Anda di halaman 1dari 1

SULIT MATEMATIK TAHUN 5 BULAN JANUARI

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK MAT SALLEH KG RUAT, 06900 YAN KEDAH UJIAN DIAGNOSTIK BULAN JANUARI 2012 MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5 40 MINIT
NAMA : ______________________________

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN :
1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan subjektif. Jawab semua soalan. Kerja mengira serta jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 3. Pada akhir peperiksaan, serahkan kertas soalan dan kertas jawapan anda kepada pengawas peperiksaan.

MARKAH 40 GRED 0

Kertas soalan ini mengandungi 5 muka surat termasuk muka depan.