P. 1
Biantara Basa Sunda

Biantara Basa Sunda

|Views: 1,664|Likes:
Dipublikasikan oleh Yuddha Cadabra

More info:

Published by: Yuddha Cadabra on May 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. teu malise. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. jaipongan. Urang Jepang bisa nyieun pedang. Kop nu kitu mah keur nu huisan. iwal Obama meureun apaleun. utamina di tatar sunda kango urang mah. dag. urang reureus bisa nyieun jodang. Padahal upami dilenyepan. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. bress…. sareng nu sanesna. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. garehal teu keuna kana undak usukna basa. pedah kungsi di Indonesia. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. Abdi mah resep rok en roll. Urang ngabantun conto: babantal. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. hebat euy.. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. kendang penca mani ngemprang. . tutuan sareng cikur. Wassalamualaikum Wr. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. boh dina seni atanapi dina kaolahan. dig. suling.Wb. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. celempungan bajidor. dipikaresep ku barudak ngora. nutuan bubuy bawang. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. reog. ngemprangna sora kendang. dug jreng. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. comro. misro. aya rengkong. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya.Wb.. hut. wayang golek.

bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. nyaeta aya bersih hate. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. . Ku margi kitu. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Allohumma. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Para wargi anu mulya. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Upami urang sadaya iman ka Allah. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. nu nyebabkeun urang teu suci. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. sareng bersih rohani. Janten. bersih raga. Dina ieu waktos. Tah.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Wassalammu’alaikum Wr. pamungkas pisanggem. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Wb. bersih jiwa. mugi kersa ngahapunten.

taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. . Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Hadirin nu dipihormat. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Kersaning Gusti Nu Maha Suci. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel.. dag-gig-dug rasaning ati. Adean ku kuda beureum. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. Sihoreng geuning. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini. rumasa sim kuring mah taya kabisa. Boga catur gé nu tanpa bukur. Amin. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang.

Amit mungkur. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Wassalamu’alaikum wr. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. atanpi mamatahan ngojay ka meri. eta mah sakadar cita-cita simkuring. heug aya nu naros. atanapi mamatahan ngojay ka meri. Manawai bahan katampi. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. … tapi urang teu bisa. Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. kawit ti mana. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Asa palangsiang.wb. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Hapunten sakali deui. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . . Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. dijawn teh ” ti Indonesia”. Manawi bahan katampi. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana.

urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Upami urang sadaya iman ka Allah. nyaeta aya bersih hate. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. bersih raga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Wassalammu’alaikum Wr. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Janten. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. bersih jiwa. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Allohumma. mugi kersa ngahapunten. sareng bersih rohani. pamungkas pisanggem. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana.12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. amien. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. nu nyebabkeun urang teu suci. Wb..2.. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. . berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Dina ieu waktos. Ku margi kitu.. Tah.

Wb . para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. ngabina moral para remaja. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. masihan pangarahan ka para remaja. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. Wassalamu'alaikum Wr. Wr Wb Ibu-ibu. nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. nyaeta ngabina. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. Dina dinten ieu. Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana.

menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. rambutna salambar. nusa sareng bangsana. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. ngatik. aya dina kasuksesan. Para Ibu. diatik. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. sanes lantung tambuh laku. bingah ka giri-giri. bingah anu taya hinggana. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. nagarana. mapay lacak anu baheula. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. sasieureun. mugia janten barokah. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. anggang di teang. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. mengingat. getihna satetes. agamana. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. ti luhurna sausap rambut. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. dibimbing. Bapak sadaya. tamba mulang ngalongkewang.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. tanbi lengoh kalempohan. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. dibina. ku kituna sim kuring sabadana. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. paamprok jonghok. pamugi ageung sihampuntena. sanes ketang tanpa beja. ambekanana sadami. Nu mawi tebih diungsi. bingah amarwata suta. . belah pecah lalab rumbah. sabeunyeureun. masyarakatna. tatali paranti warisan ti nini aki. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. khususna kanggo marurangkalih sadayana. ngabimbing. sarebuk samerang nyamu. kahajar ku pangajar. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. asa ditonjok ku congcot. ninggang mangsa nu utama. bobodoran. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. di handap sausap dampal. umumna mah kanggo keluargana. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. alhamdulillah parantos bade rengse. kaireng katalingeuhan.

bagja dunya rawuh akheratna. Kumargi kiti Bapak titip. ngajaga salira. hade tata.Ujang. sapu nyere pegat simpay. beber layar poe anyar. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. kiwari hidep parantos bade paturay. hade basa sing nyaah. hade tata. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. Bangsa sareng Nagara. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. sing lantip budi. nagara. masyarakat. bema tatakrama. ka sasama. lulus banglus ginuluran. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. meureun kieu. supados ngajirim eusi. anu janten margi dina tata titina. dina tindak tandukna. balabuhna dasar katineung. bakal pajah. mangkak dina taman katresna. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. pileuleuyan-pileuleuyan. ngaraksa salira. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. hidep bakal pisah. kalayan teu puguh entep seureuhna. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. hade basa sing tiasa ngajagi diri. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. neda jembar hampurana. ka masyarakat ka Nusa. ka kadang warga. Nusa. ka ibu rama. subaya mibanda nyata. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. deudeuh ka sasama. nusa sareng bangsa. ka masyarakat. taya deui bahasa anu utama. oge dina tata titina. asih nu diipuk na jajantung. nagara sareng agama. bangsa. iwal ti sisng lantip budi. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. tebih tina marganing balai. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. jatnika sapapaosna. sing nyaah deudeuh ka salira. seueur silung sareng sumbangna. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. Bral geura miang. ka kadang warga. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. sugan kiti. anu disungging dina permadani.

Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. dipikaresep ku barudak ngora.Wb. sareng nu sanesna. hebat euy. kendang penca mani ngemprang. boh dina seni atanapi dina kaolahan. misro.. utamina di tatar sunda kango urang mah. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. Ku margi kitu. jaipongan. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. bress…. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. pedah kungsi di Indonesia. celempungan bajidor. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. Padahal upami dilenyepan. urang reureus bisa nyieun jodang. dig. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang.. Urang Jepang bisa nyieun pedang. hut. ngemprangna sora kendang. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. wayang golek. Wassalamualaikum Wr. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . ngamumule kandaga Budaya Sunda”. Urang ngabantun conto: babantal. iwal Obama meureun apaleun. Dina ieu waktos. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Kop nu kitu mah keur nu huisan. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. garehal teu keuna kana undak usukna basa. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. dug jreng. suling. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI.Wb. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. Abdi mah resep rok en roll. nutuan bubuy bawang. reog. comro. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. teu malise. tutuan sareng cikur. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. Janten. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya.NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. dag. aya rengkong. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya.

mugi kersa ngahapunten. . bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. bersih raga. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Allohumma.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. nu nyebabkeun urang teu suci. nyaeta aya bersih hate. Wb. sareng bersih rohani. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Upami urang sadaya iman ka Allah. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Wassalammu’alaikum Wr. pamungkas pisanggem. Tah. bersih jiwa.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->