Anda di halaman 1dari 6

Penggabungjali Pengayaan nan

KONSEP 5P

Pemulihan Penyerapan

Penyerapan

Proses menggabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi

Penggabungjali nan

mewujudkan satu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Antara kemahiran asas yang terlibat ialah mendengar, melihat, bercakap, membaca, mengira, menulis dan melukis. Jenis-jenis: 1. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu

1. Mengukuhkan kemahiran yang telah diperoleh daripada mata pelajaran lain. 2. Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan murid-murid secara seimbang, harmonis dan bersepadu. 3. Menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan.

Proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau

Penyerapan

unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar. Penyerapan lebih kepada unsur pengetahuan berbanding penggabungjalinan.

1. Menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik.


2. Penguasaan ilmu yang lebih luas kerana murid menerima pelbagai maklumat. 3. P&P menjadi lebih produktif. 4. Murid menjadi lebih aktif apabila guru memilih isi pengetahuan yang menarik daripada

Penerapan

Pelbagai nilai diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum dan

gerak kerja kokurikulum.


Terdapat dua pendekatan:

Penerapan nilai dilakukan oleh guru secara tidak langsung Contoh: Berpakaian kemas

Penerapan cara ini lebih terancang, bermatlamat, jelas dan cara penilaian yang ditetapkan. Contoh: Mengadakan peraturan dan

Pemulihan

Dilaksanakan bagi membantu murid yang mengalami masalah dalam kemahiran asas 3M (menulis, membaca dan mengira)

Perasaan tidak yakin, rendah diri dan takut. Sikap negative seperti tidak mendengar arahan, tingkah laku yang tidak baik dan sebagainya. Kecacatan sejak lahir dan selepas lahir.

Pengayaan

Aktiviti ini adalah untuk murid-murid yang berpencapaian melebihi sederhana atau murid pintar cerdas. Dianggapkan bahawa murid pintar cerdas adalah cepat dalam menyiapkan