Anda di halaman 1dari 1

Semester 1 KURSUS MAC (1 MINGGU) MEI DAN JUN (2 MINGGU) (25 - 31 MAC 2013) 27 MEI - 8 JUN 2013 OGOS

(1 MINGGU) 13 - 18 OGOS 2013 JUMLAH JAM

PENDIDIKAN MORAL MOK2102W TEKNOLOGI PENGAJARAN TPK2102W SENI DALAM PENDIDIKAN SPK2102W MAJOR 1 - LINGUISTIK TERAPAN BAHASA MELAYU BML2103 MAJOR 2 -PERKAEDAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1 BMU2103 MINOR - KECEKAPAN BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA MELAYU BMK2103M PENGAJIAN PROFESIONAL1.PSIKOLOGI PENDIDIKAN EDC2103 2.FALSAFAH DAN ETIKA GURU EDC2102 OLAHRAGA - ISO2101 JUMLAH JAM

14 12

4 4 16 18

11 11 15 -

15 15 15 30 30

8 12 4 50

14 18 11 10 95

8 -

30 30 15 15 195

5 50

*** Kursus Pendidikan Jasmani PJK2102W telah dijalankan pada bulan Disember sebanyak 15 jam.