Anda di halaman 1dari 10

Disediakan oleh : Nurul Najwa binti Saaidon

Konstruktivisme membawa maksud falsafah membina. Ia digunakan dalam bidang psikologi, falsafah, teknologi,pengajaran, sains, matematik dan pendidikan moral.
Tokoh-tokoh yang pernah memberi sumbangan kepada teori konstruktivisme termasuk Piaget (dari perspektif kognitif dan perkembangan ) Bruner, Vygotsky, Dewey (1933), Goodman (1984) dan Gibson (1977).

Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda.
Ianya berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.

ENGAGE (Melibatkan)

Memberi tugasan , topik atau penerangan konsep Menimbulkan minat pelajar terhadap tugasan Menghasilkan ke arah perasaan ingin tahu Bertanya pelbagai jenis soalan

EXPLORE (Penerokaan)

Satu proses dimana pemuasan perasaan ingin tahu Menjalankan eksperimen Kerjasama antara rakan sedarjah digalakkan Guru boleh bertanya soalan yang lebih mendalam

EXPLAIN (Menerangkan)

Tahap dimana penerangan konsep dan definisi yang diberikan Murid menerangkan konsep dan definisi Murid bertanya tentang penerangan konsep yang diajar Murid dapatkan bukti tentang penerangan konsep yang diterangkan oleh guru dan mampu memberi penjelasan Tahap dimana murid dapat mengembangkan konsep kepada konsep atau bidang yang lain. Murid boleh mengaitkan konsep yang diajar dalam subjek-subjek lain untuk menerangkannya Murid dapat hubungkaitkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sebenar Tahap dimana guru dapat menilai pemahaman pelajar terhadap pembelajaran Guru boleh mengadakan pembentangan sesudah proses P&P Guru boleh bertanya soalan yang terbuka Murid mampu memberikan bukti kukuh dan membina

ELABORATE (Huraian)

EVALUATE (Menilai)

ENGAGE
Murid akan melibatkan diri secara aktif dalam sesi

P&P. Murid tidak segan untuk bertanya jika kurang faham berkenaan sesuatu topik. Menjalankan interaksi dua hala , tidak berpusatkan guru semata-mata. Memberi keyakinan diri kepada murid untuk menyatakan pendapat mereka mengenai sesuatu perkara. Murid tidak merasa bosan terhadap mata pelajaran.

EXPLORE
Murid dapat mencapai kepuasan kerana berjaya

melihat sendiri hasil eksperimen. Guru dapat menerapkan nilai murni dalam kalangan murid iaitu nilai kerjasama. Murid akan lebih faham sesuatu topik. Murid lebih berdikari untuk belajar tanpa bergantung sepenuhnya terhadap guru.

EXPLAIN
Murid akan lebih faham dengan jelas konsep

yang diterangkan guru. Proses P&P berjalan dengan berkesan dan mencapai objektif. Murid tidak merasa bosan semasa pembelajaran.

ELABORATE
Huraian dikaitkan pengalaman sedia ada murid. Murid akan menerima huraian yang berkaitan

persekitaran mereka sendiri. Murid akan lebih faham.

EVALUATE
Guru dapat menilai setakat mana kefahaman

murid. Guru juga boleh membuat penilaian berkenaan pengetahuan sedia ada yang dimiliki murid. Guru dapat perbaiki kelemahan diri . Guru dapat mempertingkatkan kemahiran murid. Murid akan sentiasa bersedia.