Anda di halaman 1dari 16

PIAGAM

MADINAH

NUR’AIN BT ABD. RAHIM


DB070013
PENGENALAN
INTISARI

TUJUAN

ISI
PENTING

RANGK
A
PIAGAM

KEPENTINGA
N
PRINSIP
Pengenalan
Perlembagaan Madinah juga dikenali
sebagai Sahifah Madinah.
Perjanjian politik di antara Nabi
Muhammad S.A.W dengan penduduk
Madinah (yang terdiri daripada pelbagai
bangsa termasuklah orang Muhajirin,
Ansar dan Yahudi).
Dirangka oleh Nabi dengan petunjuk
wahyu.

Mengandungi 47 fasal.
23 daripada fasal adalah mengenai
orang-orang Islam
24 lagi mengenai orang-orang Yahudi.

Tujuan Piagam Madinah
 Menghadapi masyarakat majmuk Madinah
 Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama
semua penduduk.
 Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum
 Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan
permusuhan
 Mewujudkan keamanan di Madinah
 Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi
Muhammad dan penduduk setempat.
 Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan
kaum Muhajirin
 Membentuk Kesatuan Politik dalam
mempertahankan Madinah
 Merangka persefahaman dengan penduduk
bukan Islam, terutama Yahudi.
 Memberi peruntukan pampasan kepada kaum
Muhajirin yang kehilangan harta benda dan
Kepentingan Perlembagaan
Madinah
 Perlembagaan ini menjadi bukti bahawa
Islam adalah agama dan politik.
 Perlembagaan ini telah berjaya
menyatukan Madinah yang terdiri daripada
pelbagai bangsa dan kaum.
 Melalui perlembagaan ini, setiap
pengkhianatan akan menerima hukuman
yang setimpal tanpa mengira kaum.
 Dengan hal ini, Nabi adalah orang yang
berhak menjatuhkan hukuman bagi setiap
kesalahan. Beliau adalah hakim yang baik
dan adil.
Kepentingan Perlembagaan
Madinah
Menyelesaikan krisis kepimpinan yang
wujud di Madinah sejak sekian lama.
Menjamin keselamatan Madinah.
Aktiviti penyebaran Islam dapat
dijalankan dengan berkesan.
Prinsip Piagam Madinah
 Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum
negara.
 Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
 Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
 Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan
mempertahankan negara
 Dasar hubungan baik dan saling bantu-
membantu antara semua warganegara
 Tanggungjawab individu dan negara pemerintah
dalam menegakkan keadilan sosial.
 Beberapa undang-undang keselamatan seperti
hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan
 Kebebasan beragama
 Tanggungjawab negara terhadap orang bukan
Islam
 Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.
Perangkaan Piagam Madinah

Rasulullah s.a.w. dalam


merangka piagam Madinah,
beliau telah mengikut bimbingan
wahyu dan berdasarkan norma-
norma masyarakat Madinah
ketika itu. Terdapat tiga langkah
yang diambil oleh Rasulullah
dalam membentuk piagam
Madinah.
Langkah pertama

Dilakukan oleh Rasulullah


dengan mendirikan sebuah
masjid sebagai tempat orang
Islam beribadat dan tempat
Rasulullah menyampaikan ajaran
Islam serta tempat pentadbiran
Rasulullah.
Langkah kedua

Mengikat tali persaudaraan


antara kaun Ansar dan Muhajirin,
bagi mewujudkan persefahaman
dan untuk membantu kaum
Muhajirin memulakan hidup baru
dengan pertolongan kaum Ansar.
Langkah ketiga

Mengadakan perjanjian dengan


orang Yahudi supaya sama-sama
mempertahankan Madinah dari
ancaman luar.
Intisari Kandungan Piagam
Madinah
Fasal 1 - Pembentukan
Ummah
Fasal [2-10] - Hak Asasi
Manusia
Fasal [11-15] - Persatuan
Seagama
Fasal [16-23] - Persatuan
Segenap
Warganegara
Fasal [36-38] - Tugas
Warganegara
Fasal [39-41] - Melindungi
Negara
Fasal [42-44] - Pimpinan
Negara
Fasal [45-46] - Politik
Perdamaian
Fasal 47 - Penutup
Kandungan Perlembagaan

 Wahyu adalah undang-undang tertinggi bagi


negara Islam Madinah.
 Nabi Muhammad diakui sebagai ketua
negara yang mesti dipatuhi dan dihormati.
 Tidak boleh bermusuhan di antara sesama
Islam dan tidak boleh membantu orang
bukan Islam membunuh orang Islam. Orang-
orang Islam mestilah menganggap orang
Islam yang lain sebagai saudara meraka.
Kandungan Perlembagaan

 Kebebasan beragama diberi kepada orang


bukan Islam. Orang Yahudi boleh
meneruskan amalan agama dan adat resam
mereka. Mereka akan menerima layanan
yang saksama tetapi mereka
bertanggungjawab ke atas keselamatan
Madinah.
 Keadilan adalah diberi kepada semua pihak.
Dalam sesetengah kes, ketua suku diberi
hak untuk menyelesaikan masalah suku
mereka. Tetapi beberapa kes jenayah perlu
dirujuk kepada Nabi.
 Semua penduduk Madinah tanpa mengira
agama dan bangsa adalah