Anda di halaman 1dari 2

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Pendidikan Sains

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : EN AB. AZIZ BIN RAJAB : APRIL 2013

PENGAKUAN PENGKAJI

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : FARHAN BIN AHMAD : APRIL 2013