Anda di halaman 1dari 3

ISL PRA 3105 NO.

6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS ( SLOT PENGAJARAN ) KELAS TARIKH HARI MASA BILANGAN MURID MODUL TEMA SUB TEMA TUNJANG FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN : PRASEKOLAH : 6.9.2012 : KHAMIS : 30 MINIT : 15 ORANG : TEMA : AIR : LARUT DAN TIDAK LARUT : SAINS DAN TEKNOLOGI : ST 4.0 MENYIASAT ALAM BAHAN : S.T 4.1 MENEROKA SIFAT UMUM BAHAN : S.T 4.1.3 mengasingkan bahan kepada yang larut dan tidak larut ke dalam air. STANDARD PEMBELAJARAN YANG DISEPADUKAN: B.M 3.6.2 membaca farsa dengan sebutan yang betul. OBJEKTIF : selepas proses pengajaran murid dapat: 1. Dapat membezakan rasa dengan menggunakan lidah. 2. Mengetahui bahan yang larut dan tidak larut dalam air. 3. Dapat menjalankan kajian sendiri berkaitan bahan larut dan tidak larut. 4. Mengasingkan pengetahuan murid. KONSEP UTAMA KOSA KATA PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR ALAT DAN BAHAN : larut dan tidak larut : Gula, garam, batu, pasir, susu, beras, milo : Murid mengenal bahan yang disediakan oleh guru. : sabar, kerjasama, berani : membuat ramalan : Gula, garam, batu, pasir, susu, beras, milo,bekas lutsinar, kad perkataan, lembaran kerja. perkataan berdasarkan

LANGKAH PENGAJARAN: LANGKAH PENGAJARAN ISI KANDUNGAN 1. Guru mempamerkan bahan-bahan seperti milo, Set Induksi 5 Minit Set induksi susu, batu, garam, pasir, gula dan beras. Murid akan cubaa meneka apa yang di bawa oleh guru. 2. Guru memanggil murid untuk merasa dan BUTIRAN AKTIVITI BAHAN/CATA TAN Bahan-bahan seperti garam pasir, beras, milo, gula batu, milo,

menceritakan apa yang dirasa. Setiap bahan yang boleh dimakan sahaja. Bahan yang tidak boleh di makan hanya di pegang oleh murid. 3. Guru mempamerkan bahan yang di bawa kepada murid dan murid bersama guru

susu bekas air, sudu

menyebut bahan tersebut.

1. Guru membawa masuk balang yang berisi air Langkah 1 10 Minit eksperimen dan murid meneka apa yang akan dilakukan oleh guru. 2. Guru membahagikan murid kepada tiga

Balang sudu

air,

Bahan-bahan seperti garam pasir, beras, susu. milo, gula batu, milo,

kumpulan kecil dan memberikan mereka satu balang air dan bahan bahan tersebut. 3. Guru akan meminta murid berfikir apa yang patut dibuat setelah bahan tersebut diedarkan. (guru melihat tahap kognitif murid). 4. Setelah itu, guru akan menerangkan apa yang patut dilakukan oleh murid dan murid

menceritakan hasil uji kaji kepada guru.

Bersoal jawab 1. Guru dan murid bersoal jawab apa yang Langkah 2 10 Minit dan berlaku terhadap eksperimen sebantar tadi.

Kad perkataan Bahan larut

mengkategori2. Guru akan meminta setiap wakil kumpulan menceritakan apa yang berlaku. 3. Guru akan memberi murid memegang kad perkataan bahan larut dan tidak larut. Setelah itu kad perkataan akan diberikan kepada murid yang lain. Murid akan membaca kad perkataan dan murid akan pergi kepada kumpulan

dan tidak larut seperti: milo, gula batu, milo, bekas air. garam pasir, beras, susu

perkataan yang sepatutnya. Contoh perkataan susu akan pergi pada rakan yang memegang kad bahan larut dan seterusnya.

1. Guru memberi penerangan berkaitan dengan Penutup 5 Minit Latihan latihan. Lembaran kerja

pengukuhan 2. Murid akan menulis perkataan yang larut dan tidak larut ke dalam lembaran kerja (latihan penulisan). 3. Guru akan menbantu dalam aktiviti ini.