NORMA UJIAN “BLEEP TEST” LELAKI Kumpulan Umur (Tahun) 15 hinggA 19 tahun Skor Pencapaian ≥9/7 7/5 - 9/6 6/5 - 7/4 5/4 - 6/4 ≤5/3 ≥10/7 8/7 - 10/6 6/5 - 8/6 4/4 - 6/4 ≤4/3 Tahap Lakuan

Superior Cemerlang Baik Sederhana Lemah Superior Cemerlang Baik Sederhana Lemah

20 hingga 29 tahun

PEREMPUAN Kumpulan Umur (Tahun) 15 hinggA 19 tahun Skor Pencapaian ≥9/7 7/5 - 9/6 6/5 - 7/4 5/4 - 6/4 ≤5/3 ≥8/6 6/5 - 8/5 5/5 - 6/4 4/4 - 5/4 ≤4/3 Tahap Lakuan Superior Cemerlang Baik Sederhana Lemah Superior Cemerlang Baik Sederhana Lemah

20 hingga 29 tahun