6.

1 Perantaramuka Dlm Cip Secara Am Bab 6 Perantaramuka Persisian Dalaman M68HC11
Prof. Madya Dr. Rosbi bin Mamat
rosbi@fke.utm.my

Peranti persisian @ peranti I/O adalah alat yg bertukar data dgn μkomputer. Contoh persisian: suis, LED, pencetak, papan kekunci, monitor, pemacu cakera dsbnya. ∵ perbezaan ciri & kelajuan di antara peranti persisian & μc, peranti persisian tidak disambung secara langsung kpd μc. ∴ perlukan perantaramuka di antara μc & persisian. M68HC11 punyai beberapa jenis perantaramuka dlm cip utk mudahkan sambungan di antara μc dgn persisian luaran dlm sistem terbenam.
1. Perantaramuka selari (PORTA,B,C,D,E) 2. Penukar analog ke digital (PORTE)
Mikropengawal (SEL4533)

Jabatan Kejuruteraan Mekatronik & Robotik Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia

3. Perantaramuka siri(PORTD) 4. Pemasa (PORTA)
c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.1/43

6.1 Perantaramuka Dlm Cip Secara Am
Sistem perantaramuka dlman M68HC11 boleh dikawal melalui daftar2 yg telah dikhaskan. Alamat daftar2 tersebut berada dlm peta alamat M68HC11 di $1000–$103F. Teknik pemetaan I/O spt ini dipanggil I/O berpeta ingatan. ∴ sebarang suruhan & ragam pengalamatan yg olah ingatan boleh digunakan utk olah perantaramuka dlman M68HC11. Ragam berindeks disyorkan utk mengolah daftar2 tersebut.

6.2 Daftar I/O dlman M68HC11

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.2/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.3/43

6.2 Daftar I/O dlman M68HC11

6.2 Daftar I/O dlman M68HC11

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.4/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.5/43

6.2 Daftar I/O dlman M68HC11

6.3 Perantaramuka I/O Selari
Terdapat 5 perantaramuka I/O selari dlm M68HC11: PORT A, PORT B, PORT C, PORT D & PORT E. Setiap bit pd perantaramuka selari dihubungkan kpd pin M68HC11 yg akan disambungkan kepada peranti luaran. Cara namakan pin pada liang/port:
Nama Bit/Pin PC0 @ PC.0 PE6 @ PE.6 Maksud Liang/Port C pada bit 0 Liang/Port D pada bit 6

Setiap liang I/O selari punyai 1 @ lebih daftar I/O yg dikhaskan kpdnya untuk diolah oleh atur cara. Liang I/O selari boleh dikelaskan kpd liang I/O dwiarah & liang I/O searah.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.6/43 Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.7/43

6.3.1 Liang I/O dwiarah
Setiap bit pd liang I/O dwiarah boleh diaturcara utk jadi input @ output. Dlm sesuatu masa hanya satu arah shj yg boleh dipilih. PORTC & PORTD adalah liang I/O dwiarah. Setiap liang I/O dwiarah mempunyai 2 daftar yg berkaitan dgnnya:
Daftar arah data (DDR) – Daftar ini boleh diolah oleh atur cara utk nyatakan arah pengaliran data (input @ output) bagi setiap pin. Daftar data – Daftar ini digunakan utk simpan data yg dibaca dari pin @ yg hendak ditulis keluar ke pin.

