Anda di halaman 1dari 13

SK ULU RIBU 33600 ENGGOR, PERAK

PERANCANGAN STRATEGIK
KO-KURIKULUM
2013

PENGENALAN Ko-kurikulum adalah merupakan salah satu cabang penting dalam pengurusan sekolah dan proses kemenjadian murid. Adalah menjadi satu kesalahan untuk mengabai dan meletakkan ko-kurikulum di platform yang tidak penting dalam pengurusan dan kehidupan murid-murid. Justeru, SK Ulu Ribu, melalui Jawatankuasa Pembangunan Ko-Kurikulum sentiasa berusaha untuk melakukan perubahan dan penambahbaikan selaras dengan perkembangan semasa dan sealiran dengan Transformasi yang diwar-warkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Mulai tahun ini, selaras dengan anjakan yang terkandung di dalam PPPM, JK Ko-kurikulum telah mencadangkan di dalam pelan strategic ini untuk bergerak lebih aktif baik dalam bidang sukan, unit beruniform dan persatuan akademik. Segala kejayaan pada masa lalu akan dijadikan contoh untuk kami meraih keputusan lebih baik pada masa-masa akan datang.

VISI Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.

MISI Membangunkan potensi indivisu melalui pendidikan berkualiti

MATLAMAT Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan Negara. Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

SWOT ANALISIS KO-KURIKULUM SK URU RIBU STRENGTH - Majoriti murid-murid berminat dengan aktiviti kokurikulum Purata kehadiran murid adalah pada kadar 85% setiap pertemuan. Tahap displin murid adalah pada tahap terbaik. Guru-guru sedia ada komited dengan tanggung jawab sebagai penasihat setiap kegiatan. WEAKNESS - Minat murid-murid menjurus kepada aktiviti tertentu dan tidak menyeluruh. Murid tidak pernah merasai suasana pertandingan yang besar di peringkat lebih tinggi. Jumlah murid yang terhad menyukarkan pencarian bakat mewakili sekolah.

OPPORTUNITY - Mempunyai pengurusan pasukan yang baik dan menjaga kebajikan pemain. Mempunyai jurulatih dan guru berpengalaman dalam pelbagai bidang. Kemudahan peralatan latihan yang mencukupi.

THREAT - Kehadiran murid bergantung kepada kesediaan ibubapa dan jadual kelas agama. Untuk mewakili pasukan sekolah, tenaga murid sekolah lain diperlukan dan bergantung kepada kesediaan mereka. Murid perlukan pembiayaan dari segi kelengkapan berlatih, uniform rasmi dan perbelanjaan lain.

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2013) KO-KURIKULUM SKUR


ISU Sukan/Olahraga Enrolmen murid yang kurang dan sukar menubuhkan sebuah pasukan berkualiti. MASALAH 1. Murid tahap 2 hanya seramai 25 orang (13 lelaki/12 perempuan). 2. Tidak mampu menghantar pasukan lengkap untuk menyertai kejohanan berpasukan. 3. Kesukaran mewujudkan suasana kompetetif di peringkat dalaman untuk mencari bakat dan pemain berkualiti. 1. MATLAMAT Menghantar murid menyertai kejohanan peringkat zon dan PPD. Memberi pendedahan kepada murid menyertai kejohanan peringkat yang lebih tinggi. STRATEGI 1. Menubuhkan pasukan dengan gabungan/kolaborasi pemain sekolah lain. 2. Menyertai acara yang tidak melibatkan anggota pasukan yang terlalu ramai. INDIKATOR PENCAPAIAN Minat murid untuk menyertai pasukan dan kerjasama penuh pihak pentadbir sekolah.

2.

Kelab Permainan Mempraktikan hasil pembelajaran melalui perlawanan simulasi/sebenar.

1. Ahli setiap kelab hanya seramai 5-7 orang sahaja. 2. Murid tidak dapat menguji kemampuan sebenar hasil PDP guru.

1.

Memberi peluang murid merasai suasana sebenar perlawanan setiap permainan.

1. Menggabungkan ahli Kelab untuk PDP/ latihan permainan berbeza setiap minggu. 2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan sekolahsekolah berdekatan.

Murid menguasai kemahiran lebih dari satu jenis permainan.

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2013) KO-KURIKULUM SKUR


ISU Unit Beruniform Enrolmen murid yang kurang untuk membentuk satu platun lengkap. Uniform murid tidak lengkap. MASALAH 1. Murid tahap 2 hanya seramai 25 orang (13 lelaki/12 perempuan). 2. Tidak mampu menghantar pasukan lengkap untuk menyertai pertandingan kawad kaki. 3. Murid bukan dari golongan berada dan agak sukar membelanjakan wang untuk membeli uniform formal selengkapnya. MATLAMAT 1. Memberi peluang murid merasai pengalaman pertandingan. 2. Memastikan uniform murid lengkap. STRATEGI 1. Mengadakan pertandingan secara dalaman dengan skuad yang kecil. 2. Memastikan murid yang layak mendapat bantuan pembelian uniform dan selebihnya dengan cara bantuan dana/derma. INDIKATOR PENCAPAIAN Guru-guru sedia ada yang berkebolehan dan berpengalaman.

Persatuan Akademik Meningkatkan minat murid dalam aktiviti berpesatuan.

1. Murid kurang berminat dengan aktiviti persatuan akademik berbanding sukan dan unit beruniform yang lebih praktikal. 2. Murid menganggap aktiviti umpama kelas tambahan matapelajaran.

1. Menanam minat murid untuk berpesatuan dengan gembira. 2. Mempelbagaikan aktiviti semasa perjumpaan agar murid lebih gembira dan berminat.

1. Mengadakan pertandingan berasaskan akademik seperti kuiz, pidato, nyanyian dan sebagainya. 2. Guru lebih kreatif menjayakan aktiviti setiap pertemuan.

Guru yang berpengalam dan bersedia.

SK ULU RIBU 33600 ENGGOR, PERAK

PELAN TAKTIKAL
KO-KURIKULUM
2013

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) KO-KURIKULUM SKUR


Bil Program Objektif T / Jawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pemain terpilih menyertai latihan pusat daerah dan mewakili PPD Kuala Kangsar ke kejohanan MSSPK.

SUKAN Latihan Pasukan ragbi bersama SK Kati

Murid dapat meyertai kejohanan sebenar hasil kolaborasi bersama sekolah lain.

Pentadbir PK Ko-Ko Jurulatih Ragbi dan Pengurus Guru Pengiring SK Kati

07.01.2013 Hingga 01.02.2013

RM 50 Guru yang Menyertai (air dan berkelayakan Kejohanan kecemasan) dan berminat peringkat negeri

KELAB PERMAINAN 1 Minggu 1 Permainan

Murid dapat merasai suasana permainan sebenar melalui gabungan kelab.

PK Ko-ko SU Ko-ko

Feb 2013

Hingga Guru Penasihat Permainan Nov 2013

RM 100 RM 200 (membeli piala pusingan dan hadiah saguhati sebagai galakan)

Kehadiran 85% pada setiap pertemuan.

Kehadiran 100% setiap pertemuan.

Murid menimba lebih pengalaman.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) KO-KURIKULUM SKUR


Bil Program Objektif T / Jawab Tempoh Kos / Sumber RM 300 (Persediaan alatan dan hadiah) TOV ETR Indikator Pencapaian Murid menjadi ahli unit beruniform yang berpengetahuan luas.

UNIT BERUNIFORM Pertandingan Antara Unit. Kawad Kaki Memasak Kraf Perkhemahan

Murid dapat merasai suasana bersaing secara sihat melalui pertandingan.

Pentadbir PK Ko-Ko

Feb 2013 Hingga

SU Ko-ko Okt 2013 Guru Penasihat

Guru-guru yang mempunyai kebolehan dan muridmurid yang sedia berminat.

Semua murid dapat menunjukkan kebolehan masingmasing selain kemampuan akademik di dalam kelas.

PERSATUAN AKADEMIK 1 Minggu 1 Acara

Murid dapat pengalaman ilmiah dari aktiviti bukan PDP dalam kelas.

PK Ko-ko SU Ko-ko

Feb 2013 Hingga

Guru Penasihat Persatuan

Okt 2013

RM 100 RM 200 (membeli piala pusingan dan hadiah saguhati sebagai galakan)

Kehadiran 85% pada setiap pertemuan.

Kehadiran 100% setiap pertemuan.

Murid menimba lebih pengetahuan melalui pertandingan yang ceria.

SK ULU RIBU 33600 ENGGOR, PERAK

PELAN OPERASI
KO-KURIKULUM
2013

SKM ULU RIBU PELAN OPERASI (SUKAN)


Bil. 1 2 Perkara Nama Projek Objektif Program / Projek Latihan Ragbi Bersama SK Kati Memberi peluang murid-murid untuk merasai kejohanan sebenar dengan menggabungkan pemain 2 buah sekolah bagi membentuk sebuah pasukan yang berkualiti. 07 Jan 01 Feb 2013 Murid-murid tahap 2 SKUR dan beberapa orang murid SK Kati Pentadbir/GK Koko/Jurulatih/Pengurus/Guru Pengiring 1. Penyediaan kertas kerja dan tentatif (31/12/2013) 2. Mengeluarkan surat kebenaran ibubapa (05/01/2013) 3. Memulakan latihan. (07 31 Jan 2013) 4. Mesyuarat Kejohanan Ragbi di SK Kati (18/01/2013) 5. Kejohanan Ragbi MSSD K. Kangsar (22/01/2013) 1. Tempoh masa yang amat singkat untuk latihan. 2. Murid masih belum biasa dengan suasana pertandingan. GK Ko-kurikulum 1. Tahap kecergasan dan kesediaan murid. 2. Penguasaan kemahiran. 3. Kemampuan berkerjasama dengan rakan dari sekolah berbeza. 1. Menunjukkan keupayaan untuk bersaing walaupun masih kurang pengalaman. 2. Perkongsian dengan rakan-rakan di peringkat bawah untuk persediaan tahun hadapan.

3 4 5 6

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

10

Penambahbaikan

SKM ULU RIBU PELAN OPERASI (KELAB PERMAINAN)


Bil. 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program / Projek 1 Minggu 1 Permainan Memberi peluang murid-murid untuk merasai suasana permainan sebenar melalui gabungan ahli kelab lain. Feb Nov 2013 Murid-murid tahap 2 SKUR Pentadbir/GK Koko/SU Koko/Guru Penasihat 1. Penyediaan kertas kerja dan tentatif (09/01/2013) 2. Maklumat diedarkan semasa mesyuarat pertama setiap kelab (03/02/2013) 3. Memulakan latihankali pertama. (Feb 2013) 4. Penilaian keberkesanan pertama (Mei 2013) 5. Post mortem (Nov 2013) 1. Kehadiran murid mungkin dipengaruhi jenis sukan tertentu. 2. Mencukupkan jumlah pertemuan setiap kelab. GK Ko-kurikulum/SU Koko 1. Tahap kecergasan dan kesediaan murid. 2. Penguasaan kemahiran. 1. Menunjukkan keupayaan untuk bersaing walaupun masih kurang pengalaman. 2. Menikmati permainan walaupun tidak cenderung kepada sesuatu jenis sukan..

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

SKM ULU RIBU PELAN OPERASI (UNIT BERUNIFORM)


Bil. 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program / Projek Pertandingan Kemahiran Murid mendapat pengalaman kemahiran berbeza dalam setiap gerak kerja dan bersaing secara sihat. Feb Okt 2013 Murid-murid tahap 2 SKUR Pentadbir/GK Koko/SU Koko/Guru Penasihat 1. Penyediaan kertas kerja dan tentatif (09/01/2013) 2. Maklumat diedarkan semasa mesyuarat pertama setiap kelab (03/02/2013) 3. Memulakan latihankali pertama. (Feb 2013) 4. Penilaian keberkesanan pertama (Mei 2013) 5. Post mortem (Nov 2013) 1. Kehadiran murid mungkin dipengaruhi aktiviti diminati. 2. Mencukupkan jumlah pertemuan setiap kelab. GK Ko-kurikulum 1. Tahap kecergasan dan kesediaan murid. 2. Penguasaan kemahiran. 1. Menunjukkan keupayaan untuk bersaing walaupun masih kurang pengalaman.

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

10

Penambahbaikan

SKM ULU RIBU PELAN OPERASI (PERSATUAN AKADEMIK)


Bil. 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program / Projek 1 Minggu 1 Acara Murid mendapat pengalaman kemahiran berbeza dalam setiap gerak kerja dan bersaing secara sihat. Feb Okt 2013 Murid-murid tahap 2 SKUR Pentadbir/GK Koko/SU Koko/Guru Penasihat 1. Penyediaan kertas kerja dan tentatif (09/01/2013) 2. Maklumat diedarkan semasa mesyuarat pertama setiap kelab (03/02/2013) 3. Memulakan latihankali pertama. (Feb 2013) 4. Penilaian keberkesanan pertama (Mei 2013) 5. Post mortem (Nov 2013) 1. Kehadiran murid mungkin dipengaruhi aktiviti diminati. 2. Mencukupkan jumlah pertemuan setiap kelab. GK Ko-kurikulum 1. Tahap kecergasan dan kesediaan murid. 2. Penguasaan kemahiran. 1. Menunjukkan keupayaan untuk bersaing walaupun masih kurang pengalaman.

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

10

Penambahbaikan