Anda di halaman 1dari 13

Apakah Komunikasi ?

Kegiatan penghantaran mesej daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Pemindahan makna-makna tertentu di antara dan di kalangan orang-orang tertentu dalam sesebuah kumpulan.

Aspek Penting Berkomunikasi


Pendengaran Pertuturan Komunikasi Non-verbal Bekerjasama Penglibatan

Jenis- Jenis Komunikasi


Komunikasi Lisan Komunikasi Persuratan Komunikasi Visual Komunikasi isyarat

Komunikasi Lisan
Percakapan tidak dirancang Percakapan dirancang Percakapan melalui telefon Temuduga Mesyuarat Pembentangan/ presentasi Pengucapan awam

Komunikasi Persuratan
Nota tidak rasmi Surat berita Surat Siaran akhbar Memo Laporan Borang

Komunikasi Visual
Komunikasi grafik Imej Bergerak

Komunikasi Isyarat
Bahasa Isyarat Bahasa anggota badan ( Body Language ) Siren kenderaan Isyarat asap

Keperluan Berkomunikasi
Pembentukan Konsep diri. Pernyataan kewujudan diri dalam kalangan masyarakat. Menyampaikan perasaan ( emosi ) Menyampaikan informasi/ maklumat / pengetahuan. Kelangsungan hidup,memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan.

Mendapatkan ilmu Mendapatkan jawapan Mendapatkan maklumat Mendapatkan penjelasan Mendapatkan keyakinan

Mendapatkan kesedaran Mendapatkan keadilan Mendapatkan bantuan Mendapatkan pengaruh Mendapatkan publisiti

Amalan Komunikasi yang baik


Komunikasi yang jelas Bahasa yang mudah Guna saluran yang betul Perlu pengulangan Berdasarkan fakta dan data yang tepat Dapatkan maklumbalas Berikan ruang untuk berfikir Mengawal perasaan