6.3.1 Liang I/O dwiarah
Setiap pin pada liang ini dihubungkan kpd bit2 tertentu dlm daftar DDR & daftar data.
7 6 5 4 3 2 1 0 Daftar Arah Data, DDRC ($1007) 5 4 3 2 1 0 Daftar Arah Data, DDRD ($1009)

Daftar Data C, PORTC ($1003)

Daftar Data D, PORTD ($100A)

PC7

Utk jadikan sesuatu pin output, logik ‘1’ perlu ditulis ke dlm DDR pd kedudukan bit tersebut. Utk jadikan input, logik ‘0’ perlu ditulis ke dlm DDR.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.9/43

PC6

PC5

PC4

PC3

PC2

PC1

PC0

PD5

PD4

PD3

PD2

PD1

PD0

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.8/43

6.3.1 Liang I/O dwiarah
Contoh: Tuliskan atur cara utk membaca keadaan logik pd pin PD0–PD4 & hantar keadaan logik tersebut kpd pin PC0-PC4. Penyelesaian 1: Perlu jadikan PD0–PD4 sbg input & bit PC0-PC4 sbg output. Bit lain tak kisah. Guna ragam berindeks utk pengalamatan daftar I/O
DFTRIO PORTD DDRD PORTC DDRC EQU EQU EQU EQU EQU LDX LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA $1000 $08 $09 $03 $07 #DFTRIO #%11100000 DDRD,X #%00011111 DDRC,X PORTD,X PORTC,X ;alamat asas daftar m/k ;ofset dftr data liang D ;ofset dftr arah data D ;ofset dftr data liang C ;ofset dftr arah data C ;jadikan bit 0-4 sbg input ;pd liang D ;jadikan bit 0-4 sbg output ;pd liang C ;baca dari PD0-PD4 ;hantar ke PC0-PC4
c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.10/43

6.3.1 Liang I/O dwiarah
Penyelesaian 2: Guna ragam langsung utk pengalamatan daftar I/O.
DDRD PORTC DDRC EQU EQU EQU LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA $1009 $1003 $1007 #%11100000 DDRD #%00011111 DDRC PORTD PORTC ;alamat dftr arah data D ;alamat dftr data liang C ;alamat dftr arah data C ;jadikan bit 0-4 sbg input ;pd liang D ;jadikan bit 0-4 sbg output ;pd liang D ;baca dari PD0-PD4 ;hantar ke PC0-PC4

Mikropengawal (SEL4533)

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.11/43

6.3.2 Liang I/O searah
Setiap pin pd liang I/O searah telah ditetapkan arah pengaliran datanya (input @ output) oleh Motorola. ∵ arah pengaliran data telah ditetapkan, DDR tidak diperlukan. Hanya daftar data shj yg diperlukan utk pemindahan data. PORTA, PORTB & PORTE adalah liang I/O searah.

6.3.2 Liang I/O searah – PORTA
PA0, PA1 & PA2 adalah pin2 input shj. Tulis kpd pin2 ini tidak beri sebarang kesan. PA3, PA4, PA5 & PA6 adalah pin2 output shj. Baca dari pin2 ini akan beri logik pd selak. Bit PA7 adalah pin I/O dwiarah. DDR bagi bit PA7 ialah daftar PACTL di alamat $1026. PA0–PA7 ada fungsi alternatif sbg I/O bagi pemasa dlman.
7 6 5 4 3 2 1 0 PACTL ($1026) PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 Daftar Data A, PORTA ($1000)

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.12/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.13/43

6.3.2 Liang I/O searah – PORT B&E
PB0–PB7 adalah pin2 output shj. Baca dari pin2 ini akan beri logik pada selak. Daftar data PORTB terletak di $1004. PE0–PE7 adalah pin2 input shj. Tulis kepada pin2 ini tiada kesan. Daftar data PORTE terletak di $100A. Semua pin2 pada PORTE ada fungsi alternatif sbg input kpd ADC dalaman.
PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 Daftar Data B, PORTB ($1004)

6.3.3 Liang I/O Selari – Latihan atur cara
Latihan: Satu alat keselamatan berasaskan M68HC11 mempunyai
4 penderia pengesan penceroboh yg disambung kpd PE0–PE3. 2 penggera disambungkan kpd PB0-PB1 & 1 lampu disambung kpd PB7. Operasi alat ini adalah: Jika 2 penderia pd PE0–PE1 diaktifkan, bunyikan (aktifkan) penggera pd PB0. Jika 2 penderia pd PE2–PE3 diaktifkan, bunyikan (aktifkan) penggera pd PB1. Jika semua penderia diaktifkan, bunyikan semua penggera & nyalakan (aktifkan) lampu. Dlm keadaan biasa semua penggera & lampu tidak diaktifkan. Anggap semua penderia, penggera & lampu adalah peranti logik aktif tinggi.

