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Padahal upami dilenyepan. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. dug jreng. wayang golek.. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. jaipongan. teu malise. Urang ngabantun conto: babantal. aya rengkong. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. nutuan bubuy bawang. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. tutuan sareng cikur. ngemprangna sora kendang.Wb. celempungan bajidor. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang.NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr.

. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. mugi kersa ngahapunten. Upami urang sadaya iman ka Allah. Wassalammu’alaikum Wr. nyaeta aya bersih hate. Tah. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. bersih raga. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya. pamungkas pisanggem. nu nyebabkeun urang teu suci. Wb. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. sareng bersih rohani. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Allohumma. bersih jiwa. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful