TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. (15 markah) Pakatan Murni.pembinaan Negara bangsa merdeka i. Kejayaaan Negara selepas merdeka. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah .  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. 5. (15 markah) markah 3. Berdasarkan pemerhatian anda. ii. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.

di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1.menentukan hala tuju Negara .kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3.mampu berkerajaan sendiri .tanpa pertumpahan darah 2.kerjasama .latihan mentadbir . model Negara Kenya dan Rhodesia 4. mengurangkan tekanan PKM 7. anggota dikenali sebagai ahli 12. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. selaras dengan dasar dekolonisasi 6. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.rundingan . dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9.

Kerakyataan Negeri 1951 10.penubuhan Parti Perikatan 9. 16.kerjasama politik UMNO-MCA 6. penubuhan IMP 13. kesanggupan berunding 7.perpaduan kaum 3.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. Pilihanraya 11.permuafakatan kaum 7.rombongan merdeka 10. 19.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. 17.penubuhan Suruhanjaya Reid 12.14.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 18.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. Kerjasama 2.berkerajaan sendiri 2.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . 1. 21.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8. penubuhan CLC 5. penubuhan RIDA 9. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. Persidangan kebangsaan 14. Konvensyen Kebangsaan 15. perubahan terhadap dasar UMNO 6. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1.bincang dan susun perlembagaan 13.agama Islam agama rasmi 17.hak istimewa orang Melayu 16.pemberian autonomi kepada negeri 14. 15. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. 20. pendekatan baru dalam arena politik 8. Tanah Simpanan Melayu 20. penubuhan Perikatan 3. tiga jenis kerakyatan contoh 19. tolak ansur politik 3.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.

Perjanjian Persekutuan 10. Sistem Ahli 2. pakatan murni 3. Rundingan Lpndon 8.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. disahkan oleh MPP 18. Suruhanjaya Reid 9. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. lahir perlembagaan PTM 1957 19. penubuhan pra-perikatan 4. pemberian kuasa autonomi 12. pilihanraya 5. Hak istimewa orang Melayu 14. Perlembagaan Persekutuan 11. cadangan suruhanjaya Reid 16. british menerima cadangan 17. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. penubuhan parti perikatan 6. Rombongan London 7. Kedudukan Raja raja Melayu 13. (5 markah) Cabaran : 10 markah .

Kukuhkan perpaduan .Meningkatkan R&D .Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Meningkatkan mutu pendidikan .Bertolak ansur .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Peranan rakan sebaya .Meneruskan DEB .Peranan media .Peranan ibu bapa . (5 markah) Langkah: .Konsep 1 Malaysia .Motivasi .Capai wawasan 2020 .Peranan pemimpin .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Hormat menghormati .Kesedaran .Belajar .Berkeyakinan . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful