Anda di halaman 1dari 1

Rujukan

Sharifah Alwiah Alsagoff (1992). Psiologi Pendidikan 1 Konsep Asas Psikologi dan Psikologi Pendidikan, Psikologi Perkembangan. Subang Jaya: Longman

Kamaruddin Hj. Husin (1996). Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2009), Perkembangan Kanak-kanak. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanakkanak Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Noraini bt Tahir, Roszikin bt Zakaria, Zainab bt Zakaria (2007). Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

Mohd Salleh Lebar (1999). Asas Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.pdf

http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2005&dt=0501&pub=utusan_mala ysia&sec=kesihatan&pg=kn_01.htm&arc=hive

http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2007&dt=0403&pub=utusan_mala ysia&sec=dalam%5Fnegeri&pg=dn_08.htm&arc=hive

http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2007&dt=0405&pub=utusan_mala ysia&sec=keluarga&pg=ke_02.htm&arc=hive

http://drzubaidi.com/blog/?p=1686