PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ ABU BAKAR BAGINDA JALAN MAKTAB, SUNGAI MERAB

,43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN 2012 – 2014

1.

LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Abu Bakar Baginda terletak di antara Institut Pendidikan Guru Kampus Pengajian Islam dan Institut latihan islam Malaysia (ILIM). Kebanyakan pelajar sekolah ini adalah peljar-pelajar yang tinggal di sekitar Sungai Merab dan Bandar Baru Bangi. Sekolah yang dibina atas tapak seluas 5 ekar ini terdiri daripada 1 blok pentadbiran, 2 blok akademik, 1 blok makmal sains tulen, 1 blok bengkel kemahiran hidup dan makmal komputer, 1 blok mengandungi surau, bilik bahasa, bilik matematik, bilik pendidikan visual, bilik muzik, 1 blok kantin, 1 blok dewan dan 1 blok galeri kokurikulum. SMK Dato’ Abu Bakar Baginda mula menerima enrolmen pelajar seramai 523 orang dan 52 orang guru. Terdapat 14 buah kelas tingkatan satu, 4 buah kelas tingkatan 2, 2 buah kelas tingkatan 4 dan dua buah kelas pendidikan khas. Bersama mandat dan amanah yang diberikan, Datin Hajah Zaliah Ismail telah dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memegang jawatan pengetua. Beliau sebelum ini merupakan bekas penolong kanan Sekolah Seri Puteri. Turut menerajui tampuk pentadbiran sekolah ialah Puan Hamidah Said, selaku Penolong Kanan 1, Encik Saari Mamat sebagai penolong Kanan Hal Ehwal pelajar dan Ustaz Hassan hamidi benu selaku Penolong Kanan Kokurikulum. Dalam masa 6 bulan penubuhannya, sekolah telah menyediakan visi dan misi, logo, lagu dan bendera sekolah.

1

MATLAMAT UNIT KESIHATAN Melahirkan warga sekolah yang sihat dan berkualiti. Situasi memberangsangkan dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah dan seterusnya dapat membentuk warga negara yang sihat dan berketrampilan.3 Mewujudkan gaya hidup yang sihat.2 4.emosi. cergas dan cerdas dari aspek jasmani. 2 . sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan. OBJEKTIF UNIT KESIHATAN 4.2. VISI DAN MISI Visi Sekolah: Misi Sekolah: Visi Unit: Misi Unit : Menjana modal insan yang cemerlang di persada antarabangsa Melaksanakan pendidikan berkualiti untuk menjana modal insan yang cemerlang dalam bidang akademik dan kemahiran insaniah berlandaskan aspirasi negara Unit kesihatan menjadi unit contoh dan terbaik dalam pengurusan dan pencapaian hal ehwal pelajar di sekolah menjelang tahun 2014 Melaksanakan pengurusan kesihatan berkualiti untuk melahirkan warga sekolah yang mempunyai status kesihatan maksima berlandaskan aspirasi sekolah 3. rohani dan intelek.1 Melahirkan murid yang berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan. 4. 4. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan.2 1. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain.3 1. 5. Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh. Membuat pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan Program Kesihatan Sekolah.psikososial dan kerohanian. Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam Program Kesihatan Sekolah.4 1.5 1.5 SKOP DAN BIDANG TUGAS 1. 6. 3 . Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisi jika perlu. Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian dengan keperluan murid dan situasi setempat. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala. 4. sistematik dan efisien. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Program Kesihatan Sekolah. 3. 2. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan Kesihatan Murid : 1.6 1. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah.1 1. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah.7 Menentukan halatuju program pembangunan murid selaras dengan perkembangan fizikal.

2. Kerjasama daripada pihak unit kesihatan sekolah Daerah Sepang dan Klinik Pergigian Salak Tinggi 4.UNIT KESIHATAN SMK DATO’ABU BAKAR BAGINDA 1. 2. Penyediaan borang yang lengkap daripada pihak luar. Ibu bapa mempunyai kemahiran berkaitan kesihatan 4 . 7. 4. 3. Segelintir guru kelas yang tidak memberikan komitmen dalam pelaksanaan aktiviti pengukuran berat dan tinggi pelajar. Kerjasama petugas bilik kesihatan yang mengendalikan rekod. Kerjasama pekerja pembersihan dalam menjaga kebersihan bilik Kelemahan (W) 1. Terdapat agensi luar berkaitan kesihatan di sekitar sekolah 3. Kesedaran mengenai kesihatan di kalangan pelajar masih lemah Ancaman (T/C) 1. Kebanyakkan ibubapa/penjaga berpendapatan rendah 2. Komitmen jawatankuasa yang padu di dalam organisasi. Sumbangan kewangan daripada ibu bapa adalah terhad Peluang (O) 1. Bilangan jawatankuasa kesihatan minimum 7. JADUAL SWOT Kekuatan (S) 1. Sumber kewangan terhad 4. Infrastruktur bilik kesihatan yang sempurna. PIBG menyediakan sumber kewangan 2. Penegasan dan teguran daripada PKHEM perlu dipertingkatkan 5. Penubuhan skuad denggi di kalangan ahli PBSM 5. Pelaksanaan program yang tidak dirancang dengan teliti 6. Komuniti persekitaran tidak prihatin terhadap isu kesihatan 3. Guru bertugas tidak mencatat borang pemantauan bebas denggi dengan baik 3. Sokongan padu daripada pihak pentadbir 6.

Kerjasama pekerja pembersihan dalam menjaga kebersihan bilik Luaran PELUANG (O) O1 PIBG menyediakan sumber kewangan O2 Terdapat agensi luar berkaitan kesihatan di sekitar sekolah O3 Kerjasama daripada pihak unit kesihatan sekolah Daerah Sepang dan Klinik Pergigian Salak Tinggi 1. Penubuhan skuad denggi di kalangan ahli PBSM Sokongan padu daripada pihak pentadbir Penyediaan borang yang lengkap daripada pihak luar. S1 + S2 + S6 + O1 + O2 + O3 Melaksanakan program bersepadu mengenai kesihatan bersama komuniti 5 .2. Kerjasama petugas bilik kesihatan yang mengendalikan rekod. ANALISIS TOWS TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kekuatan (S) S1 Dalaman S2 S3 S4 S5 S6 S7 Bilik kesihatan yang sempurna. Komitmen jawatankuasa yang padu di dalam organisasi.

Guru bertugas tidak mencatat borang pemantauan bebas denggi dengan baik Sumber kewangan terhad Penegasan dan teguran daripada PKHEM perlu dipertingkatkan Pelaksanaan program yang tidak dirancang dengan teliti Bilangan jawatankuasa kesihatan minimum Kesedaran mengenai kesihatan di kalangan pelajar masih lemah Kemudahan infrastruktur kurang Luaran PELUANG (O) O1 PIBG menyediakan sumber kewangan O2 Terdapat agensi luar berkaitan kesihatan di sekitar sekolah O3 Kerjasama daripada pihak unit kesihatan sekolah Daerah Sepang dan Klinik Pergigian Salak Tinggi 2. W3 + W6 + W8 + O1 + O3 Meningkatkan kemudahan infrastruktur di dalam bilik kesihatan 6 .TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kelemahan (W) W1 Dalaman W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Segelintir guru kelas yang tidak memberikan komitmen dalam pelaksanaan aktiviti pengukuran berat dan tinggi pelajar.

Penubuhan skuad denggi di kalangan ahli PBSM Sokongan padu daripada pihak pentadbir Penyediaan borang yang lengkap daripada pihak luar.TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kekuatan (S) S1 Dalaman S2 S3 S4 S5 S6 S7 Luaran Ancaman (T) T1 T2 T3 Kebanyakkan ibubapa/penjaga berpendapatan rendah Komuniti persekitaran tidak prihatin terhadap isu kesihatan Sumbangan kewangan daripada ibu bapa adalah terhad 3. Kerjasama pekerja pembersihan dalam menjaga kebersihan bilik 7 . Komitmen jawatankuasa yang padu di dalam organisasi. Kerjasama petugas bilik kesihatan yang mengendalikan rekod. S3 + S4 + S6 + S5 + T2 + T1 Mengadakan program kesedaran isu kesihatan di kalangan warga sekolah Bilik kesihatan yang sempurna.

Guru bertugas tidak mencatat borang pemantauan bebas denggi dengan baik Sumber kewangan terhad Penegasan dan teguran daripada PKHEM perlu dipertingkatkan Pelaksanaan program yang tidak dirancang dengan teliti Bilangan jawatankuasa kesihatan minimum Kesedaran mengenai kesihatan di kalangan pelajar masih lemah Kemudahan infrastruktur kurang Luaran Ancaman (T) T1 T2 T3 Kebanyakkan ibubapa/penjaga berpendapatan rendah Komuniti persekitaran tidak prihatin terhadap isu kesihatan Sumbangan kewangan daripada ibu bapa adalah terhad 4.TOWS MATRIK UNIT KEBERSIHAN Kelemahan (W) W1 Dalaman W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Segelintir guru kelas yang tidak memberikan komitmen dalam pelaksanaan aktiviti pengukuran berat dan tinggi pelajar. W1 + W2 + W4 + T3 Meningkatkan kualiti pengurusan kesihatan sekolah 8 .

PENJANAAN STRATEGI PENJANAAN STRATEGI PENINGKATAN UNIT KESIHATAN MENGGUNAKAN TOWS MATRIK BIL 1 2 3 4 TOWS S1 + S2 + S6 + O1 + O2 + O3 W3 + W6 + W8 + O1 + O3 S3 + S4 + S5 + S6 + T2 + T1 W1 + W2 + W4 + T3 STRATEGI Melaksanakan program bersepadu mengenai kesihatan bersama komuniti Meningkatkan kemudahan infrastruktur di dalam bilik kesihatan Mengadakan program kesedaran isu kesihatan di kalangan warga sekolah Meningkatkan kualiti pengurusan kesihatan sekolah 9 .3.

4. ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN Menggunakan skala Likert 1 2 3 kurang memuaskan memuaskan baik STRATEGI 1 1 3 3 1 2 2 3 3 2 20 4 4 5 - amat baik cemerlang BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KRITERIA PEMILIHAN Tahap kesukaran proses kerja Kompentensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan insfrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif. misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandate/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah skor Keputusan Ulasan STRATEGI 2 2 4 3 1 3 3 3 2 3 24 3 STRATEGI 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 32 1 STRATEGI 4 2 3 3 1 3 3 3 3 4 25 2 Strategi 3 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif 10 .matlamat/isu.

Guru PJK 4. Penyelaras kesihatan 4.ceria. Skuad denggi 5. Agensi luar 1.Petugas bilik kesihatan 1. Guru Kelas 5.ceria dan selamat Bilangan tempat 0% pembiakan aedes 3 Program keceriaan bilik kesihatan 1. Penceramah luar OktoberDisember RM5000 Melengkapkan infrastruktur bilik kesihatan Penglibatan agensi luar Tempoh pelaksanaan Bilangan program 50% Peruntukan sekolah 3 bulan 2 kali Anjuran PIBG 4 Ceramah pendidikan kesihatan Mac & Jun RM1000 Pelajar mendapat kesedaran daripada ceramah yang disampaikan kelak % perubahan 90% sikap pelajar 11 . selamat dan bebas dari nyamuk aedes Bilangan program 1 kali / 7 hari % kawasan 100% bersih.Julai Kos RM500 Output/hasil Data kesihatan yang dilakukan merangkumi semua pelajar KPI Penglibatan pelajar Sasaran 90% Pelan kontigensi Unit kesihatan 2 Pemantauan mingguan bebas denggi Sepanjang tahun RM100 Persekitaran bersih. PK HEM 2. Penyelaras kesihatan 3.PK HEM 2. Kaunselor 3. Unit Kawalan Vektor Daerah Sepang Tempoh Feb. PK HEM 2. Penyelaras 3K 3. PK HEM 2. Penyelaras kesihatan 4. Guru bertugas 4. Penyelaras kesihatan 3.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Bil 1 Program/projek Aktiviti pengumpulan data kesihatan Pelaksana/tanggungjawab 1.

PK HEM 2. Guru Kelas 4. PK HEM 2. Guru Kelas Program suntikan ATT 1. Penyelaras kesihatan 3. Unit kesihatan Sekolah Daerah Sepang 4.PELAN TAKTIKAL UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Bil 5 Program/projek Pelaksana/tanggungjawa b Program 1. Penyelaras kesihatan 3.PK HEM suntikan HPV 2.Guru kelas 1. Penyelaras kesihatan 3. Unit Kesihatan Sekolah Daerah Sepang 4. Klinik Pergigian Daerah Salak Tinggi Tempoh Februari Kos RM50 Output/hasil Pelajar perempuan tingkatan 1 mendapat suntikan percuma Pelajar tingkatan 3 mendapat suntikan percuma Pelajar menjalani pemeriksaan gigi dan rawatan susulan secara percuma KPI Sasaran Pelan kontigensi % Penglibatan 90% pelajar 6 Mac RM50 % Penglibatan 90% pelajar 7 Program rawatan pergigian pelajar September RM50 % Penglibatan 90% pelajar 12 .

PELAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Unit Isu strategik Matlamat strategik Menanam sikap prihatin terhadap kesihatan diri sendiri di kalangan pelajar dan guru Objektif KPI Sasaran Jangka Panjang TOV Kesihatan Kesedaran mengenai isu kesihatan yang rendah di kalangan pelajar dan guru Peratus guru kelas yang melibatkan secara aktif dalam pengumpula n data kesihatan 2011 2012 2013 Meningkatkan kesedaran kesihatan di kalangan warga sekolah Strategi Memastikan isu kesihatan dari segi mental dan fizikal warga sekolah di tahap sempurna 75% 80% 85% 90% Peratus pelajar yang terlibat dan bekerjasama 75% 80% 85% 90% 13 .

Strategi Kemudahan infrastruktur bilik kesihatan Meningkatkan kemudahan infrastruktur di dalam bilik kesihatan Memastikan peruntukan kewangan mencukupi % peruntukan yang diperolehi 75% 65% 68% 70% Peruntukan kewangan yang telus Program bersepadu mengenai kesihatan bersama komuniti Melaksanakan program bersepadu bersama masyarakat Merancang % secara strategik penglibatan dan komuniti berdiplomasi dengan pihak PIBG 14 50% 40% 45% 48% Program kesihatan anjuran PIBG .PELAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Unit Isu strategik Matlamat strategik Bantuan pihak terlibat termasuk agensi luar menggemblen g tenaga meningkatkan kualiti Objektif KPI Sasaran Jangka Panjang TOV Kesihatan Kualiti pengurusan kesihatan Membentuk % jawatankuasa penglibatan tajaan untuk agensi luar mendapat bantuan 60% 2012 45% 2013 50% 2014 55% Sokongan padu pentadbir dan ibu bapa.

PK HEM/Penyelia petang 2. Borang data perkhidmatan kesihatan sekolah daerah Sepang 2. Borang maklumbalas kesihatan Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa HEM Penyediaan Borang dan alatan Taklimat/makluman kepada guru Tanggungjawab PK HEM Penyelaras sekolah Penyelaras sekolah KPI Bilangan mesyuarat – 4 kali kesihatan 1 kali dalam setahun kesihatan 1 kali dalam setahun Sasaran Prestasi Langkah 1 2 3 4 Pelaksanaan aktiviti Guru kelas 15 1 kali dalam setahun .Guru-guru kelas 4. Petugas bilik kesihatan RM500 Rujuk di bawah Penilaian dijalankan berdasarkan semakan maklumat unit kesihatan sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh penyelaras 3K 1. Penyelaras kesihatan sekolah 3.Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Pengumpulan data kesihatan pelajar sekolah Membantu secara langsung tugasan unit kesihatan sekolah Daerah Sepang Memberi maklumbalas data kesihatan pelajar kepada unit kesihatan sekolah Februari hingga Julai 2012 1.Guru PJK 5.

PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 Pemantauan mingguan bebas denggi Menepati kehendak yang ditetapkan dalam pengurusan 3K Memastikan kawasan persekitaran sekolah tiada potensi tempat pembiakan aedes Sepanjang tahun 1. Guru bertugas mingguan 4. Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K. Penyelaras kesihatan sekolah 3. Proses Kerja Mesyuarat Guru Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM KPI % kehadiran guru adalah 100% Penyelaras kesihatan % penglibatan guru Guru bertugas adalah 100% mingguan Skuad denggi Penyelaras kesihatan 42 laporan dihantar ke PPD Sasaran Prestasi 3 Penyediaan laporan formal 16 . PK HEM 2. Skuad denggi RM100 Rujuk di bawah Penilaian dilakukan berdasarkan pembahagian tugas yang ditetapkan.

Penyelaras kesihatan sekolah 3. PK HEM 2.Unit kesihatan Sekolah Percuma dengan kebenaran ibu bapa/penjaga Rujuk di bawah Pemantauan PPD Sepang Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 Program suntikan HPV. Proses Kerja Mesyuarat Guru Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM KPI % kehadiran guru adalah 100% % penglibatan pelajar adalah 100% Sasaran Prestasi 3 Penyediaan laporan formal Penyelaras kesihatan Guru Tingkatan Unit Kesihatan Sekolah Penyelaras kesihatan 1 kali bagi setiap lawatan 17 . Guru Tingkatan 4. ATT dan rawatan pergigian pelajar Mengikuti program yang di tetapkan kementerian kesiahtan Memastikan pelajar mendapat suntikan dan pemeriksaan pergigian secara percuma Takwim Unit Kesihatan Sekolah Daerah Sepang 1.

PK HEM 2. AJK Unit Kesihatan 4.PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Ceramah pendidikan kesihatan Menepati kehendak pengurusan 3K Meningkatkan kesihatan fizikal dan mental warga sekolah Takwim sekolah 1. Kaunselor RM1000 Rujuk di bawah Penilaian dilakukan berdasarkan pembahagian tugas yang ditetapkan. Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K. Penyelaras kesihatan sekolah 3. Proses Kerja Mesyuarat Guru Perancangan program Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM PK HEM Penyelaras kesihatan Penyelaras kesihatan Kaunselor AJK Unit Kesihatan AJK terlibat KPI % kehadiran guru adalah 100% Bilangan program sebanyak 2 kali % penglibatan guru dan pelajar adalah 100% penyediaan dokumentasi sebanyak 2 kali Sasaran Prestasi Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 3 4 Penyediaan laporan formal 18 .

PK HEM 2. Proses Kerja Mesyuarat Guru Perancangan program Pelaksanaan tugasan Tanggungjawab PK HEM PK HEM Penyelaras kesihatan Penyelaras kesihatan Kaunselor AJK Unit Kesihatan AJK terlibat KPI % kehadiran guru adalah 100% Bilangan program sebanyak 2 kali % penglibatan guru dan pelajar adalah 100% penyediaan dokumentasi sebanyak 2 kali Sasaran Prestasi 4 Penyediaan laporan formal 19 .PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT KESIHATAN SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA Nama program Rasional Objektif program Tarikh dan tempoh Jawatankuasa pelaksana Kos pelaksanaan Jadual tindakan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran Langkah 1 2 3 Program keceriaan bilik kesihatan Menguruskan bilik kesihatan dengan sempurna Menceriakan bilik kesihatan untuk keselesaan pengguna Oktober-Disember 1. Penyelaras kesihatan sekolah 3. Guru bertugas mingguan 4. Pemantauan akan dilakukan oleh PK HEM dan penyelaras 3K. Skuad denggi RM5000 Rujuk di bawah Penilaian dilakukan berdasarkan pembahagian tugas yang ditetapkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful