Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation ) PSV3110 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza ciri-ciri idiom mengikut stail, teknik dan proses berdasarkan perkembangan budaya dan pemikiran yang terdapat pada hasil karya seni barat, oriental dan Malaysia Menganalisis sejarah seni visual barat, oriental dan Malaysia serta aliran pemikiran dalam seni vsual Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sejarah untuk merangsang pemikiran dalam menghasilkan karya seni vsual Membuat apresiasi hasil seni barat, oriental dan Malaysia

2. 3. 4. Sinopsis

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and visual art in Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 )

Angkor Wat .Seni Plastik .Jah-hut .Baroque .Futurisme .Klasikisme .Pop Art Pengenalan Seni Oriental (Seni Islam.Post Impresionisme .Lukisan gua .Impressionisme .Kota Larangan China .Artifak .Renaissance .Seni Arca . Seni Cina dan Seni India) • Pengenalan • Kepentingan.Taj Mahal .Masjid Nabawi Pengenalan Seni Alam Melayu • Lukisan gua • Artifak • Seni Pribumi .Tajuk Kandungan Teori Pengenalan Sejarah Seni Barat • Pra Sejarah .Surrealisme .Seni bina • Perkembangan seni visual selepas kemerdekaan .Romantisme .Ekspresionisme .Artifak • Aliran-aliran Seni Abad ke-17 hingga ke-20 . falsafah dan pengaruh • Sumbangan Tokoh • Binaan-binaan Agung .Kubisme .Mahmeri .Catan Cina .Dadaisme .Minimalisme .Candi Borobudor .Pua Kumbu Pengenalan Seni Visual Malaysia • Perkembangan seni visual sebelum kemerdekaan .Seni bina Jam 1 6 2 6 3 3 4 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Catan air .

Deskripsi .The oriental world: India and south east Asia. Jeannie.Broudy .Interpretasi . (1996).Tajuk • • Kandungan . (1967). S.Harry S. Hamlyn.Seni Moden Seniman Karya-karya terkenal Jam 5 Pengenalan kepada Pelbagai Pendekatan Apresiasi Seni Visual • Teori-teori apresiasi . Cosmo Publications.Penilaian Apresiasi Karya Seni Barat • Pengenalan pelbagai aliran dan period • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya mengikut aliran Apresiasi Karya Seni Oriental • Falsafah dan stail • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Alam Melayu • Falsafah dan stail • Perbandingan budaya dan kepercayaan • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Malaysia • Pengaruh aliran seni pelbagai terhadap karya seni Malaysia • Naturalistic dan Non-naturalistic • Perbandingan karya Jumlah 9 6 3 7 6 8 3 9 3 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amboyer.Katherine Walker • Teori “Pengalaman Pelbagai” Edmund Burke Feldman . New York: Harcourt Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Erwin Panofsky . Art through the ages.Edmund Burke Feldman . Waley. Oriental art and culture: A study of Indian. (1981). Richard. G & Fred.Analisis . Chinese and Japanese art. London : P. Arthur.

(1967). The history and philosophy of art education.. History of Japanese art. Faber and Faber Bloom. The timeline history of Islamic art and architechture . Upper Sadlle River McDonald. (1997). J & S.Seni lukis moden Malaysia. Orvirk.et.( 1970).G. Penelope E. Muliyadi Mahamood. Prentice Hall. & Dist. (2001).al. London : University of London Press Ltd. Islamic art.(2004). Blair.) New York:McGraw-Hill. Sdn.Brace Gardner’s Rujukan Tambahan Amboyer. S. University of Berkeley Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . A short history of chinese art. Kuala Lumpur : Utusan Pub. Sullivan. ed. Art fundamentals:theory and practice (9th. London : Worth Mason. Bhd. O.(1993). New York:Phaidon Khalili. Jeannie (1979) Oriental art: A handbook of styles and forms. Michael. (2005). Nasser D.