Biantara Basa Sunda

Biantara Basa Sunda

Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda kebersihan, naskah pidato bahasa sunda, pidato bahasa sunda tentang 17 agustus. Contoh pidato bahasa sunda perpisahan Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

urang reureus bisa nyieun jodang. Abdi mah resep rok en roll. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. nutuan bubuy bawang. hebat euy. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. pedah kungsi di Indonesia.Wb. misro. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. Padahal upami dilenyepan. kendang penca mani ngemprang. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. Urang Jepang bisa nyieun pedang. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. sareng nu sanesna. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. boh dina seni atanapi dina kaolahan. iwal Obama meureun apaleun. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. Urang ngabantun conto: babantal. hut. dig. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. dug jreng. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. Wassalamualaikum Wr. . het anu ngigelna kiwari ampir sirna. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. jaipongan.Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Assalamualaikum Wr. garehal teu keuna kana undak usukna basa. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya . utamina di tatar sunda kango urang mah. dag. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. tutuan sareng cikur. ngemprangna sora kendang. wayang golek. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. ngamumule kandaga Budaya Sunda”. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang.Wb. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi.. celempungan bajidor. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. dipikaresep ku barudak ngora. reog.. teu malise. Kop nu kitu mah keur nu huisan. suling. aya rengkong. bress…. comro. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI.

urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Upami urang sadaya iman ka Allah. Janten. Ku margi kitu. bersih jiwa. Tah. Allohumma. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Para wargi anu mulya. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. sareng bersih rohani. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. nu nyebabkeun urang teu suci. Dina ieu waktos.Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. mugi kersa ngahapunten. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. bersih raga. nyaeta aya bersih hate. . bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Wb. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Wassalammu’alaikum Wr. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. pamungkas pisanggem. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang.

Boga catur gé nu tanpa bukur. sanggem paripaos téa mah étang étang lauk buruk milu mijah. anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto. rumasa sim kuring mah taya kabisa. taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Langsung saja simak Contoh Pidato dengan bahasa Sunda di bawah ini. ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana. Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Amin. Hadirin nu dipihormat. Adean ku kuda beureum.. Sihoreng geuning. ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. dag-gig-dug rasaning ati. . mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang. Kersaning Gusti Nu Maha Suci.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pidato dalam bahasa sunda mungkin sulit bagi seorang yang benar-benar bukan asli sunda oleh karena itu kami share mengenai Contoh Naskah Pidato dalam Bahasa Sunda. Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa. taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh. Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman. sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Assalamu’alaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat. urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad.

Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. heug aya nu naros. Manawi bahan katampi. Hapunten sakali deui. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda . Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana. Asa palangsiang. Cindekna mah urang kedah peheuyeukheuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. kawit ti mana. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “ti Jawa Barat”. bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati.wb. baca juga artikel mengenai Contoh Naskah Pidato Mengenai Dampak Facebook. saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun. Wassalamu’alaikum wr. atanapi mamatahan ngojay ka meri. atanpi mamatahan ngojay ka meri. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa. … tapi urang teu bisa. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. dijawn teh ” ti Indonesia”. tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Amit mungkur. . Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. eta mah sakadar cita-cita simkuring. Semoga artikel Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda dapat membantu anda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainya. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira. hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur. Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul. nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Manawai bahan katampi. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun.

amien. Upami urang sadaya iman ka Allah. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Janten.. Wb. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Dina ieu waktos. . bersih raga.. Tah. mugi kersa ngahapunten. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.2. Para wargi anu mulya. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Wassalammu’alaikum Wr. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.12 Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. nu nyebabkeun urang teu suci. pamungkas pisanggem. bersih jiwa. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Ku margi kitu. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung.. Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. nyaeta aya bersih hate. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Allohumma.Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan 21. Dina salah sahiji hadits diterangkeun. sareng bersih rohani.

Wassalamu'alaikum Wr. sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu. saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana. Dina dinten ieu. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu. Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna. nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana. sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Wb . Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta. nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan. nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa. nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. Wr Wb Ibu-ibu. sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu. nyaeta ngabina. Kaum ibu sawadina usaha sakuatkuatna pikeun jadi ibu pangwangunan. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna. dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. masihan pangarahan ka para remaja.Conto Pidato Hari Ibu Assalamu'alaikum. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda. Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan. urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional. ngabina moral para remaja. dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna.

ambekanana sadami. rambutna salambar. Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. mapay lacak anu baheula. bingah anu taya hinggana. asa ditonjok ku congcot. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. mugia janten barokah. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. di handap sausap dampal. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. belah pecah lalab rumbah. kaireng katalingeuhan. ngatik. masyarakatna. Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. ngabimbing. nusa sareng bangsana. ti luhurna sausap rambut. Para Ibu. ninggang mangsa nu utama. tanbi lengoh kalempohan. ku kituna sim kuring sabadana. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. sabeunyeureun. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. umumna mah kanggo keluargana. paamprok jonghok. pamugi ageung sihampuntena. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. tatali paranti warisan ti nini aki. anggang di teang. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. getihna satetes. nagarana. sanes lantung tambuh laku. dibina. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. sarebuk samerang nyamu. tamba mulang ngalongkewang. sasieureun. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. kahajar ku pangajar. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. bingah amarwata suta. aya dina kasuksesan. bingah ka giri-giri. . sanes ketang tanpa beja. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. alhamdulillah parantos bade rengse. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. Bapak sadaya. khususna kanggo marurangkalih sadayana. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. agamana. mengingat. dibimbing.Pidato singkat perpisahan dalam bahasa sunda Assalamualaikum wr. Nu mawi tebih diungsi. bobodoran. diatik.

Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. sing nyaah deudeuh ka salira. bakal pajah. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. nagara sareng agama. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. sapu nyere pegat simpay. hade tata. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. balabuhna dasar katineung. supados ngajirim eusi. jatnika sapapaosna. anu janten margi dina tata titina. pileuleuyan-pileuleuyan. neda jembar hampurana. asih nu diipuk na jajantung. dina tindak tandukna. mangkak dina taman katresna. masyarakat. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral…. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. hidep bakal pisah. nagara. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. ngajaga salira. kiwari hidep parantos bade paturay. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. subaya mibanda nyata. tebih tina marganing balai. Nusa. anu disungging dina permadani. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. ka ibu rama. hade basa sing nyaah. Bangsa sareng Nagara. bema tatakrama. kalayan teu puguh entep seureuhna. hade tata. bagja dunya rawuh akheratna.Ujang. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. ngaraksa salira. ka masyarakat. ka masyarakat ka Nusa. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. meureun kieu. taya deui bahasa anu utama. deudeuh ka sasama. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. bangsa. Kumargi kiti Bapak titip. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. seueur silung sareng sumbangna. ka sasama. beber layar poe anyar. iwal ti sisng lantip budi. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. Pidato singkat bahsa sunda tentang pendidikan . ka kadang warga. Bral geura miang. oge dina tata titina. hade basa sing tiasa ngajagi diri. lulus banglus ginuluran. sugan kiti. sing lantip budi. nusa sareng bangsa. ka kadang warga.

Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Kop nu kitu mah keur nu huisan. Ku hal kitu dina biantara ayeuna bade bantun tema “ Ngala lele kasamawa meunang dua. anu sepuh oge sami “ Jati kasilih ku junti” teu minosea kana seni budaya. het anu ngigelna kiwari ampir sirna. Urang Jepang bisa nyieun pedang. kendang penca mani ngemprang. urang reureus bisa nyieun jodang. iwal Obama meureun apaleun. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Bapak kalih ibu anu bade ngaregepkeun biantara-biantara simkuring. wayang golek. Dina ieu waktos. bress…. heunteu reueus urang kudu jadi benteng budaya Sunda. margi di Indonesia ti sabang dugi ka maroke seueur pisan seni budaya. hut. Ku margi kitu.Wb. Urang ngabantun conto: babantal. jaipongan. dipikaresep ku barudak ngora. nutuan bubuy bawang. boh dina seni atanapi dina kaolahan. Piraku ari urang Amerika bisa kana budaya Sunda ari urang teu resep. Budak ngora ayeuna sok ngaleos upami ngadangu kacapi. tutuan sareng cikur. beuleum sampeu ditambih parud kalapa gegetuk ngarana moal aya di Amerika. teu malise. ngamumule kandaga Budaya Sunda”.NGAMUMUK KANDAGA BUDAYA SUNDA Assalamualaikum Wr. dug jreng. reog.. Nu matak ahli seni budaya atawa pamarentah geus nyieun wadah sapertos IPSI. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan Lingkungan Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. tangtos ibu bapak tumaros naha kadaharan make lebet kana budaya?. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan. ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya .. pedah kungsi di Indonesia. urang titenan kahirupan kiwari seueur pisan tontonan ti luar nagara urang. Padahal upami dilenyepan. aya rengkong. ngemprangna sora kendang. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… . abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Wargi-wargi sadaya sakitu nu kapihatur tina tanahal. ngerelikna sora suling kabawa angin peuting. comro. celempungan bajidor. tong mangmang tong hariwang kang Darso ge bisa hirup senang. Wassalamualaikum Wr.Wb. garehal teu keuna kana undak usukna basa. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. sakali deui umajak ka balarea urang mumule seni budaya urang. dag. Abdi mah resep rok en roll. misro. dig. sareng nu sanesna. Janten. utamina di tatar sunda kango urang mah. Di pulo Jawa bae aya budaya Jawa jeung Sunda. hebat euy. Naon atuh ari budaya the? Ceuk emutan simkuring Budaya the hiji kamonesan atanapi kapanigelan. suling. hawar-hawar cianguran matak nyerep kana hate sumanambah kana bayah. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.

bersih raga. Allohumma. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Wb. pamungkas pisanggem. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. nu nyebabkeun urang teu suci. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Wassalammu’alaikum Wr. mugi kersa ngahapunten. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. Para wargi anu mulya. Tah. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah. nyaeta aya bersih hate. . sareng bersih rohani. bersih jiwa. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful