Anda di halaman 1dari 1

REPUBLIKA NG PILIP[INAS ) LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA) S.S.

LUNGSOD NG CABANATUAN ) X-----------------------------------------X

SINUMPAANG SALAYSAY NG PAG-UURONG NG HABLA ( AFFIDAVIT OF DESISTANCE)


AKO, VOLTAIRE MACASO Y BAUTISTA, Pilipino, nasa legal na edad, at kasalukuyang nakatira sa No. 002 Melencio Street, San Roque, Cabanatuan City, Nueva Ecija, matapos makapanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagpapahayag ng mga sumusunod: 1. Na, ako ang complainant sa reklamong Slight Physical Injury at Malicious Mischief laban kina ISRAEL MATEO y JAVATE at MARK KEVEN PAEZ y MANANSALA na nakasampa sa Office of the City Prosecutor ng Cabanatuan City at may NPS Docket No. 10-K-01595-01596; 2. Na, inuurong ko ang nasabing mga reklamo laban sa kanila sapagkat hindi ako sigurado kung sila nga ang dahilan nang pagkasira ng aking relo at pagkasugat ng aking kasu-kasuan sa puno ng kaliwang kamay (left wrist) at hindi ko rin ako sigurado kung saan lugar ako nasugatan at nasira ang aking relo; 3. Na, wala na rin akong pag-nanais na ipagpatuloy ang aking mga reklamo laban sa kanila at tumestigo sa anumang pagsisiyasat o paglilitis hinggil sa aking mga reklamo; 4. Na, hinihiling ko sa Panglungsod na Taga-usig na ipawalang bisa ang aking mga reklamo laban kina ISRAEL MATEO y JAVATE at MARK KEVEN PAEZ y MANANSALA; SA KATUNAYAN NG LAHAT, ako ay lumagda sa ibaba nito ngayong ika - 14 ng Disyembre, 2010 dito sa Lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija.

VOLTAIRE MACASO Y BAUTISTA Nagsalaysay

NILAGDAAN AT PINANUMPAAN sa harap ko ngayong ika - 14 ng Disyembre, 2010 dito sa Lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Pinatutunayan ko na aking sinuri ang nagsalaysay at napatunayan ko na ito ay kaniyang malaya at kusang loob na pahayag at ang nilalaman ay lubos niyang nauunawaan.