PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ ABU BAKAR BAGINDA JALAN MAKTAB, SUNGAI MERAB

,43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN 2012 – 2014

1.

LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Abu Bakar Baginda terletak di antara Institut Pendidikan Guru Kampus Pengajian Islam dan Institut latihan islam Malaysia (ILIM). Kebanyakan pelajar sekolah ini adalah peljar-pelajar yang tinggal di sekitar Sungai Merab dan Bandar Baru Bangi. Sekolah yang dibina atas tapak seluas 5 ekar ini terdiri daripada 1 blok pentadbiran, 2 blok akademik, 1 blok makmal sains tulen, 1 blok bengkel kemahiran hidup dan makmal komputer, 1 blok mengandungi surau, bilik bahasa, bilik matematik, bilik pendidikan visual, bilik muzik, 1 blok kantin, 1 blok dewan dan 1 blok galeri kokurikulum. SMK Dato’ Abu Bakar Baginda mula menerima enrolmen pelajar seramai 523 orang dan 52 orang guru. Terdapat 14 buah kelas tingkatan satu, 4 buah kelas tingkatan 2, 2 buah kelas tingkatan 4 dan dua buah kelas pendidikan khas. Bersama mandat dan amanah yang diberikan, Datin Hajah Zaliah Ismail telah dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memegang jawatan pengetua. Beliau sebelum ini merupakan bekas penolong kanan Sekolah Seri Puteri. Turut menerajui tampuk pentadbiran sekolah ialah Puan Hamidah Said, selaku Penolong Kanan 1, Encik Saari Mamat sebagai penolong Kanan Hal Ehwal pelajar dan Ustaz Hassan hamidi benu selaku Penolong Kanan Kokurikulum. Dalam masa 6 bulan penubuhannya, sekolah telah menyediakan visi dan misi, logo, lagu dan bendera sekolah.

1

2 4. 2 . sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan.2. OBJEKTIF UNIT KESIHATAN 4. 4. cergas dan cerdas dari aspek jasmani.1 Melahirkan murid yang berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan. Situasi memberangsangkan dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah dan seterusnya dapat membentuk warga negara yang sihat dan berketrampilan. rohani dan intelek. MATLAMAT UNIT KESIHATAN Melahirkan warga sekolah yang sihat dan berkualiti.emosi. 4. VISI DAN MISI Visi Sekolah: Misi Sekolah: Visi Unit: Misi Unit : Menjana modal insan yang cemerlang di persada antarabangsa Melaksanakan pendidikan berkualiti untuk menjana modal insan yang cemerlang dalam bidang akademik dan kemahiran insaniah berlandaskan aspirasi negara Unit kesihatan menjadi unit contoh dan terbaik dalam pengurusan dan pencapaian hal ehwal pelajar di sekolah menjelang tahun 2014 Melaksanakan pengurusan kesihatan berkualiti untuk melahirkan warga sekolah yang mempunyai status kesihatan maksima berlandaskan aspirasi sekolah 3.3 Mewujudkan gaya hidup yang sihat. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

2.5 SKOP DAN BIDANG TUGAS 1. Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam Program Kesihatan Sekolah. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah. 3. 6. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain. 3 . Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisi jika perlu.4 1. 4. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan Kesihatan Murid : 1. sistematik dan efisien. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Program Kesihatan Sekolah. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan.5 1.6 1.1 1. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah. Membuat pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan Program Kesihatan Sekolah. Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian dengan keperluan murid dan situasi setempat. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala. Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh. 5.psikososial dan kerohanian.7 Menentukan halatuju program pembangunan murid selaras dengan perkembangan fizikal.2 1.3 1.

UNIT KESIHATAN SMK DATO’ABU BAKAR BAGINDA 1. Penegasan dan teguran daripada PKHEM perlu dipertingkatkan 5. Sumber kewangan terhad 4. 2. Segelintir guru kelas yang tidak memberikan komitmen dalam pelaksanaan aktiviti pengukuran berat dan tinggi pelajar. Penubuhan skuad denggi di kalangan ahli PBSM 5. Komitmen jawatankuasa yang padu di dalam organisasi. Guru bertugas tidak mencatat borang pemantauan bebas denggi dengan baik 3. Ibu bapa mempunyai kemahiran berkaitan kesihatan 4 . Kerjasama petugas bilik kesihatan yang mengendalikan rekod. 3. 2. Bilangan jawatankuasa kesihatan minimum 7. Kebanyakkan ibubapa/penjaga berpendapatan rendah 2. Sokongan padu daripada pihak pentadbir 6. Kerjasama daripada pihak unit kesihatan sekolah Daerah Sepang dan Klinik Pergigian Salak Tinggi 4. Kerjasama pekerja pembersihan dalam menjaga kebersihan bilik Kelemahan (W) 1. Kesedaran mengenai kesihatan di kalangan pelajar masih lemah Ancaman (T/C) 1. Komuniti persekitaran tidak prihatin terhadap isu kesihatan 3. 4. Terdapat agensi luar berkaitan kesihatan di sekitar sekolah 3. 7. JADUAL SWOT Kekuatan (S) 1. Pelaksanaan program yang tidak dirancang dengan teliti 6. PIBG menyediakan sumber kewangan 2. Penyediaan borang yang lengkap daripada pihak luar. Sumbangan kewangan daripada ibu bapa adalah terhad Peluang (O) 1. Infrastruktur bilik kesihatan yang sempurna.

S1 + S2 + S6 + O1 + O2 + O3 Melaksanakan program bersepadu mengenai kesihatan bersama komuniti 5 . ANALISIS TOWS TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kekuatan (S) S1 Dalaman S2 S3 S4 S5 S6 S7 Bilik kesihatan yang sempurna. Kerjasama pekerja pembersihan dalam menjaga kebersihan bilik Luaran PELUANG (O) O1 PIBG menyediakan sumber kewangan O2 Terdapat agensi luar berkaitan kesihatan di sekitar sekolah O3 Kerjasama daripada pihak unit kesihatan sekolah Daerah Sepang dan Klinik Pergigian Salak Tinggi 1. Penubuhan skuad denggi di kalangan ahli PBSM Sokongan padu daripada pihak pentadbir Penyediaan borang yang lengkap daripada pihak luar. Komitmen jawatankuasa yang padu di dalam organisasi. Kerjasama petugas bilik kesihatan yang mengendalikan rekod.2.

Guru bertugas tidak mencatat borang pemantauan bebas denggi dengan baik Sumber kewangan terhad Penegasan dan teguran daripada PKHEM perlu dipertingkatkan Pelaksanaan program yang tidak dirancang dengan teliti Bilangan jawatankuasa kesihatan minimum Kesedaran mengenai kesihatan di kalangan pelajar masih lemah Kemudahan infrastruktur kurang Luaran PELUANG (O) O1 PIBG menyediakan sumber kewangan O2 Terdapat agensi luar berkaitan kesihatan di sekitar sekolah O3 Kerjasama daripada pihak unit kesihatan sekolah Daerah Sepang dan Klinik Pergigian Salak Tinggi 2.TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kelemahan (W) W1 Dalaman W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Segelintir guru kelas yang tidak memberikan komitmen dalam pelaksanaan aktiviti pengukuran berat dan tinggi pelajar. W3 + W6 + W8 + O1 + O3 Meningkatkan kemudahan infrastruktur di dalam bilik kesihatan 6 .

TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kekuatan (S) S1 Dalaman S2 S3 S4 S5 S6 S7 Luaran Ancaman (T) T1 T2 T3 Kebanyakkan ibubapa/penjaga berpendapatan rendah Komuniti persekitaran tidak prihatin terhadap isu kesihatan Sumbangan kewangan daripada ibu bapa adalah terhad 3. Penubuhan skuad denggi di kalangan ahli PBSM Sokongan padu daripada pihak pentadbir Penyediaan borang yang lengkap daripada pihak luar. Kerjasama pekerja pembersihan dalam menjaga kebersihan bilik 7 . Kerjasama petugas bilik kesihatan yang mengendalikan rekod. Komitmen jawatankuasa yang padu di dalam organisasi. S3 + S4 + S6 + S5 + T2 + T1 Mengadakan program kesedaran isu kesihatan di kalangan warga sekolah Bilik kesihatan yang sempurna.

W1 + W2 + W4 + T3 Meningkatkan kualiti pengurusan kesihatan sekolah 8 .TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kelemahan (W) W1 Dalaman W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Segelintir guru kelas yang tidak memberikan komitmen dalam pelaksanaan aktiviti pengukuran berat dan tinggi pelajar. Guru bertugas tidak mencatat borang pemantauan bebas denggi dengan baik Sumber kewangan terhad Penegasan dan teguran daripada PKHEM perlu dipertingkatkan Pelaksanaan program yang tidak dirancang dengan teliti Bilangan jawatankuasa kesihatan minimum Kesedaran mengenai kesihatan di kalangan pelajar masih lemah Kemudahan infrastruktur kurang Luaran Ancaman (T) T1 T2 T3 Kebanyakkan ibubapa/penjaga berpendapatan rendah Komuniti persekitaran tidak prihatin terhadap isu kesihatan Sumbangan kewangan daripada ibu bapa adalah terhad 4.

PENJANAAN STRATEGI PENJANAAN STRATEGI PENINGKATAN UNIT KESIHATAN MENGGUNAKAN TOWS MATRIK BIL 1 2 3 4 TOWS S1 + S2 + S6 + O1 + O2 + O3 W3 + W6 + W8 + O1 + O3 S3 + S4 + S5 + S6 + T2 + T1 W1 + W2 + W4 + T3 STRATEGI Melaksanakan program bersepadu mengenai kesihatan bersama komuniti Meningkatkan kemudahan infrastruktur di dalam bilik kesihatan Mengadakan program kesedaran isu kesihatan di kalangan warga sekolah Meningkatkan kualiti pengurusan kesihatan sekolah 9 .3.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN Menggunakan skala Likert 1 2 3 kurang memuaskan memuaskan baik STRATEGI 1 1 3 3 1 2 2 3 3 2 20 4 4 5 - amat baik cemerlang BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KRITERIA PEMILIHAN Tahap kesukaran proses kerja Kompentensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan insfrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif.matlamat/isu.4. misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandate/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah skor Keputusan Ulasan STRATEGI 2 2 4 3 1 3 3 3 2 3 24 3 STRATEGI 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 32 1 STRATEGI 4 2 3 3 1 3 3 3 3 4 25 2 Strategi 3 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif 10 .

Penyelaras kesihatan 3. PK HEM 2. Agensi luar 1.Petugas bilik kesihatan 1.Guru PJK 4. Penyelaras kesihatan 4.PK HEM 2. Unit Kawalan Vektor Daerah Sepang Tempoh Feb. selamat dan bebas dari nyamuk aedes Bilangan program 1 kali / 7 hari % kawasan 100% bersih.ceria dan selamat Bilangan tempat 0% pembiakan aedes 3 Program keceriaan bilik kesihatan 1. Skuad denggi 5. Penceramah luar OktoberDisember RM5000 Melengkapkan infrastruktur bilik kesihatan Penglibatan agensi luar Tempoh pelaksanaan Bilangan program 50% Peruntukan sekolah 3 bulan 2 kali Anjuran PIBG 4 Ceramah pendidikan kesihatan Mac & Jun RM1000 Pelajar mendapat kesedaran daripada ceramah yang disampaikan kelak % perubahan 90% sikap pelajar 11 .Julai Kos RM500 Output/hasil Data kesihatan yang dilakukan merangkumi semua pelajar KPI Penglibatan pelajar Sasaran 90% Pelan kontigensi Unit kesihatan 2 Pemantauan mingguan bebas denggi Sepanjang tahun RM100 Persekitaran bersih.ceria.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Bil 1 Program/projek Aktiviti pengumpulan data kesihatan Pelaksana/tanggungjawab 1. Penyelaras kesihatan 4. Kaunselor 3. Guru Kelas 5. PK HEM 2. Guru bertugas 4. Penyelaras kesihatan 3. PK HEM 2. Penyelaras 3K 3.

PK HEM 2. Guru Kelas 4.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Bil 5 Program/projek Pelaksana/tanggungjawa b Program 1. Unit kesihatan Sekolah Daerah Sepang 4. Penyelaras kesihatan 3. Penyelaras kesihatan 3. Klinik Pergigian Daerah Salak Tinggi Tempoh Februari Kos RM50 Output/hasil Pelajar perempuan tingkatan 1 mendapat suntikan percuma Pelajar tingkatan 3 mendapat suntikan percuma Pelajar menjalani pemeriksaan gigi dan rawatan susulan secara percuma KPI Sasaran Pelan kontigensi % Penglibatan 90% pelajar 6 Mac RM50 % Penglibatan 90% pelajar 7 Program rawatan pergigian pelajar September RM50 % Penglibatan 90% pelajar 12 . PK HEM 2. Guru Kelas Program suntikan ATT 1.PK HEM suntikan HPV 2. Penyelaras kesihatan 3.Guru kelas 1. Unit Kesihatan Sekolah Daerah Sepang 4.

PELAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Unit Isu strategik Matlamat strategik Menanam sikap prihatin terhadap kesihatan diri sendiri di kalangan pelajar dan guru Objektif KPI Sasaran Jangka Panjang TOV Kesihatan Kesedaran mengenai isu kesihatan yang rendah di kalangan pelajar dan guru Peratus guru kelas yang melibatkan secara aktif dalam pengumpula n data kesihatan 2011 2012 2013 Meningkatkan kesedaran kesihatan di kalangan warga sekolah Strategi Memastikan isu kesihatan dari segi mental dan fizikal warga sekolah di tahap sempurna 75% 80% 85% 90% Peratus pelajar yang terlibat dan bekerjasama 75% 80% 85% 90% 13 .

PELAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Unit Isu strategik Matlamat strategik Bantuan pihak terlibat termasuk agensi luar menggemblen g tenaga meningkatkan kualiti Objektif KPI Sasaran Jangka Panjang TOV Kesihatan Kualiti pengurusan kesihatan Membentuk % jawatankuasa penglibatan tajaan untuk agensi luar mendapat bantuan 60% 2012 45% 2013 50% 2014 55% Sokongan padu pentadbir dan ibu bapa. Strategi Kemudahan infrastruktur bilik kesihatan Meningkatkan kemudahan infrastruktur di dalam bilik kesihatan Memastikan peruntukan kewangan mencukupi % peruntukan yang diperolehi 75% 65% 68% 70% Peruntukan kewangan yang telus Program bersepadu mengenai kesihatan bersama komuniti Melaksanakan program bersepadu bersama masyarakat Merancang % secara strategik penglibatan dan komuniti berdiplomasi dengan pihak PIBG 14 50% 40% 45% 48% Program kesihatan anjuran PIBG .

Guru-guru kelas 4.PK HEM/Penyelia petang 2. Borang maklumbalas kesihatan Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa HEM Penyediaan Borang dan alatan Taklimat/makluman kepada guru Tanggungjawab PK HEM Penyelaras sekolah Penyelaras sekolah KPI Bilangan mesyuarat – 4 kali kesihatan 1 kali dalam setahun kesihatan 1 kali dalam setahun Sasaran Prestasi Langkah 1 2 3 4 Pelaksanaan aktiviti Guru kelas 15 1 kali dalam setahun . Petugas bilik kesihatan RM500 Rujuk di bawah Penilaian dijalankan berdasarkan semakan maklumat unit kesihatan sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh penyelaras 3K 1. Borang data perkhidmatan kesihatan sekolah daerah Sepang 2.Guru PJK 5.Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Pengumpulan data kesihatan pelajar sekolah Membantu secara langsung tugasan unit kesihatan sekolah Daerah Sepang Memberi maklumbalas data kesihatan pelajar kepada unit kesihatan sekolah Februari hingga Julai 2012 1. Penyelaras kesihatan sekolah 3.

Skuad denggi RM100 Rujuk di bawah Penilaian dilakukan berdasarkan pembahagian tugas yang ditetapkan. Guru bertugas mingguan 4. Penyelaras kesihatan sekolah 3. Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K. Proses Kerja Mesyuarat Guru Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM KPI % kehadiran guru adalah 100% Penyelaras kesihatan % penglibatan guru Guru bertugas adalah 100% mingguan Skuad denggi Penyelaras kesihatan 42 laporan dihantar ke PPD Sasaran Prestasi 3 Penyediaan laporan formal 16 . PK HEM 2.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 Pemantauan mingguan bebas denggi Menepati kehendak yang ditetapkan dalam pengurusan 3K Memastikan kawasan persekitaran sekolah tiada potensi tempat pembiakan aedes Sepanjang tahun 1.

Penyelaras kesihatan sekolah 3. PK HEM 2. Guru Tingkatan 4. ATT dan rawatan pergigian pelajar Mengikuti program yang di tetapkan kementerian kesiahtan Memastikan pelajar mendapat suntikan dan pemeriksaan pergigian secara percuma Takwim Unit Kesihatan Sekolah Daerah Sepang 1. Proses Kerja Mesyuarat Guru Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM KPI % kehadiran guru adalah 100% % penglibatan pelajar adalah 100% Sasaran Prestasi 3 Penyediaan laporan formal Penyelaras kesihatan Guru Tingkatan Unit Kesihatan Sekolah Penyelaras kesihatan 1 kali bagi setiap lawatan 17 .Unit kesihatan Sekolah Percuma dengan kebenaran ibu bapa/penjaga Rujuk di bawah Pemantauan PPD Sepang Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 Program suntikan HPV.

PK HEM 2. Penyelaras kesihatan sekolah 3.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Ceramah pendidikan kesihatan Menepati kehendak pengurusan 3K Meningkatkan kesihatan fizikal dan mental warga sekolah Takwim sekolah 1. AJK Unit Kesihatan 4. Kaunselor RM1000 Rujuk di bawah Penilaian dilakukan berdasarkan pembahagian tugas yang ditetapkan. Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K. Proses Kerja Mesyuarat Guru Perancangan program Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM PK HEM Penyelaras kesihatan Penyelaras kesihatan Kaunselor AJK Unit Kesihatan AJK terlibat KPI % kehadiran guru adalah 100% Bilangan program sebanyak 2 kali % penglibatan guru dan pelajar adalah 100% penyediaan dokumentasi sebanyak 2 kali Sasaran Prestasi Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 3 4 Penyediaan laporan formal 18 .

Skuad denggi RM5000 Rujuk di bawah Penilaian dilakukan berdasarkan pembahagian tugas yang ditetapkan. Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K. PK HEM 2. Guru bertugas mingguan 4. Penyelaras kesihatan sekolah 3.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 3 Program keceriaan bilik kesihatan Menguruskan bilik kesihatan dengan sempurna Menceriakan bilik kesihatan untuk keselesaan pengguna Oktober-Disember 1. Proses Kerja Mesyuarat Guru Perancangan program Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM PK HEM Penyelaras kesihatan Penyelaras kesihatan Kaunselor AJK Unit Kesihatan AJK terlibat KPI % kehadiran guru adalah 100% Bilangan program sebanyak 2 kali % penglibatan guru dan pelajar adalah 100% penyediaan dokumentasi sebanyak 2 kali Sasaran Prestasi 4 Penyediaan laporan formal 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful