Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation ) PSV3110 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza ciri-ciri idiom mengikut stail, teknik dan proses berdasarkan perkembangan budaya dan pemikiran yang terdapat pada hasil karya seni barat, oriental dan Malaysia Menganalisis sejarah seni visual barat, oriental dan Malaysia serta aliran pemikiran dalam seni vsual Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sejarah untuk merangsang pemikiran dalam menghasilkan karya seni vsual Membuat apresiasi hasil seni barat, oriental dan Malaysia

2. 3. 4. Sinopsis

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and visual art in Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 )

Impressionisme .Lukisan gua .Seni Arca .Renaissance .Minimalisme .Ekspresionisme .Seni Plastik .Baroque .Seni bina • Perkembangan seni visual selepas kemerdekaan .Kota Larangan China .Masjid Nabawi Pengenalan Seni Alam Melayu • Lukisan gua • Artifak • Seni Pribumi .Klasikisme .Seni bina Jam 1 6 2 6 3 3 4 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Kubisme .Catan Cina .Dadaisme . falsafah dan pengaruh • Sumbangan Tokoh • Binaan-binaan Agung .Futurisme .Pop Art Pengenalan Seni Oriental (Seni Islam.Mahmeri .Jah-hut .Pua Kumbu Pengenalan Seni Visual Malaysia • Perkembangan seni visual sebelum kemerdekaan .Angkor Wat .Candi Borobudor . Seni Cina dan Seni India) • Pengenalan • Kepentingan.Post Impresionisme .Artifak .Tajuk Kandungan Teori Pengenalan Sejarah Seni Barat • Pra Sejarah .Artifak • Aliran-aliran Seni Abad ke-17 hingga ke-20 .Catan air .Surrealisme .Taj Mahal .Romantisme .

(1967). Waley.Penilaian Apresiasi Karya Seni Barat • Pengenalan pelbagai aliran dan period • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya mengikut aliran Apresiasi Karya Seni Oriental • Falsafah dan stail • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Alam Melayu • Falsafah dan stail • Perbandingan budaya dan kepercayaan • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Malaysia • Pengaruh aliran seni pelbagai terhadap karya seni Malaysia • Naturalistic dan Non-naturalistic • Perbandingan karya Jumlah 9 6 3 7 6 8 3 9 3 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amboyer. Cosmo Publications.Seni Moden Seniman Karya-karya terkenal Jam 5 Pengenalan kepada Pelbagai Pendekatan Apresiasi Seni Visual • Teori-teori apresiasi .The oriental world: India and south east Asia. Hamlyn. London : P.Broudy . (1981).Tajuk • • Kandungan . Richard. Arthur. Jeannie. Oriental art and culture: A study of Indian. Chinese and Japanese art.Edmund Burke Feldman .Deskripsi . Art through the ages.Katherine Walker • Teori “Pengalaman Pelbagai” Edmund Burke Feldman .Analisis . (1996). S.Interpretasi .Erwin Panofsky .Harry S. New York: Harcourt Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . G & Fred.

(1967). (2001). Nasser D. Islamic art.. The history and philosophy of art education. History of Japanese art. New York:Phaidon Khalili.et. (1997). Penelope E. J & S. S. Upper Sadlle River McDonald. Faber and Faber Bloom.(2004).( 1970). London : Worth Mason. A short history of chinese art.) New York:McGraw-Hill. Bhd.al. Sullivan.G. Prentice Hall. ed. Kuala Lumpur : Utusan Pub. Blair. (2005).Brace Gardner’s Rujukan Tambahan Amboyer.(1993). Orvirk. Michael. Art fundamentals:theory and practice (9th. Muliyadi Mahamood. University of Berkeley Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . O. & Dist. The timeline history of Islamic art and architechture .Seni lukis moden Malaysia. Jeannie (1979) Oriental art: A handbook of styles and forms. Sdn. London : University of London Press Ltd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful