Anda di halaman 1dari 3

Refleksi Individu Zairul Hishamuddin Bin Abdul Razak (901011-06-5677) Pada semester ketujuh ini, saya telah ditugaskan

untuk menyiapkan tugasan Kerja Kursus Pendek yang melibatkan mata pelajaran Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak (EDU 3107). Tugasan ini mengenai jenis-jenis kemahiran asas kaunseling serta kepentingannya dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, menyediakan satu penulisan kritis tentang penggunaan kemahiran-kemahiran ini dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Tugasan ini telah dilaksanakan sepanjang menjalani praktikum fasa III di Sekolah Kebangsaan Paya Ara, Temerloh. Semasa proses melaksanakan tugasan ini, saya telah mempertimbangkan cara perlaksanaan tugasan dengan membahagikan tugas agar menjadi lebih mudah. Saya juga berpeluang mendapatkan komen dan tindakan spontan daripada pelajar dan guru mengenai hasil pengumpulan data yang telah saya lakukan. Saya mendapatkan pelbagai rujukan dan panduan-panduan asas bimbingan dan kaunseling daripada pelbagai sumber seperti buku, artikel dan laman sesawang. Manakala refleksi selepas melakukan tugasan ini, saya merasakan perubahan telah berlaku pada diri saya terutamanya pada sikap iaitu dapat membina sikap positif dalam keperluan untuk menjadi guru yang beretika, beradab, berilmu dan berakhlak. Saya dapat meningkatkan pengetahuan dalam topik kemahiran-kemahiran asas kaunseling dan kaunseling kanak-kanak terutamanya. Saya telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kerja kursus ini dengan berkolaborasi dengan guru dan rakan praktikum. Seterusya, saya dapat menjalinkan hubungan yang baik antara, guru-guru, rakan-rakan dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Paya Ara. Bercakap mengenai perasaan terhadap pelaksanaan tugasan ini, saya ingin berkongsi bersama yang mana saya berasa sangat bangga kerana berjaya menyiapkan tugasan ini mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu saya turut berasa gembira kerana berpeluang mengambil pengalaman melaksanakan dan mengendalikan sesi kaunseling bersama murid dengan sendiri. Pengalaman semasa melaksanakannya

banyak membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik daripada pelbagai aspek terutamanya pengawalan kelas. Selain itu saya turut berasa syukur dengan keprihatinan serta kerjasama yang telah diberikan oleh murid itu sendiri dan juga pihak sekolah. Walaupun begitu terdapat juga beberapa kelemahan yang telah saya kenal pasti semasa melaksanakan tugasan ini. Antaranya, saya kurang mencari maklumat dan info-info yang berkaitan daripada pensyarah pembimbing saya kerana lokasi sekolah saya dengan institut agak jauh. Saya banyak merujuk nota-nota di internet dan pendapat serta panduan daripada guru-guru di sekolah. Saya akui wujudnya masalah ini disebabkan kekangan masa menjalani praktikum. Seterusnya saya akan memperbaiki kelemahan ini dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah pengajaran yang telah diperoleh hasil daripada tugasan ini? Hasil keseluruhan daripada tugasan ini saya dapat menguasai beberapa sikap sebagai seorang guru yang reflektif antaranya seperti berfikiran terbuka. Ini dapat dilihat apabila saya mendapat komen dan kritikan terhadap soalan yang dihasilkan. Saya telah beranggapan bahawa komen ini adalah nasihat yang berguna daripada orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, saya dapat meningkatkan kesungguhan semasa pelaksanaan ini. Saya berusaha mencari jalan penyelesaian bagi setiap masalah yang terjadi seperti mendapatkan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing dan membuat rujukan daripada buku-buku dan hasil pembelajaran dalam kelas. Akhirnya, saya akui bersedia untuk melihat sesuatu masalah daripada pelbagai perspektif dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Setelah berusaha menyiapkan tugasan yang diberikan ini, dapat saya rumuskan bahawa seseorang guru yang bertindak sebagai kaunselor yang ingin memberikan perkhidmatan kaunseling yang baik perlu menguasai serta menggaplikasikan beberapa kemahiran-kemahiran asas kaunseling. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam

ketidakseimbangan emosi dan psikologi. Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berjaya adalah tidak mudah kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Kaunselor harus

memahami segala kemahiran yang dipelajari dan tahu mengaplikasikannya ke atas klien pada tempat, masa dan keadaan yang sesuai. Konklusinya, kerja kursus pendek ini dapat membantu saya dalam memperolehi pelbagai input atau informasi tentang proses pembelajaran seseorang kanak-kanak dan kemahiran-kemahiran yang berkesan dalam menguasai kemahiran bimbingan dan kaunseling. Hal ini penting kepada saya kerana saya akan ditempatkan di sekolah pada suatu hari nanti. Maka, dengan input-input ini, saya akan mengaplikasikannya ke dalam suasana pembelajaran yang akan saya wujudkan kelak. Melalui kerja kursus ini juga, saya dapat meningkatkan tingkah laku dan nilai-nilai etika keguruan yang positif di samping menjalankan tugas dengan penuh profesional.