P. 1
Pedagogi Pend Islam

Pedagogi Pend Islam

|Views: 16|Likes:
Dipublikasikan oleh Ummi Naufal Walid
pedagogi pendidikan islam ini di khususkna untuk pelajar- ipg
pedagogi pendidikan islam ini di khususkna untuk pelajar- ipg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ummi Naufal Walid on May 08, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,

KUALA LIPIS, PAHANG

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
STRATEGI
PENDEKATAN
KAEDAH

TEKNIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG KAEDAH, TEKNIK, PENDEKATAN DAN STRATEGI?
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran  Lebih mengambil kira objektif jangka panjang  mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan.PENDEKATAN  Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan  Harus berlandaskan teori. prinsip atau model tertentu  Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan  Mendokong sesuatu teori TEKNIK  Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yg dilaksanakan  Pengendalian yg benar – benar berlaku dalam bilik darjah  digunakan dlm langkah pengajaran  Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih KAEDAH  Siri tindakan guru yang sitematik  Lebih bercorak jangka pendek  Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang telah dipilih  Mendokong pendekatan dipilih STRATEGI  Kebijaksanaan memilih pendekatan. masa dan sebagainya.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . terancang dan teratur. Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik secara keseluruhan  Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik.

nilai-nilai dan kemahiran yang diinginkan kepada pelajar.  Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . ketrampilan oleh guru.Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka.

 Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Merangkumi semua program ataupun perancangan guru sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran.

 Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Perancangan yang dapat membantu pendekatan pengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagi memudahkan proses pemindahan pengetahuan kepada pelajar ataupun kemahiran.

1. Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. 2. Gaya pembelajaran yang berbeza wujud daripada sifat perbezaan antara individu dan nilai-nilai keunikan yang terdapat dalam diri setiap pelajar dalam usaha mendapatkan ilmu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

3. 4. guru berpeluang mengenal pasti segala kekuatan dan kelemahan setiap pelajar. Guru perlu terlebih dahulu memahami gaya pembelajaran pelajar sebelum menentukan jenis kaedah pengajaran yang akan digunakan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Melalui gaya pembelajaran.

Gaya pembelajaran adalah gambaran kepada ciri-ciri kognitif. Gaya pembelajaran mempunyai perkaitan rapat dengan persekitaran fizikal dan emosi pelajar. 6.5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . efektif dan tingkah laku fisiologikal seseorang pelajar dalam bertindak balas dengan apa yang ada di persekitaran pembelajaran.

kelemahan. kebolehan.7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Penentuan kaedah pengajaran berdasar gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan. minat dan kecenderungan.

Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif. sama ada dengan aktiviti perbincangan. pemindahan buah fikiran. keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . pertukaran idea.8.

KHUSUS-UMUM KAEDAH & TEKNIK : BERPUSATKAN PELAJAR. PEMUSATAN PELAJAR STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PRINSIP : SUSAH-MUDAH.PENDEKATAN : INDUKTIF. DEDUKTIF. BERSEPADU. DIKETAHUIBELUM DIKETAHUI. BAHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . GURU.

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KUMPULAN DAN INDIVIDU BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BERSEPADU INDUKTIF DEDUKTIF QUDWAH HASANAH KELAS.

PENDEKATAN  mendekati atau menghampiri  cara bagaimana pengajaran dilaksanakan  pendekatan tentang isi pelajaran PENDEKATAN INDUKTIF PENDEKATAN DEDUKTIF PENDEKATAN BERSEPADU PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

 Kemukakan soalan. membentuk contoh.PENDEKATAN INDUKTIF  Pengajaran yang memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep / benda. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . kandungan pelajaran.  Tidak digalakkan memberi definisi penerangan.  Mengutamakan contoh. mengkaji. kesimpulan diberi kemudian.contoh pada awal pengajaran dan dibuat generelisasi daripadanya. memerhati.

KONSEP INDUKTIF Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan ‘ hukum ‘. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran. Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik ( khusus ) kepada umum. Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh – contoh tertentu.

Menekankan pengajaran berbentuk konkrit.CIRI – CIRI PENDEKATAN INDUKTIF Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan pengetahuan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. banyak menekankan aspek lisan. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kemahiran. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid belajar di bawah bimbingan guru. Menekankan penglibatan murid secara aktif.

mencuba dan menguji kemahiran intelektual murid.PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN INDUKTIF satu siri penyoalan perlu diadakan – guru dapat menolong murid membentuk murid – membuat generelisasi. pengajaran yang terancang. bantuan dan bimbingan guru sepanjang proses p&p KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . penyediaan alat bantu yang sesuai. kepelbagaian aktiviti menarik minat murid.

Merangsang kebolehan mental dan melibatkan pelajar secara aktif dalam p&p. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap membuat keputusan. Dapat belajar bagaimana menghadapi masalah. 2. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Sikap berdikari dalam usaha mempelajari dan memahami sesuatu konsep.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF 1.

CONTOH KHUSUS

MEMERHATI DAN MENGKAJI

MENTAFSIR & MEMBUAT GENERALISASI

 Niat  Basuh muka  Basuh tangan  Sapu kaki  Basuh kaki

Melakukan mengikut tertib :  Bermula dengan niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki

Berwuduk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN DEDUKTIF

 Pengajaran dan pembelajaran murid diasaskan kepada hoskut tertentu.  Dimulakan dengan mempelajari peraturan-peraturan tertentu kemudian diaplikasikan untuk menuju ke suatu fakta.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP DEDUKTIF

• Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. • Satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum. • Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi. • Membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 Penyusunan isi mestilah sentiasa dimulakan daripada keseluruhan yang lebih kompleks sifatnya.  Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.CIRI – CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF  Pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi.  Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

definisi atau prinsip. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF  Hukum – hukum asas dinyatakan.  Melibatkan pemikiran ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan.  Pendekatan ini sangat cepat.

3. Sesuai untuk pelajar yang tidak dapat membuktikan fakta dengan sendiri. Tidak ada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna. 4. 2. menjimatkan masa.KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF 1. Memudahkan tugas guru – mengemukakan prinsip asas – pelajar menggunakan prinsip berkenaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Pendekatan ini cepat.

hukum : Wuduk ialah niat beserta basuh tangan. sapu kepala dan basuh kaki secara tertib KAEDAH DEDUKTIF APLIKASI : Melakukan niat.Prinsip. basuh muka RUMUS : Wuduk ialah niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki secara tertib. teori. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

kesepaduan kaedah pengajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . kesepaduan isi pelajaran 3. kesepaduan kurikulum 2.PENDEKATAN BERSEPADU  Kesepaduan dibahagikan kepada 3 iaitu : 1.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Kesepaduan kurikulum Kesepaduan isi pelajaran Kesepaduan kaedah pengajaran • Sepadu / cantum ilmu akal dan ilmu wahyu • Menghubungkan isi pelajaran akademik atau fardhu kifayah dengan aqidah. fiqh. sirah ibadah dan akhlak • Menggabungkan berbagai kaedah yang boleh disepadukan dalam satu – satu matapelajaran dengan mengaitkan dan memperkukuhkan dengan ilmu wahyu.

 guru sebagai pembimbing. merancang dan membentang. pemudahcara dan pemberi panduan ringkas KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR  Semua pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran  pelajar perlu aktif dengan memberi peluang mereka mengemukakan pendapat. berbincang.

KAEDAH DAN TEKNIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH DAN TEKNIK P&P PENDIDIKAN ISLAM PEMAHAMAN ULANGAN LAWATAN LATIH TUBI DIALOG TALAQQI/MUSYAFAHAH SOAL JAWAB PERBINCANGAN HAFAZAN INKUIRI TUNJUKCARA PROJEK KUIZ KULIAH BERMAIN HALAQAH SIMULASI BACAAN CERITA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

8.Melibatkan murid secara aktif dan menyeluruh melalui pelbagai bentuk dan aktiviti. serta memproses dan merumus.Menggalakkan murid berkongsi maklumat sewaktu mengendalikan aktiviti pembelajaran 6. 7.Menggalakkan murid memberi sumbangan yang berguna dalam aktiviti kelas.KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN PELAJAR Dijalankan di dalam bilik darjah dengan melibatkan murid secara aktif. 5.Menggalakakn murid mengumpul maklumat melalui pelbagai sumber dan kaedah. 4. 2.Menggalakkan murid berfikir dalam aktiviti yang dijalankan. Pengalaman baru yang berguna haruslah diperoleh secara aktif.Memberi peluang murid meneroka idea yang baru dan pelbagai. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Guru bertindak sebagai fasilitator.Menggalakkan murid memberi dan menerima pandangan. 9. Boleh dilakukan dengan pelbagai cara antaranya : 1.Memberi murid peluang untuk belajar melalui pengalaman.

menyampaikan maklumat yang telah dirancang. merangsangkan murid 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru Guru boleh menggunakan pebagai alat bantu mengajar seperti slaid. mengembangkan isi pelajaran 5. Tujuan kaedah kuliah adalah untuk menyampaikan sesuatu pengajaran kepada murid supaya : 1. projektor papan hitam dan sebagainya. membuat penelitian dan ulangkaji 4. Guru perlu memberi perhatian pada kedudukan aras pelajar Guru perlu bertutur dengan jelas supaya pelajar mendengar dan minat dengan topik yang diajar.KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN GURU Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti sewaktu proses pengajaran. menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran 3.

Proses penyediaan dan penghasilan sumber mesti selaras dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran. MEMILIH MENGOLAH OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBINA MENGGUNA MENILAI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN BAHAN Bahan P&P sebagai media pengajaran atau ‘ instructional media ‘ yang membantu guru dan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran.

KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU MENGAJAR Menurut Mak Soon Sang ( 1992 ) dalam Pendidikan Islam. Salleh : a) memudahkan murid memahami konsep yang abstrak b) memudahkan murid menguasai kemahiran baru melalui bantuan alat bantu mengajar. d) aktiviti pembelajaran lebih menarik dan memberangsangkan. c) aktiviti pengajaran dapat dipelbagaikan dan mudah disampaikan. Pedagogi dan Metodologi Ahmad Mohd. Falsafah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

3. 5. Rancangkan bagaimana ABM dapat digabungkan penggunaannya dalam pengajaran. Untuk dapat kesan yang memuaskan kaji dari pelbagai punca tentang cara penggunaan sesuatu ABM. nilaikan sumbangan ABM kepada pengajaran melalui percubaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Aturkan supaya ABM itu dapat digunakan oleh murid dengan sebaik – baiknya supaya tidak kelam kabut. 4.PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR Garis panduan untuk memilih alat bantu mengajar : 1. 2. tentukan sumbangan yang boleh diberi oleh ABM kepada pengajaran berhubung dengan objektif yang hendak di ajar.

televisyen. kad katalog. jurnal. majalah. mikrofon. cakera padat. pegawai sumber Buku/kitab/mashaf. buku teks JENIS – JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan pandang dengar : Radio. kamus. ensiklopedia surat khabar. guru. disket video. internet KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . qari. video Sumber berasaskan komputer : Disket.Bahan bercetak : Sumber berasaskan manusia : Rakan sebaya.

KELEBIHAN & KELEMAHAN BAHAN BANTU MENGAJAR BAHAN Sumber berasaskan manusia KELEBIHAN  fleksibel  interaktif  secara langsung  mudah akses  murah dan kekal  senang dirujuk  mudah alih  mudah akses  murah dan menarik  pelbagai paancaindera  mudah akses  boleh berulang  tayangan / siaran  amat fleksibel  mudah dikemaskini  multi-media  jaringan tidak terhad  canggih KELEMAHAN  tidak terjamin kualiti  sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan  tebal  berat  tidak dapat disunting  tidak terkini  tidak tahan lasak  susah menyunting  tidak terkini Bahan bercetak Bahan pandang dengar ( audio – visual ) Bahan berkomputer  mahal  menimbulkan tekanan  perisian terhad  bergantung kepada bekalan elektrik KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL – QURAN ( AYAT BACAAN ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Carta ayat – ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA di papan gulung atau kad manila dan sebagainya. Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul bagaimana makhraj dan sifat – sifat huruf yang sebenarnya.TALAQQI MUSYAFAHAH Pelajar mesti berhadapan dengan gurunya. Boleh diaplikasikan di dalam kelas dengan cara memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid. Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik. boleh memperdengarkan bacaan ayat – ayat alQuran dari kaset atau bahan media yang lain. kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramairamai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Antara kekuatan kaedah ini : a) kaedah ini amat berkesan jika ingin mengenalpasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum – hukum tajwid dalam bacaan al-Quran yang meliputi makhraj huruf. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid b) pembelajaran boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar kelas.

LATIH TUBI Baca berulang kali merupakan prinsip dalam kaedah ini. Contohnya membaca al-Quran ini diajar dengan kaedah latih tubi. Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis atau secara pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran. Bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar. Corak pengajaran adalah untuk memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Latih tubi secara pertanyaan terus adalah guru akan memberi soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas dan pelajar diminta menjawab soalan yang dikemukakan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Pelajar menperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dan guru membetulkan kesilapan bacaan murid. Guru memastikan pelajar-pelajar dapat membaca dengan betul dan fasih. Guru memperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dengan berpandukan kad ayat.TASMIK Guru memperdengarkan CD al-Quran Bacaan secara kuat Seorang murid memperdengarkan bacaan kepada guru dan guru memperbetulkan bacaannya. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAH PENGAJARAN SIRAH / AKHLAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2. Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah. Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar. Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c) kaedah perbincangan.KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH Objektif pengajaran akidah ialah : 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 3. 4. Membekalkan pelajar dengan ilmu.

Kebebasan bersuara 2.HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan pelajar di bawah seliaan guru. Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh. b) Merangsang minat pelajar c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA baru. Mencari persefahaman. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan pandangan atau pendapat sewaktu berbincang.  Tujuan kaedah ini ialah : a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara murid tentang sesuatu topik. Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip : 1.

Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut. 3. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan.  Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja.Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan kaedah ini ialah : 1.  Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara. 4.  Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik.  Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu  berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. 2.

rahsia.KAEDAH PENGAJARAN IBADAH Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam. Pelajar dapat memahami keistimewaan. Objektif pengajaran ibadah ialah : Pelajar dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan dalam syariat Islam. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah. hikmah dan tujuan sesuatu hukum. Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Islam. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah yang dianjurkan Islam Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian pengajaran ibadah ialah : a) keadah tunjuk cara b) kaedah simulasi c) kaedah soal jawab KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Antara tajuk yang memerlukan kaedah ini ialah : a) cara-cara menyucikan najis b) jenis-jenis solat c) tayammum d) haji e) mandi wajib f) wudhu’ Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan Nabi berwudhu’ dan bersembahyang. Melibatkan aktiviti penerangan. demonstrasi guru.HURAIAN KAEDAH TUNJUK CARA Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Pengajaran Ibadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini kerana tanpa tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. aktiviti pendengaran dan penglihatan serta mali dan percubaan pelajar.

pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA adalah terjamin.Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan nabi berwudhu’ dan bersembahyang. membolahkan murid melihat dan mengikuti setiap langkah dan pergerakan sesuatu ibadah yang bebentuk amali. berikan penerangan tentang tunjuk cara 3. tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara 2. 2. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi pengajaran tunjuk cara 5. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN KAEDAH TUNJUK CARA A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan : 1. Tujuannya ialah : 1. dapat melakukan sesuatu ibadah dengan betul dan sah mengikut syarak. 3. memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakannya di luar waktu pembelajaran. sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan 4. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran 1. memberi aktiviti susulan. tari perhatian murid tentang aspek-aspek penting dalam ibadah. 5. 7. 6. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang dipelajari. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua pelajar. 2. 4. C) Selepas sesi tunjuk cara 1. 2. perhatikan tindak balas pelajar 3. galakkan penyertaan murid. pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi. mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 3.

A. menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan perjuangan Rasulullah S. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku ke atas umat yang terdahulu. Antara objektif pengajaran sirah ialah : 1. menanamkan semangat dan cintakan islam.W menegakkan agama Islam. pelajar dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari.KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK / SIRAH Berkisarkan tentang sejarah. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 4. 2. menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akhlak / sirah ialah: a) kaedah bercerita b) kaedah perbincangan c) kaedah lakonan.

guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat memahami dan menghayati watak masing-masing. •Pelajar diminta mengumpul maklumat dan perbincangan akan dibuat di akhir sesi pembelajaran dengan memberi ulasan dan pendapat masing-masing. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan.HURAIAN KAEDAH LAKONAN •Berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. •Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk menjalankan kaedah ini. b) Pelakon memahami situasi .pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. mengambil nota dan catatan. •Berpeluang mengalami sendiri situiasi dan masalah. •Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. •Setiap pelajar melakonkan watak mengikut skrip atau isi pengajaran. Antaranya : a) peristiwa yang sesuai .

lakonan boleh diulang menggunakan pelajar lain.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .guru dan pelajar berbincang tentang babak yang disaksikan dan hasilnya akan membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang dipelajari. .biar pelajar mainkan watak secara bebas tetapi perlu diawasi supaya mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya. e) Lakonan secara bebas .c) Penjelasan kepada penonton . d) Pelakon yang sesuai . Dengan ini pelajar akan tahu dan memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka.guru menjelaskan kepada pelajar apa yang nereka tonton. f) Perbincangan selepas lakonan .pilih secara sukarela keran adijangkakan akan memberi hasil lebih berkesan.

peranan watak dan tempat lakonan Guru memilih pelajar menjadi pelakon Mekah Pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan berdasarkan watak yang ditentukan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan Guru membimbing pelajar membuat rumusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN DALAM PENGAJARAN SIRAH Guru sediakan satu situasi masalah seperti situasi penyeksaan orang kafir Quraish ke atas kaum muslimin Mekah Guru terangkan secara ringkas situasi tersebut.

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Keseluruhan kepada perkaraperkara tertentu Mengaitkan perkaraperkara yang mujarad dengan perkaraperkara yang konkrit Mudah kepada kompleks PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Konkrit kepada yang mujarad Konkrit kepada yang abstrak Yang diketahui kepada yang tidak diketahui KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .mulanya murid dikehendaki menyatakan erti. PENYESUAIAN PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS DENGAN BIDANG DALAM SUKATAN PENDIDIKAN A) Pengajaran ibadah . Contoh : guru memberi soalan yang mudah sebelum beri soalan yang kompleks. Menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran. bilangan rakaat dan waktunya. .PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS Guru akan mengajar konsep yang mudah dahulu sebelum kepada konsep yang lebih susah. . bilangan solat fardhu serta nama bagi setiap satunya.guru meminta murid mengikut perbuatan guru dalam latihan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA amali.kemudian murid dikehendaki menerangkan cara menunaikan solat.

.guru meminta murid menyebut adab – adab ketika berhubung dengan ibu bapa. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .murid diminta untuk membuat teknik simulasi dan main peranan menggambarkan pelakuan beradab terhadap ibu bapa dan pelakuan tidak beradab kepada ibu bapa.B)Akhlak Islamiah .

KELEBIHAN Murid di bimbing dengan menggunakan contoh – contoh yang terdapat berdekatan diri murid Dapat memberikan nilai sentimental keoada murid untuk menghayati isi pengajaran yang disampaikan.PRINSIP KONKRIT KEPADA YANG MUJARAD Memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang berada berdekatan murid. Menghubungkaitkan keadaan persekitaran dengan diri murid itu sendiri Tujuannya adalah untuk memberi penghayatan yang lebih kepada murid sepanjang proses P&P. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

menyediakan maklumat langkah secara induktif daripada bahan rujukan dan sebagainya. penilaian dan penutup. 5. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . susun isi pelajaran dengan sistematik seperti pendahuluan. memilih contoh yang sesuai dan lengkap untuk mengukuhkan isi dan teknik. 2. teknik dan langkah penyampaian.CADANGAN PENGGUNAAN DALAM P&P A) Persediaan guru 1. tentukan objektif bagi memudahkan penyampaian isi. menyediakan alat bantu yang sesuai untuk memudahkan pelajaran. 4. langkah.

5. 3.B) Pelaksanaan 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Libatkan murid dengan perhatian juzuk yang disampaikan. Melakukan tunjuk cara setiap bahagian isi. Penerangan suatu konsep dan penjelasan contoh yang mudah dan terdapat berdekatan murid. Membuat kesimpulan kelas ( deduktif ) keseluruhan. 6. Penyediaan alat bantu dan ilustrasi yang memberangsangkan. 4. Perlahan-lahan guru kaitkan pembelajaran yang akan di ajar dengan keadaan persekitaran. 2.

b) Guru menayangkan video suasana di tempat pusat membeli belah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .CONTOH ASAS AKHLAK ISLAMIAH Tajuk : Adab berpakaian Kemahiran : Perbezaan berpakaian orang Islam dengan orang bukan Islam. f) Guru menjelaskan maksud berpakaian Islam. a) Guru membaca doa dan murid mengamin. d) Guru memaparkan fakta mengenai perbezaan cara berpakaian orang Islam dan orang bukan Islam menggunakan komputer. e) Guru memberikan syarahan berdasarkan fakta tersebut dan penjelasan satu persatu tentang ciri-ciri berpakaian secara Islam dan bukan Islam. c) Guru bertanya beberapa soalan kepada murid berkaitan video yang ditayangkan.

o) Guru meminta pelajar menyenaraikan keburukan tidak menutup aurat dan kebaikan menutup aurat dalam kehidupan bermasyarakat.g) Murid memberi tumpuan sepenuhnya. i) Guru bersoal jawab dengan pelajar berdasarkan fakta isi yang dikemukakan di atas. j) Guru mengarahkan murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan. l) Murid mendengar penjelasan guru dengan beradab. n) Guru meminta murid menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara kedua – dua gambar yang ditunjukkan. h) Guru menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan tuntutan Isalam dan ciri pakaian yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . k) Guru memberikan syarahan kepada murid keburukan tidak mengikut adab berpakaian. m) Guru memaparkan gambar wanita yang menutup aurat dan yang tidak menutup aurat yang diambil dari akhbar.

sempadan setiap anggota wudhu’ tersebut dan cara mengambil wudhu’ yang betul. Prinsip ini memberi penekanan kepada amalan yang teratur di mana bermula dari pengalaman yang ada sedikit pada murid dan ianya dikembangkan kepada yang belum diketahui kepada belum diketahui seperti guru memperkenalkan anggota wudhu’ yang wajib dan sunat.PRINSIP YANG DIKETAHUI KEPADA YANG TIDAK DIKETAHUI Guru mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama murid. Contoh dalam matapelajaran fekah murid telah pun tahu mengenai apakah erti wudhu’ atau mengambil air sembahyang. sebahagian murid telah pun mengalami cara-cara mengambil wudhu’ dengan meniru perbuatan ibu bapa mereka. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP KONKRIT / MAUJUD KEPADA YANG ABSTRAK Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . Contoh untuk Tauhid.

guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Contoh. Pendekatan induktif dan prinsip khusus kepada umum adalah berbeza kerana prinsip ini lebih menekankan kepada perkembangan isi pelajaran untuk mencapai objektif.PRINSIP KHUSUS KEPADA UMUM Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. jika guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP MENGAITKAN PERKARA YANG MUJARAD KEPADA PERKARA YANG KONKRIT Walaupun pelajar mempunyai imaginasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran tetapi imaginasi mereka tidak boleh di anggap lengkap atau serupa dengan perkarayang mereka pelajari. Bahan bantu seperti gambar akan memfokuskan sesuatu konsep dengan jelas dan ia dapat diaplikasikan kepada keadaan lain ( konkrit ). Penting bagi guru menggunakan bahan bantu mengajar bagi mengaitkan konsep yang umum dengan isi pelajaran.

SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->