Kumpulan : Wonder Girls Oleh : Nurul Adawiyah Rifli

CABANG-CABANG FALSAFAH
EP I S TEM O L OGI
[DEFINISI] ‘epistem’- pengetahuan Kajian mengenai pengetahuan [SKOP/TEORI] Rasionalis Intuitionis Empiriasis Pragmatis [BAGAIMANA MUNCULNYA PENGETAHUAN??] Hasil pengalaman & pengetahuan seharihari. Berdasarkan pengamatan/peringat an/ logik. [IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN] Penemuan & penyampaian ilmu.

M ETA FI ZI K
[DEFINISI] ‘meta’- selepas ( sgl yg datang selepas kejadian alam fizik. Kajian mengenai nature of reality & alam fikiran manusia [MASALAH] Teori Pengekalan & Perubahan Teori Akal & Badan [IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN] Manusia bersifat kerohanian Akal adalah berlainan dgn jirim. Mencapai penyedaran & perkembangan diri. Manusia sebagai organisma

AXI O LO G I

LO G I K

[DEFINISI] Kajian mengenai nilai, tingkah laku manusia, tindakan, keputusan dll. [NILAI] Tindakan manusia dlm melakukan sst. perbuatan digerakkan oleh nilai. Bersifat ideal/abstrak. [MASALAH] Perbezaan antara baik dan benar Yang baik mungkin benar atau salah. Nilai itu berubah atau tetap? [IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN] Mengajar membuat pilihan yang baik/buruk

[DEFINISI] Teori kesimpulan deduktif Berdasarkan prinsip yang rasional [PENGASAS] Socrates Plato Aristotle [CABANG-CABANG] Induktif Deduktif Logik matematik Logic simbolik [IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN] Supaya pelajar dpt berfikir scr kritikal/ rasional/bebas dan dpt menyelesaikan mslh. Asas pendidikan