Anda di halaman 1dari 8

III. H I P E R B O L A 3.1. Definisi dan Persamaan Hiperbola Definisi 3.1.

1: Hiperbola adalah himpunan titik-titik pada sebuah bidang sedemikian sehingga selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu F1 dan F2 selalu konstan. F1 dan F2 itu dinamakan fokus.

d2 F2 d2 d1

d1 F1
d 1 d 2

= konstan

Gambar 3.1.1 Jika jarak kedua fokus itu dinamakan 2c dan selisih jarak sembarang titik pada hiperbola terhadap F1 dan F2 dinamakan 2a, dengan 2c > 2a > 0, maka dengan pengalaman melukis elips, kita dapat melukis beberapa titik dari hiperbola. Lakukanlah! Petunjuk: Buat lingkaran (F1, p), p > c a. Juga lingkaran (F2, 2a + p), yang memotong lingkaran yang pertama di titik-titik yang diminta. Dengan demikian dapat dilukis beberapa titik sesuai dengan keperluan. A1 dan A2 (titik-titik puncak-puncak hiperbola), A1F1 = A2F2 = c a, adalah titik-titik pada hiperbola karena A1F1 - A1 F2 = A2 F1 - A2F2 = (c + a) (c a) = 2a

Menentukan PersamaanHiperbola Untuk menentukan persamaan hiperbola, ambilah garis A1A2 sebagai sb-x dan garis sumbu segmen A1A2 sebagai sb-y. Jadi F1(-c, 0) dan F2(c, 0). Misalkan P(x,y). Maka PF1 = Jadi PF1 PF2
( x + c) 2 + y 2

dan PF2 = -

( x c) 2 + y 2

( x + c) 2 + y 2

( x c) 2 + y 2

= 2a (1)

Setelah dipindahkan dan dikuadratkan dua kali diperoleh: (c2 a2)x2 - a2y2 = a2(c2 - a2) ......................................................... Jika didefinisikan b2 = c2 - a2 maka persamaan (1) menjadi b2x2 a2y2 = a2b2 atau
x2 y2 = 1 ............................................... a2 b2

(2)

yang merupakan persamaan pusat suatu hiperbola. y

(-a,0) F1(-c,0)

(a,0) x F2(-c,0)

Gambar 3.1.2 Teorema 3.1.1: Persamaan hiperbola yang berpusat pada titik pangkal dan kedua fokus pada sumbu x adalah
x2 y2 = 1 . (Lihat gambar 3.1.2). a2 b2

Lebih lanjut, apabila hiperbola dengan pesamaan (2) digeser sehingga pusatnya berada di titik (h, k) maka hiperbola tersebut akan mempunyai persamaan:
( x h) 2 ( y k ) 2 =1 a2 b2

..................................................................

(3)

Teorema 3.1.2: Persamaan hiperbola yang berpusat pada titik (h,k) dan kedua fokus pada sumbu x adalah
( x h) 2 ( y k ) 2 = 1. a2 b2

Tugas anda untuk menentukan persamaan hiperbola dengan fokus berada pada sb-y dengan membuktikan teorema berikut. Teorema 3.1.3: Persamaan hiperbola yang berpusat pada titik pangkal dan kedua fokus pada y2 x2 sumbu x adalah 2 2 = 1 . (Lihat gambar 3.1.3 di bawah ini). a b y (0,c) (0,a) x (0,-a) (0,-c)

Gambar 3.1.3

Untuk memantapkan pemahaman Anda, diskusikanlah: 1. Koordinat titik pusat dan fokus dari grafik
x2 y2 =1. 4 9

2. Koordinat titik pusat dan fokus dari grafik 5 y 2 2 x 2 = 10 . 3.2. Direktrik dan Eksentrisitas Pada hiperbola ditemukan
x2 y2 = 1 , sehingga (sumbu minor) 2 (sumbu mayor)2

perbedaan antara hiperbola horizontal (fokus pada sb-x) dengan hiperbola vertikal (fokus pada sb-y) tidak ada. Jika
x2 y2 = +1 , maka hiperbola adalah horizontal, sumbu mayor a 2 b2

sepanjang a dan sumbu minor sepanjang b. Jika


x2 y2 = 1 , maka hiperbola adalah vertikal, a sebagai sumbu minor a 2 b2

dan b sebagai sumbu mayor. Dalam kedua kasus, kita mempunyai c2 = a2 + b2 e = sumbu mayor > 1. Sama halnya pada ellips, e = Lihat gambar berikut! y
c >1 disebut eksenrisitas suatu hiperbola. a
c

dan

T(xo , yo ) q x F2(-c,0)

p F1(-c,0) f g

Gambar 3.2.1

Misalkan T(xo, yo ) pada hiperbola. TF12 = p2 TF22 = q2 p2 - q2


2cxo a

= (xo + c)2 + yo2 = (xo - c)2 + yo2 = 4 cxo

(p + q)(p q) = (p + q) 2a = 4 cxo Jadi p+q =


p=

dan p q = 2a

cxo c a2 + a = ( xo + ) a a c

q=

cxo c a2 a = ( xo ) a a c

Dari kedua pesamaan di atas, didapat


p : ( xo + a2 a2 c ) = q : ( xo ) = c c a

atau

p : (jarak dari T ke garis f q : (jarak dari T ke garis g

x = x=

a2 ) = c

c a2 )= a c

Karena F1F2 = 2c dan F1T F2T = 2a, maka F1F2 > F1T F2T, dan oleh karena itu perbandingannya lebih besar daripada satu. Garis f dan g dinamakam direktrik, dan persamaannya berturut-turut:
x = a2 a2 dan x = c c

3.3. Asimtot Hiperbola Bebarapa grafik, termasuk hiperbola mempunyai asimtot. Asimtot adalah garis l, seperti gambar di bawah ini sedemikian sehingga titik P pada grafik yang jauhnya tak berhingga dari pusat, jarak dari P ke garis l menghampiri nol.

P 5

Gambar 3.3.1 Setiap hiperbola mempunyai dua asimtot. Dengan teorema berikut tidaklah sukar menyatakan persamaan asimtot.

Teorema 3.3.1: Jika hiperbola mempunyai persamaan


x2 y2 =1 a2 b2

maka

persamaan

asimtotnya adalah y =

b b x dan y = x . (Lihat gambar 3.3.2 berikut). a a

y=-x y

y=x

Gambar 3.3.2

Teorema 3.3.2: Jika hiperbola mempunyai persamaan


y2 x2 =1 a2 b2

maka

persamaan

asimtotnya adalah y =

a a x dan y = x . (Lihat gambar 3.3.3 berikut). b b

y y=a b

y=

a b

Gambar 3.3.3 TUGAS Tentukan persamaan hiperbola yang berpusat pada titik pangkal dan memenuhi kondisi di bawah ini! 1. Sebuah fokus di titik (-5, 0) dan sebuah puncak di titik (-4, 0) 2. Sebuah fokus di titik (0, 4) dan sebuah puncak di titik (0, 2) 3. Sebuah fokus di titik (0, 8) dan panjang sumbu konjugat 8 4. Sebuah fokus di titik (-4, 0) dan panjang sumbu konjugat 4 5. Sebuah fokus di titik (6, 0) dan panjang sumbu transversal 6 6. Sebuah fokus di titik (0, -7) dan panjang sumbu transversal 12 7. Sebuah puncak di (0, 4) dan memuat titik 8. Sebuah puncak di (3, 0) dan memuat titik
( 5 ,6)

(6, 5 3 )

9. Panjang sumbu transfersal 12, panjang sumbu konjugat 10, dan fokus pada sumbu x. 10. Panjang sumbu transfersal 8, panjang sumbu konjugat 10, dan fokus pada sumbu y. Tentukan : a. Koordinat fokus dan titik puncak hiperbola dengan persamaan di bawah ini. b. Persamaan asimtotnya c. Sketsa grafiknya 11. x 2 y 2 = 1 13. 15.
x2 y2 =1 16 9 y2 x2 =1 9 16 x2 y2 =1 4 9 x2 y2 =1 9 4 y2 x2 =1 9 36

12. 14. 16.

17. x 2 16 y 2 = 64 19. 25 y 2 4 x 2 = 100

18. 25 x 2 9 y 2 = 225 20. 9 y 2 25 x 2 = 225 ______________________