Anda di halaman 1dari 14

KOPERASI SMK SERI LIPIS PAHANG BERHAD 27200 KUALA LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KETIGA KOPERASI SMK SERI LIPIS PAHANG BERHAD TAHUN 2011/2012

TARIKH : 24 APRIL 2013 HARI : RABU MASA : 3.30 PETANG TEMPAT : DEWAN BESAR SMK SERI LIPIS

ATURCARA MAJLIS
3.00 3.30 ptg : Pendaftaran kehadiran anggota ptg : Kata-kata aluan pengacara majlis Bacaan Doa

3.35

ptg : Mesyuarat Agung dimulakan Agenda Mesyuarat: Ucapan Pengerusi Koperasi Membentangkan dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung Kedua Menimbang Laporan-laporan Lembaga Koperasi Menimbang laporan dan pandangan Juruaudit Menimbang laporan dan pandangan Ketua Pendaftar mengenai akaun-akaun teraudit sehingga tahun kewangan berakhir 31Mac 2012 Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit koperasi Memilih anggota Lembaga Koperasi dan Jawatan Audit Dalaman Meluluskan cadangan pembayaran dividen dan elaun honorarium kepada Ahli Lembaga Koperasi Menentukan had maksimum keterhutangan. Menimbang dan meluluskan skop had pelaburan. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada undang-undang kecil koperasi Melantik satu jawatan kuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang anggota lembaga untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung. Mendengar dan memutuskan apa-apa usul daripada manamana anggota, dengan syarat baginya satu notis yang tidak kurang dari tujuh hari telah diberikan kepada koperasi mengenainya. Ucapan Penangguhan.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 4.30 ptg :

Majlis bersurai

JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

KOPERASI SMK SERI LIPIS PAHANG BERHAD KALI KEDUA


TAHUN 2013

Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Pendaftaran

: Puan Hajah Normahiyah Binti Mahiyudin : En. Mat Daud Bin Mamat : En. Taufik Bin Yusof : Pn. Siti Zubaidah Binti Fazai : Pn. Hasniah Binti Jaif

Persiapan Tempat dan Siaraya

: En. Zulmajdi Bin Omar Mokhtar

Jamuan Pencatat Minit Mesyuarat Dokumentasi

: Pn. Siti Zubaidah Binti Fazai : Pn. Nor Fadilah Binti Husin : En. Shah Nazrul Bin Shaari

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

KOPERASI SMK SERI LIPIS PAHANG BERHAD


TAHUN 2012

Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari ALK (guru)

: Puan Hajah Normahiyah Binti Mahiyudin : En. Mat Daud Bin Mamat : En. Taufik Bin Yusof : Pn. Siti Zubaidah Binti Fazai : En Zulmajdi Bin Omar Mokhtar En. Shah Nazrul Bin Shaari Pn. Nur Fadilah Binti Hussin Pn. Norbaini Binti Yusof Pn. Hasniah Binti Jaif

Ahli jawatankuasa murid

: Syed Iskandar Zulkarnain Bin Syed Mohammad (4IBK) Muhammad Amir Nurhakim Bin Taufik (2IBS) Izzuddin Bin Mohd Zaharuddin (2IBS) Norzaqia Binti Samrah (4IBH) Nurul Asyiqin Binti Kamaruddin (3IBS) Wardah Qurratu Ain Bin Fazli (3IBS) Nursyafiqa Binti Musa (4IBK)

Jawatankuasa Audit Dalaman : Guru : Pn. Norazam Binti Yusof

Pelajar : Siti Khatijah Binti Mat Intan

MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KEDUA MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KEDUA TAHUN 2010 TAHUN 2010

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI LIPIS MINIT MESYUARAT AGUNG KOPERASI TAHUN 2010 Tarikh : 15 NOVEMBER 2011 Masa : 8.30 PAGI Tempat : DEWAN BESAR SMKSL Pengerusi : EN SHAMSUDDIN BIN SHUKOR (PK HEM) Kehadiran(Bilangan) : 387 ORANG Turut Hadir (Jika ada) : PUAN HAJAH AINEN BINTI ABDUL RAHMAN (PENGETUA SMKSL) 1.0 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI : 1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian guru dan pelajar selaku Ahli koperasi SMK Seri Lipis Pahang Berhad untuk menghadiri Mesyuarat Agung kali kedua bagi tahun 2010. 2.0 PEMBUBARAN AHLI LEMBAGA KOPERASI (ALK) SESSI 2009/2010 : 2.1. Cadangan pembubaran J/K Koperasi 2009/2010 oleh Puan Hasniah Binti Jaif dan disokong sebulat suara. Tindakan: Makluman 3.0 UCAPAN PERASMIAN PENGETUA SELAKU PENASIHAT KOPERASI: 3.1 Puan Hajah Ainen selaku Penasihat meminta Mesyuarat Agung Koperasi dijalankan setiap tahun selepas penubuhan pada tahun 2004. Beliau memaklumkan kedai koperasi telah dipindahkan ke blok bangunan KH untuk menempatkan bilik badan pengawas dan disiplin di blok pentadbiran sekolah. Perpindahan kedai koperasi pada akhir 2009 telah menyebabkan koperasi tidak dapat beroperasi seperti biasa di mana koperasi hanya mampu meraihkan keuntungan bersih sebanyak RM142.88 sahaja berbanding RM2,092.70 pada tahun 2009. Beliau menyatakan semua pelajar adalah wajib menjadi ahli koperasi sekolah dan mereka akhirnya akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen dengan berbelanja di koperasi sekolah. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi akan diagihkan kepada semua ahli. 3.2 Beliau melafazkan perasmian Mesyuarat Agung Koperasi Tahun 2010 Tindakan: Makluman 4.0 PELANTIKAN PENGERUSI SEMENTARA : 4.1 Puan Hayati Binti Zaid mencadangkan Puan Siti Zubaidah dilantik sebagai pengerusi Sementara. Cadangan disokong sebulat suara Tindakan: Makluman 5.0 LAPORAN LEMBAGA DAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 5.1 LAPORAN AUDIT DALAMAN :

5.1.1

Puan Norazam Binti Yusof selaku juruaudit dalaman memaklumkan bahawa Akuan telah diaudit oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

5.2 MENIMBANGKAN DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI : 5.2.1 Puan Hayati Binti Zaid selaku bendahari membentangkan akaun koperasi Tahun 2019 merujuk kepada Penyata Kewangan tahun 2009 pada muka surat 15-19 dalam buku program yang diedarkan. 5.2.2 Puan Hayati Binti Zaid menyatakan berdasarkan Laporan Berkanun Lembaga, koperasi tidak bercadang membuat cadangan dividen dan lain-lain peruntukan pada tahun ini.

6.0

Tindakan: Makluman PEMILIHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI (ALK) TAHUN 2010/2011 : 6.1 Pencalonan dicadang dan dipersetujui oleh ahli-ahli koperasi yang hadir adalah seperti berikut : Senarai Ahli Lembaga Koperasi SMKSL PAHANG Berhad Tahun 2010/2011 Pengerusi Setiausaha Bendahari ALK Guru : : : : En Mat Daud Bin Mamat En Taufik Bin Yusof Puan Siti Zubaidah Binti Fazai En Zulmajdi Bin Omar Mokhtar En Shah Nazrul Bin Shaari Puan Nur Fadilah Binti Hussin Puan Norbaini Binti Yusof Puan Hasniah Binti Jaif : Mohd Zufar bin Zairi Nor Arifah bt Awang Kechik Ammar Ulwan bin Mohd Alayuddin Nurul Nadhirah bt Idris Ahmad Harith bin Suhairi Tindakan: Makluman

ALK Pelajar

7.0

MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN : 7.1 Puan Hayati Binti Zaid mencadangkan agar pihak Koperasi menetapkan had minimum pelaburan saham ahli biasa agar tidak melebihi RM 1,000 dan dipersetujui sebulat suara.

8.0

MENENTUKAN HAD MAKSIMUM KEBERHUTANGAN KOPERASI : 8.1 Puan Salbiah Binti Idrus mencadangkan agar pihak koperasi menetapkan had maksimum hutang sebanyak RM20,000 dan tempoh bayaran kepada pembekal barangan koperasi tidak lebih daripada sebulan untuk mengelakkan pihak koperasi berhutang dengan mana-mana pembekal. Cadangan disokong sebulat suara. UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT

9.0

PELANTIKAN JAWATANKUASA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : 9.1

Cik Suhaila Binti Sulaiman mencadangkan satu jawatankuasa yang terdiri dari 6 orang Anggota dan 4 orang ALK untuk menentusahkan minit mesyuarat agung tahunan Cadangan disokong sebulat suara. MELULUSKAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN BAGI PEMEGANG

10.0

CADANGAN SAHAM :

10.1 Koperasi tidak bercadang membuat cadangan dividen dan lain-lain peruntukan pada tahun ini. 11.0 PENUTUP 11.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 9.20 pagi.

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

.......................................... (PN SITI ZUBAIDAH BINTI FAZAI ) Setiausaha Tarikh : (20 NOVEMBER 2010 )

................................ (EN MAT DAUD BINTI MAMAT) Pengerusi Tarikh : (20 NOVEMBER 2010)

LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA KOPERASI SESI 2010/2011/2012


Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Lipis Pahang Berhad telah ditubuhkan secara rasminya pada 20 Ogos 2003 dengan Bil Daftar C-1-381 di bawah Akta Koperasi 1993. 3293/PC0311. Manakala Seterusnya koperasi telah menjadi ahli ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) pada 27 April 2004 dengan Bil. Ahli Tahun ini merupakan tahun kesepuluh koperasi beroperasi. Keahlian syer pula berjumlah RM1,500.00 pada tahun 2012 dengan koperasi ini terbuka kepada guru-guru, kakitangan dan juga pelajar-pelajar sekolah ini. jumlah keanggotaan 300 orang. Pada tahun kewangan berakhir 2011 koperasi telah mencatat kerugian bersih tahunan sebanyak RM7816.15 berbanding keuntungan bersih sebanyak RM142.88 dalam tahun 2010. Bagaimanapun untuk tahun kewangan 2012, keuntungan koperasi telah melonjak kepada RM10,786.55. Koperasi bercadang untuk membayar dividen keuntungan kepada ahli-ahlinya sebanyak sejumlah RM158.00 iaitu 10% daripada jumlah modal saham ahli. Koperasi juga bercadang untuk membayar honorarium kepada anggota lembaga sebanyak RM 1,000.00. Berdasarkan keuntungan yang begitu menggalakkan pada tahun 2012 koperasi bercadang membuat peruntukan sebanyak RM1,000.00 untuk Kumpulan Wang Kebajikan dan RM1,000.00 untuk Kumpulan Wang Pelajaran. Koperasi juga akan

membantu pihak sekolah dengan memberi sumbangan berbentuk kewangan dan kemudahan-kemudahan lain yang dapat memberi manfaat kepada ahli-ahlinya dan pihak sekolah. Koperasi akan meneruskan aktiviti jualan peralatan persekolahan murid dan guru, seperti makanan, minuman, alat tulis dan pakaian. Koperasi juga telah mendapatkan persetujuan dengan pembekal Mesin Peruncitan Automatik (Air Minuman tidak berkarbonat) untuk menempatkan mesin tersebut di luar asrama puteri. Dijangkakan mesin itu akan ditempatkan pada hujung bulan April 2013. Ini akan membolehkan anggota koperasi khususnya yang tinggal di asrama untuk menggunakan kemudahan tersebut selepas waktu persekolahan. Seterusnya koperasi juga akan meluaskan aktiviti perniagaannya kepada bidang peruncitan dengan kerjasama Perbincangan dengan wakil ANGKASA telah dilaksanakan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan ANGKASA dalam tahun 2013.

pada 3 April 2013 untuk merealisasikan Program Peruncitan Koperasi Sekolah di SMK Seri Lipis. Oleh itu, Koperasi telah melaksanakan pengubahsuaian di kedai koperasi pada hujung tahun 2012. Sebelum itu keluasan koperasi hanyalah 10x20 kaki persegi. Setelah pengubahsuaian dilakukan keluasan koperasi telah bertambah kepada 20x30 kaki persegi. Bagaimanapun, dengan keluasan yang ada, kedai koperasi dijangka tidak mampu menampung stok barang-barang apabila program peruncitan dilaksanakan kelak. Oleh itu, koperasi bercadang untuk memohon bantuan Pembangunan Koperasi daripada SKM untuk mengubahsuai kedai koperasi. Koperasi telah mengusulkan untuk memohon bantuan tersebut pada mesyuarat agung tahunan kali ke-2 tetapi disebabkan prestasi kewangan yang tidak memuaskan, permohonan tidak dibuat. Permohonan ini akan dibuat pada tahun 2013 dan diharapkan dapat diluluskan oleh SKM untuk menyokong pengoperasian kedai koperasi. Sepanjang tahun 2011dan 2012, pengurusan koperasi telah berjaya

melangsaikan hutang-hutang dengan pemiutang perdagangan kecuali Macro Sports & Gifts Centre sebanyak RM4,272.00. Perbincangan dengan pemiutang tersebut telah dilakukan untuk menjadualkan bayaran dalam tahun 2013. Bermula dari tahun 2011 pengurusan koperasi telah mengambil keputusan untuk tidak lagi mengambil pekerja di kedai koperasi untuk mengurangkan kos pengoperasian kedai koperasi. sepanjang tahun 2011 dan 2012 pengoperasian kedai koperasi. kedai koperasi pada waktu rehat sahaja. Oleh itu 10 orang pelajar dan dibantu oleh 5 orang guru (ALK) telah dilantik sebagai jurujual Mereka bertugas secara bergilir setiap hari di mana 2 orang pelajar dan seorang guru akan membuka Walaupun dibuka hanya dalam tempoh 20 minit pada waktu rehat, tetapi jumlah pendapatan kedai koperasi telah meningkat dari RM34,636.80 pada tahun 2010 kepada RM52,314.20 pada tahun 2011 dan RM63,574.80 pada tahun 2012. koperasi. Untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran pengurusan dan pentadbiran pihak koperasi telah menghantar Ahli Lembaga Koperasi (ALK) untuk mengikuti kursus, klinik akaun dan seminar yang dianjurkan oleh SKM, Maktab Koperasi Malaysia dan ANGKASA. Antara kursus yang telah dihadiri oleh ALK dan ahli koperasi ialah :Peningkatan jualan ini menunjukkan kedai koperasi telah berjaya meraih sokongan semula dari anggota-anggota koperasi untuk berbelanja di kedai

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Kursus Wajib Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan minit mesyuarat koperasi Kursus wajib Tadbir Urus Koperasi Sekolah Kursus Membuat Roti dan Kek Seminar Kepenggunaan Seminat Akta Wang Tidak Dituntut Seminar Peruncitan Koperasi Sekolah Taklimat Aktiviti Koperasi Sekolah Klinik Akaun Koperasi Sekolah

Koperasi turut terlibat secara aktif dalam aktiviti luar anjuran ANGKASA. Setiap tahun koperasi akan menghantar pasukan petanque terdiri daripada pasukan guru, pelajar lelaki dan pelajar perempuan untuk menyertai Pertandingan Petanque peringkat Negeri Pahang Zon 3. Selain itu koperasi juga menganjurkan sambutan Hari Koperasi Sekolah dengan mengadakan aktiviti-aktiviti luar seperti aktiviti sukan, melukis poster, mengarang esei, menanam pokok dan perhimpunan khas. Water City. Koperasi telah melantik ANGKASA sebagai wakil zakat bermula pada tahun 2013. Wakil ANGKASA telah hadir ke sekolah dan membuat pengiraan jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh koperasi berdasarkan Laporan Kewangan Tahun 2012. daripada jumlah zakat akan dikendalikan oleh koperasi sendiri untuk diagihkan kepada anggotaanggota koperasi yang berhak menerimanya. Manakala daripada jumlah zakat akan diserahkan kepada Pusat Zakat Negeri Pahang. Koperasi juga bercadang untuk menjemput wakil ANGKASA untuk memberi penerangan Skim Infaq Lil-Waqf kepada anggota terutama guru-guru untuk menyumbang sejumlah wang sebagai amalan kebajikan berasaskan konsep waqaf. Koperasi juga menganjur aktiviti pelancongan ke destinasi seperti Langkawi, Tambun Lost World dan Gambang

Disediakan oleh : .. (Taufik Bin Yusof) Setiausaha Koperasi SMK Seri Lipis Pahang Berhad

10

11

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI LIPIS PAHANG BERHAD TAHUN 2013

Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli jawatankuasa guru

: Puan Hajah Normahiyah Binti Mahiyudin : En Mat Daud Bin Mamat : : : 1. 2. 3. 4. (Belian) (Jualan) (Saham) (Stok)

Ahli jawatankuasa murid

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jawatankuasa Audit Dalaman : Guru : Pelajar:

12

ANGGARAN BELANJAWAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI LIPIS PAHANG BERHAD TAHUN 2013
PENDAPATAN Keuntungan jualan kasar Pelbagai pendapatan Jumlah pendapatan PERBELANJAAN Kedai Elaun Pembantu Kedai Fi Audit SKM Belanja Am Caj Bank Tambang Klinik Akaun Belanja Pelbagai RM 70 000.00 500.00 70 500.00 RM 50000.00 1000.00 500.00 2000.00 50.00 300.00 100.00 100.00

Jumlah perbelanjaan Lebihan Jumlah besar

54050.00 16450.00 70 500.00

13

PENYATAAN USUL 2012

PERKARA Dividen

USUL Pembahagian dividen akan diberikan selepas setiap mesyuarat agong dan akan dimasukkan ke dalam akaun kebajikan jika tidak dituntut oleh pemegang saham selepas tamat tempoh 3 bulan dari tarikh mesyuarat agong.

Dividen dan Honorarium Lembaga bagi tahun 2004, 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebanyak RM845.80 dan RM4,162.28 belum dijelaskan

Menjelaskan dengan segera bayaran dividen dan honorarium lembaga yang telah disyorkan pembayarannya oleh mesyuarat agung tahunan. Pembayaran honorarium mestilah mendapatkan surat kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia terlebih dahulu Memperuntukan Rm1000 sebagai saham untuk menjadi anggota KOPSYA Kelebihan menjadi anggota KOPSYA ialah :i. Pembiayaan peribadi kepada anggota ii. Pembiayaan perumahan iii. Pembiayaan pajak gadai iv. Pembiayaan Korporat untuk anggota menjalankan projek berdaya maju v. Simpanan Khas dengan pulangan yang lebih tinggi

Menjadi anggota Koperasi Pembiayaan Syariah ANGKASA Berhad (KOPSYA)

14