Nama Kelas: PISMP Sem4 Ambilan Jan 2010 (P4H-PS) Tutor Kelas: NORINI OMAR (NBO) HARI WAKTU

1 0800-0900 2 0900-1000 3 1000-1100 4 1100-1200 5 1200-1300 WAJ7 *1 NHL JAM ZUA TUTORIAL WAJ7 *1 NHL JAM ZUA PSV8 B003 ZAG AHAD 1 PSV7 B003 CSF PSV7 B003 CSF ISNIN 2 BM17 B003 SBA EDU5 *2 BBH AAH EDU5 *2 BBH AAH EDU5 *2 BBH AAH BM17 B003 SBA BM17 B003 SBA PJ10 B003 MAS PSV8 B003 ZAG SELASA 3 PSV7 B003 CSF RABU 4 PSV7 B003 CSF PJ10 B003 MAS KHAMIS 5 WAJ7 *1 NHL JAM ZUA WAJ7 *1 NHL JAM ZUA

6 1400-1500 7 1500-1600 8 1600-1700 9 1700-1800 10 1800-1900

EDU5 *2 BBH AAH

BM17 B003 SBA PJ10 B003 MAS PJ10 B003 MAS

ELS2 B003 NOR PSV8 B003 ZAG PSV8 B003 ZAG U-BerunifoPISMP4/KPLI U-BerunifoPISMP4/KPLI

ELS2 B003 NOR

_ _ _

Maklumat tambahan: *1: B003 B003 B003 *2: MM1 MM1 Singkatan Pensyarah: AAH - Ahmad Azam Hasmawi BBH - Borhan Hashim CSF - Chin Soo Fong JAM - Jaafar Mahmud MAS - Madiyalagan Sathappan NHL - Nik Hartini Nik Latiff NOR - Norhayu Norany SBA - Suhemi Abdul ZAG - Zakariah Abd Ghani ZUA - Zulkifli Ahmad Singkatan Subjek: BM17 - BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu SR EDU5 - EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ELS2 - ELS3102 English Language Enrichment II PJ10 - PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PSV7 - PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV8 - PSV3108 PSV KBSR - Membentuk dan Membuat Binaan WAJ7 - WAJ3107 Seni dalam Pendidikan SPJKview v6.1 (c) NgKF - 18/5/2011 8:32:56 pm