TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

ii. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . Berdasarkan pemerhatian anda. (15 markah) Pakatan Murni. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. 5. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. (15 markah) markah 3. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Kejayaaan Negara selepas merdeka.pembinaan Negara bangsa merdeka i. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . selaras dengan dasar dekolonisasi 6. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. anggota dikenali sebagai ahli 12. mengurangkan tekanan PKM 7.tanpa pertumpahan darah 2. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9.menentukan hala tuju Negara .latihan mentadbir . dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 .mampu berkerajaan sendiri .rundingan .kerjasama . Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. model Negara Kenya dan Rhodesia 4. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.

tiga jenis kerakyatan contoh 19. Tanah Simpanan Melayu 20. Persidangan kebangsaan 14. pendekatan baru dalam arena politik 8.hak istimewa orang Melayu 16.14. 16.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.bincang dan susun perlembagaan 13. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. tolak ansur politik 3.rombongan merdeka 10.berkerajaan sendiri 2. penubuhan RIDA 9. perubahan terhadap dasar UMNO 6. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 15.agama Islam agama rasmi 17. 19. penubuhan CLC 5.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. penubuhan IMP 13. Konvensyen Kebangsaan 15.penubuhan Parti Perikatan 9. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. penubuhan Perikatan 3.kerjasama politik UMNO-MCA 6. 21. 20.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. 17.penubuhan Suruhanjaya Reid 12. Kerjasama 2.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5. kesanggupan berunding 7.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . 18. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1.perpaduan kaum 3. 1. Kerakyataan Negeri 1951 10.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18.pemberian autonomi kepada negeri 14. Pilihanraya 11.permuafakatan kaum 7.

(5 markah) Cabaran : 10 markah . memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. Rombongan London 7. penubuhan parti perikatan 6. british menerima cadangan 17. Suruhanjaya Reid 9. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. disahkan oleh MPP 18. pakatan murni 3. Kedudukan Raja raja Melayu 13. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. pilihanraya 5. Rundingan Lpndon 8. Perlembagaan Persekutuan 11. Perjanjian Persekutuan 10. cadangan suruhanjaya Reid 16. Hak istimewa orang Melayu 14. pemberian kuasa autonomi 12. penubuhan pra-perikatan 4. Sistem Ahli 2. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. lahir perlembagaan PTM 1957 19.

Kukuhkan perpaduan .Motivasi .Meningkatkan R&D .Peranan ibu bapa .Hormat menghormati .Berkeyakinan .Kesedaran .Capai wawasan 2020 . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Konsep 1 Malaysia . (5 markah) Langkah: .Belajar .Bertolak ansur .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Peranan rakan sebaya .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Meningkatkan mutu pendidikan .Peranan media .Meneruskan DEB .Peranan pemimpin .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.