Anda di halaman 1dari 2

Ilmu

Nilai Murni
PENGISIAN KURIKULUM

Kewarganegara an

Kemahiran Bernilai Tambah

Ilmu Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru Kewarganegara an Mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air,

Nilai Murni Penerapan nilai murni bertujuan melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Penghayatan dan amalan nilai murni adalah untuk membentuk Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia

Pemupukan unsur ini adalah


untuk melahirkan warganegara

yang global.
Kemahiran bernilai tambah ialah: 1. Kemahiran berfikir 2. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi