SIJIL KEHADIRAN

dengan ini diakui bahawa:
......................................................................................................................
dengan jayanya telah menyertai

KURSUS ASAS KOMPUTER
Pengenalan Komputer
Anjuran Makmal ICT
Sekolah Kebangsaan Sri Keledang
28 APRIL 2011

----------------------------

---------------------------------