PE7 PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0

Daftar Data E, PORTE ($100A)

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.14/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.15/43

6.4 Penukar Analog ke Digital (ADC)
Rajah blok ADC secara am:
V D0 D1 Keluaran Digital Dn EOC/ BUSY JAM PENUKAR ANALOG KE DIGITAL

6.4 Penukar Analog ke Digital (ADC)
ADC secara am: VRH & VRL ≡ voltan rujukan bagi ADC. Voltan rujukan perlu stabil utk beri penukaran yg tepat. VI ≡ voltan masukan yg hendak ditukarkan kpd isyarat digital. Julat yg mungkin bagi VI adalah VRL → VRH – dipanggil Voltan Skala-penuh, VFS . Masa penukaran (τc ) – masa yg diperlukan oleh ADC utk tukar voltan analog kpd kod digital. τc ditentukan oleh frek jam yg digunakan & jenis ADC yg dipilih. Bagi M68HC11 τc bagi 4 saluran = 128×E= 64μsaat dgn XTAL 8MHz.

Masukan Analog

V

V

D0 Dn ≡ keluaran digital n-bit yg mewakili nilai analog masukan. Bagi ADC dlman M68HC11, n = 7 ⇒ ADC 8 bit. EOC/BUSY ≡ isyarat yg beritahu μc samada ADC telah tamat tukar isyarat analog kpd digital.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.16/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.17/43

6.4 Penukar Analog ke Digital (ADC)
Resolusi adalah perubahan paling kecil dlm voltan analog utk mengubah kod digital sebanyak 1 bit. VFS Resolusi (R) = n+1 2 Contoh: Kirakan resolusi bagi ADC dlman M68HC11 jika
VRH disambung kpd +5V & VRL disambung kpd 0V. Bandingkan dgn satu ADC 10-bit.
VFS = VRH − VRL = +5V Bagi ADC M68HC11, Resolusi (R) = 5V = 19.5mV 28 5V Bagi ADC 10 bit, Resolusi (R) = 210 = 4.88mV ADC 10-bit boleh mengukur perubahan voltan sekecil 4.88mV. Sedangkan M68HC11 boleh ukur sekecil 19.5mV. ADC 10-bit punyai resolusi yg lebih tinggi. Secara amnya, semakin besar n, semakin tinggi resolusi & semakin jitu penukaran analog-digital.

6.4.1 Struktur ADC Dlaman
Blok2 utama ADC dlman
Suis Analog AN0 AN1 AN2 AN3

7

0 ADR1

PE0 PE1 PE2 PE3

Penukar A/D

8

ADR2 ADR3 ADR4

CD CC CB CA Pemilih Saluran

1 ADC 8-bit dikongsi oleh 8 saluran (AN0 AN7). 8 saluran dibahagi kpd 2 kumpulan: AN0 AN3 & AN4 AN7. Suis analog pilih salah satu saluran ini. PORTE jadi masukan analog. Bagi cip DIP48 hanya 4 saluran shj yg ada.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.19/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.18/43

6.4.2 Daftar2 ADC Dlman
Daftar2 yg terlibat dlm penggunaan ADC dlman
$1030 $1031 $1032 $1033 $1034 CCF Bit 7 Bit 7 Bit 7 Bit 7 — — — — SCAN — — — — MULT — — — — CD — — — — CC — — — — CB — — — — CA Bit 0 Bit 0 Bit 0 Bit 0 ADCTL ADR1 ADR2 ADR3 ADR4 A/D Control Register A/D Result Register 1 A/D Result Register 2 A/D Result Register 3 A/D Result Register 4

6.4.2 Daftar2 ADC Dlman
Latihan: Jika VRH disambung kpd +5V & VRL disambung kpd 0V,
kirakan kod digital terhasil dlm ADR1 ADR4 bila voltan analog adalah: a) +2.5V b) +4.0V Apakah nilai voltan analog bila kod digital yg terhasil adalah $50?

$1039

ADPU

CSEL

IRQE

DLY

CME

CR1

CR0

OPTION

System Configuration Options

ADR1, ADR2, ADR3, ADR4:
4 daftar 8 bit yg simpan kod digital hasil penukaran ADC saluran AN0 AN3. Nilai kod digital dlm ADR1 ADR4 berkadar terus dgn nilai voltan analog. Kod digital = $00 bila voltan analog = VRL & kod digital = $FF bila voltan analog = VRH . Setiap penambahan/pengurangan voltan analog sebanyak resolusi akan mengubah kod digital sebanyak 1 bit.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.20/43 Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.21/43

6.4.2 Daftar2 ADC Dlman
ADCTL – Digunakan utk menetapkan ragam pengendalian ADC, memilih saluran voltan analog yg nak ditukar & simpan taraf penukaran ADC. Sebarang operasi tulis (STA) ke ADCTL akan mulakan penukaran ADC.
ADCTL ($1030) 7 6 5 4 3 2 1 0
CCF 0 SCAN MULT CD CC CB CA

6.4.2 Daftar2 ADC Dlman
ADCTL: Bit 4 (MULT)– pilih ragam pengendalian ADC. Kawal penggunaan satu saluran @ berbilang saluran. MULT = 0 – ADC mengendali dlm ragam saluran
tunggal. Dlm ragam ini, voltan analog pd saluran yg ditentukan oleh bit 0–3 akan ditukarkan 4 kali. Hasil penukaran pertama simpan dlm ADR1, kedua dlm ADR2 & seterusnya. MULT = 1 – ADC mengendali dlm ragam berbilang saluran. Dlm ragam ini, voltan analog dlm kumpulan 4 saluran yg ditentukan oleh bit 2-3 akan ditukarkan sekali. Kumpulan saluran yg dipilih & destinasi hasil penukaran diberikan oleh jadual berikut:
CD 0 0
c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.22/43 Mikropengawal (SEL4533)

Bit 0–3 (CA-CD) digunakan utk pilih saluran analog.
CD 0 0 0 0 0 . . . 0 CC 0 0 0 0 1 . . . 1 CB 0 0 1 1 0 . . . 1 CA 0 1 0 1 0 . . . 1 Saluran Analog Dipilih AN0 AN1 AN2 AN3 AN4 . . . AN7

CC 0 1

CB X X

CA X X

Kumpulan Saluran Dipilih AN0 AN3 AN4 AN7

Daftar Hasil ADR1 ADR4 ADR1 ADR4

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.23/43

6.4.2 Daftar2 ADC Dlman
ADCTL: Bit 5 (SCAN)– pilih cara penukaran ADC. SCAN = 0 – 4 penukaran ADC dilakukan sekali shj,
selepas itu penukaran berhenti. Penukaran berikutnya boleh dilakukan dgn menulis (STA) semula ke daftar ADCTL.

6.4.2 Daftar2 ADC Dlman
OPTION – Hanya bit 6 & 7 shj yg ada kaitan dgn penukar ADC.
7 6 5 4 3 2 1 0 OPTION ($1039)
ADPU CSEL

SCAN = 1 – 4 penukaran ADC dilakukan berterusan,
ADR1 ADR4 akan dikemaskini dgn data baru berterusan. Ragam imbasan (scanning).

ADCTL: Bit 6 – sentiasa 0. ADCTL: Bit 7 (CCF) – bendera selesai penukaran (conversion
complete flag). CCF diset secara automatik oleh μC apabila proses penukaran ADC telah selesai. CCF dipadam secara automatik apabila daftar ADCTL ditulis. CCF = 1 ⇒ 4 penukaran telah selesai & data dlm ADR1-ADR4 adalah sah. Pengaturcara boleh menguji CCF utk tahu samada penukaran telah selesai @ belum.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.24/43

Bit 7 (ADPU) bila diset kpd 1 akan membolehkan (enable) ADC dlman. Selepas bit ini diset, pengaturcara perlu menunggu sekurang2 nya 100μsaat utk benarkan litar dlman ADC menjadi stabil. Bit 6 (CSEL) pilih punca jam kpd ADC dlman. Bila CSEL=1, jam RC dlman dipilih & bila CSEL=0, jam E dipilih sebagai punca jam.

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.25/43

6.4.3 Langkah2 Utk Guna ADC
1. Bolehkan ADC & pilih punca jam kpd ADC melalui daftar OPTION. 2. Tunggu sekurang2 nya 100μsaat. 3. Pilih saluran yg dikehendaki & ragam pengendalian ADC melalui daftar ADCTL. Tulis ke ADCTL akan mulakan penukaran. 4. Tunggu penukaran selesai dgn menguji bendera CCF. Baca ADR1 ADR4 bila penukaran selesai.

6.4.4 Contoh Atur Cara ADC
Contoh: Dua penderia pengesan keamatan cahaya disambungkan
kpd PE0 & PE1. Penderia2 ini memberikan voltan analog (0-5V) yg berkadar terus dgn keamatan cahaya. Tulis satu atur cara utk menentukan penderia mana yg memberikan keamatan cahaya yg lebih tinggi serta menyimpan nilainya di alamat $50. Simpan nilai keamatan yg satu lagi di alamat $10. Anggap VRH & VRL masing2 disambungkan kpd +5V & 0V.

Penyelesaian:
2 penderia analog adalah pd saluran AN0 & AN1. Pilih ragam berbilang saluran (MULT=1), ragam bukan imbasan (SCAN=0) & kumpulan saluran AN0 AN3 dlm daftar ADCTL. ⇒ ADCTL = %00010000. Hasil penukaran ada dlm ADR1 & ADR2. Nilai keamatan yg lebih tinggi boleh ditentukan dgn membanding nilai dlm ADR1 dgn ADR2.

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.26/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.27/43

6.4.4 Contoh Atur Cara ADC
; Sinopsis: ; Menentukan nilai keamatan cahaya yang mana lebih ; besar di antara 2 penderia pada PE0 dan PE1 ; Simpan nilai terbesar di $50 dan nilai satu lagi di $10 ; Pengaturcara: DR. ROSBI MAMAT 31/08/2000 DFTRIO EQU $1000 ;alamat asas daftar I/O ADCTL EQU $30 ;ofset dftr kawalan ADR1 EQU $31 ;ofset hasil AN0 ADR2 EQU $32 ;ofset hasil AN1 ADR3 EQU $33 ;ofset hasil AN2 ADR4 EQU $34 ;ofset hasil AN3 OPTION EQU $39 ;ofset dftr OPTION LDX #DFTRIO ;pilih jam RC dan bolehkan ADC dalaman BSET OPTION,X %11000000 LDY #30 ; tunggu 105 mikrosaat LENGAH DEY BNE LENGAH
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.28/43

6.4.4 Contoh Atur Cara ADC
TUNGGU LDAA STAA LDAA BPL LDAA LDAB CBA BHI STAB STAA BRA STAA STAB : #%00010000 ADCTL,X ADCTL,X TUNGGU ADR1,X ADR2,X ABESAR $50 $10 TAMAT $50 $10 ;pilih rgm berbilang saluran ;dan mulakan penukaran ;uji bendera CCF ;tunggu selagi tak selesai ;simpan AN0 dalam A ;simpan AN1 dalam B ; (A) > (B) ? ; ya ! ; simpan nilai terbesar ; simpan nilai kecil ; simpan nilai terbesar ; simpan nilai kecil

BBESAR

ABESAR TAMAT

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.29/43

6.5 Perantaramuka Siri
Perhubungan data secara siri melibatkan penghantaran/penerimaan data bit demi bit. Kebaikan perhubungan siri: Bil. talian yg sedikit diperlukan berbanding perhubungan selari.
2 talian (hantar & terima) diperlukan dlm perhubungan siri taksegerak dupleks penuh. 3 talian (hantar,terima & jam) diperlukan dlm perhubungan siri segerak.

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Merupakan perhubungan data taksegerak (asynchronous). Menggunakan 2 pin pada liang D:
TXD/PD1 (pin 43) - sbg talian penghantaran data siri. RXD/PD0 (pin 42) - sbg talian penerimaan data siri.

Data dihantar/diterima dlm rangka siri spt di bawah:
Bit Mula Bit Henti Keadaan Melahu

Keburukan perhubungan siri: perlukan masa yg lebih lama utk hantar/terima data berbanding perhubungan selari. M68HC11 punyai 2 jenis perantaramuka siri : 1. Perantaramuka perhubungan siri (SCI). 2. Perantaramuka persisian siri (SPI).
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.30/43

τ
1 1 0 1 0 0 1 0

Keadaan Melahu

(LSB) Satu Aksara (MSB) Satu Rangka

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.31/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
SCI boleh hantar aksara dgn 8-bit @ 9-bit. Biasanya MSB dijadikan bit pariti. Setiap bit dihantar dlm masa yg tertentu, τ, yg dipanggil masa bit. Semakin kecil τ, semakin laju penghantaran data. Kadar penghantaran data ini dipanggil Kadar Baud. Kadar Baud piawai : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,. . . 1 Kadar Baud = τ Dlm M68HC11, Kadar Baud dijana dgn jam E. Kadar Baud pada penghantar & penerima data mestilah sama utk mengelakkan ralat.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.32/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Daftar2 yg terlibat dlm penggunaan SCI dlman: SCDR, BAUD, SCCR1, SCCR2 & SCSR. SCDR ($102F) – daftar data perhubungan siri. Di gunakan utk :
Simpan data 8-bit yg hendak dihantar keluar melalui SCI. Data yg ditulis ke dlm SCDR akan dianjak keluar secara siri melalui pin TXD. Simpan data 8-bit yg diterima dari SCI. Baca dari SCDR memberikan data siri yg dibaca dari pin RXD.

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.33/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
BAUD ($102B) - Daftar kadar Baud. Di gunakan utk pilih kadar Baud bagi SCI.
BAUD ($102B) 7
TCLR 0 SCP1 SCP0 RCKB SCR2 SCR1

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
BAUD ($102B)
Bit 0,1,2 (SCR0 SCR2) - Di gunakan utk bahagi keluaran dari praskala (P) sebelum dijadikan penjana kadar Baud. Nilai2 bagi pembahagi (Q) ini diberikan oleh jadual berikut: SCR2 0 0 0 0 1 1 1 1 SCR1 0 0 1 1 0 0 1 1 SCR0 0 1 0 1 0 1 0 1 Pembahagi (Q) 1 2 4 8 16 32 64 128
0
SCR0

Bit 3 & 7 ( RCKB & TCLR) – Di gunakan utk ujian dikilang Motorola. Bit 4 & 5 (SCP0 & SCP1) - Di gunakan sbg praskala (P) utk bahagi jam E sebelum dijadikan penjana kadar Baud. Nilai2 bagi praskala (P) diberikan oleh jadual berikut: SCP1 0 0 1 1
Mikropengawal (SEL4533)

SCP0 0 1 0 1

Pembahagi Jam E (P) 1 3 4 13
c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.34/43 Mikropengawal (SEL4533)

Kadar Baud =

Frek. Jam E 16 × P × Q
c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.35/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Contoh: Cari kdgn daftar BAUD utk hasilkan kadar Baud a) 9600; b) 4800. Anggap hablur/kristal 8MHz digunakan dlm sistem M68HC11.
Frek. Jam E =
8MHz 4

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
SCCR1 ($102C) – Daftar kawalan SCI. Digunakan utk tetapkan format penghantaran & penerimaan rangka data. 0 7
SCCR1 ($102C)
R8 T8 0 M WAKE 0 0 0

= 2MHz = = =
Frek. Jam E 16×Kadar Baud 2000000 16×9600

a) Kadar Baud = 9600. P×Q P×Q P×Q

Bit 6 & 7 (R8 & T8) – Di gunakan bila format data 9-bit dihantar/diterima. Bit 3 (WAKE) – Pilih fungsi ’wake-up’. Bit 4 (M) – Pilih format utk hantar & terima data siri. M Format Rangka Data 1 bit mula, 8 bit data & 1 bit henti 1 bit mula, 9 bit data & 1 bit henti

13.02 ≈ 13

∴ Pilih P=13, Q=1. BAUD=%00110000=$30 b) Kadar Baud = 4800. P×Q P×Q = =
2000000 16×4800

26.04 ≈ 26

M=0 M=1

∴ Pilih P=13, Q=2. BAUD=%00110001=$31
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.36/43

Bit 0,1,2 & 5 – Tidak di gunakan !
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.37/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
SCCR2 ($102D) – Daftar kawalan SCI. Digunakan utk memboleh @ melumpuh penghantaran, penerimaan data & sampukan yg berkaitan dgn SCI.
SCCR2 ($102D) 7
TIE TCIE RIE ILIE TE RE RWU

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
SCSR ($102E) – Daftar taraf SCI. Bit2 dlm SCSR memberikan taraf (status) penghantaran @ penerimaan data siri serta ralat2 yg berlaku jika ada.
SCSR ($102E) 7
TDRE TC RDRF IDLE OR NF FE

0
0

0
SBK

Bit 0,1,4,5,6,7 – Di gunakan bila kemudahan sampukan & fungsi ’wake-up’ diperlukan. Tidak dibincang disini ! Bit 2 & 3 (RE & TE)– Di gunakan utk membolehkan penghantaran (TE=1) & penerimaan (RE=1) data siri. Bila RE=0 @ TE=0, penerimaan @ penghantaran data siri dilumpuhkan. RE ≡ Receiver Enable. TE ≡ Transmitter Enable
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.38/43

Bit 7 (TDRE) – Bila diset (1) ia menunjukkan daftar data bagi penghantaran adalah kosong. ⇒ SCI bersedia utk hantar data selanjutnya. Bit 5 (RDRF) – Bila diset (1) ia menunjukkan daftar data bagi penerimaan adalah penuh. ⇒ SCI telah selesai menerima data siri dari talian RXD & data baru ada dlm daftar SCDR. Bit 6 (TC) – Bila ’1’ ⇒ data telah dihantar. Bit 4 (IDLE) – Bila ’1’ ⇒ talian RXD melahu. Bit 3,2,1 (OR,NF,FE) - Bila ’1’⇒ada ralat semasa terima data.
Mikropengawal (SEL4533) c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.39/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Contoh: Satu M68HC11 perlu dihubungkan kpd satu PC
melalui liang perhubungan siri COM1. Lukis litar sambungannya & tuliskan satu atur cara utk lakukan: Bila aksara ’1’ diterima dari SCI, hantar rentetan aksara "satu" ke PC melalui SCI. Bila aksara ’2’ diterima dari SCI hantar rentetan aksara "rosbi" ke PC. Abaikan aksara lain.
Isyarat siri pd pin RXD & TXD M68HC11 adalah logik TTL(0 @ 5V). Sedangkan isyarat siri pd pin COM1 adalah logik RS232 (+12V @ -12V). Perlu guna serpih pemacu/penerima RS232 spt MAX232 dsbnya.
7 PD1/TXD PD0/RXD 43 42 + 11 12 4 5 2 16 15 +5V T1IN R1OUT MAX232 T1OUT R1IN 14 13 1+ 3 6
10μF

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Penyelesaian: Carta alir & Kebergantungan subrutin
Asalkan SCI

Baca 1 bait data dari SCI

KEPC

8 PC COM1

Data = ‘1’? TIDAK TIDAK Data = ‘2’?

YA

Hantar “satu” ke PC

BACA1AKS

TUL1AKS

2 3 5 4 +

YA

M68HC11

10μF

6

Hantar “rosbi’ ke PC

SCI

10μF

+

10μF

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.40/43

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.41/43

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Penyelesaian: Subrutin2
;** SUBRUTIN2 YG GUNA SCI UTK HANTAR/TERIMA DATA ;** BOLEH DIGUNAKAN DLM ATURCARA LAIN ;BACA 1 AKSARA DARI SCI. PULANGKAN AKSARA DLM A BACA1AKS BRCLR LDAA RTS SCSR,X $20 BACA1AKS ; UJI BENDERA RDRF SCDR,X ;DAH ADA DATA, BACA DARI SCDR ;BALIK KAMPUNG

6.5.1 Perhubungan siri (SCI)
Penyelesaian: Atur cara utama
;-- A S B SCI SEL SCI satu rosbi

U P R M ; ANGGAP OFSET BAGI SCDR,SCCR1,SCCR2,SCSR,BAUD TELAH DITAKRIF LDX LDAA STAA BCLR BSET ULANG BSR CMPA BEQ CMPA BEQ BRA LDY BSR JMP LDY BSR JMP DC.B DC.B #$1000 #$30 BAUD,X SCCR1,X $10 SCCR2,X $0C BACA1AKS #'1' CETAK1 #'2' CETAK2 ULANG #MESEJ1 KEPC ULANG #MESEJ2 KEPC ULANG 'satu',0 'rosbi',0 ;DAFTAR I/O BERMULA DI $1000 ;TETAPKAN K.BAUD=9600 ;FORMAT 1,8,1 ;BOLEHKAN HANTAR & TERIMA ;BACA 1 AKSARA DARI SCI. A=AKS ;AKSARA = '1' ? ;YA! PERGI HANTAR 'SATU' ;AKSARA = '2' ? ;YA! PERGI HANTAR 'ROSBI' ;BUKAN '1' @ '2' - ULANG ; ; ; ; ; ; TUDING Y KPD 'SATU' HANTAR KE PC BUAT LAGI TUDING Y KPD 'ROSBI' HANTAR KE PC BUAT LAGI

;TULIS 1 AKSARA DLM A KE SCI. TUL1AKS BRCLR STAA RTS SCSR,X $80 TUL1AKS ; UJI BENDERA TDRE SCDR,X ; DATA SEDIA UTK DIHANTAR ;BALIK KAMPUNG

;HANTAR RENTETAN AKSARA KE PC MELALUI SCI-COM1 ;ALAMAT RENTETAN DITUDING OLEH INDEKS Y ;RENTETAN MESTI DITAMATKAN OLEH SATU BAIT SIFAR KEPC LDAA BEQ JSR INY BRA RTS 0,Y DAHABIS TUL1AKS KEPC ; ; ; ; ; ; CAPAI SATU AKSARA RENTETAN DAH TAMAT? HANTAR 1 BAIT KE SCI KEMASKINI PENUDING ULANG HINGGA TAMAT RENTETAN SELAMAT PULANG
CETAK1 CETAK2

DAHABIS

Mikropengawal (SEL4533)

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.42/43

Mikropengawal (SEL4533)

MESEJ1 MESEJ2

c 2007 Dr. Rosbi Mamat – p.43/43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful