Anda di halaman 1dari 9

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B1D6E1Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. 1. O ialah pusat bulatan. Isi tempat kosong dengan simbol = atau

(i)

OC

(ii) A

OC

(iii)

OB

2. O ialah pusat bulatan Nyatakan hubungan titik OX, OY dan OZ X = Y O = =

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B2D9E1

Mengenal pasti bahagian bulatan: (a) pusat, (b) lilitan, (c) jejari , (d) diameter, (f) lengkok , (g) sektor dan (h) tembereng,

(e) perentas,

1.

Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan dua bulatan.. Kenal pasti bahagian- bahagian bulatan. Lilitan, pusat, perentas, jejari, diameter, lengkok, sektor, tembereng (a) O : _____________________ Q O P P : _____________________ Q : _____________________ R : ______________________

R Rajah 1

S : _______________________ T O U U : --------------------------------------V : _______________________ S Rajah 2 T ; _______________________

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11E1

Melukis: (a) Bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi (b) diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam suatu bulatan dengan pusat bulatan diberi.

a. Dengan menggunakan jangka lukis, lukiskan: i. bulatan yang berjejari 2,5 cm. ii.bulatan yang mempunyai diameter 3.5 cm dan berpusat di O

b. Lukiskan diameter yang melalui titik A dalam bulatan yang berpusat O (i) A (ii)

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11E1 Melukis (c) perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi. (d) sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi. c (i) Lukis dua perentas dengan panjang 2.5 cm dari titik B . B ii. Lukiskan satu bulatan berjejari 3 cm. dan panjang perentas PQ 4 cm

d. Lukis sektor sebuah bulatan berjejari 3 cm dengan sudut pada pusat bulatan O ialah 60o . (Guna jangka sudut untuk mengukur sudut)

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11E2 Menganggarkan nilai 1. Lukis lilitan bulatan berjejari berikut seperti dalam jadual di bawah. Dengan menggunakan benang dan pembaris, ukur lilitan bulatan tersebut. Lengkapkan jadual di bawah. Jejari Diameter Lilitan (a) 2 cm (b) 3cm (c) 4 cm

Daripada jadual di atas, dapatkah anda menganggar nilai ?

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11E3 (a) Menentukan rumus lilitan bulatan (b) Menentukan lilitan bulatan apabila diberi (i) diameter (ii) jejari a. Diberi dimana j = jejari Cari lilitan bulatan.

b. 1.Dengan menggunakan (i) diameter 14 cm

, cari lilitan bulatan yang mempunyai (ii) jejari 21 cm.

2. Cari lilitan bulatan yang berikut. (Guna (i)

(ii)

3 cm

O 10 cm

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11E4

(a) Menerbitkan rumus panjang lengkok (b) Menentukan panjang lengkok, apabila sudut di pusat dan jejari diberi.

Diberi Cari panjang lengkok AB. Jawapan:

, dan sudut di pusat = . A O

b. 1. Cari panjang lengkok PQ. (Guna i. P

. ii. 200o Q

80o O Q P

b. 2. Cari panjang lengkok, jika sudut di pusat ialah 120o dan jejari ialah 28mm. (Guna

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11E5 (a) Menerbitkan rumus luas bulatan 1. Perhatikan gambarajah di bawah.


Separuh lilitan =

3 2 1

5 6
j 1 2 3 4 5 6

Bentuk apakah yang terhasil?

tinggi

Salin dan lengkapkan

Jejari bulatan =

tapak

Luas bulatan = = = _____ x ______ = __________

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 10 BULATAN
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: _____

B3D11 (b) Menentukan luas bulatan apabila diberi (i) jejari, (ii) diameter 1. Cari luas bulatan yang mempunyai i. Jejari 14 cm

ii. Diameter 28 cm

2. Hitung luas bulatan berikut dan bundarkan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan. (Guna (a) (b)

O 4.2 cm

O 21 cm

Anda mungkin juga menyukai