Anda di halaman 1dari 3

Nama:

Tahun 3

Tarikh:

Baca petikan teks di bawah dengan teliti. Bersatu Teguh Bercerai Roboh Di hujung kampung ada seorang petani tua. Dia tinggal bersama-sama isterinya yang sudah uzur. Mereka ada lima orang anak lelaki. Anak-anak lelaki mereka sudah besar tetapi mereka malas bekerja. Mereka mahu makan sahaja. Petani itu sangat risau tentang anak-anaknya. Anak-anaknya sering berdengki dan selalu bergaduh. Pada suatu hari, petani itu dapat suatu akal. Dia memanggil anak-anaknya. Dia menasihati anak-anaknya. Petani itu memberi sebatang lidi kepada setiap orang anaknya. Dia menyuruh anak-anaknya mematahkan lidi itu. Semua anak-anaknya dapat mematahkan lidi itu. Kemudian, petani itu mengambil pula seberkas lidi. Dia berikan kepada tiap-tiap orang anaknya. Dia menyuruh anaknya mematahkan lidi itu. Mereka tidak dapat mematahkan seberkas lidi itu. "Kamu ibarat sebatang lidi. Senang sahaja dipatahkan," kata petani itu."Kalau kamu bermuafakat seperti lidi seberkas, kamu tidak akan dikalahkan oleh orang lain," nasihat petani itu lagi. Anak-anaknya berbaik-baik semula. Mereka bermuafakat menolong ibu bapa mereka. Mereka membuat kerja bersama-sama.Ternakan mereka semakin banyak. Ladang mereka subur. Petani itu sangat gembira kerana anak-anaknya sudah saling bantu membantu dan tidak bergaduh seperti peribahasa Bersatu Teguh Bercerai Roboh.

Nama:

Tahun 3

Tarikh:

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan teks di atas.


1. Berapa orangkah anak petani itu?

_______________________________________________________

2. Mengapakah petani itu risau akan anak-anaknya?

_________________________________________________________ _________________________________________________________

3. Apakah yang terjadi setelah petani itu menasihati anak-anaknya?

_________________________________________________________ _________________________________________________________

4. Kenapakah petani itu berasa gembira?

_________________________________________________________ _________________________________________________________

5. Maksud peribahasa Bersatu Teguh Bercerai Roboh ialah...

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Nama:

Tahun 3

Tarikh:

Semangat perpaduan akan menyebabkan sesuatu masyarakat kukuh dan apabila berpecah-belah pula, masyarakat itu akan hancur