P. 1
Pedagogi Pend Islam

Pedagogi Pend Islam

|Views: 16|Likes:
Dipublikasikan oleh Ummi Naufal Walid
pedagogi pendidikan islam ini di khususkna untuk pelajar- ipg
pedagogi pendidikan islam ini di khususkna untuk pelajar- ipg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ummi Naufal Walid on May 08, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,

KUALA LIPIS, PAHANG

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
STRATEGI
PENDEKATAN
KAEDAH

TEKNIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG KAEDAH, TEKNIK, PENDEKATAN DAN STRATEGI?
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

prinsip atau model tertentu  Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan  Mendokong sesuatu teori TEKNIK  Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yg dilaksanakan  Pengendalian yg benar – benar berlaku dalam bilik darjah  digunakan dlm langkah pengajaran  Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih KAEDAH  Siri tindakan guru yang sitematik  Lebih bercorak jangka pendek  Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang telah dipilih  Mendokong pendekatan dipilih STRATEGI  Kebijaksanaan memilih pendekatan.PENDEKATAN  Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan  Harus berlandaskan teori. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . masa dan sebagainya. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran  Lebih mengambil kira objektif jangka panjang  mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan.

terancang dan teratur. Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik secara keseluruhan  Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

 Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . ketrampilan oleh guru. nilai-nilai dan kemahiran yang diinginkan kepada pelajar.Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Merangkumi semua program ataupun perancangan guru sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran.  Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.Perancangan yang dapat membantu pendekatan pengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagi memudahkan proses pemindahan pengetahuan kepada pelajar ataupun kemahiran.

Gaya pembelajaran yang berbeza wujud daripada sifat perbezaan antara individu dan nilai-nilai keunikan yang terdapat dalam diri setiap pelajar dalam usaha mendapatkan ilmu. Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .1.

3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Guru perlu terlebih dahulu memahami gaya pembelajaran pelajar sebelum menentukan jenis kaedah pengajaran yang akan digunakan. 4. Melalui gaya pembelajaran. guru berpeluang mengenal pasti segala kekuatan dan kelemahan setiap pelajar.

5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Gaya pembelajaran mempunyai perkaitan rapat dengan persekitaran fizikal dan emosi pelajar. 6. Gaya pembelajaran adalah gambaran kepada ciri-ciri kognitif. efektif dan tingkah laku fisiologikal seseorang pelajar dalam bertindak balas dengan apa yang ada di persekitaran pembelajaran.

kelemahan. kebolehan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .7. minat dan kecenderungan. Penentuan kaedah pengajaran berdasar gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan.

8. pertukaran idea. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif. pemindahan buah fikiran. sama ada dengan aktiviti perbincangan. keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN : INDUKTIF. DIKETAHUIBELUM DIKETAHUI. PEMUSATAN PELAJAR STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PRINSIP : SUSAH-MUDAH. BERSEPADU. DEDUKTIF. BAHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . GURU. KHUSUS-UMUM KAEDAH & TEKNIK : BERPUSATKAN PELAJAR.

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BERSEPADU INDUKTIF DEDUKTIF QUDWAH HASANAH KELAS.KUMPULAN DAN INDIVIDU BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN  mendekati atau menghampiri  cara bagaimana pengajaran dilaksanakan  pendekatan tentang isi pelajaran PENDEKATAN INDUKTIF PENDEKATAN DEDUKTIF PENDEKATAN BERSEPADU PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PENDEKATAN INDUKTIF  Pengajaran yang memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep / benda. memerhati. membentuk contoh. kandungan pelajaran.  Tidak digalakkan memberi definisi penerangan.  Mengutamakan contoh. kesimpulan diberi kemudian.  Kemukakan soalan. mengkaji.contoh pada awal pengajaran dan dibuat generelisasi daripadanya.

Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran. Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh – contoh tertentu. Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik ( khusus ) kepada umum. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .KONSEP INDUKTIF Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan ‘ hukum ‘.

Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan.CIRI – CIRI PENDEKATAN INDUKTIF Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan pengetahuan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Menekankan pengajaran berbentuk konkrit. banyak menekankan aspek lisan. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid belajar di bawah bimbingan guru. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kemahiran. Menekankan penglibatan murid secara aktif.

pengajaran yang terancang.PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN INDUKTIF satu siri penyoalan perlu diadakan – guru dapat menolong murid membentuk murid – membuat generelisasi. penyediaan alat bantu yang sesuai. bantuan dan bimbingan guru sepanjang proses p&p KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . mencuba dan menguji kemahiran intelektual murid. kepelbagaian aktiviti menarik minat murid.

3.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF 1. Merangsang kebolehan mental dan melibatkan pelajar secara aktif dalam p&p. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap membuat keputusan. Sikap berdikari dalam usaha mempelajari dan memahami sesuatu konsep. Dapat belajar bagaimana menghadapi masalah.

CONTOH KHUSUS

MEMERHATI DAN MENGKAJI

MENTAFSIR & MEMBUAT GENERALISASI

 Niat  Basuh muka  Basuh tangan  Sapu kaki  Basuh kaki

Melakukan mengikut tertib :  Bermula dengan niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki

Berwuduk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN DEDUKTIF

 Pengajaran dan pembelajaran murid diasaskan kepada hoskut tertentu.  Dimulakan dengan mempelajari peraturan-peraturan tertentu kemudian diaplikasikan untuk menuju ke suatu fakta.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP DEDUKTIF

• Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. • Satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum. • Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi. • Membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 Penyusunan isi mestilah sentiasa dimulakan daripada keseluruhan yang lebih kompleks sifatnya.  Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .CIRI – CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF  Pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi.  Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Pendekatan ini sangat cepat.  Melibatkan pemikiran ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan.PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF  Hukum – hukum asas dinyatakan. definisi atau prinsip.

3. Sesuai untuk pelajar yang tidak dapat membuktikan fakta dengan sendiri.KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF 1. Pendekatan ini cepat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 4. 2. Tidak ada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna. Memudahkan tugas guru – mengemukakan prinsip asas – pelajar menggunakan prinsip berkenaan. menjimatkan masa.

teori.Prinsip. hukum : Wuduk ialah niat beserta basuh tangan. basuh muka RUMUS : Wuduk ialah niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki secara tertib. sapu kepala dan basuh kaki secara tertib KAEDAH DEDUKTIF APLIKASI : Melakukan niat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN BERSEPADU  Kesepaduan dibahagikan kepada 3 iaitu : 1. kesepaduan kaedah pengajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . kesepaduan kurikulum 2. kesepaduan isi pelajaran 3.

sirah ibadah dan akhlak • Menggabungkan berbagai kaedah yang boleh disepadukan dalam satu – satu matapelajaran dengan mengaitkan dan memperkukuhkan dengan ilmu wahyu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . fiqh.Kesepaduan kurikulum Kesepaduan isi pelajaran Kesepaduan kaedah pengajaran • Sepadu / cantum ilmu akal dan ilmu wahyu • Menghubungkan isi pelajaran akademik atau fardhu kifayah dengan aqidah.

pemudahcara dan pemberi panduan ringkas KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . merancang dan membentang.  guru sebagai pembimbing.PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR  Semua pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran  pelajar perlu aktif dengan memberi peluang mereka mengemukakan pendapat. berbincang.

KAEDAH DAN TEKNIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH DAN TEKNIK P&P PENDIDIKAN ISLAM PEMAHAMAN ULANGAN LAWATAN LATIH TUBI DIALOG TALAQQI/MUSYAFAHAH SOAL JAWAB PERBINCANGAN HAFAZAN INKUIRI TUNJUKCARA PROJEK KUIZ KULIAH BERMAIN HALAQAH SIMULASI BACAAN CERITA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN PELAJAR Dijalankan di dalam bilik darjah dengan melibatkan murid secara aktif.Menggalakkan murid memberi dan menerima pandangan. Boleh dilakukan dengan pelbagai cara antaranya : 1.Memberi murid peluang untuk belajar melalui pengalaman. 2.Menggalakkan murid berfikir dalam aktiviti yang dijalankan. 4. Pengalaman baru yang berguna haruslah diperoleh secara aktif.Menggalakkan murid memberi sumbangan yang berguna dalam aktiviti kelas. 9.Memberi peluang murid meneroka idea yang baru dan pelbagai. serta memproses dan merumus.Menggalakkan murid berkongsi maklumat sewaktu mengendalikan aktiviti pembelajaran 6. 7. 5.Melibatkan murid secara aktif dan menyeluruh melalui pelbagai bentuk dan aktiviti. 8.Menggalakakn murid mengumpul maklumat melalui pelbagai sumber dan kaedah. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Guru bertindak sebagai fasilitator.

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN GURU Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti sewaktu proses pengajaran. Pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru Guru boleh menggunakan pebagai alat bantu mengajar seperti slaid. menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran 3. mengembangkan isi pelajaran 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Tujuan kaedah kuliah adalah untuk menyampaikan sesuatu pengajaran kepada murid supaya : 1. membuat penelitian dan ulangkaji 4. Guru perlu memberi perhatian pada kedudukan aras pelajar Guru perlu bertutur dengan jelas supaya pelajar mendengar dan minat dengan topik yang diajar. merangsangkan murid 2. menyampaikan maklumat yang telah dirancang. projektor papan hitam dan sebagainya.

Proses penyediaan dan penghasilan sumber mesti selaras dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran.KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN BAHAN Bahan P&P sebagai media pengajaran atau ‘ instructional media ‘ yang membantu guru dan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. MEMILIH MENGOLAH OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBINA MENGGUNA MENILAI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Falsafah. d) aktiviti pembelajaran lebih menarik dan memberangsangkan.KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU MENGAJAR Menurut Mak Soon Sang ( 1992 ) dalam Pendidikan Islam. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . c) aktiviti pengajaran dapat dipelbagaikan dan mudah disampaikan. Salleh : a) memudahkan murid memahami konsep yang abstrak b) memudahkan murid menguasai kemahiran baru melalui bantuan alat bantu mengajar. Pedagogi dan Metodologi Ahmad Mohd.

PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR Garis panduan untuk memilih alat bantu mengajar : 1. 3. 5. tentukan sumbangan yang boleh diberi oleh ABM kepada pengajaran berhubung dengan objektif yang hendak di ajar. 4. nilaikan sumbangan ABM kepada pengajaran melalui percubaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Rancangkan bagaimana ABM dapat digabungkan penggunaannya dalam pengajaran. 2. Untuk dapat kesan yang memuaskan kaji dari pelbagai punca tentang cara penggunaan sesuatu ABM. Aturkan supaya ABM itu dapat digunakan oleh murid dengan sebaik – baiknya supaya tidak kelam kabut.

disket video. kamus. majalah. qari. mikrofon. pegawai sumber Buku/kitab/mashaf. cakera padat. internet KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . ensiklopedia surat khabar. guru. buku teks JENIS – JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan pandang dengar : Radio. video Sumber berasaskan komputer : Disket.Bahan bercetak : Sumber berasaskan manusia : Rakan sebaya. jurnal. kad katalog. televisyen.

KELEBIHAN & KELEMAHAN BAHAN BANTU MENGAJAR BAHAN Sumber berasaskan manusia KELEBIHAN  fleksibel  interaktif  secara langsung  mudah akses  murah dan kekal  senang dirujuk  mudah alih  mudah akses  murah dan menarik  pelbagai paancaindera  mudah akses  boleh berulang  tayangan / siaran  amat fleksibel  mudah dikemaskini  multi-media  jaringan tidak terhad  canggih KELEMAHAN  tidak terjamin kualiti  sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan  tebal  berat  tidak dapat disunting  tidak terkini  tidak tahan lasak  susah menyunting  tidak terkini Bahan bercetak Bahan pandang dengar ( audio – visual ) Bahan berkomputer  mahal  menimbulkan tekanan  perisian terhad  bergantung kepada bekalan elektrik KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL – QURAN ( AYAT BACAAN ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

boleh memperdengarkan bacaan ayat – ayat alQuran dari kaset atau bahan media yang lain. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik. Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul bagaimana makhraj dan sifat – sifat huruf yang sebenarnya. kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramairamai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu. Carta ayat – ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA di papan gulung atau kad manila dan sebagainya. Boleh diaplikasikan di dalam kelas dengan cara memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid.TALAQQI MUSYAFAHAH Pelajar mesti berhadapan dengan gurunya.

Antara kekuatan kaedah ini : a) kaedah ini amat berkesan jika ingin mengenalpasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum – hukum tajwid dalam bacaan al-Quran yang meliputi makhraj huruf. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid b) pembelajaran boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar kelas.

Bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar. Dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis atau secara pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Latih tubi secara pertanyaan terus adalah guru akan memberi soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas dan pelajar diminta menjawab soalan yang dikemukakan. Corak pengajaran adalah untuk memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Contohnya membaca al-Quran ini diajar dengan kaedah latih tubi.LATIH TUBI Baca berulang kali merupakan prinsip dalam kaedah ini.

Guru memperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dengan berpandukan kad ayat. Guru memastikan pelajar-pelajar dapat membaca dengan betul dan fasih. Pelajar menperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dan guru membetulkan kesilapan bacaan murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .TASMIK Guru memperdengarkan CD al-Quran Bacaan secara kuat Seorang murid memperdengarkan bacaan kepada guru dan guru memperbetulkan bacaannya.

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAH PENGAJARAN SIRAH / AKHLAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2. Membekalkan pelajar dengan ilmu. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar. Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c) kaedah perbincangan. 3. Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah.KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH Objektif pengajaran akidah ialah : 1. 4. Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Mencari persefahaman. Kebebasan bersuara 2. Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip : 1.  Tujuan kaedah ini ialah : a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara murid tentang sesuatu topik. Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan pandangan atau pendapat sewaktu berbincang. b) Merangsang minat pelajar c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA baru.HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan pelajar di bawah seliaan guru.

4.Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan kaedah ini ialah : 1.  Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik.  Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja.  Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara.  Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu  berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan. 2.

KAEDAH PENGAJARAN IBADAH Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam. hikmah dan tujuan sesuatu hukum. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah yang dianjurkan Islam Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian pengajaran ibadah ialah : a) keadah tunjuk cara b) kaedah simulasi c) kaedah soal jawab KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . rahsia. Objektif pengajaran ibadah ialah : Pelajar dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan dalam syariat Islam. Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Islam. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah. Pelajar dapat memahami keistimewaan.

Melibatkan aktiviti penerangan. aktiviti pendengaran dan penglihatan serta mali dan percubaan pelajar. demonstrasi guru. Antara tajuk yang memerlukan kaedah ini ialah : a) cara-cara menyucikan najis b) jenis-jenis solat c) tayammum d) haji e) mandi wajib f) wudhu’ Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan Nabi berwudhu’ dan bersembahyang.HURAIAN KAEDAH TUNJUK CARA Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Pengajaran Ibadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini kerana tanpa tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN KAEDAH TUNJUK CARA A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan : 1. berikan penerangan tentang tunjuk cara 3.Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan nabi berwudhu’ dan bersembahyang. memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakannya di luar waktu pembelajaran. dapat melakukan sesuatu ibadah dengan betul dan sah mengikut syarak. Tujuannya ialah : 1. sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan 4. tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara 2. 3. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . membolahkan murid melihat dan mengikuti setiap langkah dan pergerakan sesuatu ibadah yang bebentuk amali. pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA adalah terjamin. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi pengajaran tunjuk cara 5. 2.

mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 3. memberi aktiviti susulan. 4. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang dipelajari. 2. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia. tari perhatian murid tentang aspek-aspek penting dalam ibadah. perhatikan tindak balas pelajar 3.B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran 1. 7. 2. C) Selepas sesi tunjuk cara 1. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan. 5. 6. pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua pelajar. pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi. galakkan penyertaan murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

pelajar dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari. menanamkan semangat dan cintakan islam. menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. 3. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akhlak / sirah ialah: a) kaedah bercerita b) kaedah perbincangan c) kaedah lakonan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK / SIRAH Berkisarkan tentang sejarah. 4.W menegakkan agama Islam. menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan perjuangan Rasulullah S. Antara objektif pengajaran sirah ialah : 1. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku ke atas umat yang terdahulu. 2.A.

•Berpeluang mengalami sendiri situiasi dan masalah.HURAIAN KAEDAH LAKONAN •Berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. mengambil nota dan catatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . •Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. Antaranya : a) peristiwa yang sesuai . kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. b) Pelakon memahami situasi .pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. •Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk menjalankan kaedah ini. •Pelajar diminta mengumpul maklumat dan perbincangan akan dibuat di akhir sesi pembelajaran dengan memberi ulasan dan pendapat masing-masing.guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat memahami dan menghayati watak masing-masing. •Setiap pelajar melakonkan watak mengikut skrip atau isi pengajaran.

e) Lakonan secara bebas . d) Pelakon yang sesuai .guru menjelaskan kepada pelajar apa yang nereka tonton.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .pilih secara sukarela keran adijangkakan akan memberi hasil lebih berkesan. .lakonan boleh diulang menggunakan pelajar lain.biar pelajar mainkan watak secara bebas tetapi perlu diawasi supaya mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya. Dengan ini pelajar akan tahu dan memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka.c) Penjelasan kepada penonton . f) Perbincangan selepas lakonan .guru dan pelajar berbincang tentang babak yang disaksikan dan hasilnya akan membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang dipelajari.

LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN DALAM PENGAJARAN SIRAH Guru sediakan satu situasi masalah seperti situasi penyeksaan orang kafir Quraish ke atas kaum muslimin Mekah Guru terangkan secara ringkas situasi tersebut. peranan watak dan tempat lakonan Guru memilih pelajar menjadi pelakon Mekah Pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan berdasarkan watak yang ditentukan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan Guru membimbing pelajar membuat rumusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Keseluruhan kepada perkaraperkara tertentu Mengaitkan perkaraperkara yang mujarad dengan perkaraperkara yang konkrit Mudah kepada kompleks PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Konkrit kepada yang mujarad Konkrit kepada yang abstrak Yang diketahui kepada yang tidak diketahui KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

bilangan solat fardhu serta nama bagi setiap satunya.kemudian murid dikehendaki menerangkan cara menunaikan solat. bilangan rakaat dan waktunya. Contoh : guru memberi soalan yang mudah sebelum beri soalan yang kompleks.PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS Guru akan mengajar konsep yang mudah dahulu sebelum kepada konsep yang lebih susah. . PENYESUAIAN PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS DENGAN BIDANG DALAM SUKATAN PENDIDIKAN A) Pengajaran ibadah . BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . .guru meminta murid mengikut perbuatan guru dalam latihan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA amali.mulanya murid dikehendaki menyatakan erti. Menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .B)Akhlak Islamiah . .guru meminta murid menyebut adab – adab ketika berhubung dengan ibu bapa.murid diminta untuk membuat teknik simulasi dan main peranan menggambarkan pelakuan beradab terhadap ibu bapa dan pelakuan tidak beradab kepada ibu bapa.

PRINSIP KONKRIT KEPADA YANG MUJARAD Memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang berada berdekatan murid. Menghubungkaitkan keadaan persekitaran dengan diri murid itu sendiri Tujuannya adalah untuk memberi penghayatan yang lebih kepada murid sepanjang proses P&P. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . KELEBIHAN Murid di bimbing dengan menggunakan contoh – contoh yang terdapat berdekatan diri murid Dapat memberikan nilai sentimental keoada murid untuk menghayati isi pengajaran yang disampaikan.

2. 4. teknik dan langkah penyampaian. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . tentukan objektif bagi memudahkan penyampaian isi. 5. susun isi pelajaran dengan sistematik seperti pendahuluan. penilaian dan penutup. menyediakan alat bantu yang sesuai untuk memudahkan pelajaran.CADANGAN PENGGUNAAN DALAM P&P A) Persediaan guru 1. langkah. menyediakan maklumat langkah secara induktif daripada bahan rujukan dan sebagainya. 3. memilih contoh yang sesuai dan lengkap untuk mengukuhkan isi dan teknik.

B) Pelaksanaan 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2. Melakukan tunjuk cara setiap bahagian isi. 4. Membuat kesimpulan kelas ( deduktif ) keseluruhan. Libatkan murid dengan perhatian juzuk yang disampaikan. 6. Penerangan suatu konsep dan penjelasan contoh yang mudah dan terdapat berdekatan murid. 3. Perlahan-lahan guru kaitkan pembelajaran yang akan di ajar dengan keadaan persekitaran. Penyediaan alat bantu dan ilustrasi yang memberangsangkan. 5.

a) Guru membaca doa dan murid mengamin. f) Guru menjelaskan maksud berpakaian Islam. b) Guru menayangkan video suasana di tempat pusat membeli belah. d) Guru memaparkan fakta mengenai perbezaan cara berpakaian orang Islam dan orang bukan Islam menggunakan komputer.CONTOH ASAS AKHLAK ISLAMIAH Tajuk : Adab berpakaian Kemahiran : Perbezaan berpakaian orang Islam dengan orang bukan Islam. c) Guru bertanya beberapa soalan kepada murid berkaitan video yang ditayangkan. e) Guru memberikan syarahan berdasarkan fakta tersebut dan penjelasan satu persatu tentang ciri-ciri berpakaian secara Islam dan bukan Islam. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . m) Guru memaparkan gambar wanita yang menutup aurat dan yang tidak menutup aurat yang diambil dari akhbar. i) Guru bersoal jawab dengan pelajar berdasarkan fakta isi yang dikemukakan di atas. o) Guru meminta pelajar menyenaraikan keburukan tidak menutup aurat dan kebaikan menutup aurat dalam kehidupan bermasyarakat. k) Guru memberikan syarahan kepada murid keburukan tidak mengikut adab berpakaian. n) Guru meminta murid menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara kedua – dua gambar yang ditunjukkan. h) Guru menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan tuntutan Isalam dan ciri pakaian yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam.g) Murid memberi tumpuan sepenuhnya. j) Guru mengarahkan murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan. l) Murid mendengar penjelasan guru dengan beradab.

Contoh dalam matapelajaran fekah murid telah pun tahu mengenai apakah erti wudhu’ atau mengambil air sembahyang. Prinsip ini memberi penekanan kepada amalan yang teratur di mana bermula dari pengalaman yang ada sedikit pada murid dan ianya dikembangkan kepada yang belum diketahui kepada belum diketahui seperti guru memperkenalkan anggota wudhu’ yang wajib dan sunat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP YANG DIKETAHUI KEPADA YANG TIDAK DIKETAHUI Guru mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama murid. sebahagian murid telah pun mengalami cara-cara mengambil wudhu’ dengan meniru perbuatan ibu bapa mereka. sempadan setiap anggota wudhu’ tersebut dan cara mengambil wudhu’ yang betul.

Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya.PRINSIP KONKRIT / MAUJUD KEPADA YANG ABSTRAK Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. Contoh untuk Tauhid.

guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. Contoh. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. jika guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar.PRINSIP KHUSUS KEPADA UMUM Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum. Pendekatan induktif dan prinsip khusus kepada umum adalah berbeza kerana prinsip ini lebih menekankan kepada perkembangan isi pelajaran untuk mencapai objektif. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Penting bagi guru menggunakan bahan bantu mengajar bagi mengaitkan konsep yang umum dengan isi pelajaran. Bahan bantu seperti gambar akan memfokuskan sesuatu konsep dengan jelas dan ia dapat diaplikasikan kepada keadaan lain ( konkrit ). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP MENGAITKAN PERKARA YANG MUJARAD KEPADA PERKARA YANG KONKRIT Walaupun pelajar mempunyai imaginasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran tetapi imaginasi mereka tidak boleh di anggap lengkap atau serupa dengan perkarayang mereka pelajari.

SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->