Anda di halaman 1dari 4

Penjanaan Dan Penghantaran Tenaga Elektrik

Kelektrikan dan kemagnetan

Daya atas arus dan medan magnet

Motor elektrik

Daya atas satu zarah bercas

Skrin TV

Daya atas arus dan medan magnet

Satu dawai yang membawa arus (konduktor) yang diletakkan di antara dua magnet kekal akan bertindak dengan medan magnet untuk menghasilkan daya

- Magnet ada medan magnet - Konduktor pembawa arus mempunyai medan magnet. - Interaksi antara medan magnet dengan medan magnet konduktor berarus menyebabkan dawai mengalami daya mekanikal lalu bergerak.

Hukum tangan kiri flemming

Motor elektrik ialah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Motor elektrik

Prinsip kerja motor elektrik (arus terus)

Arah daya yang bertindak ke atas angker boleh ditentukan dengan menggunakan peraturan tangan kiri Fleming.

F : daya elektrik yang dialami zarah

E = F/q

q : cas E : medan elektrik di mana zarah itu berada

Ruang sekeliling cas elektrik mempunyai sifat yang dipanggil medan elektrik dan medan elektrik ini mengenakan satu daya ke atas objek lain yang bercas elektrik.

Daya atas satu zarah bercas

Magnitud daya magnet bergantung kepada: - magnitud cas, q - halaju cas, v - arah pergerakan cas dalam medan magnet - kekuatan medan magnet, B Daya pada cas yang bergerak, F = qv B

Hukum Coulomb.

Fosfor adalah bahan yang mengeluarkan tenaga dalam bentuk cahaya, jadi ia bercahaya. topeng logam (metal mask) di belakang skrin mengandungi lubanglubang dalam kumpulan 3 tiik fosfor.

ia akhirnya menghentam tempat-tempat berlainan pada skrin, maka menghasilkan cahaya pada titik-titik fosfor yang berlainan warna.

Gambar terhasil dengan menembak satu bim elektron (zarah bercas) Elektron dengan tenaga yang banyak, memindahkan tenaga itu ke skrin.

Skrin TV

Anda mungkin juga menyukai