Anda di halaman 1dari 4

Days Math Gallery

1. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan : 1


1 log 2
1
log
1
<

x x
adalah .
a. 0 <x <1 b. 0 < x < 10 c. 1 < x < 10 d. 0 < x < 10 atau x >10
e. 0 < x < 1 atau x >10
2. Diketahui log 2 = 0,0310 dan log 3 = 0,4771 maka log3 3 =
a. 0,1505 b. 0,1590 c. 0,2007 d. 0,3389 e. 0,3891
3. log =

8 + 9

27
a. 8 b. 6 c. 4 d. 2 e. 1
4. Jika b = a
4
, a dan b positif maka, a b
b a
log log adalah ..
a. 0 b. 1 c. 2 d.
4
3
3 e.
4
1
4
5. Diketahui deret geometri

+ , jika

= 162 dan + + +
log

= 4log 2 +6log 3 , maka

=
a. 2 b.3 c.6 d. 8 e. 9
6. Jiika
2
3 1
log
2
=
a
dan 5 log
16
= b maka =
3
1
log
b
a
a. 40 b. -40 c.
3
40
d.
3
40 -
e.20
7. Nilai x yang memenuhi ( ) x x
b b
log . 7 10 log
2
< + dengan b > 1 adalah.
a. 2<x<5 b.x<2 atau x>5 c. b
2
<x<b
5
d. x<b
2
atau x>b
5
e. 2b<x<5b
8. Jika m
b
a
=
log
log
3
2
dan , 1 ,
log
log
2
3
> = a n
b
a
dan b >1 maka .. =
n
m
a. 3 log
2
b. ( )
2
2
3 log c. 2 log
3
d. 9 log
4
e. ( )
2
3
2 log
9. Nilai x yang memenuhi :
b a
b a
b a b a b a x

+
+ + = log ) log( 3 ) log( 2 ) log( 4 log
2 2
adalah
a. ( ) b a + b. ( ) b a c. ( )
2
b a + d. 10 e. 1
10. Jika

dan

memenuhi persamaan : ( ) 10 log


10 log
1
1 log 2 =
x
x ,

=
a. 10 5 b. 10 4 c. 10 3 d. 10 2 e. 10
11. Jika 12 log log
2 2
= + b a dan 4 log log 3
2 2
= b a maka a + b =
a. 144b. 272 c. 528 d. 1.024 e. 1040
12. Himpunan jawaban pertaksamaan : 3 ) 3 2 log( log
3 3
< + x x adalah.
a.
)
`

>
2
3
| x x b.
)
`

>
2
9
| x x c.
)
`

< <
2
9
0 | x x d.
)
`

< <
2
9
2
3
| x x e.
)
`

< <
2
9
3 | x x
Days Math Gallery
13. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan : 1
1 log 2
1
log
1
<

x x
adalah .
a. 0 <x <1 b. 0 < x < 10 c. 1 < x < 10 d. 0 < x < 10 atau x >10
e. 0 < x < 1 atau x >10
14. Diketahui log 2 = 0,0310 dan log 3 = 0,4771 maka log3 3 =
b. 0,1505 b. 0,1590 c. 0,2007 d. 0,3389 e. 0,3891
15. log =

8 + 9

27
b. 8 b. 6 c. 4 d. 2 e. 1
16. Jika b = a
4
, a dan b positif maka, a b
b a
log log adalah ..
b. 0 b. 1 c. 2 d.
4
3
3 e.
4
1
4
17. Diketahui deret geometri

+ , jika

= 162 dan + + +
log

= 4log 2 +6log 3 , maka

=
b. 2 b.3 c.6 d. 8 e. 9
18. Jiika
2
3 1
log
2
=
a
dan 5 log
16
= b maka =
3
1
log
b
a
b. 40 b. -40 c.
3
40
d.
3
40 -
e.20
19. Nilai x yang memenuhi ( ) x x
b b
log . 7 10 log
2
< + dengan b > 1 adalah.
b. 2<x<5 b.x<2 atau x>5 c. b
2
<x<b
5
d. x<b
2
atau x>b
5
e. 2b<x<5b
20. Jika m
b
a
=
log
log
3
2
dan , 1 ,
log
log
2
3
> = a n
b
a
dan b >1 maka .. =
n
m
b. 3 log
2
b. ( )
2
2
3 log c. 2 log
3
d. 9 log
4
e. ( )
2
3
2 log
21. Nilai x yang memenuhi :
b a
b a
b a b a b a x

+
+ + = log ) log( 3 ) log( 2 ) log( 4 log
2 2
adalah
b. ( ) b a + b. ( ) b a c. ( )
2
b a + d. 10 e. 1
22. Jika

dan

memenuhi persamaan : ( ) 10 log


10 log
1
1 log 2 =
x
x ,

=
b. 10 5 b. 10 4 c. 10 3 d. 10 2 e. 10
23. Jika 12 log log
2 2
= + b a dan 4 log log 3
2 2
= b a maka a + b =
b. 144b. 272 c. 528 d. 1.024 e. 1040
24. Himpunan jawaban pertaksamaan : 3 ) 3 2 log( log
3 3
< + x x adalah.
b.
)
`

>
2
3
| x x b.
)
`

>
2
9
| x x c.
)
`

< <
2
9
0 | x x d.
)
`

< <
2
9
2
3
| x x e.
)
`

< <
2
9
3 | x x
Days Math Gallery
25. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan : 1
1 log 2
1
log
1
<

x x
adalah .
b. 0 <x <1 b. 0 < x < 10 c. 1 < x < 10 d. 0 < x < 10 atau x >10
e. 0 < x < 1 atau x >10
26. Diketahui log 2 = 0,0310 dan log 3 = 0,4771 maka log3 3 =
c. 0,1505 b. 0,1590 c. 0,2007 d. 0,3389 e. 0,3891
27. log =

log 8 + 9

27 .
c. 8 b. 6 c. 4 d. 2 e. 1
28. Jika b = a
4
, a dan b positif maka, a b
b a
log log adalah ..
c. 0 b. 1 c. 2 d.
4
3
3 e.
4
1
4
29. Diketahui deret geometri

+ , jika

= 162 dan + + +
log

= 4log 2 +6log 3 , maka

=
c. 2 b.3 c.6 d. 8 e. 9
30. Jiika
2
3 1
log
2
=
a
dan 5 log
16
= b maka =
3
1
log
b
a
c. 40 b. -40 c.
3
40
d.
3
40 -
e.20
31. Nilai x yang memenuhi ( ) x x
b b
log . 7 10 log
2
< + dengan b > 1 adalah.
c. 2<x<5 b.x<2 atau x>5 c. b
2
<x<b
5
d. x<b
2
atau x>b
5
e. 2b<x<5b
32. Jika m
b
a
=
log
log
3
2
dan , 1 ,
log
log
2
3
> = a n
b
a
dan b >1 maka .. =
n
m
c. 3 log
2
b. ( )
2
2
3 log c. 2 log
3
d. 9 log
4
e. ( )
2
3
2 log
33. Nilai x yang memenuhi :
b a
b a
b a b a b a x

+
+ + = log ) log( 3 ) log( 2 ) log( 4 log
2 2
adalah
c. ( ) b a + b. ( ) b a c. ( )
2
b a + d. 10 e. 1
34. Jika

dan

memenuhi persamaan : ( ) 10 log


10 log
1
1 log 2 =
x
x ,

=
c. 10 5 b. 10 4 c. 10 3 d. 10 2 e. 10
35. Jika 12 log log
2 2
= + b a dan 4 log log 3
2 2
= b a maka a + b =
c. 144b. 272 c. 528 d. 1.024 e. 1040
36. Himpunan jawaban pertaksamaan : 3 ) 3 2 log( log
3 3
< + x x adalah.
c.
)
`

>
2
3
| x x b.
)
`

>
2
9
| x x c.
)
`

< <
2
9
0 | x x d.
)
`

< <
2
9
2
3
| x x e.
)
`

< <
2
9
3 | x x
Days Math Gallery
37. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan : 1
1 log 2
1
log
1
<

x x
adalah .
c. 0 <x <1 b. 0 < x < 10 c. 1 < x < 10 d. 0 < x < 10 atau x >10
e. 0 < x < 1 atau x >10
38. Diketahui log 2 = 0,0310 dan log 3 = 0,4771 maka log3 3 =
d. 0,1505 b. 0,1590 c. 0,2007 d. 0,3389 e. 0,3891
39. log =

8 + 9

27
d. 8 b. 6 c. 4 d. 2 e. 1
40. Jika b = a
4
, a dan b positif maka, a b
b a
log log adalah ..
d. 0 b. 1 c. 2 d.
4
3
3 e.
4
1
4
41. Diketahui deret geometri

+ , jika

= 162 dan + + +
log

= 4log 2 +6log 3 , maka

=
d. 2 b.3 c.6 d. 8 e. 9
42. Jiika
2
3 1
log
2
=
a
dan 5 log
16
= b maka =
3
1
log
b
a
d. 40 b. -40 c.
3
40
d.
3
40 -
e.20
43. Nilai x yang memenuhi ( ) x x
b b
log . 7 10 log
2
< + dengan b > 1 adalah.
d. 2<x<5 b.x<2 atau x>5 c. b
2
<x<b
5
d. x<b
2
atau x>b
5
e. 2b<x<5b
44. Jika m
b
a
=
log
log
3
2
dan , 1 ,
log
log
2
3
> = a n
b
a
dan b >1 maka .. =
n
m
d. 3 log
2
b. ( )
2
2
3 log c. 2 log
3
d. 9 log
4
e. ( )
2
3
2 log
45. Nilai x yang memenuhi :
b a
b a
b a b a b a x

+
+ + = log ) log( 3 ) log( 2 ) log( 4 log
2 2
adalah
d. ( ) b a + b. ( ) b a c. ( )
2
b a + d. 10 e. 1
46. Jika

dan

memenuhi persamaan : ( ) 10 log


10 log
1
1 log 2 =
x
x ,

=
d. 10 5 b. 10 4 c. 10 3 d. 10 2 e. 10
47. Jika 12 log log
2 2
= + b a dan 4 log log 3
2 2
= b a maka a + b =
d. 144b. 272 c. 528 d. 1.024 e. 1040
48. Himpunan jawaban pertaksamaan : 3 ) 3 2 log( log
3 3
< + x x adalah.
d.
)
`

>
2
3
| x x b.
)
`

>
2
9
| x x c.
)
`

< <
2
9
0 | x x d.
)
`

< <
2
9
2
3
| x x e.
)
`

< <
2
9
3 | x x