Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Urang ngabantun conto: babantal. Urang Jepang bisa nyieun pedang. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. utamina di tatar sunda kango urang mah. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. dipikaresep ku barudak ngora. jaipongan.. sareng nu sanesna. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. nutuan bubuy bawang. hut. dag. iwal Obama meureun apaleun. teu malise. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. Padahal upami dilenyepan. dig. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. boh dina seni atanapi dina kaolahan. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. misro. dug jreng. garehal teu keuna kana undak usukna basa. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. comro. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika.Wb.Wb. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. . ngemprangna sora kendang. reog. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . aya rengkong. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Kop nu kitu mah keur nu huisan. Abdi mah resep rok en roll. celempungan bajidor. kendang penca mani ngemprang.. wayang golek. hebat euy. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. Wassalamualaikum Wr. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. pedah kungsi di Indonesia. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. bress…. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. tutuan sareng cikur.Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. urang reureus bisa nyieun jodang. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. suling.

abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Allohumma. Janten. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. sareng bersih rohani. . Tah. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Wb. nyaeta aya bersih hate. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Upami urang sadaya iman ka Allah. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. pamungkas pisanggem. nu nyebabkeun urang teu suci. Wassalammu’alaikum Wr. Para wargi anu mulya. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. bersih raga. Dina ieu waktos. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. bersih jiwa. mugi kersa ngahapunten. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Ku margi kitu.

Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan.. . Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. dag-gig-dug rasaning ati. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Sihoreng geuning. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Hadirin nu dipihormat. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. rumasa sim kuring mah taya kabisa. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Adean ku kuda beureum. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Boga catur gé nu tanpa bukur. Amin.

eta mah sakadar cita-cita simkuring. kawit ti mana. Wassalamu’alaikum wr. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Hapunten sakali deui. Amit mungkur. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. dijawn teh ” ti Indonesia”. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Manawi bahan katampi. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. . Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. Manawai bahan katampi. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. … tapi urang teu bisa. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda.wb. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. heug aya nu naros. Asa palangsiang. atanapi mamatahan ngojay ka meri.

nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. bersih raga. sareng bersih rohani.. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. mugi kersa ngahapunten. Para wargi anu mulya. nu nyebabkeun urang teu suci. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. . Wb.2. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Ku margi kitu. bersih jiwa. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. pamungkas pisanggem. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. amien. nyaeta aya bersih hate.12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Upami urang sadaya iman ka Allah.. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Wassalammu’alaikum Wr. Dina ieu waktos. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.. Allohumma. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Janten.. Tah.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur.

saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. nyaeta ngabina. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. ngabina moral para remaja. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Wassalamu'alaikum Wr. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. Wr Wb Ibu-ibu. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. Dina dinten ieu. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. Wb . sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. masihan pangarahan ka para remaja.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan.

wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. kahajar ku pangajar. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. sanes lantung tambuh laku. ninggang mangsa nu utama. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. nusa sareng bangsana. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. bingah anu taya hinggana.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. mapay lacak anu baheula. ti luhurna sausap rambut. getihna satetes. sanes ketang tanpa beja. masyarakatna. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. dibina. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. bobodoran. bingah amarwata suta. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. Nu mawi tebih diungsi. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. paamprok jonghok. belah pecah lalab rumbah. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. anggang di teang. nagarana. umumna mah kanggo keluargana. sabeunyeureun. ku kituna sim kuring sabadana. agamana. pamugi ageung sihampuntena. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. sasieureun. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. dibimbing. alhamdulillah parantos bade rengse. mengingat. ngatik. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. di handap sausap dampal. sarebuk samerang nyamu. diatik. rambutna salambar. bingah ka giri-giri. . kaireng katalingeuhan. Bapak sadaya. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. asa ditonjok ku congcot. ngabimbing. Para Ibu. tamba mulang ngalongkewang. khususna kanggo marurangkalih sadayana. tatali paranti warisan ti nini aki. mugia janten barokah. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. tanbi lengoh kalempohan. ambekanana sadami. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. aya dina kasuksesan.

kalayan teu puguh entep seureuhna. meureun kieu. sing nyaah deudeuh ka salira. bema tatakrama. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. Kumargi kiti Bapak titip. beber layar poe anyar. anu disungging dina permadani. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. Nusa. hidep bakal pisah. sugan kiti. deudeuh ka sasama. ka kadang warga. oge dina tata titina. neda jembar hampurana. seueur silung sareng sumbangna. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. sing lantip budi. tebih tina marganing balai. asih nu diipuk na jajantung. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. iwal ti sisng lantip budi. Bral geura miang. balabuhna dasar katineung. anu janten margi dina tata titina. taya deui bahasa anu utama. ngajaga salira. hade tata. Bangsa sareng Nagara. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. nagara. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . ka sasama. ka ibu rama. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. bagja dunya rawuh akheratna. subaya mibanda nyata. masyarakat. ka masyarakat ka Nusa. ka masyarakat. supados ngajirim eusi. kiwari hidep parantos bade paturay. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri.Ujang. hade basa sing nyaah. nagara sareng agama. dina tindak tandukna. ka kadang warga. lulus banglus ginuluran. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. hade tata. bakal pajah. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. mangkak dina taman katresna. hade basa sing tiasa ngajagi diri. sapu nyere pegat simpay. bangsa. pileuleuyan-pileuleuyan. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. jatnika sapapaosna. ngaraksa salira. nusa sareng bangsa.

utamina di tatar sunda kango urang mah. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?.. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. aya rengkong. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. teu malise.. Kop nu kitu mah keur nu huisan. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. tutuan sareng cikur. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi.Wb. Ku margi kitu. dag. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. bress…. reog. dug jreng. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . ngamumule kandaga Budaya Sunda”. Janten. Padahal upami dilenyepan. dig. hebat euy.Wb. dipikaresep ku barudak ngora. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. boh dina seni atanapi dina kaolahan. hut. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. garehal teu keuna kana undak usukna basa. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. misro. Abdi mah resep rok en roll. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. comro. sareng nu sanesna. nutuan bubuy bawang. Urang ngabantun conto: babantal. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. iwal Obama meureun apaleun. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. urang reureus bisa nyieun jodang. Urang Jepang bisa nyieun pedang. Wassalamualaikum Wr. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. wayang golek. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. pedah kungsi di Indonesia. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. kendang penca mani ngemprang. jaipongan. suling. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Dina ieu waktos. ngemprangna sora kendang. celempungan bajidor.

amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. sareng bersih rohani. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Wb. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Para wargi anu mulya. bersih jiwa. bersih raga. nyaeta aya bersih hate. Wassalammu’alaikum Wr. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Allohumma. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Tah. . nu nyebabkeun urang teu suci. pamungkas pisanggem. Upami urang sadaya iman ka Allah. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. mugi kersa ngahapunten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful