Anda di halaman 1dari 2

TEKS JURUACARA PERTANDINGAN BERCERITA KATEGORI SEKOLAH RENDAH

1. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHIWABARAKATUH.

Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah
pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam Majlis ________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________ bagi acara Pertandingan Bercerita Kategori
Sekolah Rendah

2. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan
ummul kitabAl-Fatihah.

3. Sebelum memulakan pertandingan, saya dengan ini memperkenalkan barisan hakim yang
akan mengadili peserta bagi Pertandingan Bercerita Kategori Sekolah Rendah :

***** (IKUT SUSUNAN KEUDUKAN HAKIM)

Untuk jurukira, tanya hakim mau diperkenalkan ka juga @ tidak)

1. Ketua Hakim

: ________________________________________________

2. Hakim Bahagian Isi

: ________________________________________________

3. Hakim Bahagian Bahasa

: ________________________________________________

4. Hakim Bahagian Penyampaian : ________________________________________________


5. Jurukira

: ________________________________________________

***************************
4. Seterusnya, majlis menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan.
Dipersilakan.
************
Jutaan terima kasih diucapkan atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi.

MEMULAKAN PERTANDINGAN
( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Persembahan )
Para hadirin sekalian,
1. Tanpa membuang masa, dijemput peserta pertama iaitu adik _________________________
mewakili __________________________________________ untuk membuat persembahan.
Tajuk cerita yang akan disampaikan ialah : ________________________________________
____________________________________. Dipersilakan.

******************
Jutaan terima kasih diucapkan atas persembahan sebentar tadi.
*(ikut kesesuaian)

2. Seterusnya, dijemput peserta kedua iaitu adik _________________________________


mewakili ___________________________________________________ untuk membuat
persembahan. Tajuk cerita yang akan disampaikan ialah : __________________________
____________________________________. Dipersilakan.

*********** PENUTUP *****************


Maka. dengan ini berakhirlah Pertandingan Bercerita Kategori Sekolah Rendah bagi Majlis
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Saya bagi pihak majlis ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang
mengendalikan pertandingan ini.

Sekian, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.