Anda di halaman 1dari 1

ISL MINGGU 8 Akses internet dan cari maklumat tentang perbezaan antara inferens dan ramalan.

Senaraikan perbezaan tersebut. Kemahiran membuat ramalan Membuat jangkaan terhadap Kemahiran membuat inferens

sesuatu Membuat kesimpulan awal yang logik

peristiwa yang akan berlaku berdasarkan yang mungkin benar atau tidak benar pengetahuan sedia ada melalui untuk menerangkan sesuatu pemerhatian,

pengalaman atau berdasarkan maklumat fenomena, kejadian atau peristiwa. yang dikumpul. Merupakan jangkaan berdasarkan Merupakan kesimpulan awal yang

pemerhatian dan inferens yang telah dilakukan berdasarkan pemerhatian yang dilakukan. Ramalan yang dilakukan perlu tepat. dilakukan. Inferens yang dibuat tidak semestinya tepat. Setiap ramalan akan dapat dibuktikan Setiap semasa akhir eksperimen . inferens dapat yang dibuat tidak dalam

semestinya eksperimen.

dibuktikan