Anda di halaman 1dari 4

*SULIT

Pengajian Am K1 Komitmen Malaysia dalam pencegahan keganasan Menggalakkan pembangunan keupayaan

26 JULAI 2012

1. Yang manakah antara berikut benar tentang pernyataan di atas? A. Persidangan Menteri-menteri Penerangan Negara-negara Berkecuali B. Dialog Utara Selatan C. Mesyuarat Khas Menteri-menteri Luar NAM D. Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan

2. Yang manakah antara berikut benar tentang jabatan-jabatan yang dipertanggungjawabkan mengendali hubungan luar Malaysia dengan negara-negara asing? I. II. III. IV. A. B. C. D. Jabatan Perancangan Dasar Jabatan Perhubungan Perusahaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3. Yang manakah antara berikut benar tentang Majlis Keselamatan I. II. III. IV. A. B. C. D. Menyelesaikan pertindihan sempadan Mengekalkan keamanan Menghentikan pencerobohan Menjalankan tugas pentadbiran I dan II I dan IV II dan III III dan IV

*SULIT

Pengajian Am K1

26 JULAI 2012

4. Yang manakah antara berikut benar tentang ASEAN? I. II. III. IV. A. B. C. D. Jawatankuasa Tetap ASEAN dianggotai oleh Menteri Luar Ditubuhkan untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan politik Diketuai oleh Setiausaha Agung yang dipilih melalui perhimpunan agung Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun I dan II I dan IV II dan III III dan IV

5. Yang manakah persidangan yang disertai oleh negara-negara anggota ASEAN, China, Jepun, Korea Selatan, Australia, New Zealand dan India. A. B. C. D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kumpulan Kajian Asia Timur (EASG) Kumpulan Ekonomi Asia Timur (EAEC) Sidang Kemuncak Asia (EAS)

Mengurangkan pengeluaran gas karbon dioksida supaya dunia tidak menjadi panas Penggunaan tenaga alternative

6. Pernyataan diatas merujuk kepada A. B. C. D. Deklarasi Busan Deklarasi Sydney Deklarasi Tokyo Deklarasi Kuala Lumpur

*SULIT

Pengajian Am K1

26 JULAI 2012

7. Yang manakah di antara berikut merupakan tujuan Penubuhan Rangkaian Berita Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)(NNN) I. II. III. IV. Menyampaikan berita bagi negara-negara anggota NAM dan dunia Mengikis sebarang laporan yang negative tentang negara mereka Menggalakkan teknologi maklumat dan komunikasi antara negara NAM Mewujudkan pengedaran berita, rencana dan gambar percuma antara negara-negara NAM I dan II I dan IV II dan III III dan IV

A. B. C. D.

8. Antara berikut yang manakah merupakan tanggungjawab Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) I. II. III. IV. A. B. C. D. Keganasan ke atas kaum Bosnia yang dilakukan oleh puak Serbia Pencerobohan tentera Iraq ke atas Kuwait Tuntutan persempadanan wilayah yang bertindih Pertikaian kawasan Zon Ekonomi Ekslusif (ZEE) oleh negara yang terlibat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9. Antara berikut yang manakah melibatkan perundingan antara Malaysia dengan Singapura? I. II. III. IV. A. B. C. D. Isu orang Melayu di Singapura Isu Tabung Kumpulan Wang Simpanan (CPF) Pembinaan Kompleks Kastam dan Kuarantin Pencerobohan ruang angkasa Johor I dan II I dan IV II dan III III dan IV

*SULIT

Pengajian Am K1 Forum Kerjasama Serantau (ARF) Kawasan Zon Aman, Bebas Dan Berkecuali (ZOPFAN) Kawasan Bebas Senjata Nuclear Asia Tenggara (SEANWFZ)

26 JULAI 2012

10. Perjuangan Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (ASEAN) melalui mekanisme di atas adalah bertujuan untuk A. B. C. D. Mengimbangi kuasa unipolar Amerika Syarikat Mewujudkan kestabilan politik dan keselamatan serantau Menyediakan landasan kepada pembentukan pakatan ketenteraan ASEAN Mewujudkan hubungan politik, ekonomi dan sosial dalam kalangan negara anggota

Projek Sub-serantau Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) Pembangunan Lembangan Mekong

11. Strategi kerjasama pembangunan wilayah kecil Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di atas adalah untuk A. B. C. D. Mengurangkan jurang pembangunan antara negara anggota ASEAN Mewujudkan persekitaran yang selamat di rantau Asa Tenggara Mempertingkatkan hubungan dan kerjasama negara anggota Mengadakan projek usahasama perindustrian ASEAN