Anda di halaman 1dari 12

MODEL PENGAJARAN 5E (TEORI KONSTRUKTIVISME)

Konstruktivisme membawa maksud falsafah membina. Ia digunakan

dalam bidang psikologi, falsafah, teknologi, pengajaran, sains, matematik dan pendidikan moral. Tokoh-tokoh yang pernah memberi sumbangan kepada teori konstruktivisme termasuk Piaget (dari perspektif kognitif dan perkembangan ) Bruner, Vygotsky, Dewey (1933), Goodman (1984) dan Gibson (1977).
Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa

ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan. Menekankan pembinaan pengetahuan oleh pelajar.

Pelajar dapat membina pengetahuan dengan

menggunakan pengetahuan yang sedia ada dalam dirinya. Pelajar akan mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada.

Engage (melibatkan)

Explore (penerokaan)

Evaluate (menilai)

5E
Explain (penerangan) Elaborate (huraian)

MODEL 5E
1. ENGAGE (Melibatkan) Memberi tugasan, topik, atau penerangan konsep. Timbulkan minat dalam setiap tugasan. Menghasilkan ke arah perasaan ingin tahu. Bertanya pelbagai jenis soalan. 2. EXPLORE (Penerokaan) MEMUASKAN PERASAAN INGIN TAHU: Penemuan @ pertanyaan untuk diteroka & disiasat. Menjalankan eksperimen. Galakkan kerjasama dalam kumpulan, rakan sedarjah & guru. Tanya soalan yang meneroka yakni lebih mendalam

MODEL 5E
3. EXPLAIN (Penerangan) PENERANGAN KEPADA KONSEP & DEFINISI: Terangkan konsep & definisi yang diberikan. Tanya pelajar tentang penerangan konsep yang diajar. Dapatkan bukti tentang penerangan konsep tadi & beri penjelasan. 4. ELABORATE (Huraian) KEMBANGKAN KONSEP ITU KEPADA BIDANG @ KONSEP LAIN: Cari hubungkait dalam subjek2 lain untuk konsep berkenaan. Cuba hubungkaitkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sebenar.

MODEL 5E
5. EVALUATE (Menilai) MENILAI PEMAHAMAN PELAJAR: Adakan pembentangan @ persembahan sesudah proses P&P. Menilai pengetahuan & kemahiran pelajar. Tanya soalan yang terbuka. Usulkan bukti yang kukuh & membina.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


1. Engage Murid akan melibatkan diri secara aktif dalam sesi P&P Murid tidak segan untuk bertanya jika kurang faham berkenaan sesuatu topik Menjalankan interaksi dua hala- tidak berpusatkan guru semata-mata. Memberi keyakinan diri kepada murid untuk menyatakan pendapat mereka mengenai sesuatu perkara. Murid akan mempunyai minat untuk mengkaji atau mempelajari sesuatu mata pelajaran (tidak bosan.)

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


2. Explore Capai kepuasan kerana berjaya melihat sendiri hasil eksperimen Menerapkan nilai murni dalam kalangan murid iaitu nilai kerjasama. Meningkatkan kefahaman kognitif murid tentang sesuatu pembelajaran. Murid akan mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar tanpa terlalu bergantung kepada guru.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


3. Explain Penerangan yang diberikan merangkumi konsep dan contoh yang dekat dengan murid. Murid akan memahami dengan lebih jelas tentang konsep yang diterangkan oleh guru. Proses P&P berkesan dan mencapai objektif. Murid-murid tidak akan berasa bosan semasa pembelajaran.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


4. Elaborate Huraian dikaitkan dengan pengalaman sedia ada yang dimiliki murid Memberikan huraian yang jelas mengenai sesuatu perkara yang berlaku dan kaitannya dengan persekitaran murid itu sendiri. Murid akan lebih faham tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


5. Evaluate Guru dapat menilai tahap kefahaman murid. Guru juga boleh membuat penilaian berkenaan pengetahuan sedia ada yang dimiliki murid. Guru dapat memperbaiki kelemahan diri dan sekali gus dapat meningkatkan kemahiran murid. Murid akan sentiasa bersedia.