Anda di halaman 1dari 9

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

Arahan A.

Jawab semua soalan.

Tandakan () pada suasana yang menggambarkan kawasan tempat tinggal kamu.

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

B.

Berdasarkan gambar di bawah, warnakan menunjukkan sikap menyayangi alam sekitar

pelajar

yang

(10 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

C.

Pilih dan warnakan kawasan tempat tinggal yang anda suka.

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

D.

. Lukiskan hati.

bagi perlakuan yang menunjukkan nilai baik

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

E.

Warnakan gambar yang menunjukkan tanggungjawab diri yang perlu dilaksanakan.

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

F.

Lukiskan bersopan.

pada gambar yang menunjukkan tingkah laku yang

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

G.

Tandakan () pada gambar yang menunjukkan cara anda menghormati diri sendiri.

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

H.

Tandakan () pada gambar yang menunjukkan cara yang betul dalam menjaga kebersihan ini.

(12 Markah)

Pendidikan Moral Tahun 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2012

I.

Warnakan

bagi tindakan yang sesuai.

(6 Markah)