TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. (15 markah) markah 3. Kejayaaan Negara selepas merdeka. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Berdasarkan pemerhatian anda. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6.pembinaan Negara bangsa merdeka i. 5. (15 markah) Pakatan Murni. ii.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah .

cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 .latihan mentadbir .rundingan . dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. selaras dengan dasar dekolonisasi 6. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.tanpa pertumpahan darah 2. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu .kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1.kerjasama . dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. anggota dikenali sebagai ahli 12. mengurangkan tekanan PKM 7.menentukan hala tuju Negara .mampu berkerajaan sendiri . model Negara Kenya dan Rhodesia 4. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13.

tiga jenis kerakyatan contoh 19. Pilihanraya 11.rombongan merdeka 10. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1. 18. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 16. penubuhan CLC 5.penubuhan Parti Perikatan 9. 1. Tanah Simpanan Melayu 20.penubuhan Suruhanjaya Reid 12.hak istimewa orang Melayu 16.bincang dan susun perlembagaan 13. Persidangan kebangsaan 14.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah .isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. perubahan terhadap dasar UMNO 6. Kerjasama 2. kesanggupan berunding 7. Konvensyen Kebangsaan 15.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. 15. 19.pemberian autonomi kepada negeri 14. tolak ansur politik 3. penubuhan RIDA 9.perpaduan kaum 3. 20. Kerakyataan Negeri 1951 10.kerjasama politik UMNO-MCA 6.permuafakatan kaum 7. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4. penubuhan Perikatan 3. penubuhan IMP 13. 17.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.berkerajaan sendiri 2.agama Islam agama rasmi 17. 21.14. pendekatan baru dalam arena politik 8.

(5 markah) Cabaran : 10 markah . pemberian kuasa autonomi 12. Perjanjian Persekutuan 10. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. Hak istimewa orang Melayu 14. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. Sistem Ahli 2. Suruhanjaya Reid 9.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. Perlembagaan Persekutuan 11. Kedudukan Raja raja Melayu 13. Rundingan Lpndon 8. cadangan suruhanjaya Reid 16. penubuhan pra-perikatan 4. Rombongan London 7. lahir perlembagaan PTM 1957 19. british menerima cadangan 17. disahkan oleh MPP 18. penubuhan parti perikatan 6. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. pilihanraya 5. pakatan murni 3.

Peranan pemimpin . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Konsep 1 Malaysia .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Kesedaran .Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Bertolak ansur .Peranan ibu bapa .Peranan media .Capai wawasan 2020 .Belajar .Motivasi .Meneruskan DEB .Hormat menghormati . (5 markah) Langkah: .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Meningkatkan R&D .Kukuhkan perpaduan .Berkeyakinan .Meningkatkan mutu pendidikan .Peranan rakan sebaya .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful