LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)
Bil 1 2 3 Program/ Aktiviti Contoh: LDP Contoh: LDP Contoh: LDP Bahagian/ JPN/PPD/Sekolah BPG PPD Sekolah Tarikh & Masa 12 -13 Januari 2013 14 - 15 Januari 30 Januari Penglibatan Bil Guru Bil Murid 20 orang 40 orang 30 orang 10 orang 0 0

* Disi oleh Bahagian/ JPN/PPD/Sekolah setiap bulan dan dihantar kepada urus setia di peringkat masing-masing

LAMPIRAN A L (MMI) Catatan LDP dilaksanakan pada hujung minggu LDP dilaksanakan dalam PdP LDP dilaksanakan selepas waktu persekolahan kat masing-masing .

LAPORAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) PPD: KINTA SELATAN Bil 1 2 3 Fokus Contoh: Penyediaan Jadual Waktu Pelan Tindakan menyediakan jadual waktu ganti yang adil untuk semua guru dan berkesan Tarikh Pelaksanaan 31 Januari 2013 KPI JPN Sebelum (TOV) 50% guru ganti tidak menjalankan PdP * Disi oleh SEKOLAH dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD) .

LAMPIRAN D KPI JPN Selepas (Capai) 100% menjalankan PdP Isu Guru ganti kurang berkesan menjalankan PdP Penyelesaian Seterusnya lelong waktu/jadual anjal/sistem set .

/………. WAKTU 7 8 9 10 11 12 GURU MATA PELAJARAN (Tandatangan) GURU GANTI (tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) RUMUSAN KEHADIRAN GURU MATA PELAJARAN ……….% SEBAB TIDAK HADIR . ..= …………….LAMPIRAN E LAPORAN KEBERADAAN GURU DI DALAM BILIK DARJAH TARIKH: …………………………………………… TAHUN/ TINGKATAN: ………………… WAKTU 1 2 3 4 5 6 GURU MATA PELAJARAN (Tandatangan) GURU GANTI (tandatangan) Catatan (Nama Guru Tidak Masuk Kelas) SEKOLAH: ……………………………………...

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.