Anda di halaman 1dari 4

UJIAN BULANAN

MAC 2010
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
PENULISAN
NAMA :

KELAS:

Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang lengkap.


1.

menghormati

mestilah

2.

merosakkan

Jangan

3.

malas

rugi

4.

Razif sedang

5.

Saleh

Orang

dipadang

Kita

akan

kedua

ibu bapa.

sekolah

harta

yang

bersenam bersama

membaca
buku pelajaran gemar

benda.

pada waktu

rakan-rakannya.

lapang

Tuliskan 2 ayat berkaitan dengan setiap gambar di bawah ini.

Contoh
1.

Salmah dan kawan-kawannya sedang berkelah.

2.

Mereka berkelah di tepi pantai.

1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________

1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________

1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________

1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________