STANDARD PRESTASI KHB KT TINGKATAN 2

B3D4E4 B3D5E1 B4D4E1. B5D3E2. B4D4E4 B4D5E1 B5D3E1. B4D4E3.ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND ELEKTIF BAND 1 DESKRIPTOR B1D6 EVIDENS B1D6E1. B4D4E2. B5D3E3. B5D3E4 B5D4E1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 2 B2D6 B3D4 3 B3D5 B4D4 4 B4D5 B5D3 5 B5D4 JUMLAH 20 . B3D4E3. B3D4E2. B1D6E2 BIL EVIDENS 2 B1D7 B2D5 B1D7E1 B2D5E1 B2D6E1 B3D4E1.

B5D3E4 B1D6E1. B1D6E2 B2D4E1 B3D5E1 B4D5E1 5 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 1 2 B5D4 B1D7 B2D6 B5D4E1 B1D7E1 B2D6E1 1 1 1 JUMLAH 20 . B4D4E4 B5D3E1.ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK ELEKTIF (KT) TAJUK BAND 3 LUKISAN TEKNIK 4 5 1 2 ELEKTRONIK 3 4 DESKRIPTOR B3D4 B4D4 B5D3 B1D6 B2D5 B3D5 B4D5 EVIDENS BIL EVIDENS 4 4 4 2 1 1 1 B3D4E1. B3D4E3. B4D4E3. B5D3E2. B5D3E3. B3D4E2. B4D4E2. B3D4E4 B4D4E1.

LUKISAN TEKNIK .

EVIDENS B3D4E1 Melukis lukisan isometrik. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif. . B5D3E1 Melukis lukisan isometrik dengan daya usaha2. 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih. 4 B4D4E1 Melukis lukisan isometrik mengikut prosedur4.TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN ISOMETRIK) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik.

B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik.TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN HAMPARAN GARIS SELARI) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. EVIDENS B3D4E2 Melukis lukisan hamparan garis selari. B4D4E2 Melukis lukisan hamparan garis selari mengikut prosedur4. B5D3E2 Melukis lukisan hamparan garis selari dengan daya usaha2. . B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif. 4 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih.

B4D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari mengikut prosedur4. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif. EVIDENS B3D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari.TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN HAMPARAN GARIS JEJARI) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. B5D3E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya usaha2. 4 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih. . B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik.

B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif. 4 B4D4E4 Melukis lukisan keratan penuh mengikut prosedur4.TAJUK : LUKISAN TEKNIK (LUKISAN KERATAN PENUH) BAND 3 DESKRIPTOR B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik. B5D3E4 Melukis lukisan keratan penuh dengan daya usaha2. 5 Prosedur4 Daya usaha2 : : i) ii) iii) Kaedah atau teknik yang betul Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat Garisan objek dan garisan binaan dilukis dengan betul Lukisan bersih. EVIDENS B3D4E4 Melukis lukisan keratan penuh. .

ELEKTRONIK .

TAJUK : ELEKTRONIK BAND DESKRIPTOR EVIDENS 1 (TAHU) B1D6 Mengetahui tentang elektronik. B3D5E1 Menghasilkan projek elektronik. B1D6E2 Menyatakan dua simbol komponen elektronik. B1D6E1 Menyatakan dua jenis diod. FAHAM DAN BOLEH BUAT) B2D5 Mengetahui dan memahami tentang elektronik. B2D5E1 Menerangkan fungsi dua komponen elektronik. . 2 (TAHU DAN FAHAM) 3 (TAHU. B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik.

.TAJUK : ELEKTRONIK BAND 4 (TAHU . B5D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik secara berinisiatif. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB) 5 (TAHU . EVIDENS B4D5E1 Menghasilkan projek elektronik mengikut prosedur5. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI) Prosedur5 : Daya usaha3 : DESKRIPTOR B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik secara sistematik. B5D4E1 Menghasilkan projek elektronik yang berfungsi dengan daya usaha3. Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban. Susun atur komponen kemas.

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN .

B2D6E1 Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan.TAJUK : PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BAND 1 (TAHU) DESKRIPTOR B1D7 Mengetahui tentang keusahawanan. EVIDENS B1D7E1 Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan. B2D6 Mengetahui dan memahami tentang keusahawanan. 2 (TAHU DAN FAHAM) .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful