PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE), UUM PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER

APRIL SESI 2013/2014

KUALA LUMPUR
MUKTAMAD
Sesi Malam (Bermula 8.00 mlm.) Kursus B B A

Tarikh

Tempoh

DKG

BPMG2013 TEORI DAN PRAKTIS PENGANGKUTAN BPMM3013 GELAGAT PENGGUNA

4 JAM 4 JAM

Hari Pertama

B B A & B P M & B C O M M

GMGM3063 PENGURUSAN KERJAYA

4 JAM

B P M

GMGF1013 EKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM I GMGM3053 PENGURUSAN LATIHAN DLM. ORGANISASI GMGM3033 KEMAHIRAN PERUNDINGAN DAN TAWAR MENAWAR GMGF2023 PENTADBIRAN KEWANGAN

4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM

B C O M M

Peringatan: Sila rujuk catatan di belakang

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE). UUM PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER APRIL SESI 2013/2014 Sesi Pagi (Bermula 8.00 pagi) Kursus B B A Sesi Petang (Bermula 2. UUM .PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE).00 mlm) Kursus Tempoh Hari Tempoh DKG DKG DKG 4 JAM BPMN3103 SEMINAR PEMIKIRAN PENGURUSAN 4 JAM BPMN3123 ETIKA PENGURUSAN BPME3023 PENGURUSAN PERNIAGAAN FRANCAIS BPME3013 PENGURUSAN PERKEMBANGAN PERNIAGAAN 4 JAM 4 JAM 4 JAM SBLE2063 BUSINESS REPORT WRITING 4 JAM BPMN3023 PENGURUSAN STRATEGIK Hari Kedua B B A & B P M & B C O M M GMJA1013 PENGANTAR SAINS SOSIAL 4 JAM SBLM1053 BAHASA MELAYU PENGURUSAN STID1103 APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGURUSAN 4 JAM SBLE2103 PROCESS WRITING SBLE1033 ENGLISH FOR COMMUNICATION I BPMN1013 PENGANTAR PENGURUSAN SBLE1043 ENGLISH FOR COMMUNICATION II SSQL1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM B P M GMGA2013 PERLEMBAGAAN MALAYSIA GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM GMGM3043 PEMBANGUNAN ORGANISASI GMGM2013 ORGANISASI & MASYARAKAT 4 JAM GMGF2033 DASAR DAN ANALISIS FISKAL GMGM3073 PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA GMGA2023 DASAR AWAM GMGM2043 DINAMIKA KUMPULAN 4 JAM SSZK2003 PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL 4 JAM GMGA3023 PENTADBIRAN AWAM KORPORAT 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 Jam 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM GFPP3113 POLITIK EKONOMI ANTARABANGSA B C O M M SCCA1023 TEORI KOMUNIKASI 4 JAM SCCG3123 KOMUNIKASI PERUNDINGAN 4 JAM Peringatan: Sila rujuk catatan di belakang.30 ptg) Kursus Tempoh Sesi Malam (Bermula 8.

PERINGATAN : 1. Kepada Pelajar Program BBA: .00 mlm) Kursus Tempoh BJMP2033 PENGURUSAN PENGELUARAN & OPERASI BPMS2013 FIQH MUAMALAT 4 JAM DKG 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM Hari Ketiga SADN1013 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I SADN1033 KENEGARAAN MALAYSIA BKAL1013 PERAKAUNAN PERNIAGAAN 4 JAM VKMB1011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT I VKMB1021 PEMBANGUNAN MASYARAKAT II VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III VKMB2041 PEMBANGUNAN MASYARAKAT IV 1 ½ JAM SADN1043 HUBUNGAN ETNIK 1 ½ JAM 4 JAM BPME1013 ASAS KEUSAHAWANAN 4 JAM 4 JAM 1 ½ JAM 4 JAM 1 ½ JAM B P M GMGM3013 HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN MGR3113 PENGURUSAN PERBANDINGAN GMGM2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM GLUL3113 UNDANGUNDANG PENTADBIRAN 4 JAM GMGA3013 REFORMASI PENTADBIRAN GMGA3033 OPERASI DASAR AWAM 4 JAM GMGA2033 ETIKA PENTADBIR AWAM GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM 4 JAM GMGA1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 4 JAM GMGF2014 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN GMGA1024 POLITIK DAN PENTADBIRAN 4 JAM 4 JAM 5 JAM 5 JAM B C O M M SCCA1013 PENGANTAR KOMUNIKASI 4 JAM Peringatan: Sila rujuk catatan di belakang.PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER APRIL SESI 2013/2014 Hari B B A Sesi Pagi (Bermula 8.00 tgh) Kursus DKG Tempoh Sesi Petang (Bermula 2.00 pagi) Kursus Tempoh BPIN3053 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN BPME3073 KEUSAHAWANAN BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GFMA2023 PERNIAGAAN ANTARABANGSA B B A & B P M & B C O M M 4 JAM DKG Sesi Tengahari (12.30 ptg) Kursus Tempoh BPMN3143 KAEDAH PENYELIDIKAN SQQS1013 PENGANTAR STATISTIK 4 JAM 4 JAM DKG Sesi Malam (Bermula 8.

a) # Pelajar wajib mengambil PME3013 Pengurusan Perkembangan Perniagaan (pra-syaratnya ialah BPME1013 Asas Keusahawanan) bagi menggantikan PRAKTIKUM (3 Jam Kredit) sebagai elektif program untuk pelajar kemasukan mulai Semester April Sesi 2003/2004 dan seterusnya. Makluman: a) Kursus ADN1023 TITAS II telah digantikan kursus SADN1043 Hubungan Etnik.kemasukan/jadualwaktu PJJ . bagi mereka yang dikehendaki mengambil kursus WFF3033 (PW3053) Institusi & Pasaran Kewangan boleh menggantikan kursus berkenaan dengan PMN3123 (Etika Pengurusan). c) * Pelajar wajib mengambil PMM3053 Pemasaran Antarabangsa (pra-syarat BPMM1013 Pengantar Pemasaran) bagi menggantikan PRAKTIKUM (3 Jam Kredit) sebagai elektif program untuk pelajar kemasukan mulai Semester April Sesi 2003/2004 dan seterusnya. Kepada Pelajar Program BPM: a) b) Kursus MGR2013 Sosiologi Organisasi boleh DIGANTI dengan Kursus GMGM2013 Organisasi dan Masyarakat. b) Bagi pelajar yang belum mengambil kursus SBLE2012 English For Higher Education (mengikut struktur buku panduan) boleh menggantikan kursus berkenaan dengan kursus SBLE2103 Process Writing (PENSETARAAN KURSUS) c) Pelajar yang tidak mendaftar kursus secara online dianggap GAGAL mendaftar kursus bagi Semester April Sesi 2013/2014 d) Pendaftaran kursus yang bertindih (clash) TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI. 2. fol. d) * Kursus BPMM3053 Pemasaran Antarabangsa adalah sebagai penggantian kepada kursus SMH3103 Perhubungan Industri. Bagi pelajar kemasukan Oktober 2000/2001 boleh menggantikan kursus: BLE1012 Communication I BLE1022 Communication II dengan SBLE1033 English For Higher Education I SBLE1043 English For Higher Education II c) Kursus MGF2213 Ekonomi Dalam Pengurusan Awam bagi pelajar (118 jam kredit) boleh DIGANTI dengan kursus GMGF1013 Ekonomi Dalam Pengurusan Awam I (124 jam kredit) 3. b) * Bagi pelajar-pelajar kemasukan 2002/2003 dan sebelum. e) PELAJAR-PELAJAR DIWAJIBKAN UNTUK MENGIKUT STRUKTUR PROGRAM KEMASUKAN MERUJUK KEPADA PANDUAN BUKU AKADEMIK MASING-MASING.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.