Anda di halaman 1dari 21

-

Peribadi Keperibadian yang terpuji yang dimiliki oleh Khulafa Ar-Rasyiddin adalah seperti :* Amanah * Berani * Tegas Bukti :- Perjalanan pentadbiran lancar. Fokus utama :- Mencari keredhaan Allah


Dakwah menguatkan pengaruh. Cara sebaran pembukaan wilayah baru. Sebelum menyerang menyeru penduduk memeluk Islam melalui surat atau utusan khas.A Jika tidak diterima negeri perlu diserahkan - pembayaran jazziah - bebas memilih agama * Peperangan dilancarkan jika penduduk tidak terima tawaran.


Perkara yang dilarang ketika berperang :membunuh golongan
orang perempuan kanak-kanak orang tua orang cacat

Memusnahkan : Harta benda awam Tanaman Ternakan Menyiksa mayat musuh (amalan jahiliah) Panglima perang diberi kuasa : Memberi keampunan Membebaskan tawanan Mengambil tebusan ----->harta benda ----->bertukar tawanan


Organisasi ketenteraan Umaiyyah dan Abassiah meliputi :* urusan ketenteraan * peralatan perang * kubu Khalifah Muawiyah bin Abi Suffian telah membahagikan ketenteraan kepada :* tentera darat * tentera laut Anggota tentera terdiri daripada :* tentera tetap * tentera upahan * tentera sukarela

Zaman pemerintahan Bani Abassiah, Jabatan Ketenteraan diperbesar dan dibahagi kepada * Jabatan untuk urusan menyemak penyeliaan gaji dan pangkat. * Jabatan untuk urusan menyemak senarai nama anggota tentera dan mengemaskini pentadbiran ketenteraan. Khalifah berkuasa :* memimpin angkatan tentera * menandatangani perjanjian * mengumumkan peperangan * melantik dan melucutkan jawatan panglima perang

2
Pada zaman Umaiyyah dan Abassiah, tentera :* pejuang yang mempertahankan kedaulatan negara dan agama. * pendakwah yang berusaha menyebarkan agama Islam. * guru yang tabah. Ada di antara panglima perang dilantik sebagai : * penguasa atau pentadbir.


Ops.ketenteraan dijalankan di kawasan penting spt melindungi pusat pentadbiran kerajaan dan kawasan persisiran pantai yang terdedah kepada ancaman musuh. Pasukan tentera di bahagikan kepada 4 kump :* teras tentera pasukan di tengah * sayap kiri pasukan kiri * baris hadapan pasukan berkuda * Baris penyokong baris di bahagian belakang

Kerajaan Umawiyyah dan Abassiah mengeluarkan perbelanjaan yang banyak bagi menyediakan kelengkapan tentera: * membina kubu dan markas tentera * membina lebih banyak kapal Senjata yang terkenal :*

Perubahan yang dilakukan ke atas ang.tentera laut khalifah Usman b. Affan :* menambah jum. kapal * membina pelabuhan baru * semua tentera laut diletakkan di bawah penguasaan Amirul Bahri. Anggota tentera pada zaman ini mempunyai pengalaman dan kemahiran yang tinggi hingga tidak dapat dikesan musuh.


Perdamaian adalah fokus utama negara Islam. Genjatan senjata permintaan pihak lawan haruslah dipersetujui dengan syarat panglima perang menyetujuinya. Jika pihak musuh melanggar perjanjian ketika tentera islam hampir menang secara automatiknya negara tersebut ditakluki negara Islam.


Asas -Akidah yang mantap sesama umat Islam. Persaudaraan Islamiah Islam diterima oleh orang bukan Islam. Iman asas ukhwah Islamiah yang tidak mempunyai sempadan.


Islam agama yang bersikap terbuka. - boleh menerima sesuatu yang asing selagi tidak bercanggah dengan aqidah dan syariah Islam. - agama yang mudah [syumul] Kesan pembukaan wilayah baru :* Budaya dan cara hidup rakyat setempat mengalami perubahan

Kesan pembukaan wilayah baru :* Budaya dan cara hidup rakyat setempat mengalami perubahan. * bersama-sama membangunkan tamadun Islam dan negara sehingga berkembang pesat. * pergaulan yang akrab di tempat kediaman dan dalam aktiviti seharian.


Peperangan bukan faktor utama perluasan wilayah. Asas Keamanan dan perdamaian. Bukan untuk :- memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. - mendapatkan harta rampasan perang. - menguasai ekonomi. Perang akan tercetus jika maruah negara dan rakyat dicabuli.

Peperangan yang melibatkan perluasan wilayah yang dibenarkan :* peperangan bersenjata terhadap negara Islam. * Dakwah Islamiah dihalang. * Perlanggaran perjanjian yang telah dipersetujui. Perluasan wilayah Islam :* kesan pembebasan rakyat Arab dari penindasan.

Tugas Khulafa Ar-Rasyiddin :* menyebarkan syiar Islam ke luar Semenanjung Arab. * merealisasikan dasar Islam. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyiddin, wilayah Islam meliputi : * seluruh negeri Parsi * Utara : Syria, Syam dan Asia Kecil * Selatan Semenanjung Arab : Hadratul Maut, Bahrin * Utara Afrika : Mesir, Cyprus dan Kepulauan Rudus.


Perluasan wilayah : * Semangat berjuang * mati di medan perang mati syahid * kemuculan panglima perang yang mantap dan hebat. * pemerintahan Rom dan Parsi yang kejam.


Dakwah Islam semakin diterima ramai. Kepelbagaian budaya. Perkembangan tamadun Islam yang pesat. Kebebasan untuk beragama, menjalankan aktiviti ekonomi, bebas dari penderitaan.