Anda di halaman 1dari 4

TUGAS PENYELIA ASRAMA 1.

0 Pentadbiran lain-lain Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama Buku Laporan Prestasi Kontraktor Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran murid baru. Memastikan diuruskan. hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan Menyelia kakitangan pembersihan. asrama, perkhidmatan keselamatan dan

Mengurus inventori asrama. Mengurus stor-stor asrama. Menyediakan rekod-rekod pelajar yang tinggal di asrama. Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kakitangan asrama. Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan kemas. Sistem Fail Data-data Peralatan dan perabot serta susun aturnya Buku Stok/Inventori peralatan,perkakas,perabot, dan

Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua/Guru Besar dan mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran. Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan data dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama. Menghadiri mesyuarat, taklimat serta kursus yang berkaitan. Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama. Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan HEM.

2.0 Kewangan Mengurus permohonan pembelian barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama. Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama. Mengurus pembayaran bil-bil asrama. Mengurus Buku Tunai Asrama. Menutup akaun asrama setiap hujung bulan. Membuat penyata audit setiap hujung tahun. Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada. Membuat kutipan yuran asrama Membantu memohon kelulusan menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.0 Kontrak Penswastaan 3.1 Bekalan Makanan Bermasak Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan mengikut garis panduan kesihatan. Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan: Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8)

Menerima dan memeriksa bahan mentah Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua/Guru Besar jika berlaku pertukaran bahan/menu. Memantau proses penyediaan makanan. Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak. Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek bahan mentah, menu, spesifikasi dan masa yang ditetapkan. Memastikan premis,perabot dan peralatan selamat digunakan. Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/ garis panduan berkaitan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan. Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti. Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan tender bekalan makanan asrama.

3.2 Kawalan Keselamatan Mempastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti dalam perjanjian kontrak. Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan. Menyedia dan menghantar pengurusan sekolah. laporan harian/bulanan kepada pihak

3.3 Pembersihan Kawasan Mempastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam perjanjian kontrak. Menghantar laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor.

4.0 Kebajikan asrama. Penyeliaan kesihatan murid berkaitan: Pengurusan bilik sakit. Pengurusan pergerakan murid asrama ke klinik/hospital. Memberi bantuan mula kepada murid asrama. Menyediakan dan mengemaskini rekod kesihatan murid

5. 0 Fizikal Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan. Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan. Menjaga semua alatan dan kemudahan di asrama. Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori, tandas, bilik air, bilik-bilik khas, surau, dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih , teratur dan diurus rapi. Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Kawasan Asrama.

6.0 Keselamatan Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik. Memastikan keselamatan persekitaran asrama. Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dengan segera. Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan.