Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010

KANDUNGAN
Perkara Kata-kata aluan daripada Yang Dipertua PIBG Kata-kata aluan daripada Pengetua SMK Seri Kundang Aturcara Majlis AJK Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG 2010 Agenda Mesyuarat Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-6 Laporan Kegiatan Tahunan PIBG Sesi 2009 /2010 Laporan Kewangan PIBG 2009 Lampiran Takwim Aktiviti SMK Seri Kundang 2010 Analisa PMR 2009 Pelajar Cemerlang PMR 2009 Jawatankuasa PIBG 2009/2010 Jawatankuasa PIBG 2010/2011 Cadangan /Usul 31 33 34 35 36 30 25 21 8 7 4 5 3 2 m/s

1

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010

KATA-KATA ALUAN Yang Dipertua PIBG Sesi 2009/2010 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam 1 Malaysia.

Segala pujian tertentu bagi Allah, tuhan sekalian alam.Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W., keluarganya serta para sahabatnya. Dalam kesempatan ini, ingin saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya jua dapat saya mencoretkan sepatah dua kata dalam ruangan ini. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan wadah yang bertanggungjawab memikul amanah membantu menggilap kecemerlangan anak-anak dan memperkasakan SMK Seri Kundang. Komitmen yang padu dalam kalangan anggota PIBG akan menjanjikan kejayaan dan kepuasan bagi melahirkan insan cemerlang iaitu bangsa Malaysia yang bertanggungjawab dan berbakti untuk agama, nusa, dan bangsa . Sebuah sekolah yang mencapai kejayaan yang melebihi sasaran dalam bidang akademik dan kokurikulum sesungguhnya disokong oleh kemantapan PIBG. Melalui PIBG, diharap semua pihak dapat mencambahkan idea-idea bernas serta buah fikiran yang berupaya meningkatkan lagi prestasi akademik dan kokurikulum SMK Seri Kundang bagi melahirkan insal kamil yang bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Saya yakin bahawa segala program yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan jaya. Semua pihak khususnya PIBG haruslah memainkan peranan yang lebih efektif untuk kecemerlangan murid-murid dan SMK Seri Kundang. Marilah kita sama-sama mendokong dan membuat perancangan rapi bagi memajukan PIBG SMK Seri Kundang selari dengan perubahan arus perdana hari ini. Usaha-usaha dan penambahbaikan berterusan perlu dilakukan segera agar kita tidak akan ketinggalan. Kesepaduan dalam permuafakatan yang tinggi daripada warga PIBG SMK Seri Kundang amat diperlukan bagi menjayakan setiap program yang akan dilaksanakan nanti.Moga budaya kerja cemerlang sentiasa direalisasikan. Akhir kata, saya amat berharap barisan peneraju PIBG yang baru dilantik sesi 2010/2011 bersikap proaktif dalam merangka dan melaksana program PIBG yang mampu menjana kecemerlangan SMK Seri Kundang. Memandangkan saya tidak lagi bertanding jawatan YDP setelah memegang jawatan ini mulai sesi 2006/2007, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan kerjasama serta memohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan yang telah berlaku. Sekian, terima kasih.

(TUAN HAJI ABD AZIZ BIN MD YATIM PPN, PPT) Yang Dipertua PIBG SMK Seri Kundang 2009/2010 KATA-KATA ALUAN Pengetua SMK Seri Kundang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.

2

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010

Syukur ke hadrat Allah S.W.T. dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat kita bersamasama mengadakan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SMK Seri Kundang kali ke-7. Syabas dan tahniah kepada Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG 2010 yang telah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menjayakan program ini. Jutaan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa PIBG dan ibu bapa yang dapat hadir pada mesyuarat kali ini. Pendidikan merupakan satu pelaburan yang menjadi penanda aras kepada kecemerlangan sesebuah sekolah. Justeru misi sekolah adalah untuk membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti memenuhi aspirasi negara Malaysia . SMK Seri Kundang telah merangka satu perancangan strategik bagi tempoh lima tahun (20102014). Demi melahirkan modal insan yang cemerlang, visi sekolah ialah SMK Seri Kundang menjadi sekolah cemerlang di Zon Kuang menjelang 2014 diharap dapat digapai sama ada dalam bidang akademik, kokurikum mahupun sahsiah pelajar. Justeru, PIBG perlu menunjukkan inisiatif serta komitmen yang tinggi dan memikul tanggungjawab dengan penuh iltizam dan azam yang kental dalam usaha menjana kecemerlangan sekolah . Oleh itu, atas rasa tanggungjawab dan kebersamaan yang padu , PIBG mampu melahirkan sesuatu yang bernilai dan bermakna demi mencapai kecemerlangan anak-anak di SMK Seri Kundang. Sesungguhnya, murid-murid hari ini perlu dilengkapi dengan kecekapan global dalam menyelesaikan sebarang masalah ruang lingkup persekitaran budaya silang (cross cultural environment). Menyedari perubahan ini, maka peranan PIBG cukup hebat dalam membantu pihak sekolah menjana personaliti cemerlang dan masa depan yang cerah untuk anak-anak SMK Seri Kundang pada abad 21. Sokongan padu ibu bapa dan komuniti setempat melalui PIBG untuk menyumbang idea, material, sokongan moral dan tenaga demi kemajuan anakanak kita menjadi permulaan yang positif dan diharapkan akan menjadi suatu kesinambungan kecemerlangan untuk warga SMK Seri Kundang. Misi dan visi sekolah dapat direalisasikan seandainya PIBG membulatkan tekad , memperteguh muafakat dan berusaha secara sepadu. Akhirulkalam, semoga usaha murniibu kita mendapat keberkatan dan keredaan Allah - Ketibaan bapa - Ketibaan bapa S.W.T hendaknya. PIBG dan sekolah ibu perlu bersikap bagai aur dengan tebing demi menjamin kejayaan agenda pendidikan. - TaklimatLantaran SKOR A itu diharap PIBG SMK Seri Kundang terus - Taklimat SKOR A visi dan misi sekolah seterusnya mencipta mara dan proaktif dalam usaha merealisasikan kegemilangan SMK Seri Kundang.
9.00 pagi 9.00 pagi 9.15 pagi 9.15 pagi - Ketibaan tetamu jemputan - Ketibaan tetamu jemputan - Bacaan Doa - Bacaan Doa - Ucapan alu-aluan Pengetua - Ucapan YDP PIBG 8.00 pagi 8.00 pagi - Pendaftaran - Pendaftaran

Sekian, terima kasih.

- Ucapan (PN.HAJAH NORAIZAN BT BRAHIM ) alu-aluan Pengetua Pengetua SMK Seri Kundang - Ucapan YDP PIBG

- Ucapan Perasmian oleh tetamu Jemputan - Ucapan Perasmian oleh tetamu Jemputan - Persembahan multimedia - Persembahan multimedia - Penyampaian Cenderamata kepada AJK PIBG - Penyampaian Cenderamata kepada AJK PIBG Sesi 2009/2010 Sesi 2009/2010 - Jamuan Ringan - Jamuan Ringan ATURCARA

- Mesyuarat Agung PIBG bermula - Mesyuarat Agung PIBG bermula 12.30 tengahari 12.30 tengahari - Bersurai - Bersurai

ATURCARAMAJLIS MAJLIS

3

Setiausaha Bendahari Pen.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 AJK PELAKSANA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-7 SMK SERI KUNDANG AJK INDUK Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Zainuddin (PK HEM) Pn Suhaida bt Shamsuddin (PK Koku) Pn Masliza bt Shahadan Pn Julaina bt Manhuri Pn Salina bt Ghaffar Pn Wizana bt Moktie Buku Program Protokol dan Sambutan VIP & Ibubapa 4 . Bendahari : : : : : : : : Pn Hajah Noraizan bt Brahim (Pengetua) Pn Hajah Jamaliah bt Abu (Penolong Kanan) En Pazir b.

Normala bt Hashim 2. 6. PPT (YDP) En Sarjuni b Maksud(NYDP) En Mazlan b Hj Bakri (AJK) En Ghazali b Ismail. Nik Shazwani bt Wan Mohd Sidik 7. BSD (AJK) En Mohd Hassan b Ramlan(AJK) Pn Nor Hanizah bt Jamaludin (AJK) Pn Salasiah bt Disa (AJK) En Wan Tai Tong (AJK) Pn Nootrah bt Abdullah (AJK) En Mohd Johan b Abdullah (Pemeriksa Kira-kira) Pn Norita bt Abdul Latiff (Pemeriksa Kira-kira) 1. Pn Noreeda bt Hashim 3.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 1. Pn Fauziah bt Ahmad 3.Mazwilla bt Che Othman 3. En Rusli bin Abdullah(K) 2. Pn Nolida bt Ahmad Markeh (Kata-kata aluan Pengetua & YDP) 3. Pn Nor Eshah bt Abdull 2. Pn Nihan bt Ahmad Trafik dan Keselamatan 1. Pn Zubaidah bt Mat Latif (K) 2. Zafifi bin Ideris Sumbangan Derma Kilat 1. Pn Faizah Nor Binti Abdullah(K) 2. Pn Fadzilah bt Abdullah (K) 2. Pn Nur Suhanawati Hussein Mengemas dewan selepas majlis 1. Cik Nik Siti Noor Hidayah 5. Pn Suraya bt Md Ali 5. Pn Zurina bt Hassan Pendaftaran Ibubapa dan Guru 1. 13. Pn Rusyati bt Omar Kelab Seni Kreatif Jurukira undi/ Pencatat papan Persiapan dewan sebelum 1. Cik Mazidah bt Abd Samad 4. Pn Mas Azila bt Amat 6. En Ahmad Bistamam b Mahmud 4. Jenny anak Mew Persembahan Multimedia 1. Pn Michele Geraldine Carvalho 4. Pn Khadijah bt Abd Wahab (Ucapan YDP semasa perasmian) 4. Cik Azizah bt Arifin Jemputan Ibubapa & Merumus Usul/Cadangan Ibu bapa 1. Pn Noorziah bt Husain 6. 8. Cik Maimunah bt Muhamad 3. En. Pn Nen Fadzilah bt Hashim(K) Pn Noraini bt Mohamad Pn Zamiah bt Ab Ghani Pn Ramlah bt C. 15. Pn Julaina bt Manhuri 2. Pn Normasduha bt Ajis(K) 2. Pn Mahani bt Zakaria (Ucapan pengetua & perasmi AGM) Kebersihan kawasan sekolah sebelum dan selepas majlis 1. Pn Noraini bt Ramdan 3. Pn Mazilah bt Ishak (K) 2. Cik Eda Nurnasaliza bt Abdullah 5. 4. 9. Pn Sharipah Nor Fatimah bt Syed Ahmad 4. Pn Marina bt Chik 3. 7. Pn. Cik Norlaila bt Mansor Urus sofa dan meja VIP sebelum 1. Pn. En Nazaruddin bin Samori Kadet Polis Urus sofa dan meja VIP selepas majlis 1. 14. 3.P Veeravu Tuan Haji Ab Aziz b Md Yatim PPN. En Saiful Anuar b Haron Pencatat Minit 1. Cik Nur Hafizah bt Ismail Puteri Islam Perhiasan Pentas dan “Back-drop” 1. Pn Siti Azlina bt Saari 3. 2. Pn Noraini bt Zahari(K) 2. 5. Pn Suriani bt Sulaiman (K) 2. 11. 12. Abdul Hamid Juruacara 1. Pn Muslimah bt Hussin Jemputan VIP 1. Pn Noor Liza bt Pamuji(K) 2. Pn Pn Hamidah bt Baie(K) 5 . Pn Shaharom bt Ahmad 4. Pn Suhana bt Ibrahim Bacaan Doa Ustaz Nizam b. Pn Fatimah bt Othman 3. Pn Anita Rose bt Md Yang Ghazali(K) 2. Pn Zuriazay bt Kamaruddin 2. Pn Nasriah bt Abu (K) 2. Pn Rohana bt Abdullah 4. 10. Pn Wizana bt Moktie Persiapan Untuk Mesyuarat Agung PIBG selepas perasmian 1.

Pn Haryati bt Hashim 3. 5. 3. Pn Nurjuliana Hidayah Oh bt Abdullah Kelab Fotografi putih 1. Pn Fildza bt Ab Razak 3. En Ahmad b Che Yunus(K) 2. Pn Noriah bt Basid(K) 2. Pn Razawati bt Kalimi 3. Cik Norhaslin bt Mustafa Sijil Pn Salehah bt Hashim Fotografi & Dokumentasi 1. 2. 4. En Mohammad Fauzie b Sahlan(K) 2.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 2. Pn Mariani bt Jusoh 4. Cik Nur Hafiza bt Ismail 4. En Mohd Kamarul Ariffin b Basri AJK Siaraya Cenderamata & Cabutan Bertuah 1. Pn Che Radziah bt Yaacub(K) 2. Pn Rukmony a/p Shunmugam Pandu Puteri Seranta & Publisiti 1. Pn Norashikin bt Yusoff(K) Pn Hasliza bt Abu Bakar Cik Noor Azilawati bt Mohd Arif Cik Siti Fatimah bt Mohd Asri Cik Amyasma bt Mohammed Jamuan VIP & Ibubapa 1. Cik Malini Deepa Siaraya 1. Pn Mazura bt Ab Salam(K) 2. En Abd Rahman b Mohd Noor Semua AJK PIBG (Ibu Bapa) AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-7 Ucapan Yang DiPertua PIBG Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-6 2009 Pembentangan dan pengesahan Penyata Kewangan 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009 Pembubaran Ahli Jawatankuasa Sesi 2009/2010 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2010/2011 Memilih 2 orang Juru Audit Membahaskan usul Usul lisan Ucapan penangguhan 6 .

Pn Maimunah binti Hassan (Penasihat) Tuan Haji Abd Aziz bin Md Yatim PPN. 2. SELANGOR MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KEENAM 2009/2010 TARIKH HARI MASA TEMPAT KEHADIRAN: 1. RAWANG.00 PAGI DEWAN SMK SERI KUNDANG 7 .Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KUNDANG 48020. PPT (YDP) Pn Masliza binti Shahadan (Setiausaha) Pn Julaina binti Manhuri (Naib Setiausaha) Pn Salina binti Ghaffar (Bendahari) : : : : 28 FEBRUARI 2009 SABTU 8. 5. 4. 3.

Pn Haslinda binti Ismail 44. En Muatar bin Akmal 79. Pn Siti Nor binti Ab. En Tamerin bin Maujula 41. Pn Nor Zuriyati binti Ahmad 74. Pn Jamaliah binti Abu (PK Kurikulum) 20. Ghani bin Mohamed 49.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 6. Pn Salasiah binti Disa 72. Pn Hasmah Lili binti A. Pn Norazizah binti Isa 34. En Yazid bin Kasden 50. Pn Noraini binti Karim 55. En Ab. Pn Hamidah binti Baie (AJK) 15. Pn Norhaya binti Badaridin 57. En Othman bin Mat 52. En Nazri bin Mohd Sahak 25. Pn Karsinah binti Samian @ Abdul Karim (AJK) 11. Pn Yatimah binti Samsuri 83. Pn Rohana binti Nayan 42. Pn Zulbaidah 56. Pn Kalsom binti Roslan 28. Pn Rosnita binti Mawardi 38. En Abu Bakar bin Hussin (AJK) 9. Pn Isnaniar binti Saleh 62. Pn Rosmiah binti Saab 82. En Hussin binti Mohd Noor 77. En Abu Bakar bin Kurdi 61. Pn Azzah binti Zainuddin 47. Pn Zainun binti Pirnadi 73. Pn Saedah binti Abd Samad 37. En Abdul Hakim bin Udin 63. Pn Zuraini binti Daud 80. En Mohd Suhaimi bin Kamaruddin 53. Pn Sofiah binti Mat Isa 64. En Azlan bin Zubir 39. Pn Rohana binti Awang Lah 69. Pn Laili binti Man 43. Pn Normah binti Din 84. Pn Safiah binti Shahabuddin 81. Pn Linda binti Hasam 46. Pn Rupiah binti Yatim 60. Pn Asma binti Shafie 22. Pn Rogayah bt Menut 30. Pn Nor Hanizah binti Jamaludin 78. En Wan Tai Tong (AJK) 10. Pn Sapauyah bt Sino 71. Pn Fadzilah binti Shamsudin 65. Pn Noraini binti Kamarudin 36. En Termen bin Ismail 54. Malek 68. En Zainol Azman bin Mohd Tahir (Pemeriksa kira-kira) 18. En Kasrin bin Busai 51. Pn Sandy Sang 29. Pn Sukini binti Ahmad 48. Pn Hasiah binti Ahmad 58. Rahman 24. Pn Norasah binti Ayeub 70. Tn Hj Abd Aziz bin Ab Ghani (Pemeriksa kira-kira) 19. Pn Fadzilah binti Abdullah (AJK) 17. Pn Faizah Nor binti Abdullah (AJK) 14. Pn Norita binti Abdul Latif 45. Pn Normah binti Ahmed Sayuti 75. Pn Che Radziah binti Yaacub (AJK) 13. Pn Noralizah binti Mohd Ludin 40. Pn Rogayah binti Menut 31. Pn Norma binti Hj Yaacob 27. Pn Roslah binti Asmawi 67. Pn Maharom binti Mohd Bakir 66. Pn Salina binti Kamih 76. Pn Suhaida binti Shamsuddin (PK Kokurikulum) 21. Pn Zainon binti Rasip 59. Pn Mahanem binti Abdul Malik 23. Pn Norakhma binti Muhd Nor 26. Pn Mariam 33. En Mazlan bin Hj Bakri (AJK) 8. En Ghazali bin Ismail 32. Pn Wizana binti Moktie (Naib Bendahari) 7. Pn Rohana binti Abd Aziz (AJK) 12. Pn Fadzilah binti Jasman 35. Pn Noor Liza binti Pamuji (AJK) 16. Pn Misriah 8 .

En Said bin Hassan 98. Pn Arbaiays 122. Pn Noor Aliza binti A. Pn Nuri binti Aziz 127. 159. 185. Pn Masitah binti Md Arshad 126. 184. 153. Mohd Zain bin Pilus 104. 161. 141. En Amir Rudin bin Arshad 1. 148. Pn Zarimah binti Rahmat 116. Pn Nadzarah binti Jamaludin 124. En Sarjuni bin Maksud 109. En Mohd Hassan bin Ramlan 91. 182. Beliau juga merakamkan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran pegawai Pra-sekolah PPD Daerah Gombak. En Mohd Azhar 111. pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang. En Mohd Johan bin Abdullah 103. En Ibrahim bin Zaid 112. 137. Nor 120. 174. Pn Junaidah binti Japar 97. Pn Noriah binti Wahi 135. Pn Samsiah binti Brang 125. 154. 163. En Selvam a/l Ramon 93. 138. 165. Pn Pariyem 114. 179. 139. Pn Hamishah bt Abd Hamid 96. Pn Sa’edah binti Mustapa 88. 144. En Mohd Ariff bin Awang 99. Ahli Jawatankuasa PIBG. Pn Hasmah binti Mohamad 117. 181. 140. Pn Nurleza binti Jamaudin 108. 142. 166. Pn Nihan binti Ahmad En Abd Rahman bin Md Noor En Ahmad bin Che Yunus Pn Anita Rose binti Md Yang Ghazali Cik Azizah binti Ariffin Pn Fauziah binti Ahmad Pn Fatimah binti Othman Pn Haryati binti Hashim Pn Hasliza binti Abu Bakar Pn Khadijah binti Abd Wahab Cik Maimunah binti Mohamad Pn Maizura binti Pn Marina bt Chik Pn Mas Azila binti Ahmat Cik Mazidah binti Abd Samad Pn Mazilah binti Ishak Pn Michele Geraldine Carvalho Pn Nen Fadzilah binti Hashim En Nizam bin Abd Hamid Pn Nolida binti Ahmad Markeh Pn Nor Eshah binti Abdull Pn Noraini binti Mohamad Pn Noraini binti Ramdan Pn Noraini binti Zahari PJK Pn Noreeda binti Hashim Pn Noriah binti Basid Cik Norlaila binti Mansor Pn Normasduha binti Ajis Pn Norjuliana Hidayah binti Abdullah Pn Ramlah binti Hj C. 168. 183. 172. En Jamaludin bin A. Ghani 133. Pn Saadiah binti Brahim 110. 151. 160. 156. En Zulfaizal 102. 150. 145. Pn Hayati binti Ridwan 123. Pn Nor Faridah 94. 149. 180. Encik Ahmad bin Ismail dan sudi merasmikan 1.P Veeravu Pn Rukmony a/p Shunmugam En Rusli bin Abdullah Pn Rusyati binti Omar Pn Salehah binti Hashim Pn Sanira binti Sabaruddin Pn Shaharom binti Ahmad Pn Siti Azlina binti Saari Pn Suhana binti Ibrahim Pn Suraya binti Md Ali Pn Syarifah Nor Fatimah binti Syed Ahmad Pn Suriani binti Sulaiman Pn Widuri binti Abd Wahab Pn Zubaidah Pn Zamiah binti Ab Ghani Pn Zuriazay binti Kamaruddin Pn Zurina binti Hassan Cik Nur Asyikin binti Mohd Rahaman Cik Quzaimah binti Sariff Cik Naimah binti Abu Bakar Cik Hasniza binti Mohd Adenan Tn Haji Ab Aziz bin Md Yatim mengucapkan salam dan ucapan terima kasih kepada Puan Maimunah binti Hassan. 164. 147. Pn Karimah binti Jaafar 129. En Norizan bin Yusop 89. 169. 157. En Zulkifli bin Jais 130. 155. 178. Pn Inon bin Yahya 113. 167. En Osman bin Ahmad 132. Pn Azizah binti Shaffie 105. En Chandran a/l Ramdigan 101. Pn Jarah binti Seman 92. 143. 176. Pn Che Rozi binti Ahmad 95. Pn Hamidah binti Stan 121. 173. 175. 1. En Roslee bin Bahari 100. Beliau memanjatkan doa agar diberkati majlis pada hari ini. 152. Pn Rukiah binti M.1 136. 158. Pn Noriyah binti Md Yusuf 131. 171. ibu bapa dan guru-guru atas kehadiran pada hari ini. Pn Rahimah binti Ibrahim 118. 170. Pn Rohaya binti Othman 87.0 Ucapan Yang Dipertua PIBG. 177. Rahim 119. Pn Rahayu binti Hj Daud 86. En Asmuni 134. 146. Pn Sakinah binti Hassan 115. En Asharul Ridza bin Alias 128. En Ahmad Kamal 106. En Hairiri bin Ahmad Shah 107. Pn Siti Aminah binti Abdullah 90.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 85. 162.2 9 .

Maimunah bt Hassan memohon jasa baik Tuan Haji Abdul Aziz bin Md Yatim menjadi pengerusi sementara dan dipersetujui sebulat suara oleh ahli mesyuarat.2 10 .1 2. 5.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Mesyuarat Agung PIBG kali Ke-6 (Ringkasan Ucapan Encik Ahmad bin Ismail di lampiran C) 1. 4.1 Pn.3 1. (Rujuk muka surat 8 hingga 20 dalam buku program) Encik Sarjuni bin Maksud mencadangkan Minit Mesyuarat Kali Ke-5 disahkan dan disokong oleh Encik Mazlan bin Haji Bakri. Pembubaran AJK 2008/2009. Tuan Haji Ab Aziz memaklumkan. 5.4 2.0 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2009/2010 7. Program Pembangunan dan Keceriaan Sekolah seperti yang tercatat pada muka surat 21 hingga 25 dalam buku program. Program Kebajikan. 2. 3. Tuan Haji Ab Aziz bin Md Yatim memohon pembubaran AJK PIBG Sesi 2008/2009.2 5. 3. Program Kokurikulum. 7. (Rujuk Lampiran A) Tiada perkara yang dibangkitkan semula.1 6.1 Pn.0 Ringkasan ucapan YDP semasa majlis perasmian di lampiran B.0 Membubarkan AJK PIBG 6. Encik Hassan bin Haji Ramlan mencadangkan penyata kewangan disahkan dan disokong oleh Encik Zulkifli bin Jaiz.0 Membentang dan Menerima Penyata Kewangan 1 Januari hingga 31 Disember 2008.2 Puan Masliza binti Shahadan selaku setiausaha membentangkan Minit Mesyuarat kali ke-5. 7. Undang-undang Tubuh Persatuan PIBG SMK Seri Kundang memperuntukkan 4 orang AJK wakil ibu bapa dan 4 orang AJK wakil guru. Ringkasan Ucapan Pengetua di lampiran A Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat. Salina bt Ghaffar telah membentangkan Penyata Kewangan pada 1 Januari hingga 31 Disember 2008 yang telah diaudit seperti yang tercatat pada muka surat 26 hingga 28 dalam buku program.2 2008/2009. Mesyuarat bersetuju pelantikan ahli jawatankuasa sesi 2009/2010 masih mengekalkan bilangan iaitu seramai 7 orang AJK ibu bapa dan 7 orang wakil guru.0 Membentang Laporan Kegiatan Tahunan PIBG Sesi 2008/2009. 4.1 Yang Dipertua PIBG memaklumkan bahawa semua cadangan/usul dan perkara lain yang dibentangkan semasa Mesyuarat Agung yang lalu telah dijawab dan dihuraikan oleh Puan Pengetua semasa ucapan di Majlis Perasmian. meliputi Program Akademik.2 6.0 Perkara Berbangkit 4.1 Puan Masliza binti Shahadan membentangkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada sesi 2008/2009.

Pn. Ismail BSD Cadangan : Pn. Faizah Nor bt. Salasiah bt Disa 9. Nor Hanizah bt. 2. Salasiah bt Disa 6. Abdullah 7. En. Pn. Mohd Hassan b. Pn Julaina bt Manhuri – dilantik sebagai Naib Setiausaha 2.3 Berikut ialah senarai AJK PIBG yang dipilih bagi sesi 2009 / 2010 Yang Dipertua : Tuan Haji Ab Aziz bin Md Yatim PPN.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 7. Norliza bt. Bakri Sokongan : Tn Hj. Aziz bin Ab. Abdullah 8. Baie 4. Jamaludin Cadangan : En Sarjuni b Maksud Sokongan : Pn. Mohd Tahir AJK Wakil Guru : 1. Wan Tai Tong. En. Nootrah bt.0 Pemilihan Dua Orang Juruaudit 8. Salasiah bt Disa Cadangan : En Sarjuni bin Maksud Sokongan : Pn.1 Berikut ialah senarai Juruaudit yang dipilih bagi sesi 2009/2010 : 1. Sarjuni bin Mat Som Cadangan : Pn. 6. Rohaya bt Osman 2. Salasiah bt Disa 7. Che Radziah bt Yaacub. En. Pn. Zainol Azman b. Pn. Abdul Latiff Cadangan : En Sarjuni b Maksud Sokongan : Pn. Hamidah bt. Ibak. Pn. Berdasarkan arahan terbaru Kementerian Pelajaran. Rohana bt Abd. Salasiah bt Disa Sokongan : En Abu Bakar bin Hussin Setiausaha Kehormat: Pn Masliza bt. Fazilah bt Jasman 4. En. Pn. Mohd Johan b. Wizana bt Mokhtie – dilantik sebagai Naib Bendahari 3. Mazlan b. Abdullah Cadangan : Pn. Ghazali b. Pn. Pn. Cadangan : En Zulkifli b Jais Sokongan : En Ibrahim b Md Zain 5. Ghani Pn Norita bt. pihak PIBG memutuskan agar perkara berikut diluluskan dalam Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-6 11 .0 Kutipan Sumbangan PIBG dan Bayaran Aktiviti Sekolah. Abd. Hj. Pn. Aziz Sokongan : En Hamdan bin Salleh 3. Aniza bt Shafie Sokongan : Pn. PPT Naib Yang Dipertua : En. Fadzilah bt. Cadangan : En Sarjuni b Maksud Sokongan : Pn. Abdullah Cadangan : En Mazlan b. Ramlan Cadangan : Pn. Bakri@Maslan B. En. Karsinah bt Samian@ Abdul Karim Sokongan : En. Shahadan Bendahari Kehormat : Pn Salina bt Ghaffar AJK Wakil Ibu Bapa : 1. Pamuji 5. Hj.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 9. 6.50 Semua ahli mesyuarat bersetuju sebulat suara dengan cadangan kutipan berjumlah RM68.1 Berikut ialah cadangan kutipan bayaran tambahan dan sumbangan PIBG Bil 1 Sumbangan Peperiksaan Dalaman MSSM Insuran Takaful Kokurikulum Aktiviti Agama Sukan JUMLAH 2 Pendaftaran Koperasi Saham Koperasi 3 Sumbangan Tabung PIBG JUMLAH BESAR Pengesahan cadangan Pencadang Penyokong : Tuan Haji Ab. 7.00 seorang Majalah Sekolah – RM12. Pihak sekolah bercadang mengutip bayaran tambahan berikut berdasarkan aktiviti yang akan dijalankan untuk murid-murid tahun 2009: 1. Kelas Bimbingan Permata PMR dan SPM – RM50.00 RM40. Md Yatim : En Mohd Hassan bin Ramli JUMLAH RM20. Md Yatim : Disokong sebulat suara 12 . Pencadang Penyokong : Tuan Haji Ab.2 Cadangan Kutipan Sumbangan Berdasarkan Aktiviti Sekolah. 5.00 (Sekali Bayar) RM 5. Aziz b.50 (telah dibayar) RM 7.00 RM 3.00 RM 1. 3.00 sebulan Hari Graduasi (SPM) Kelas Pemulihan (Peralihan. 8. Aziz b.00 RM 4. Tingkatan 1 dan 2) Program Motivasi Pelajar dan Teknik Menjawab Bengkel Bahasa Inggeris Menengah Atas dan Menengah Rendah Bengkel Bahasa Melayu SPM Seminar Peperiksaan PMR bersama Berita Harian – RM 60.00 (Sekali Bayar) RM20.00 RM 5.00 sekeluarga Pengesahan cadangan mengutip sumbangan mengikut program.50 RM 3. 4. 2.00 (Sekeluarga) RM 68.50 9.

Masalah pelajar merokok amat ketara daripada kalangan pelajar lelaki.1 Masalah Pelajar Berdua-duaan. Berikut tindakan kesalahan merokok terhadap pelajar lelaki: • Kesalahan pertama = 1 kali rotan • Kesalahan kedua = 2 kali rotan • Kesalahan ketiga = 3 kali rotan dan gantung sekolah. Ibu bapa pelajar yang terlibat akan dipanggil dan pelajar akan dihantar ke Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk mendapatkan khidmat nasihat.1 Usul Hal Ehwal Murid 9.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Semua ahli mesyuarat bersetuju sebulat suara dengan cadangan kutipan yang akan dibuat dari masa ke masa 9. Pengerusi telah meminta pembawa usul/cadangan mengemukakan cadangan mereka. 9. Pihak sekolah sentiasa memberikan teguran dan akan terus mengambil tindakan untuk mengatasi perkara ini.2.0 Pembahasan Usul. Puan Pengetua memberitahu pihak sekolah perlu mengambil tindakan yang berhemah terhadap masalah ini. Puan Fadzilah bt Jasman juga mencadangkan pihak sekolah membanteras murid yang balik awal sebelum loceng berbunyi terutama pada hari Jumaat.1 Meneruskan Aktiviti Bacaan Yasin.2 Usul Hal-hal Lain 10. Puan Fadzilah binti Jasman dan Encik Azhan bin Abd Raus meminta agar pihak sekolah mengambil tindakan kepada murid yang berdua-duaan (lelaki dan perempuan) di kantin selepas waktu persekolahan. 9. 9. Pengetua menjelaskan sudah mengenalpasti pelajar yang terlibat dan mengambil tindakan. Walau bagaimanapun mereka boleh merayu ke PPD untuk bersekolah semula. keadaan ini amat membahayakan pelajar. • Pelajar yang digantung untuk kali kedua akan dibuang sekolah.1. 13 . Beliau mencadangkan agar pagar besi sekolah ditukar kepada tembok batu dan ditinggikan. Kebanyakan mereka telah merokok dari sekolah rendah lagi. Pengetua memaklumkan pelajar yang balik awal dan ponteng kelas ini biasanya memanjat pagar.1. 9.3 Tindakan Tegas Terhadap Pelajar Merokok Di Kawasan Sekolah Encik Mohd Ariff bin Awang dan Encik Sarjuni bin Maksud mengusulkan tindakan tegas harus dilakukan kepada murid yang merokok di kawasan sekolah dan di luar sekolah serta mempertingkatkan disiplin di sekolah.1. Puan Pengetua memaklumkan masalah ini ketara sejak akhir-akhir ini terutamanya pelajar Cina. Pengetua memaklumkan pihak sekolah memang mengambil tindakan tegas kepada pelajar yang melanggar disiplin di sekolah. • Pelajar perempuan yang merokok tidak dirotan mereka hanya diberi amaran dan gantung sekolah.2 Masalah pelajar ponteng kelas.

Cadangan ini boleh dibawa kepada pihak guru penasihat Kelab Fotografi untuk pertimbangan.2.3 Memasang Lampu di Kawasan Sekolah pada Waktu Malam En Sarjuni b Maksud meminta pihak sekolah memasang lampu di setiap blok sekolah pada waktu malam untuk tujuan keselamatan. Kelab Fotografi sekolah masih lagi baru dan tidak mempunyai kamera sendiri. 10.2 Tayangan Video Aktiviti Sekolah Dalam Mesyuarat Agung Tahunan PIBG.1 Penglibatan Pelajar Kokurikulum. Beliau menasihati agar murid berkenaan berjumpa dengan guru penasihat pasukan Kadet Polis. Kelas Aliran Bahasa Arab Dalam Aktiviti Puan Misriah binti Siron memberitahu anaknya dari tingkatan 1 Wardah tidak dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum terutamanya dalam pasukan kadet polis kerana waktu pengajaran dan pembelajaran yang panjang.4 Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Sukarelawan Al-Falah Puan Narul Akma bt Kamaruddin meminta pihak sekolah memberi kerjasama penglibatan pelajar SMK Seri Kundang dalam aktiviti Sukarelawan Al-Falah. Puan Normah binti Hj Yaacob mencadangkan pihak sekolah menayangkan aktiviti sekolah ketika Mesyuarat Agung Tahunan PIBG. Yang Dipertua PIBG Tuan Haji Ab Aziz bin Md Yatim memaklumkan boleh membuat seperti yang dicadang. Pengetua menyatakan bahawa kedai buku hanya dibuka pada waktu rehat bagi memastikan pelajar tidak berkeliaran pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Pembahasan Usul Lisan 11. Puan Pengetua memaklumkan aktiviti bacaan Yasin akan diteruskan pada tahun ini.2 Waktu Operasi Kedai Buku. Usul tersebut akan dipertimbangkan. Yatim mengucapkan terima kasih terhadap usul tersebut dan meminta kerjasama Puan Jamaliah binti Abu selaku Penolong Kanan untuk membincangkan perkara ini diperingkat sekolah kerana ia penting untuk keselamatan. 14 . 11. 11. YDP Tuan Haji Ab. Aziz bin Md. Puan Norma binti Yaacob mengusulkan supaya kedai buku hendaklah dibuka pada awal pagi dan pada waktu balik. seperti memakai pakaian seragam pada hari Rabu. 11. Puan Pengetua memaklumkan pelajar masih boleh terlibat dalam kegiatan tersebut. Pihak penganjur menyediakan bas.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Puan Noriah Salmah binti Ismail mengusulkan supaya aktiviti bacaan Yasin diteruskan. Beliau mengambil kesempatan menjemput ibu bapa dan pelajar mengikuti program Maulidur Rasul di Dataran Merdeka pada 9 Mac 2009.

.............. Disemak oleh........ Cadangan Usul diterima sebulat suara 11........ Cik Norlaila bt Mansor Disediakan oleh...1 Tuan Haji Ab. Pn Zurina bt Hashim 3.....5 Pemilihan Ahli Jawatankuasa PIBG dari Semua Kawasan Puan Yatimah binti Samsuri mencadangkan usul supaya AJK PIBG dipilih dari semua kawasan bagi memudahkan pengurusan persatuan...... Aziz b Md Yatim selaku YDP mewakili semua ahli PIBG terutamanya barisan AJK merakamkan ucapan terima yang tidak terhingga disamping itu mengucapkan selamat bertugas di SMK Bandar Tasik Puteri kepada Puan Maimunah mulai 1 Mac 2009...... AZIZ B MD YATIM PPN... (MASLIZA BT SHAHADAN) Setiausaha Kehormat PIBG SMK Seri Kundang......0 Ucapan Penangguhan 12... Pihak sekolah akan mengambil tindakan pada Mesyuarat Agung akan datang.. (AB. 11...6 Penambahbaikan Sistem Laporan Kewangan Wakil ibu bapa mencadangkan sistem laporan kewangan yang menggunakan laporan pendapatan dan perbelanjaan perlu diubah kepada sistem catatan beregu iaitu sistem catatan debit dan kredit.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Pihak sekolah sentiasa memberikan sokongan terhadap penglibatan pelajar SMK Seri Kundang dalam aktiviti sukarelawan Al-Falah selagi tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar.. Usaha gigih Puan Maimunah untuk memajukan SMK Seri Kundang sepanjang tempoh perkhidmatan beliau amat dihargai....... 15 ...2 Pencatat Minit : 1. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1...... 12... ...PPT) Yang Dipertua PIBG SMK Seri Kundang. ...... Pn Rusyati bt Omar 2. 12.... Begitu juga sifat keprihatinan beliau kepada semua warga SMK Seri Kundang termasuk barisan AJK PIBG yang mewakili ibu bapa amat disanjung. Sesungguhnya segala kebaikan itu akan menjadi kenangan kepada kami semua..10 petang....

87 menunjukkan kualiti yang tinggi iaitu pelajar mendapat gred A hingga C sahaja.7. Antara program yang dilaksanakan pada tahun ini ialah: 1.1 Ucapan Pengetua Semasa Majlis Perasmian.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 LAMPIRAN A 1. Pihak sekolah mengalu-alukan aduan ibu bapa berkaitan masalah ponteng dan bekerjasama untuk tindakan susulan. Yatim (Yang Di Pertua PIBG).1 Program Jalinan Mesra dan Aku Janji iaitu pada 17 Januari 2009 untuk calon PMR dan 14 Februari 2009 untuk calon SPM. Puan Pengetua turut memaklumkan sumbangan kerajaan kepada PIBG sebanyak RM10. Seramai 34 pelajar gagal PMR disebabkan mata pelajaran ini.10 Perancangan peningkatan bahasa Inggeris berikutan kelemahan pelajar menguasai bahasa Inggeris. Program Latihan Masa Cuti bagi semua mata pelajaran. Ketua-ketua Bidang.4 1. Puan Pengetua mengumumkan keputusan PMR 2008 sebanyak 60% dengan gred purata 2.3 1. 1. 6 orang pelajar telah mendapat 8A.2 1. guru-guru dan para penjaga. Pihak sekolah turut menjemput tokoh motivasi iaitu Encik Abd Wahab bin Nordin untuk memberikan ceramah motivasi. Keputusan SPM akan diumumkan pada bulan Mac. Di samping itu.untuk hadir dan melapangkan masa bagi merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-6 SMK Seri Kundang. Program yang dicadangkan seperti yang berikut: 1. Abd. Guru-guru Penolong Kanan.7.9 1. Pelajar yang ponteng melebihi 120 hari akan diberhentikan sekolah. Beliau menegaskan hasrat untuk menjadi sekolah cemerlang selaras dengan visi sekolah menjadi cemerlang menjelang 2009.00 bagi setiap seorang pelajar untuk melaksanakan program sekolah di bawah anjuran PIBG.6 1.3 1. 2 dan 4 dengan syarat bilangan pelajar mencukupi serta dikenakan bayaran bagi menampung kos program yang dijalankan. 5 orang pelajar mendapat 7A dan 7 orang pelajar mendapat 6A. Hari Pertuturan Bahasa Inggeris setiap Selasa 16 . Beliau melahirkan rasa terharu atas kesudian En Ahmad bin Ismail Pegawai Pra-Sekolah PPD Gombak yang juga merupakan bapa angkat sekolah ini.2 1. kerajaan turut memberi bantuan pakaian seragam kepada unit-unit beruniform. Hari Anugerah Cemerlang akan diadakan pada bulan April.5 1. Bilangan guru pula seramai 72 orang. para ibu bapa dan pelajar-pelajar. Hj.7. Aziz bin Md. 1. guru-guru. Guru-guru Cemerlang.0 1.10.8 Pihak sekolah bersetuju untuk mengadakan kelas tuisyen untuk pelajar tingkatan 1. Tn. Puan Pengetua maklumkan bilangan pelajar SMK Seri Kundang iaitu seramai 1200 orang dengan bilangan kelas sebanyak 35 buah. Ada peningkatan dari segi kualiti iaitu seramai 4 orang pelajar mendapat 9A.87.7 1. Pengetua mengalu-alukan kedatangan En Ahmad bin Ismail Pegawai Pra-Sekolah PPD Gombak.7. Tuisyen Permata PMR dan SPM yang dijalankan berkesan untuk meningkatkan prestasi pelajar buktinya pada tahun ini Gred Purata PMR sebanyak 2. AJK PIBG.4 1. Beliau juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua ibu bapa.

17 Bagi pengurusan kantin pula.10.14 Para pelajar perlu mempunyai buku catatan untuk mencatat segala aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dan ada surat kebenaran untuk menyertai sebarang aktiviti. 1.50 dari setiap pelajar untuk perlindungan takaful.13 Kegiatan Kokurikulum: 1. 10 % kegiatan kokurikulum dikira untuk kemasukan pelajar ke sekolah 1 Berasrama Penuh dan IPTA 1. Penggunaan Akhbar Bahasa Inggeris dalam P & P 2 1.00 petang.15 Pengetua memaklumkan jadual waktu yang berakhir pada 3. 1.20 Sumbangan bayaran sekolah pada tahun ini akan diputuskan dalam Mesyuarat Agung PIBG hari ini. 1.1 1. 3 1. kelas-kelas yang bertanggungjawab boleh menguruskan tandas angkat dengan persetujuan guru disiplin.50 petang untuk kelas Wardah dan kelas Sains berikutan mata pelajaran tambahan seperti EST. Para pelajar diingatkan supaya hadir awal ke sekolah dan sentiasa menepati masa.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 1 1.10.13.30 pagi. Pengetua telah memaklumkan terdapat guru dan pengawas bertugas untuk memastikan pelajar beratur semasa membeli makanan.16 Pengetua memaklumkan tentang penerusan penggunaan Bilik Segar untuk mengatasi masalah ponteng kelas dan merokok. 1. Mengadakan Kelas Tambahan Bahasa Inggeris 4 1. 1. Sains Pertanian.00 pagi hingga 7. 1. 1. Pihak sekolah juga tidak akan membatalkan mata pelajaran PSK dan PJK kerana merupakan mata pelajaran wajib. Keputusan jumlah sumbangan saham dan yuran Koperasi Sekolah akan diputuskan dalam Mesyuarat Agung PIBG ini. Pihak sekolah telah membuat kutipan sebanyak RM1.13. Ibu bapa disarankan memantau aktiviti anak-anak dan menghubungi pihak sekolah pada talian 03-60342395 untuk mengetahui perkembangan anak-anak.10.12 Pintu pagar akan ditutup pada pukul 7.19 Koperasi Sekolah 1.13.30 pagi. ICTL. 1.00 hingga 5.11 Program Nilam Terdapat bilik Khas Program NILAM.18 Pada tahun 2008 pihak Jabatan Pelajaran belum meluluskan permohonan untuk menerbitkan majalah. Pengetua memohon bayaran majalah RM12 satu keluarga sebaik sahaja kelulusan diperolehi. Program Bacaan NILAM telah dijalankan pada setiap hari mulai pukul 7.13. 2 1. Sukan Tara dan Kejohanan Sukan Tahunan telah dijalankan sepanjang Februari 2009. 1. Papan Kenyataan Persatuan Bahasa Inggeris 3 1. bahasa Arab dan Kemahiran al-Quran.2 Penubuhan Koperasi Sekolah adalah wajib mengikut pekeliling dari Kementerian dan dalam proses memohon kelulusan. Pertandingan Ko-Akademik akan berlangsung sepanjang Mac iaitu pertandingan kawat kaki Kadet Polis dan pertandingan antara unit-unit Beruniform Daerah Gombak Kegiatan kokurikulum hanya dijalankan pada hari Rabu sahaja iaitu pada pukul 3. Pihak kantin menyatakan bahawa kuasa beli pelajar adalah rendah.19. 17 . Di samping itu. 4 Acara Merentas Desa.19.

22. 1.4 (a) Masalah disiplin di sekolah ini rendah. Pengganti beliau ialah Puan Hajjah Noraizan binti Haji Brahim yang merupakan Penolong Kanan SMK Sungai Pusu dan telah melapor diri pada 26 Februari 2009.3 1.22. Pencatat: Pn Haryati bt Hashim 18 .24 Puan Pengetua mengumumkan pertukaran beliau ke SMK Bandar Tasik Puteri mulai 2 Mac 2009. Pada tahun ini pihak sekolah akan mengadakan Hari Karnival Pusat Sumber Sekolah bekerjasama dengan PIBG. Bilik Kaunseling 2 akan dibuka semula pada bulan April setelah guru Kaunselor yang sedang cuti belajar kembali bertugas semula. 1. selain itu. Sekiranya perlu pelajar boleh menggunakan telefon pejabat.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 1. Pihak sekolah juga akan membina bonggol untuk mengatasi masalah kesesakan pada waktu pagi. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan di kawasan sekolah. Mewujudkan Bilik Kaunseling 2 dan Bilik Kemahiran Al-Quran berhampiran kawasan tangga.22. Masalah utama ialah lewat hadir ke sekolah dan kekemasan diri. Masalah ponteng diatasi dengan: Mencatat nama dalam buku kawalan kelas. Oleh itu beliau memohon ampun dan maaf dan mengharapkan SMK Seri Kundang akan terus maju.2 1.21 Karnival Pusat Sumber Sekolah (PSS) tidak dapat dijalankan pada tahun 2008 kerana kekangan masa dan memberi tumpuan kepada akademik.1 1. (b) 1. dua lampu jalan masih tidak menyala walaupun MPS dan TNB sudah dihubungi.22 Masalah Disiplin: Puan Pengetua mengucapkan tahniah kepada Encik Pazir bin Zainuddin yang telah dilantik sebagai penolong Kanan Hal Ehwal Murid pada bulan Jun 2008.23 Mengenai infrastruktur sekolah.22. YB Tuan Abdul Shukur juga bersetuju memberi bantuan kewangan pada bulan Mac ini untuk pembangunan sekolah. dirujuk ke Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling serta menghubungi ibu bapa. 1.

7 2.4 2.3 2. Beliau mengalu-alukan ibu bapa yang ada kepakaran tertentu contoh kepakaran dalam bidang sukan untuk membimbing pelajar-pelajar SMK Seri Kundang. Anak adalah aset yang paling berharga perlu dijaga dari peringkat sekolah lagi. Beliau juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua guru. Beliau meminta ibu bapa memberi sentuhan dan belaian kasih sayang kepada anak di samping teguran dan ketegasan.5 2. Yatim (Yang Di Pertua PIBG) mengucapkan terima kasih di atas ucapan Puan Maimunah selaku Pengetua SMK Seri Kundang dan Penasihat PIBG. Pelajar-pelajar tingkatan lima berasa bangga dan bersemangat kerana dapat merasai suasana Hari Graduasi. Ibu bapa dan penjaga tidak boleh menyerahkan 100% anak kepada guru-guru. Beliau mengalu-alukan kedatangan En Ahmad bin Ismail.0 2. Beliau menasihati ibu bapa supaya mengambil berat tentang pelajaran anak-anak dengan melibatkan diri dalam program yang dianjurkan oleh sekolah. Tuan Haji Ab.2 2. Beliau memaklumkan bahawa Hari Graduasi Tahun 2008 telah dijalankan. ibu bapa dan penjaga. Acara ini akan diteruskan pada tahun ini. Beliau mengucapkan selamat bertugas kepada Puan Pengetua.6 2. Begitu juga memberi perhatian setiap laporan pihak sekolah tentang anak jagaan masing-masing. 2. Beliau juga berterima kasih kepada Jawatan Kuasa Pelaksana Mesyuarat Agung atas kerjasama sehingga berjaya menjalankan mesyuarat pada hari ini. Aziz bin Md.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 LAMPIRAN B 2.8 2. Dengan harapan agar beliau gembira menjalankan tugas di sekolah yang baru.1 Catatan Ucapan Aluan Yang Dipertua PIBG Semasa Majlis Perasmian. Beliau merakamkan penghargaan kepada guru-guru SMK Seri Kundang yang komited terhadap tugas masing-masing. Beliau berharap segala usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah akan sentiasa mendapat kerjasama dan sokongan daripada ibu bapa dan penjaga untuk kebaikan pelajar-pelajar. Pegawai Pra-Sekolah yang juga bapa angkat sekolah kerana sudi merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-6.9 19 . Ibu bapalah memain peranan utama untuk masa depan anak-anak.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 LAMPIRAN C 3. AJK PIBG. Dengan peruntukan ini PIBG boleh menambah program-program untuk kecemerlangan anak-anak di sekolah. Ketua-ketua Bidang.6 3. YDP PIBG.1 Ringkasan Ucapan Perasmian oleh Encik Ahmad bin Ismail (Pegawai Pra-Sekolah PPD Gombak) Encik Ahmad bin Ismail mengalu-alukan kehadiran Puan Pengetua.5 3.0 3.2 3. guru-guru.t kerana dapat menghadiri Mesyuarat Agung PIBG Kali Keenam.w.4 3. Guru-guru Penolong Kanan.7 Pencatat: Pn Ramlah bt C.3 3. Pihak PIBG diminta mengikut prosedur untuk berbelanja dan perlu diaudit. 3.P Veravu 20 . Sesuai dengan arahan Kementerian Pelajaran beliau berharap Mesyuarat Agung PIBG dapat memutuskan jumlah kutipan sumbangan PIBG dan jumlah sumbangan untuk program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim beliau merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Kali Keenam 2009. Beliau bersyukur ke hadrat Allah s. Puan Pengetua merupakan Pengetua yang komited dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pentadbir. PPD telah mengatur kursus untuk guru-guru pada cuti hari Sabtu untuk meningkatkan profesion perguruan. Beliau memaklumkan Kementerian Pelajaran telah memperuntukan RM10. Ucapan terima kasih kepada Puan Maimunah kerana telah berkhidmat selama tiga tahun di SMK Seri Kundang. ibu bapa dan para pelajar.00 kepada seorang pelajar untuk program PIBG di setiap sekolah.

BSD Pn Pn Pn Pn Pn Che Radziah binti Yaacob Noor Liza binti Pamuji Hamidah binti Baie Faizah Nor binti Abdullah Fadzilah binti Abdullah AJK (Wakil Guru) Pemeriksa Kira-kira : En En Mohd Johan Bin Abdullah : Pn Norita Binti Abdul Latiff 2. Berikut adalah tarikh mesyuarat ahli jawatankuasa PIBG yang telah diadakan: Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat AJK AJK AJK AJK AJK AJK Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam : : : : : : 28/02/2009 22/04/2009 17/08/2009 18/11/2009 22/02/2010 02/03/2010 2.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN PIBG SMK SERI KUNDANG SESI 2009/2010 1. Antara perkara yang dibincangkan ialah pembangunan fizikal sekolah. prestasi akademik dan kokurikulum pelajar. 2. S/U Kehormat Bendahari Kehormat Pen. Bendahari AJK (Wakil Ibu bapa) : Pn Julaina binti Manhuri : Pn Salina binti Ghaffar : Pn Wizana binti Moktie : : : : : : : : : : : : Pn Salasiah Bt Disa Pn Nootrah binti Abdullah Pn Nor Hanizah Bt Jamaludin En Mazlan B Haji Bakri @ Maslan B Ibak En Mohd Hassan B. sahsiah pelajar.1 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Sepanjang sesi ini ahli jawatankuasa PIBG telah bermesyuarat sebanyak 6 kali bagi membincangkan aktiviti dan program yang akan dilaksanakan oleh persatuan. PPT : En Sarjuni bin Maksud Setiausaha Kehormat : Pn Masliza binti Shahadan Pen.2 21 . Jawatankuasa PIBG Penasihat Yang Dipertua Naib Yang Dipertua : Pn Hajah Noraizan bt Brahim : Tuan Haji Ab Aziz bin Md Yatim PPN. Ramlan En Wan Tai Tong En Ghazali Bin Ismail.

Ghazali bin Ismail. Sarjuni bin Maksud Pn Masliza binti Shahadan (Setiausaha) Pn Julaina binti Manhuri (Naib Setiausaha) Pn Salina binti Ghaffar (Bendahari) Pn Wizana binti Moktie (Naib Bendahari) En Mazlan bin Hj Bakri (AJK) En. Salasiah bt Disa En.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 ANALISA KEHADIRAN AHLI JAWATAN KUASA MESYUARAT AJK PIBG SESI 2009/2010 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NAMA Pn Hajah Noraizan binti Brahim (Penasihat) Tuan Haji Ab Aziz bin Md Yatim PPN. Nor Hanizah bt Jamaludin Pn Hamidah binti Baie(AJK) Pn Che Radziah binti Yaacob (AJK) Pn Noor Liza binti Pamuji (AJK) Pn Faizah Nor binti Abdullah (AJK) Pn Fadzilah binti Abdullah (AJK) 1 28/2/09 2 22/4/09 3 17/8/09 4 18/11/09 5 22/2/10 6 2/3/10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pn. PPT (YDP) En. Mohd Hassan bin Ramlan En Wan Tai Tong (AJK) Pn. BSD Pn Nootrah binti Abdullah(AJK) Pn. Norita binti Abdul Latiff En. Mohd Johan bin Abdullah TURUT HADIR √ √ 22 .

00 3. 15/8/2009 RM200.2 Bi l 1. Kegiatan PIBG Sepanjang Tahun 2009/2010 3. 4. Majlis Penutupan Bulan Merdeka Seminar Peperiksaan PMR 2009 bersama Berita Harian Program Hari Graduasi 11/9/2009 18&19/7/09 Tapak Perhimpunan Auditorium Muzium Negara. 24-26/4/09 18-21/5/09 RM240.L Peransang Templer Glof Club RM200.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 3.00 5. Rawang Pusat Latihan Perindustrian Kuala Langat Melaka Sumbanga n PIBG RM1000. Program Akademik Aktiviti Program Tuisyen Permata Program Permata Hatiku Sasaran Calon PMR & SPM 2009 Pelajar bermasalah menguasai kemahiran membaca Semua Murid Calon PMR 2009 Pelajar tingkatan 5 Tarikh Feb -Sept 2009 Feb – April 2009 Tempat SMKSK SMKSK Sumbanga n PIBG RM175.00 3. 8/10/2009 - 3.00 RM1000.00 5. 2.00 Aktiviti Kejohanan Sukan Sekolah Pertandingan Kawat Kaki DaerahBayaran sewa khemah Perkhemahan Kadet Bomba Daerah Menampung perbelanjaan Perkhemahan Kadet Polis Negeri Menampung perbelanjaan lawatan Kadet Polis Sekolah ke Melaka 3. Program Kokurikulum Sasaran Semua murid 50 orang pelajar & 25 orang guru 12 orang murid 6 orang murid 40 orang murid Tarikh 21/2/2009 4/4/2009 Tempat SMKSK Tapak Perhimpunan SMKSK Taman Rimba Komenwel.00 RM2940.3 Program Kebajikan 23 .1 Bil 1.00 RM150. 4. K. 2.

Blazer Pengawas sekolah Majlis Sambutan Hari Guru Perkhidmatan pembantu pusat sumber Mesin penyusun kertas peperiksaan Infrastuktur pemasangan Streamyx Bil bulanan Streamyx – TM Sasara n 40 orang pelajar Tarikh Jan-Nov 2009 Tempat SMKSK Sumbanga n PIBG RM1000.4 Bil 1 Program Pembangunan dan Keceriaan Sekolah Sasaran Aktiviti Selepas PMR 14 set Tarikh 23/10/2009 Tempat SMKSK Sumbanga n PIBG RM500.00 RM1500.00 3.5 Program Permuafakatan Aktiviti Sasara n Penceramah Keselamatan Jalanraya Semua Murid Tarikh 30/9/2009 Tempat Tapak perhimpunan Sumbanga n PIBG RM150.00 Aktiviti Gotong Royong Rakan Muda Masyarakat Menceriakan kawasan sekolah Kerusi dan Meja Taman untuk kegunaan pelajar di waktu senggang untuk aktiviti berfaedah Pertandingan Kelas Terbersih Pasu Air dan Taman Hiasan Jepun Mesin pencetak berwarna untuk Pusat Sumber Sekolah 4 unit pembesar suara dewan sekolah 2 - SMKSK RM2520.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Bil 1 Aktiviti Program Anakku Sayang iaitu memberi makanan kepada pelajar yang kurang bernasib baik RM2 setiap hari semasa rehat.00 RM910.00 RM1000.00 2 3 4 5 6 7 15 helai Guru dan Murid 1 orang bekas pelajar 1 buah - 18/5/2009 Jan-Jun 2009 6 bulan SMKSK SMKSK Perpusta -kaan Bilik peperiksaan SMKSK SMKSK RM1500.00 RM330.00 RM700.00 RM3000.00 RM963.00 Bil 1 3.00 RM300.00 3 4 5 6 Keceriaa n - Feb-Okt 2009 23/10/2009 Feb 2009 SMKSK Bersebelah -an kantin Pusat Sumber SMKSK Dewan SMKSK RM800.00 24 .

syarikat swasta. Penyata Kewangan PIBG 2009 Laporan Perbelanjaan PIBG 2009 Perolehan Bantuan PIBG 2009 2. pengurusan sekolah dan guru-guru atas sumbangan dan sokongan terhadap segala aktiviti dan program yang telah dijalankan oleh persatuan untuk kepentingan dan kebajikan pelajar sekolah. 3. 25 .Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 4. Penghargaan Jawatankuasa PIBG ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua AJK PIBG sesi 2009/2010 ibu bapa. LAPORAN KEWANGAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) SMK SERI KUNDANG 1.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Penyata kewangan pibg 2009 26 .

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 Laporan perbelanjaan 2009 27 .

06.00 dan Plug = RM 680.00 150. Sarti Noor Hayati bt Kusnin Malisah bt Zainol -Penceramah Teknik Menjawab SPM ( Sejarah ) -Penceramah Teknik Menjawab SPM ( Tasawur ) -Penceramah Teknik Menjawab SPM ( E.04. 420.00= RM 900.00 .00 18.0 9 PWR (18 org x RM 50.00 TARIKH 08.00) 1.440.0 9 Jamaliah bt Abu 05. Siti Hazlinda bt.0 9 16.00 17. A.0 9 PWR 56.00 54.0 9 PWR 56.00 150.06.480.0 9 27.0 9 Mohd Azmi b.07.0 9 SPP Book Agency Sdn.0 9 PERIHAL Perolehan Bantuan dari Kementerian Pelajaran Malaysia 2009 Abd.Asas ) .06.00 150.00 26.0 9 04.Rahman -Penceramah Teknik Menjawab SPM (P.(86 Pelajar berisiko). .00 23.00 05.06.Ceramah & Fasilitator Program Pemantapan Sahsiah pada 17 & 18 Julai 2009 .0 9 07.Panjar Wang RuncitPembelian Hadiah Pertandingan "Spell It Right" sepanjang tahun 2009. -Anugerah Cemerlang Akademik (Sijil = RM 88. Bhd.05.05. 768.00 28 .06.Akaun) .Panjar Wang RuncitPembelian Hadiah Pertandingan "Spell It Right" sepanjang tahun 2009.00) -Anugerah Panitia = RM540.00 Pelarasan dari Kementerian Pelajaran Malaysia.05.0 9 10.05.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 PEROLEHAN BANTUAN PIBG TAHUN 2009 TERIMAA N 11. -Anugerah Cemerlang Akademik BAYARAN 150.Panjar Wang RuncitPembelian Hadiah Pertandingan "Spell It Right" sepanjang tahun 2009. Rashid b.04. Adnan 700.

Panjar Wang RuncitPembelian Hadiah Pertandingan "Spell It Right" sepanjang tahun 2009.08. (RM 25.75 x 2 hari ) .00 12.00 1.50 = RM 2.00 28.08. Bawa pelajar ke Peransang Templer Golf Club Sempena Majlis Graduasi 2009 (RM 250.00 01.08.0 9 TARIKH 13.00 22. . .Kerusi pelajar 2.0 9 Cash Band (M) Berhad Graduasi 2009.00 x 80 pelajar) .0 9 PWR 95.200.00 11.000.90 08. .Panjar Wang RuncitPembelian Hadiah Pertandingan "Spell It Right" sepanjang tahun 2009.Ceramah Dan Bimbingan "Smart English Program".0 9 Bina Jascape 440.Panjar Wang RuncitPembelian Hadiah Pertandingan "Spell It Right" sepanjang tahun 2009.00 0.0 9 PWR 6.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 05.0 9 Sambathan a/l Ponnusamy Noor Azlina bt Mat Zin .Jamuan Pelajar untuk Majlis BAYARAN PWR 21. .00) Less: RM 36.00 x 2 buah bas ) .900.90 JUMLAH TERIMAAN : JUMLAH BAYARAN : BAKI : 11.10.00 PERIHAL .11.900.Program Pemantapan Sahsiah (50 pelajar x RM 10.075.Sewaan bas.0 9 Sri NKS Transport Agency 500.00 12.900.0 9 Intimo Enterprise (130 unit X RM 22.00 29 .08.10 11.Jamuan ibu bapa dan penerima Anugerah Cemerlang PMR dan SPM.925.10.0 9 10.00 2. TERIMAA N 1.888.12.12.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 TAQWIM AKTIVITI SMK SERI KUNDANG 2009 BULAN JANUARI AKTIVITI / PROGRAM Program Maju Disiplin Max Recall Tingkatan 1 Program Aku Janji Tingkatan 3 Merentas Desa Pengurusan Strategik (Perkembangan Staf 1) Sepagi Bersama IPD Pentauliahan Pengawas PSS Sukantara Kawad Kaki Unit Beruniform Program Aku Janji Tingkatan 5 Perlantikan Ketua/Penolong Tingkatan Kejohanan Trek dan Balapan Kursus Kepimpinan Ketua Tingkatan dan Penolong Kemahiran Belajar Mesyuarat Agung PIBG Pelancaran Minggu Sains dan Matematik Majlis Perlantikan Pengawas Baru Ujian 1 Kursus Asas PRS Sepagi Bersama IPD Pertandingan Kawad Kaki Kadet Polis Daerah Gombak Pertandingan Kawad Kaki Unit Beruniform Daerah Gombak Minggu Anti-Dadah Hari Anugerah Cemerlang English Workshop Teknik Menjawab Soalan PMR Minggu Teknik & Vokasional Hari Ko-Kurikulum Majlis Sejambak Budi Sambutan Hari Guru Teknik Menjawab SPM Peperiksaan Pertengahan Tahun Peningkatan Akademik Bersepadu (Perkembangan Staf 2) Karnival Amal Bestari Salam Dari Penjara Karnival Permainan Perjumpaan dengan pelajar Tingkatan 5 Perkembangan Staf 3 Minggu Kerjaya Program Pemantapan Sahsiah Bulan Kemanusiaan & Kemerdekaan Perjumpaan dengan pelajar cemerlang PMR / SPM Peperiksaan Percubaan PMR Peperiksaan Percubaan SPM FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS 30 .

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 SEPTEMBE R OKTOBER NOVEMBER DISEMBER Ujian II Bacaan Yaasin untuk calon-calon peperiksaan Majlis Ilmu & Berbuka Puasa PIBG Ambang Merdeka Majlis Khatam Al-Quran Program RIMUP Pecutan Akhir PMR Bulan Bahasa Solat Hajat PMR Majlis Restu PMR Peperiksaan PMR Hari Anugerah Ko-Kurikulum Pecutan Akhir SPM Hari Graduasi Tingkatan 5 Aktiviti selepas PMR Peperiksaan Akhir Tahun Ceramah Keselamatan Jalanraya Solat Hajat SPM Cuti 31 .

CINA 2007 2008 2009 PERATUS KELULUSAN PMR BERDASARKAN TAHUN 2007-2009 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 Peratusan Gagal Peratusan Lulus 32 .Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 ANALISA PMR MENGIKUT MATA PELAJARAN 2009 100 90 80 PERATUSAN LULUS 70 60 50 40 30 20 10 0 SEJ KHB-ERT P.ISLAM KHB-PK KHB-KT KHB-PT GEO BI MATE BM SAINS B.ARAB B.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 ANALISA PMR 33 .

66(+11.MUHAMMAD ALINSAN KAMILMUKAMIL B HAMZAH 3.49) 64.01 (+0.14) 2.1D 1.73 3. GAGAL KERANA 1 MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN GAGAL BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU GEOGRAFI SEJARAH SAINS BILANGAN PELAJAR 28 1 6 3 1 34 .FAIZATUL FARLIANA BT RUSLAN 2.UMI KALSOM BT AZIZ 8A.WAFIY AIDA BT HARIZAM 4. SEJARAH) 3W 3W 3W 3W 3W 3W 3W 3W 3W 3K6 3W 3W 3W 3W BIL.NURFARHANA BT MOHD JO HAN 5.00 71.28) GPS 2.ARAB) 8A.1B 1.NOOR IZZUAN B TAJUDIN (B.MUHAMMAD TAUFIQ B ROSLAN 4.NURFARAHIN BT MOHD JOHARI (B.INGGERIS.TENGKU NOOR MAZIAH BT TUAN ABDULLAH (B.1C 1.83(.11.2B 1.SUHAILA BT MOHD NAZARUDDIN 8A 1.MUHAMMAD SYAKIR ADLI B SULAIMAN 3.87 (-0.28) 2.NURNAZIRA BT AHMAD KAMAL 2.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 PENCAPAIAN PMR 2009 PERATUS LULUS MENGIKUT TAHUN TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 PERATUS LULUS 60.YELDEFRI B SUKRI 5.MUHAMMAD ARIFF IZZUDDIN B ISEHAK (B.0.77 (+ 0.ARAB) 8A.34(.ARAB) 7A.66) 59.1) PELAJAR CEMERLANG 2009 9A 1.83) 59.62(+ 5.

KURIKULUM 1. 4. Abdullah 1. 2. Pn.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 SENARAI AJK PIBG SESI 2010 / 2011 JAWATAN Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha Kehormat Naib Setiausaha Bendahari Kehormat Naib Bendahari AJK Wakil Ibu Bapa/Penjag a NAMA CADANGAN/SOKONGAN Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Puan Masliza bt. Shahadan Pn Nihan binti Ahmad Pn Mariani binti Jusoh Pn. Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Cadangan: Sokongan: Pn.2 35 . 3. Pn.1 Kelas tambahan untuk semua tingkatan 1 hingga 5 diadakan pada hari Sabtu dan Ahad bagi memantapkan lagi pemahaman anak-anak. 4. Pn. 6. 2. 3. Noor Liza bt.Faizah Nor bt. (NORIYAH BT MOHD YUSOF) 1. 5. Abdullah Nasriah binti Abu Cadangan: Sokongan: Ju Cadangan: Sokongan: AJK Guru Wakil Juru Audit 1. 7. 1 2 CADANGAN / USUL OLEH IBU BAPA 1. (ALI B MANSOR) Mengadakan kelas tambahan kepada semua pelajar seminggu sekali pada waktu petang. Pamuji Che Radziah bt Yaacub Fadzilah bt.

3 1. (NORLIN BT MOHD SIDIN) Pastikan semua pelajar tidak membawa telefon bimbit ke sekolah. (NORIYAH BT MOHD YUSOF) Mengadakan sistem merit demerit dalam unit disiplin sekolah dan perlu dilaksanakan dengan tegas. (NORLIN BT MOHD SIDIN) Mengadakan pertandingan kelas terbersih. (AMINUDIN ABDUL WAHAB) Mengaktifkan kebudayaan Melayu seperti tarian dan permainan tradisional (ZAITON BT ABDUL KADIR) Mencadangkan pihak sekolah mengambil berat tentang sukan untuk menyahut hasrat TPM.4 Kursus motivasi di sekolah diadakan menghadapi peperiksaan PMR dan SPM. HAL-HAL LAIN 4.2 4.3 4. khas bagi pelajar yang akan Adakan kelas tambahan khas bagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan PMR dan SPM secara percuma. (ZAITON BT ABDUL KADIR) Pintu kecil di tepi padang perlu dibuka supaya pelajar tidak dibasahi hujan semasa pulang dari sekolah. Pihak sekolah perlu memperketatkan kemasukan orang luar di pintu masuk utama.1 2. (JAMALIAH BT YUSUF) Mengawasi ada kalangan pelajar merokok dan melepak di luar pagar sekolah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran . HAL EHWAL MURID 2.Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 1.4 2.3 2.6 3. (SHAHIRA BT MOHD) Akhir-akhir ini kedengaran berbagai-bagai gangguan dari pihak luar ke atas pelajar.6 2.3 Menerbitkan majalah tahunan sekolah.2 2.2 3. KOKURIKULUM 3. (MOHD IDRIS B MOHD ANOAR) 2. GHANI) Perlu ada perbincangan antara PIBG dengan masyarakat setempat mahupun pihak polis untuk menangani masalah pelajar ponteng yang semakin serius.1 Kejohanan Trek Padang dan Balapan (sukan ) tahunan sekolah dicadangkan diadakan pada hari Sabtu atau Ahad bukan pada hari persekolahan. (ALI B MANSOR) 36 . (ROSZAHARI B HJ TALIP) 2. Pelawat diminta meninggalkan kad pengenalan di pondok pengawal.5 Pihak kantin patut mempelbagaikan menu makanan pelajar dan perlu menyediakan makanan yang mencukupi.1 4. (JAMALUDIN A. (HARUN B ALI) 3. kelas berdisiplin dan kelas terbaik setiap bulan serta mengumumkannya di perhimpunan. (SHAHIRA BT MOHD) Pihak kantin perlu menyediakan lebih banyak makanan berkhasiat dan menyelerakan kepada para pelajar serta makanan tersebut setaraf dengan makanan guru-guru.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-7 2010 4. (KHAIRI B ABDULLAH) Mencadangkan pelajar lelaki Melayu memakai Baju Kebangsaan lengkap pada hari Jumaat.9 AUTOGRAF 37 .6 4.7 Menyediakan tempat laluan basikal dan pejalan kaki supaya tidak berlaku kemalangan.5 4.8 Mencadangkan pihak sekolah menganjurkan Program Keibubapaan bagi membantu ibu bapa menyediakan diri megetahui cara mendidik. cooler “ kepada pelajar (JARAH BT SEMAN) 4. FERDOOS) Mencadangkan pihak sekolah mengadakan Hari keluarga untuk merapatkan hubungan guru dan ibu bapa (HARUN B ALI) Mencadangkan pihak sekolah mengadakan “ water sekolah. (NORIYAH BT MOHD YUSOF) Menyediakan tandas yang mencukupi untuk pelajar dan bilik persalinan untuk pelajar perempuan. (ORKIED BT M. (MAZLAN HJ BAKRI) 4.4 4. mengajar dan membantu anak dalam meningkatkan prestasi pembelajaran anak-anak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful