STANDARD PRESTASI KHB KT TINGKATAN 2

B1D6E2 BIL EVIDENS 2 B1D7 B2D5 B1D7E1 B2D5E1 B2D6E1 B3D4E1. B3D4E4 B3D5E1 B4D4E1. B5D3E3.ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND ELEKTIF BAND 1 DESKRIPTOR B1D6 EVIDENS B1D6E1. B3D4E3. B4D4E3. B5D3E2. B4D4E2. B4D4E4 B4D5E1 B5D3E1. B5D3E4 B5D4E1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 2 B2D6 B3D4 3 B3D5 B4D4 4 B4D5 B5D3 5 B5D4 JUMLAH 20 . B3D4E2.

B3D4E2. B4D4E4 B5D3E1.ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK ELEKTIF (KT) TAJUK BAND 3 LUKISAN TEKNIK 4 5 1 2 ELEKTRONIK 3 4 DESKRIPTOR B3D4 B4D4 B5D3 B1D6 B2D5 B3D5 B4D5 EVIDENS BIL EVIDENS 4 4 4 2 1 1 1 B3D4E1. B3D4E3. B3D4E4 B4D4E1. B5D3E2. B4D4E3. B5D3E3. B1D6E2 B2D4E1 B3D5E1 B4D5E1 5 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 2 B5D4 B1D7 B2D6 B5D4E1 B1D7E1 B2D6E1 1 1 1 JUMLAH 20 . B4D4E2. B5D3E4 B1D6E1.

LUKISAN TEKNIK .

TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN ISOMETRIK) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik. EVIDENS B3D4E1 Melukis lukisan isometrik. . B5D3E1 Melukis lukisan isometrik dengan daya usaha2. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif. 4 B4D4E1 Melukis lukisan isometrik mengikut prosedur4. 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih.

4 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih.TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN HAMPARAN GARIS SELARI) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. B4D4E2 Melukis lukisan hamparan garis selari mengikut prosedur4. B5D3E2 Melukis lukisan hamparan garis selari dengan daya usaha2. . B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik. EVIDENS B3D4E2 Melukis lukisan hamparan garis selari. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif.

B4D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari mengikut prosedur4. . B5D3E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya usaha2. 4 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik.TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN HAMPARAN GARIS JEJARI) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. EVIDENS B3D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif.

4 B4D4E4 Melukis lukisan keratan penuh mengikut prosedur4. B5D3E4 Melukis lukisan keratan penuh dengan daya usaha2. EVIDENS B3D4E4 Melukis lukisan keratan penuh. .TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN KERATAN PENUH) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik.

ELEKTRONIK .

B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik. . B2D5E1 Menerangkan fungsi dua komponen elektronik. B3D5E1 Menghasilkan projek elektronik. B1D6E1 Menyatakan dua jenis diod.TAJUK : ELEKTRONIK BAND DESKRIPTOR EVIDENS 1 (TAHU) B1D6 Mengetahui tentang elektronik. FAHAM DAN BOLEH BUAT) B2D5 Mengetahui dan memahami tentang elektronik. B1D6E2 Menyatakan dua simbol komponen elektronik. 2 (TAHU DAN FAHAM) 3 (TAHU.

EVIDENS B4D5E1 Menghasilkan projek elektronik mengikut prosedur5. Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban.TAJUK : ELEKTRONIK BAND 4 (TAHU . Susun atur komponen kemas. . FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB) 5 (TAHU . B5D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik secara berinisiatif. B5D4E1 Menghasilkan projek elektronik yang berfungsi dengan daya usaha3. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI) Prosedur5 : Daya usaha3 : DESKRIPTOR B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik secara sistematik.

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN .

TAJUK : PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BAND 1 (TAHU) DESKRIPTOR B1D7 Mengetahui tentang keusahawanan. 2 (TAHU DAN FAHAM) . EVIDENS B1D7E1 Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan. B2D6E1 Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan. B2D6 Mengetahui dan memahami tentang keusahawanan.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful