Anda di halaman 1dari 3

KERTAS 2

UPSR 2005

Jawab semua soalan 1. 2. Nyatakan nilai digit bagi 5 dalam nombor 45306. Rajah 1 menunjukkan berat sebiji cempedak.

RAJAH 1 Nyatakan berat, dalam kg, cempedak itu. 3. 4. Tukarkan 3·09 kepada nombor bercampur. Rajah 2 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar Pada rajah itu, lukiskan sebuah segitiga sama kaki.

RAJAH 2 5. 6. 7.
4 × 98 = 7

35 % daripada 3 000 g = Rajah 3 terdiri daripada beberapa segitiga sama sisi yang sama besar.

RAJAH 3 Berapakah pecahan daripada seluruh rajah itu dilorek? 8. 9. 43·5 – 2·76 = 4 jam 15 minit + 1 jam 50 minit =

PQR.15 a. 103 – 56 ÷ 4 = Ramli ada 380 keping setem. Berapakah bilangan setem luar negeri yang Ramli ada? Lim mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. waktu Lim mula bertolak dari rumahnya.m. dalam cm. Riben Biru Hijau Kuning Merah Panjang 4·2 m 1·25 m 0·5 m 2·25 m JADUAL 2 Hitungkan purata panjang. 13. 30% daripada jumlah setem itu adalah setem dalam negeri dan selebihnya setem luar negeri. RM5 50 sen 11. Rajah 4 terdiri daripada tiga buah segitiga. RAJAH 4 Hitungkan perimeter. Jadual 2 menunjukkan panjang 4 helai riben yang dibeli oleh Karina. Lukiskan pada muka jam. dalam m. 12. 14. Dia sampai di sekolah pada pukul 7. RSU dan STU yang sama besar. sehelai riben itu . 15. Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling. Wang Bilangan 4 3 JADUAL 1 Hitungkan jumlah nilai wang itu.KERTAS 2 UPSR 2005 10. seluruh rajah itu.

Hitungkan isipadu air. RAJAH 7 Ramli ada sejumlah wang. RAJAH 8 Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 2 biji gelas. 17. Rajah 8 menunjukkan air dalam sebuah bikar. RAJAH 5 Hitungkan luas. Rajah 6 menunjukkan berat sebuah kotak X dan pemberat Y.KERTAS 2 UPSR 2005 16. . RAJAH 6 Berapakah berat. dalam g. dalam mℓ.20. setiap gelas itu. dalam cm2. pemberat yang perlu ditambah kepada Y supaya penimbang itu seimbang? 19. Dia menggunakan wang itu untuk membeli 2 kotak serbuk pencuci itu dan bakinya ialah RM6. Rajah 7 menunjukkan harga sekotak serbuk pencuci. kawasan berlorek. 8·0 kg – 5·04 kg = Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS dan sebuah segiempat sama PKLM. Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli serbuk pencuci itu? 20. 18.