Anda di halaman 1dari 2

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU JOHOR

MEMO
Fail Kami : IPGKTI.JB.600/28(50) Tarikh : 25 MAC 2013

Tajuk

PROSEDUR PENGURUSAN BORANG TUNTUTAN PROGRAM KDC DAN PPG Unit Kewangan Semua Ketua-Ketua Jabatan/ Ketua Unit Salinan : 1. Pengarah 2. Fail Timbul

Daripada Kepada

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa, setiap tuntutan Program Kursus KDC dan tuntutan Program PPG hendaklah dikemukakan dalam satu borang. Ini bertujuan bagi mengelakkan tuntutan dibayar melebihi ½ daripada gaji bulanan pegawai. 3. Sehubungan itu, mulai tahun 2013 tuan/puan dikehendaki menghantar borang-borang tuntutan tersebut mengikut prosedur seperti ketetapan di bawah :
A. Tarikh Tarikh dan Tempat Penghantaran Borang : 3 Haribulan ( Pada atau sebelum tarikh ini bagi program KDC dan PPG) ( Bagi program KDC bulan Mei/Jun dihantar serentak pada bulan Jun) (Bagi program KDC bulan Nov/Dis dihantar serentak pada bulan Disember ) : Kaunter Khidmat Pelanggan , Unit Kewangan sahaja Semua borang akan dicop dan direkod sebagai bukti penerimaan

Tempat

Bukti Penerimaan : B.

Susunan Borang Tuntutan

1. Borang tuntutan dihadapan 2. Surat perlantikan KDC & PPG. Sertakan surat perlantikan yang lengkap termasuk halaman tandatangan Pengarah/Timbalan Pengarah 3. Jadual waktu program terlibat serta tandakan tarikh terlibat 4. Borang pindaan jadual Interaksi (Warna Kuning ) 5. Semua dokumen salinan perlu DISAHKAN oleh Ketua Jabatan/Ketua Unit sebelum dihantar ke Unit Kewangan.

(HJ. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Unit Kewangan berhak menolak permohonan tuan/puan sekiranya arahan ini tidak dipatuhi.4. Memo ini adalah cetakan komputer. terima kasih. . Sekian. tandatangan tidak diperlukan. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” Saya yang menurut perintah.ABD. RAZAK BIN KAPRAWI) Ketua Penyelaras KDC Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor. Oleh demikian. pihak kewangan berharap tuan/puan dapat menyemak selengkapnya borang tuntutan tersebut sebelum di hantar ke unit Unit Kewangan.