Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 3 Dahlia Cerita Teladan Cerita Rakyat 7.45 8.45 pagi 2.1 Aras 3 (i) / Literasi: 3.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyebut dan membaca 4 daripada 5 perkataan diftong dan vokal berganding. (Cth : menjual, riuh, suami, suatu, sebuah) (literasi) . 1. 2. 3. 4. Guru membacakan Cerita Rakyat. Murid menyemak bacaan guru. Murid berbincang mengenai jalan cerita dalam kumpulan. Murid menulis cerita mengikut urutan yang betul dalam bentuk perenggan. Akitiviti Literasi 1. Murid mengariskan perkataan vokal berganding 2. Murid mengisi tempat kosong dengan vokal berganding yang sesuai. kad gambar, lembaran kerja Murid bercerita dengan gaya penyampaian yang betul.

Aktiviti

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

LANGKAH

AKTIVITI

CATATAN

SET INDUKSI (5 MINIT)

Murid Perdana / Linus 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan . 2. Setiap kumpulan diminta untuk meneka kandungan yang terdapat dalam kotak. Murid Perdana / Linus 1. Guru membacakan petikan. 2. Murid menyemak bacaan guru dan mengariskan perkataan vokal berganding yang disebut oleh guru. 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi cerita yang terdapat dalam petikan. Murid Perdana / Linus 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Murid berbincang mengenai jalan cerita dalam kumpulan. 3. Wakil kumpulan membentangkan cerita di hadapan kelas. 4. Guru membimbing murid.

BBM Kotak Misteri

AKTIVITI 1 (15 MINIT)

BBM i. Buku teks m/s :66 (Jilid 2)

AKTIVITI 2 (20 MINIT)

BBM i. Buku teks m/s :66 (Jilid 2)

AKTIVITI 3 (15 MINIT)

Murid Perdana : 1. Murid menulis cerita mengikut urutan yang betul dalam bentuk perenggan. Murid Linus: 1. Murid diberi latih tubi menyebut dan membaca perkataan vokal berganding. 2. Murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan vokal berganding yang sesuai.

LEMBARAN KERJA : - Menulis cerita dalam bentuk perenggan. ( Perdana )

- Kad bergambar (Linus) - Mengisi tempat kosong menggunakan vokal berganding yang sesuai. (Linus)

PENUTUP (5 MINIT)

1. Murid diberi latihan pengukuhan mencari perkataan vokal berganding yang tersembunyi . 2. Guru membuat rumusan tajuk dengan meminta murid menceritakan semula cerita rakyat dengan bimbingan guru.

BBM -

Permainan Bahasa