Anda di halaman 1dari 59

PERANCANGAN PENGAJARAN

NURADILLA BINTI AZHARI NUR DIYANA BINTI ABDUL HALIM

PERSEDIAAN SESUATU PELAJARAN

Mengkaji sukatan pelajaran subjek dengan mendalam Guru perlu betul-betul mahir - Konsep - Kemahiran Menganalisis bahan dan sumber pelajaran Memilih, memeringkatkan dan menyusun aktiviti serta contoh yang sesuai untuk mencapai objektif pelajaran

1.

2.

Membuat peruntukan masa sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) bagi guru
Penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) sebelum kelas Perlunya pertimbangan dan perancangan yang terperinci secara bertulis

1.

2.

3.

Satu pelan bertindak Pengajaran lebih berkesan dan sistematik Proses penyampaian PdP berjalan lancar Mengelakkan kekecohan di kelas Membantu supaya guru meningati setiap isi pelajaran yang ingin disampaikan tanpa ragu dan lupa.

Guru dapat menyediakan dan menggunakan Bahan Bantu Mengajar seperti yang dirancang dengan baik dan lancar

Membantu guru menentukan objektif pelajaran, memilih isi pelajaran dan strategi pengajaran yang sesuai
Guru dapat mengawal displin kelas dengan baik Guru dapat merancang aktiviti susulan Guru dapat memantapkan langkah-langkah penyampaian pengajaran Merekodkan aktiviti pengajaran guru untuk tujuan Menyemak Merancang Menggubal soalan Meningkatkan keyakinan guru

TINGKATKAN KEYAKINAN GURU RANCANG AKTIVITI SUSULAN PELAN BERTINDAK

REKOD

INGAT ISI PELAJARAN

PEMANTAPAN LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

PENYEDIAAN BBM

KAWAL DISPLIN

PENENTUAN ISI PELAJARAN

TEKA TEKI

Masa dia hidup kita menyanyi, masa dia mati kita tepuk tangan.

KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR

PERSEDIAAN

PENYAMPAIAN

PENUTUP

KOMPONEN
PERSEDIAAN

PERANCANGAN KOMPONEN
PERSEDIAAN

Butir-butir am

Pengetahuan lepas / pengetahuan sedia ada =tahap pengetahuan kebolehan =pengalaman yang telah diperolehi oleh pelajar

Menentukn objektif pelajaran mengikut kebolehan pelajar


Menghubungkait pengetahuan lepas dengan set induksi

Menentukan strategi PdP mengikut kebolehan pelajar

Memilih BBM mengikut kebolehan pelajar

Kemahiran = mengikut sukatan KBSM

Guru perlu tahu dan peka pelajar telah menguasai 4M Membaca Menulis Mengira Menaakul

Objektif pelajaran = Matlamat khusus = Nilai perubahan tingkah laku = Objektif eksplisit

Perubahan tingkah laku yang positif Situasi melihat perubahan tingkah laku Peringkat pencapaian minimum yang diharapkan

KEPENTINGAN KOMPONEN-KOMPONEN
PERSEDIAAN

Butir-butir maklumat penting aktiviti PdP

Penerapan nilai-nilai murni

Merancang strategi yang lebih baik untuk kelas yang akan datang

Merancang objektif pelajaran

Merancang dan menyediakan BBM set induksi yang mantap

Memilih isi pelajaran yang sesuai mengikut kebolehan dan pengetahuan sedia ada pelajar

KOMPONEN
PENYAMPAIAN

PERANCANGAN KOMPONEN PERANCANGAN KOMPONEN


PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN

Set Induksi Merangsang perkembangan PdP

Berdasarkan objektif PdP


Berasaskan kemahiran dan pengetahuan sedia ada pelajar

Permulaan dalam sesi PdP

Meningkat keyakinan guru untuk meneruskan PdP

Membina aliran pemikiran

Penumpuan yang baik di dalam kelas

Menambah minat pelajar dalam topik yang akan dipelajari

Luang masa yang pendek tetapi efektif

Bahagian kedua dalam komponen penyampaian Mengandungi langkah-langkah yang disusun satu persatu Berperingkat-peringkat Berstruktur

1. 2. 3.

untuk penjelasan secara terperinci dan sistematik kepada pelajar

Mengikut prinsip-prinsip pembelajaran

Abstrak Semi konkrit

Konkrit

Sukar Sederhana Mudah

Perlunya aktiviti yang menarik dan sesuai semasa sesi PdP Penyampaian isi pelajaran secara sistematik dan berkesan
Penyampaian dikelolakan dengan baik BBM yang bukan sahaja menarik tetapi mudah difahami

penceritaan

pengelolaan

pemahaman

Komunikasi yang jelas, tidak meleret dan ceria

Isi pelajaran Mengikut kemahiran, pengetahuan sedia ada dan persediaan awal Mengikut sukatan pelajaran, KBSM = buku teks Dibahagikan, dicerakinkan dan diperingkatkan mengikut kesesuaian;

1.

2. 3.

Masa Tahap kebolehan murid Prosedur

Strategi PdP Kaedah mengajar

1.

Keseluruhan kelas ( Cth ; kuiz, cuba teka dll ) Kumpulan ( Cth; perbincangan / menjawab soalan ) Inkuiri penemuan ( Cth ; aktivit luar kelas ) Kerja praktik ( Cth ; eksperimen, menjahit dll ) Demonstrasi ( Cth ; secara langsung, video dll )

2.

Teknik mengajar

Soal jawab Perbincangan Bercerita Simbolik dan perkaitan Main peranan Lakonan Ujikaji

KEPENTINGAN KEMAHIRAN MENENTUKAN STRATEGI UNTUK PDP


Bantu guru pilih cara paling sesuai ikut kesesuian pelajar Proses PdP lebih teratur, lancar dan sistematik Pelajar dapat menguasai kemahiran dan peroleh ilmu pengetahuan dengan berkesan

Bangkitkan daya pemikiran pelajar


Kawalan displin kelas Merancang objektif pelajaran Belajar dalam suasana yang menarik dan seronok

Penerapan nilai-nilai murni


Menghubungkaitkan nilai-nilai murni dengan isi pelajaran

Menyedari kepentingan nilai-nilai murni dalam kehidupan

Memupuk nilai murni dalam jiwa pelajar

Mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian pelajar

VIDEO NILAI-NILAI MURNI

KEPENTINGAN KOMPONEN-KOMPONEN
PENYAMPAIAN

Aktiviti set induksi : bina aliran pelajar + belajar konspe baru dengan mudah

Penerapan nilai-nilai murni :

Belajar ilmu dunia + emosi + rohani

Pengelolaan isi pelajaran : Proses penyampaian lebih jelas dan mudah difahami

Penggunaan BBM :

Faham konsep ABSTRAK Timbul minat untuk belajar

Strategi ikut kebolehan pelajar :

Suasana pembelajaran kondusif + matlamat objektif dapat dicapai di tahap maksimum

KOMPONEN PENUTUP

PERANCANGAN KOMPONEN PENUTUP


BAHAGIAN TERAKHIR DALAM PdP

TEKNIK MEMILIH STRATEGI PENUTUP

Aktiviti susulan

Penilaian objektif pelajaran

Membuat rumusan / ringkasan / kesimpulan

Pengubahsuaian sesi perjumpaan berikutnya

Aktiviti tambahan sebagai pengukuhan

lisan

kognitif

Penambaikan untuk guru

bertulis

sosial

KEPENTINGAN KOMPONEN
PENUTUP

Aktiviti susulan : kukuhkan kemahiran

Kesimpulan kognitif : rumusan untuk ulangkaji

Kesimpulan sosial : rasa dihargai dan bermotivasi

Guru dapat menafsir pencapaian objektif

FORMAT
MENULIS RPH

FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN

Pengenalan ( Rekod / rujukan ) Nama mata pelajaran Tingkatan Kedatangan Tarikh Masa: Bermula .......... hingga ........... Tajuk besar Sub tajuk Tempat

Maklumat Asas Objektif pengajaran dan pembelajaran Bahan bantu mengajar (BBM) Pengetahuan sedia ada Elemen KBKK Nilai-nilai murni

Perlaksanaan pengajaran:

Set induksi ( Pengenalan asas / konsep ) Langkah Pengajaran bergantung kepada masa PDP - Isi pelajaran - Kefahaman - Kemahiran - Aktiviti guru / pelajar - Bahan bantu mengajar - Catatan.

Penilaian = Soalan secara individu (pilihan rawak atau bertulis)

Penutup Refleksi

CONTOH
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

CONTOH PENGENALAN SET INDUKSI

GAMES
KARPREKARS

CONSTANT