TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Berdasarkan pemerhatian anda.pembinaan Negara bangsa merdeka i. (15 markah) Pakatan Murni. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . 5. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. ii. Kejayaaan Negara selepas merdeka. (15 markah) markah 3.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia.

cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . anggota dikenali sebagai ahli 12.mampu berkerajaan sendiri . dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.latihan mentadbir . model Negara Kenya dan Rhodesia 4. mengurangkan tekanan PKM 7. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 .kerjasama .menentukan hala tuju Negara . selaras dengan dasar dekolonisasi 6. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13.rundingan .tanpa pertumpahan darah 2. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8.

18.pemberian autonomi kepada negeri 14. 17. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5. 15.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18.14.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.rombongan merdeka 10. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. Pilihanraya 11. penubuhan IMP 13. perubahan terhadap dasar UMNO 6. Tanah Simpanan Melayu 20.penubuhan Suruhanjaya Reid 12. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. 19.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. Persidangan kebangsaan 14.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. 1.bincang dan susun perlembagaan 13. 21. 16. Konvensyen Kebangsaan 15. pendekatan baru dalam arena politik 8. penubuhan Perikatan 3.perpaduan kaum 3.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4. 20. Kerjasama 2.berkerajaan sendiri 2. tiga jenis kerakyatan contoh 19.permuafakatan kaum 7. penubuhan RIDA 9.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah .penubuhan Parti Perikatan 9.agama Islam agama rasmi 17.kerjasama politik UMNO-MCA 6. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. penubuhan CLC 5. tolak ansur politik 3. kesanggupan berunding 7.hak istimewa orang Melayu 16. Kerakyataan Negeri 1951 10.

Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. pilihanraya 5. Suruhanjaya Reid 9. Rundingan Lpndon 8. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. Rombongan London 7. lahir perlembagaan PTM 1957 19. cadangan suruhanjaya Reid 16. Kedudukan Raja raja Melayu 13. Perjanjian Persekutuan 10. penubuhan parti perikatan 6. disahkan oleh MPP 18. penubuhan pra-perikatan 4. Perlembagaan Persekutuan 11. pakatan murni 3. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. british menerima cadangan 17. Sistem Ahli 2.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. pemberian kuasa autonomi 12. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Hak istimewa orang Melayu 14. (5 markah) Cabaran : 10 markah .

Kukuhkan perpaduan .Bertolak ansur .Konsep 1 Malaysia . (5 markah) Langkah: .Peranan media .Capai wawasan 2020 .Meneruskan DEB .Motivasi .Peranan ibu bapa .Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Peranan pemimpin .Meningkatkan R&D .Kesedaran .Meningkatkan mutu pendidikan .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Belajar .Hormat menghormati . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Berkeyakinan .Peranan rakan sebaya .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful