Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Malaysia Tahun 1

Nama:.
Susunkan perkataan menjadi ayat yang betul. Tuliskan semula.

sepak

Ahmad

bola .

__________________________________________

Fauzi

buku

baca .

_____________________________________

tanam

sayur

Ah Chong .

____________________________________________

roti

makan

Kumar .

_______________________________________

gigi

Tania

berus .

______________________________________________