Anda di halaman 1dari 7

KONSEP KEMAHIRAN BAHASA

KEMAHIRAN BAHASA
Lisan Bukan Lisan Mendengar Bertutur Membaca Menulis

Teras kepada individu yang ingin menguasai bahasa baku.

Lisan Mendengar Bertutur


Komponen penting dan menjadi kunci kepada ilmu pengetahuan.

Atan Long (1978) menyatakan proses membaca melibatkan kebolehan mengenal lambinglambang dan menterjemah lambing-lambang itu semula kepada bunyi suara dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu.

Antara faaktor mempengaruhi pembelajaraan bacaan:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Perkembangan persepsi Perkembangan intelek Peringkat kedewasaan Latar belakang dan pengalaman sendiri Perkembangan bahasa Perkembangan pancaindera Taraf kesihatan Sikap dan motivasi Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan berlaku selepas penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Aspek fizikal, kesihatan, persekitran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Aspek-aspek penting: Sebutan Tekanan Mora

I. II. III.

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Jeda Intonasi Nada Tatabahasa Kelancaran Kefasihan Laras bahasa

Bukan Lisan Membaca Menulis


Komponen penting dan menjadi kunci kepada ilmu pengetahuan.

Atan Long (1978) menyatakan proses membaca melibatkan kebolehan mengenal lambinglambang dan menterjemah lambing-lambang itu semula kepada bunyi suara dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu.

Antara faaktor mempengaruhi pembelajaraan bacaan:

IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.

Perkembangan persepsi Perkembangan intelek Peringkat kedewasaan Latar belakang dan pengalaman sendiri Perkembangan bahasa Perkembangan pancaindera Taraf kesihatan Sikap dan motivasi Keterampilan yang dimiliki oleh individu sama juga seperti kegiatan berbahasa yang lain. Byrne (1988), mengatakan bahawa menulis tidak hanya membuat satu kata atau hanya beberapa hal yang tidak berhubungan, tetapi menghasilkan serangkaian hal yang teratur, yang berhubungan satu dengan yang lain, dan dalam gaya tertentu. Tujuan P&P menulis ialah: Murid-murid dapat menyampaikan fakta, data mahu pun peristiwa. Mendidik adalah salah satu tujuan dari segi komunikasi melalui tulisan. Menghibur berfungsi dan bertujan menghibur dalam komunikasi tulisan berperanan melegakan tekanan.

I. II. III.

Dua faktor yang mempengaruhi kesesuaian menulis ialah faktor fizikal dan faktor persekitaran.