Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation ) PSV3110 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza ciri-ciri idiom mengikut stail, teknik dan proses berdasarkan perkembangan budaya dan pemikiran yang terdapat pada hasil karya seni barat, oriental dan Malaysia Menganalisis sejarah seni visual barat, oriental dan Malaysia serta aliran pemikiran dalam seni vsual Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sejarah untuk merangsang pemikiran dalam menghasilkan karya seni vsual Membuat apresiasi hasil seni barat, oriental dan Malaysia

2. 3. 4. Sinopsis

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and visual art in Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 )

Minimalisme .Jah-hut .Futurisme .Catan Cina .Masjid Nabawi Pengenalan Seni Alam Melayu • Lukisan gua • Artifak • Seni Pribumi .Catan air .Artifak .Seni Plastik . Seni Cina dan Seni India) • Pengenalan • Kepentingan.Ekspresionisme .Dadaisme .Baroque .Kota Larangan China .Taj Mahal .Romantisme .Mahmeri .Pop Art Pengenalan Seni Oriental (Seni Islam.Seni bina • Perkembangan seni visual selepas kemerdekaan .Seni Arca .Tajuk Kandungan Teori Pengenalan Sejarah Seni Barat • Pra Sejarah .Pua Kumbu Pengenalan Seni Visual Malaysia • Perkembangan seni visual sebelum kemerdekaan .Impressionisme .Post Impresionisme .Surrealisme .Angkor Wat .Candi Borobudor .Klasikisme .Seni bina Jam 1 6 2 6 3 3 4 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . falsafah dan pengaruh • Sumbangan Tokoh • Binaan-binaan Agung .Lukisan gua .Kubisme .Renaissance .Artifak • Aliran-aliran Seni Abad ke-17 hingga ke-20 .

Edmund Burke Feldman .Katherine Walker • Teori “Pengalaman Pelbagai” Edmund Burke Feldman .Erwin Panofsky . Waley.The oriental world: India and south east Asia.Deskripsi . Richard.Analisis . S. Cosmo Publications. Hamlyn. (1981). New York: Harcourt Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . G & Fred.Tajuk • • Kandungan . Arthur. (1967).Interpretasi . Oriental art and culture: A study of Indian. (1996).Broudy . Jeannie.Harry S. London : P. Art through the ages. Chinese and Japanese art.Seni Moden Seniman Karya-karya terkenal Jam 5 Pengenalan kepada Pelbagai Pendekatan Apresiasi Seni Visual • Teori-teori apresiasi .Penilaian Apresiasi Karya Seni Barat • Pengenalan pelbagai aliran dan period • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya mengikut aliran Apresiasi Karya Seni Oriental • Falsafah dan stail • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Alam Melayu • Falsafah dan stail • Perbandingan budaya dan kepercayaan • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Malaysia • Pengaruh aliran seni pelbagai terhadap karya seni Malaysia • Naturalistic dan Non-naturalistic • Perbandingan karya Jumlah 9 6 3 7 6 8 3 9 3 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amboyer.

(1993).. New York:Phaidon Khalili. Kuala Lumpur : Utusan Pub. A short history of chinese art. ed. Blair. (2001). O. Sullivan. (1997). London : University of London Press Ltd. Sdn. Orvirk. Nasser D. Islamic art. Muliyadi Mahamood.( 1970). J & S.(2004). S.) New York:McGraw-Hill. History of Japanese art. Prentice Hall. The timeline history of Islamic art and architechture . University of Berkeley Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . & Dist. Jeannie (1979) Oriental art: A handbook of styles and forms. (2005). Art fundamentals:theory and practice (9th. Michael.al.Brace Gardner’s Rujukan Tambahan Amboyer. Penelope E. Faber and Faber Bloom. (1967).Seni lukis moden Malaysia.et. Upper Sadlle River McDonald. Bhd. London : Worth Mason.G. The history and philosophy of art education.