Anda di halaman 1dari 58

ISL MINGGU 1

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

Kandungan
1. Konsep Budaya 2. Sejarah/ latarbelakang 3. Kepelbagaian kelompok/budaya

KONSEP BUDAYA
Budaya nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup Ahli Sosiologi 2 sudut
budaya bukan material yang mencerminkan aspek intangible/idea abstrak iaitu idea yg dibentuk oleh ahli dalam masyarakat Budaya material iaitu bahan-bahan artifak yang dicipta oleh masyarakat

Schein (1985)
Intipati budaya andaian-andaian asas & kepercayaan yg dikongsi oleh warga organisasi Organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi sebagai biasa. Cth. Sistem pengaliran dan pendekatan sekolah mendisiplin pelajar dipercayai paling baik

Nias & rakan-rakan(1989)


Sistem kepercayaan organisasi sukar diubah. Cth. Pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yg dipotong memanjang 1 amalan & t/laku artifak 2 norma masyarakat 3 sistem nilai 4 sistem kepercayaan

BUDAYA
Kepercayaan
Agama

CARA HIDUP

Adat Resam Bahasa Ekonomi Politik, dll

CARA HIDUP . diwarisi oleh anggota sesebuah masyarakat & dari semasa ke semasa & dari satu generasi ke satu generasi .
[ Christopher Bates Doob, 1985 ]

KEBUDAYAAN

. keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, dan kemajuan .

[ Kamus Dewan, 1994 ]

Kebudayaan . keseluruhan cara hidup manusia


meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan & bukan kebendaan. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat, bangunan, senjata, kenderaan). Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan, adat, undang-undang, dsb.

Modern Dictionary of Sociology

Kebudayaan. Kelengkapan hidup, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan keagamaan.
. Segala yang diterima, dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya, jika tidak, ia dianggap terkeluar daripada kelompok budaya .
[ AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn, 1952 ]

RUMUSAN

. Keseluruhan cara hidup manusia sama ada dalam bentuk fikiran, kepercayaan, perlakuan ataupun penghasilan dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat dan diwarisi secara turun-temurun .

. Ia meliputi sosial, politik, adat istiadat serta ekonomi sesebuah masyarakat .

Komponen Budaya
Simbol -lambang yg bermakna Bahasa- membolehkan ahli masyarakat berkomunikasi Nilai-prinsip umum berasaskan kepercayaan Norma- peraturan Objek material-artifak & kaedah yang digunakan dlm kehidupan seharian kelompok sosial

Konsep-konsep Berhubung budaya


Konflik & ketidaktekalan nilai Kawalan sosial Budaya ideal pola-pola sosial yg. Ditentukan oleh nilai & norma budaya Budaya real/sebenar- pola yg bertepatan dgn nilai Subbudaya-pola yg berbeza drp budaya induk

BUDAYA SEKOLAH
Reid & Holy (1987) hasil drp cara individu di sekolah berinteraksi, berkelakuan & harapan Budaya ini bergantung : kemajuan akademik, sosial & personal yg dicapai oleh individu

Budaya sekolah : cara hidup yg meliputi luar dan dalam bilik darjah, yg mencerminkan nilai, kepercayaan dan norma yg. Dikongsi bersama oleh warganya, ada yg diwarisi dan ada yg dibentuk oleh warga sekolah sendiri

Cara nilai dan kebudayaan ditonjolkan


Simbol, upacara dan adat istiadat, bentuk komunikasi, sikap warga sekolah, amalan P& P, peraturan sekolah, keceriaan sekolah, artifak yg. Ditonjolkan, visi dan misi sekolah, hubungan warga sekolah dsb. Halpin & Croft (1962) budaya sekolah: sahsiah atau the feel of the school

Rutter & rakan-rakan(1979) Budaya Sekolah : sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah Termasuk layanan kpd. Pelajar Keberkesanan organisasi

Budaya formal & tidak formal


Budaya formal cara hidup di sekolah yg mengarah kepada pencapaian matlamat rasminya seperti sosialisasi golongan muda, kemahiran, perkembangan JERI Budaya tidak formal kurikulum tersirat/tersembunyi spt. disiplin, semangat patriotik.

Subbudaya sekolah
Aspek yg menyumbang kepada sekolah drp guru, pentadbir, murid, pekerja sokongan dan ibu bapa

Faktor Mempengaruhi Budaya Sekolah


Sejarah Warganya Komuniti di sekeliling Polisi pendidikan Perubahan ekonomi dan politik

Kepentingan
Memahami budaya organisasi tempat mereka Organisasi mempengaruhi produktiviti

KEPELBAGAIAN KAUM/ KELOMPOK DI MALAYSIA

Pembentukan Masyarakat Majmuk


. bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui kegiatan perdagangan pembukaan petempatan pendatang asing . penjajah (Portugis / Belanda / British) tidak menghalang kemasukan imigran (Cina & India)

Kepelbagaian Masyarakat Di Malaysia

Kawasan

Etnik

Melayu SEMENANJUNG Cina MALAYSIA India Serani Punjabi Orang Asli Jakun, Negrito, Semang, Senoi, dll

KAWASAN SABAH

ETNIK
Kadazan-Dusun Bajau Murut Bisayah Kedayan Lotud Dumpas Rungus Sulu, dll

KAWASAN
SARAWAK

ETNIK
Iban Bidayuh Melanau Orang Ulu Kayan Bisayah Kedayan Kelabit Kenyah Punan, dll

Pengertian MMT
. masyarakat yang belum mengenali dan dipengaruhi peradaban Barat . masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai asal yang belum dipengaruhi modenisasi . peringkat awal dipengaruhi agama Hindu dari Srivijaya

. kedatangan Islam pengaruh Hindu diasimilasikan dengan nilai-nilai Islam

Masyarakat Feudal Zaman Kesultanan Melayu Melaka

2 Tahap
Masyarakat Melayu Sebelum Penjajahan British

STRUKTUR MMT

POLITIK EKONOMI

SOSIAL

POLITIK
. diasaskan daripada struktur kerajaan Melayu Melaka sejak kurun ke-15

. sistem bercorak feudal terdapat susun lapis sosial berdasarkan status pengaruh Hindu

. hierarki 2 tahap golongan pemerintah & golongan yang diperintah

Raja Bangsawan

Pemerintah
Pembesar Penghulu

Rakyat Biasa

Diperintah

Hamba

Sistem Pemerintahan MMT

PEMERINTAH

Berpengaruh Kedudukan tinggi

Mempunyai pengikut
Kuasai sumber kekayaan

Orang Kerahan DIPERINTAH Ingkar derhaka - dihukum

Peringkat

Pemerintah

Negeri
Daerah Kampung

Raja
Pembesar Penghulu

Struktur Politik MMT

. 3 unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional..

Peringkat NEGERI
unit politik terbesar sempadan negeri ditentukan oleh faktor geografi & sungai sebagai jalan perhubungan utama ibu negeri tepi @ kuala sungai memudahkan kawalan & urusan keluar masuk pemerintah tertinggi Raja @ Sultan dibantu pembesar utama: 1. Bendahara 2. Temenggung 3. Laksamana 4. Penghulu Bendahari 5. Syahbandar

PEMERINTAH

PERANAN
berkuasa penuh tadbir dalam & luar negeri ketua tentera ketua agama hak atas cukai simbol kemakmuran & kekuasaan pentadbiran dibantu pembesarpembesar penasihat raja urus hal-hal pentadbiran pemangku raja orang kuat kedua dalam tentera ketua polis laksana undang-undang & jamin keselamatan negeri

RAJA

BENDAHARA

TEMENGGUNG

PEMERINTAH

PERANAN
ketua angkatan laut jaga keselamatan pelabuhan pengawal peribadi raja

LAKSAMANA PENGHULU BENDAHARI

kewangan dan perbendaharaan ketua adat istiadat urusan kutipan cukai hal-hal istana
perdagangan & lalu-lintas di pelabuhan rujukan untuk menjalankan perniagaan

SYAHBANDAR

Peringkat DAERAH
sempadan daerah ditentukan sungai sebagai jalan perhubungan
sebuah daerah mengawal beberapa buah kampung ditadbir oleh pembesar tempatan Dato pentadbiran tempatan menjaga keamanan daerah

Peranan

pungutan cukai utusan raja perantara pemerintah - rakyat

Peringkat KAMPUNG
Pemimpin Keluarga PENGHULU Rakyat Pemimpin Agama

Pemimpin Politik
Struktur Pentadbiran Kampung MMT

PENGHULU
berstatus sosial yang tinggi
jawatan keturunan orang tua yang berjasa selesai masalah masyarakat

Peranan:
pungut cukai jaga keamanan

perantara dengan pembesar daerah


kerah anak buah laksana perintah orang atasan

SOSIAL

Sistem SOSIAL

PEMERINTAH [Aristokrat]

2 Golongan DIPERINTAH [Rakyat]

RAJA

Paling tinggi

PEMERINTAH

BANGSAWA N PEMBESAR
RAKYAT HAMBA

Kerabat diraja
dilantik Merdeka/bebas Abdi/berhutang

DIPERINTAH

Susun Lapis MMT

Paling tinggi

Tiada orang boleh atasi

RAJA
Berkuasa mutlak

Pemimpin ditaati, dihormati, disegani


Ada keistimewaan adat, bahasa, warna, alat kebesaran

BANGSAWAN Pembesar utama negeri


Kerabat diraja anak raja, pembesar berketurunan raja Kedudukan istimewa jawatan tinggi Bendahara, Temenggung Gelaran orang-orang kaya, Tun Seri Setia, Tun Bija Sura, dsb

PEMBESAR

Bukan berketurunan raja Pentadbiran orang kanan raja, pentadbir daerah

Gelaran untuk membezakan daripada rakyat biasa


Pengaruh besar dalam masyarakat ada pengikut Penaung kepada sesebuah kelompok masyarakat

RAKYAT BIASA

Tempat tinggal berdasarkan punca ekonomi nelayan tepi pantai


petani kawasan pedalaman

TIADA STATUS DALAM SISTEM SOSIAL MMT

HAMBA
Lanun

Mutlak

Jual beli

ABDI

Pesalah

Gagal bayar

Tawanan perang

BERHUTANG
Bebas bila hutang lunas

HAMBA
TAAT SETIA TIDAK BERBELAH BAHAGI

DAULAT

Simbol kebesaran dan keagungan

DERHAKA

Dihukum @ buang negeri

EKONOMI
. punca ekonomi berasaskan petempatan
SARA DIRI untuk kehidupan seharian bayar cukai

Jenis Aktiviti Ekonomi


1 2 3 4 5 6 7 Pertanian/penternakan Perikanan Mencari dan mengumpul hasil hutan Perdagangan Pertukangan Perlombongan Ekonomi golongan atasan

PERTANIAN/PENTERNAKAN
dijalankan di pedalaman

Pertanian

padi (sawah/huma@bukit), ubi kayu, pisang, rempah ratus, sayuran, buah-buahan

tanah milik sendiri @ pajakan @ kerja untuk tuan tanah

Penternakan

lembu, kambing, kerbau, ayam, itik

ternakan di kawasan rumah

kegunaan sendiri @ dijual

kulit dijual untuk buat alat muzik tradisional

PERIKANAN
sungai & pinggir laut

aktiviti secara kelompok perahu kecil & alatan tradisional

MENCARI HASIL HUTAN


aktiviti penduduk di pedalaman

Hasil damar, rotan, buluh, akar kayu, gading, kulit haiwan liar

PERDAGANGAN
mula dengan Barter System sebelum mata wang diperkenalkan barang dagangan hasil pertanian, laut, hutan

pedagang golongan pembesar kuasa, wang, pengaruh Beli murah, jual mahal
Pedagang biasa rugi untung dikaut orang tengah

PERTUKANGAN
memiliki kemahiran & kesabaran alat terbatas makan masa bina rumah, ukiran, bina perahu

hasil menarik dibeli pedagang asing

PERLOMBONGAN
Bijih timah, emas
Kaedah mendulang

Lumayan ramai pembesar terlibat

Daya tarikan Arab, Cina, India, Parsi

EKONOMI GOLONGAN ATASAN


RAJA

Cukai - tanah, dagang, tanaman, ternakan, ufti, ganjaran dari pedagang, dll

BANGSAWAN

PEMBESAR