TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

(15 markah) Pakatan Murni. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Kejayaaan Negara selepas merdeka. Berdasarkan pemerhatian anda.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . ii. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6.pembinaan Negara bangsa merdeka i. (15 markah) markah 3. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. 5. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia.

Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.menentukan hala tuju Negara . cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. mengurangkan tekanan PKM 7.kerjasama .latihan mentadbir .mampu berkerajaan sendiri .tanpa pertumpahan darah 2. anggota dikenali sebagai ahli 12. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8.rundingan . selaras dengan dasar dekolonisasi 6. model Negara Kenya dan Rhodesia 4. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.

berkerajaan sendiri 2.penubuhan Suruhanjaya Reid 12. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1. tolak ansur politik 3. 20. 17. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Persidangan kebangsaan 14.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5. Pilihanraya 11. kesanggupan berunding 7. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. Kerjasama 2. Konvensyen Kebangsaan 15.kerjasama politik UMNO-MCA 6.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15.pemberian autonomi kepada negeri 14.rombongan merdeka 10.agama Islam agama rasmi 17. 18.penubuhan Parti Perikatan 9.hak istimewa orang Melayu 16. 19. 21. tiga jenis kerakyatan contoh 19.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.permuafakatan kaum 7.14. penubuhan CLC 5. 16.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . penubuhan Perikatan 3.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. penubuhan RIDA 9. Tanah Simpanan Melayu 20. penubuhan IMP 13. pendekatan baru dalam arena politik 8.bincang dan susun perlembagaan 13. 1. perubahan terhadap dasar UMNO 6.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. Kerakyataan Negeri 1951 10.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.perpaduan kaum 3. 15.

lahir perlembagaan PTM 1957 19.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. cadangan suruhanjaya Reid 16. pilihanraya 5. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. british menerima cadangan 17. Suruhanjaya Reid 9. pemberian kuasa autonomi 12. Sistem Ahli 2. Rundingan Lpndon 8. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. disahkan oleh MPP 18. Kedudukan Raja raja Melayu 13. penubuhan pra-perikatan 4. Hak istimewa orang Melayu 14. (5 markah) Cabaran : 10 markah . Perlembagaan Persekutuan 11. pakatan murni 3. penubuhan parti perikatan 6. Rombongan London 7. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Perjanjian Persekutuan 10.

Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Kukuhkan perpaduan .Kesedaran .Meningkatkan mutu pendidikan .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Berkeyakinan . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 . (5 markah) Langkah: .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Meningkatkan R&D .Konsep 1 Malaysia .Peranan ibu bapa .Meneruskan DEB .Peranan media .Bertolak ansur .Capai wawasan 2020 .Motivasi .Belajar .Peranan rakan sebaya .Hormat menghormati .Peranan pemimpin .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful