Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation ) PSV3110 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza ciri-ciri idiom mengikut stail, teknik dan proses berdasarkan perkembangan budaya dan pemikiran yang terdapat pada hasil karya seni barat, oriental dan Malaysia Menganalisis sejarah seni visual barat, oriental dan Malaysia serta aliran pemikiran dalam seni vsual Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sejarah untuk merangsang pemikiran dalam menghasilkan karya seni vsual Membuat apresiasi hasil seni barat, oriental dan Malaysia

2. 3. 4. Sinopsis

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and visual art in Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 )

Seni bina Jam 1 6 2 6 3 3 4 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Lukisan gua .Baroque .Taj Mahal .Jah-hut .Masjid Nabawi Pengenalan Seni Alam Melayu • Lukisan gua • Artifak • Seni Pribumi .Renaissance . falsafah dan pengaruh • Sumbangan Tokoh • Binaan-binaan Agung .Catan air .Impressionisme .Romantisme .Ekspresionisme .Pop Art Pengenalan Seni Oriental (Seni Islam.Artifak • Aliran-aliran Seni Abad ke-17 hingga ke-20 .Kota Larangan China .Surrealisme .Catan Cina .Pua Kumbu Pengenalan Seni Visual Malaysia • Perkembangan seni visual sebelum kemerdekaan .Minimalisme .Seni bina • Perkembangan seni visual selepas kemerdekaan .Artifak .Klasikisme .Futurisme .Seni Arca .Tajuk Kandungan Teori Pengenalan Sejarah Seni Barat • Pra Sejarah .Kubisme . Seni Cina dan Seni India) • Pengenalan • Kepentingan.Post Impresionisme .Candi Borobudor .Dadaisme .Seni Plastik .Mahmeri .Angkor Wat .

Oriental art and culture: A study of Indian.Katherine Walker • Teori “Pengalaman Pelbagai” Edmund Burke Feldman . Chinese and Japanese art. G & Fred. Waley. (1996).Harry S. Art through the ages. (1981). S.Penilaian Apresiasi Karya Seni Barat • Pengenalan pelbagai aliran dan period • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya mengikut aliran Apresiasi Karya Seni Oriental • Falsafah dan stail • Perbandingan pandangan tokoh • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Alam Melayu • Falsafah dan stail • Perbandingan budaya dan kepercayaan • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Malaysia • Pengaruh aliran seni pelbagai terhadap karya seni Malaysia • Naturalistic dan Non-naturalistic • Perbandingan karya Jumlah 9 6 3 7 6 8 3 9 3 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amboyer.Erwin Panofsky .Seni Moden Seniman Karya-karya terkenal Jam 5 Pengenalan kepada Pelbagai Pendekatan Apresiasi Seni Visual • Teori-teori apresiasi .Analisis . (1967).Edmund Burke Feldman .Tajuk • • Kandungan . Cosmo Publications. Richard. Hamlyn.Broudy .The oriental world: India and south east Asia.Deskripsi . New York: Harcourt Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . Jeannie.Interpretasi . London : P. Arthur.

London : University of London Press Ltd.(2004). Penelope E. Prentice Hall. Sdn. ed. London : Worth Mason.Brace Gardner’s Rujukan Tambahan Amboyer. Jeannie (1979) Oriental art: A handbook of styles and forms. Michael. O. The history and philosophy of art education. (1967).Seni lukis moden Malaysia.et. Blair.) New York:McGraw-Hill. Faber and Faber Bloom. (1997). Orvirk. Islamic art.( 1970). The timeline history of Islamic art and architechture . & Dist. Nasser D. Sullivan. History of Japanese art.. University of Berkeley Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . Muliyadi Mahamood.al. Kuala Lumpur : Utusan Pub. Bhd. (2001). J & S.G.(1993). Art fundamentals:theory and practice (9th. New York:Phaidon Khalili. (2005). A short history of chinese art. S. Upper Sadlle River McDonald.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful