TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

5. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.pembinaan Negara bangsa merdeka i. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Berdasarkan pemerhatian anda. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. (15 markah) markah 3. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . (15 markah) Pakatan Murni. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Kejayaaan Negara selepas merdeka. ii.

model Negara Kenya dan Rhodesia 4. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5.tanpa pertumpahan darah 2. selaras dengan dasar dekolonisasi 6.menentukan hala tuju Negara .rundingan . Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. mengurangkan tekanan PKM 7.mampu berkerajaan sendiri . dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 .latihan mentadbir .kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.kerjasama . anggota dikenali sebagai ahli 12.

penubuhan Suruhanjaya Reid 12. 21. kesanggupan berunding 7. tolak ansur politik 3.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . Konvensyen Kebangsaan 15. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni.berkerajaan sendiri 2.agama Islam agama rasmi 17.penubuhan Parti Perikatan 9. penubuhan CLC 5. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. 19.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8. Kerjasama 2. 17. Kerakyataan Negeri 1951 10. 15.pemberian autonomi kepada negeri 14. tiga jenis kerakyatan contoh 19. pendekatan baru dalam arena politik 8. Tanah Simpanan Melayu 20.kerjasama politik UMNO-MCA 6.hak istimewa orang Melayu 16.bincang dan susun perlembagaan 13. penubuhan IMP 13.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. 1.14. Persidangan kebangsaan 14. 18.permuafakatan kaum 7. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1. penubuhan Perikatan 3. perubahan terhadap dasar UMNO 6. Pilihanraya 11.rombongan merdeka 10. 16.perpaduan kaum 3. 20. penubuhan RIDA 9.

Suruhanjaya Reid 9. Perjanjian Persekutuan 10. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. lahir perlembagaan PTM 1957 19.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. Rombongan London 7. Kedudukan Raja raja Melayu 13. cadangan suruhanjaya Reid 16. penubuhan pra-perikatan 4. pilihanraya 5. (5 markah) Cabaran : 10 markah . Sistem Ahli 2. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. penubuhan parti perikatan 6. pemberian kuasa autonomi 12. pakatan murni 3. Hak istimewa orang Melayu 14. british menerima cadangan 17. Perlembagaan Persekutuan 11. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. disahkan oleh MPP 18. Rundingan Lpndon 8.

Peranan ibu bapa .Peranan pemimpin .Meningkatkan mutu pendidikan .Hormat menghormati .Kukuhkan perpaduan .Meningkatkan R&D .Konsep 1 Malaysia . (5 markah) Langkah: .Belajar .Meneruskan DEB .Berkeyakinan .Bertolak ansur .Capai wawasan 2020 .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Peranan rakan sebaya .Motivasi . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Peranan media .Kesedaran .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful