LAMPIRAN A BORANG REKOD SEGAK DAN BMI (BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

)

NAMA MURID PERKARA PENGGAL 1

KELAS PENGGAL 2

BODY MASS INDEX (BMI)

BERAT BADAN (kg) TINGGI (cm)

BERAT BADAN (kg) TINGGI (cm)

Tarikh:

Tarikh:

UJIAN NAIK TURUN BANGKU ( 3 minit )

UJIAN NAIK TURUN BANGKU

Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI/SUAIAN ( 1 minit ) SEGAK Tarikh:

Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI/SUAIAN

Tarikh:

UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA ( 1 minit )

UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA ( 1 minit )

Tarikh: UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR

Tarikh: UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR

Tarikh:

Tarikh:

Tanda tangan pelajar

Pengesahan Guru Mata Pelajaran PJ

…………………………………….. (Nama Pelajar) Catatan: *Murid berkeperluan khas *sila tanda jika berkenaan dikecualikan

………………………………………………………… (Cop & Nama Guru)

LAMPIRAN A BORANG REKOD SEGAK DAN BMI (BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI) NAMA MURID PERKARA PENGGAL 1 KELAS PENGGAL 2 BODY MASS INDEX (BMI) BERAT BADAN (kg) TINGGI (cm) BERAT BADAN (kg) TINGGI (cm) Tarikh: Tarikh: UJIAN NAIK TURUN BANGKU ( 3 minit ) UJIAN NAIK TURUN BANGKU Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI/SUAIAN ( 1 minit ) SEGAK Tarikh: Tarikh: UJIAN TEKAN TUBI/SUAIAN Tarikh: UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA ( 1 minit ) UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA ( 1 minit ) Tarikh: UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Tarikh: UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Tarikh: Tarikh: Tanda tangan pelajar Pengesahan Guru Mata Pelajaran PJ ……………………………………. (Nama Pelajar) Catatan: *Murid berkeperluan khas *sila tanda jika berkenaan dikecualikan ………………………………………………………… (Cop & Nama Guru) ..